جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی

پشته ذیلایی | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ اناروسطی


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٢١:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٥٩
اذان مغرب: ١٨:١٣:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤١:١٨

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای تنگ اناروسطی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تنگ اناروسطی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ اناروسطی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لودویگ وان بتهوون
موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ اناروسطی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ اناروسطی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگ اناروسطی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ اناروسطی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ اناروسطی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٥:٢٥١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٥:١٤١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٥:٠٥١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢١:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢١:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢١:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٤:٣١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢١:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٢٠:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٤:١٧١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٠:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٤:١١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٠:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢٠:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٩:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٩:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٩:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٣:٤٨١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٩:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٦:١٣١٣:٠٣:٤٥١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:١١٠٠:١٩:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٩:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٣:٤١١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٣٧٠٠:١٨:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٨:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٢:٠١١٣:٠٣:٤١١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٨:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١١:٢٤١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٨:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥١٠٠:١٨:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٠:١٣١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٨:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:١٤٠٠:١٧:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٧:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٧:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:١٦٠٠:١٧:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ اناروسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ اناروسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ اناروسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ اناروسطی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تنگ اناروسطی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگ اناروسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ اناروسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تنگ اناروسطی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٢:١٥١٢:١٩:٥٥١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:٠٧٢٣:٣٨:٥٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠١:٤٦١٢:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٦:٥٩٢٣:٣٩:٠٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠١:١٥١٢:٢٠:١٩١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٧:٥٠٢٣:٣٩:٢٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٠:٤٣١٢:٢٠:٢٩١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٨:٤٢٢٣:٣٩:٣٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٠:٠٩١٢:٢٠:٣٩١٧:٤١:٢٩١٧:٥٩:٣٣٢٣:٣٩:٥٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٨:١٠٠٦:٥٩:٣٤١٢:٢٠:٤٨١٧:٤٢:٢٢١٨:٠٠:٢٤٢٣:٤٠:٠٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٧:٤١٠٦:٥٨:٥٧١٢:٢٠:٥٦١٧:٤٣:١٥١٨:٠١:١٥٢٣:٤٠:١٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٧:١٠٠٦:٥٨:١٩١٢:٢١:٠٣١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٠٦٢٣:٤٠:٢٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٧:٣٩١٢:٢١:١٠١٧:٤٥:٠١١٨:٠٢:٥٧٢٣:٤٠:٣٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٦:٠٤٠٦:٥٦:٥٨١٢:٢١:١٥١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٠:٤١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٥:٢٩٠٦:٥٦:١٦١٢:٢١:٢٠١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٤:٣٧٢٣:٤٠:٤٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٥:٣٢١٢:٢١:٢٤١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٥:٢٧٢٣:٤٠:٥٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٤:٤٧١٢:٢١:٢٧١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٦:١٧٢٣:٤١:٠٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٤:٠١١٢:٢١:٢٩١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٧:٠٦٢٣:٤١:٠٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٣:١٣١٢:٢١:٣١١٧:٥٠:١١١٨:٠٧:٥٥٢٣:٤١:١١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٢:٢٤١٢:٢١:٣١١٧:٥١:٠٢١٨:٠٨:٤٤٢٣:٤١:١٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥١:٣٤١٢:٢١:٣١١٧:٥١:٥٢١٨:٠٩:٣٢٢٣:٤١:١٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٠:٤٣١٢:٢١:٣١١٧:٥٢:٤٢١٨:١٠:٢٠٢٣:٤١:١٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٤٩:٥٠١٢:٢١:٢٩١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:٠٨٢٣:٤١:٢٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٤٨:٥٧١٢:٢١:٢٧١٧:٥٤:٢١١٨:١١:٥٥٢٣:٤١:٢٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٨:١٩٠٦:٤٨:٠٢١٢:٢١:٢٤١٧:٥٥:١٠١٨:١٢:٤٣٢٣:٤١:١٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٧:٠٧١٢:٢١:٢٠١٧:٥٥:٥٩١٨:١٣:٣٠٢٣:٤١:١٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٦:١٠١٢:٢١:١٦١٧:٥٦:٤٧١٨:١٤:١٦٢٣:٤١:١٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٤٥:١٢١٢:٢١:١١١٧:٥٧:٣٥١٨:١٥:٠٣٢٣:٤١:١٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٤:١٤١٢:٢١:٠٥١٧:٥٨:٢٢١٨:١٥:٤٩٢٣:٤١:٠٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٣:١٤١٢:٢٠:٥٩١٧:٥٩:١٠١٨:١٦:٣٤٢٣:٤١:٠٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٢:١٣١٢:٢٠:٥٢١٧:٥٩:٥٦١٨:١٧:٢٠٢٣:٤٠:٥٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤١:١٢١٢:٢٠:٤٥١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٠٥٢٣:٤٠:٥٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٠:١٠١٢:٢٠:٣٦١٨:٠١:٢٩١٨:١٨:٥٠٢٣:٤٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ اناروسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ اناروسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ اناروسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ اناروسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ اناروسطی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگ اناروسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ اناروسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ اناروسطی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٤:٣٦١٢:١٨:٢٦١٧:٣٢:٣١١٧:٥٠:٥٦٢٣:٣٧:٠٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٧٠٧:٠٤:١٦١٢:١٨:٤٢١٧:٣٣:٢٥١٧:٥١:٤٨٢٣:٣٧:٢٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٣:٥٥١٢:١٨:٥٩١٧:٣٤:١٩١٧:٥٢:٤٠٢٣:٣٧:٤٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٣:٣٢١٢:١٩:١٤١٧:٣٥:١٣١٧:٥٣:٣١٢٣:٣٨:٠٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٣:٠٨١٢:١٩:٢٩١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٤:٢٣٢٣:٣٨:٢٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٢:٤٢١٢:١٩:٤٢١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٥:١٥٢٣:٣٨:٣٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٢:١٥١٢:١٩:٥٥١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:٠٧٢٣:٣٨:٥٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠١:٤٦١٢:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٦:٥٩٢٣:٣٩:٠٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠١:١٥١٢:٢٠:١٩١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٧:٥٠٢٣:٣٩:٢٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٠:٤٣١٢:٢٠:٢٩١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٨:٤٢٢٣:٣٩:٣٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٠:٠٩١٢:٢٠:٣٩١٧:٤١:٢٩١٧:٥٩:٣٣٢٣:٣٩:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٦:٥٩:٣٤١٢:٢٠:٤٨١٧:٤٢:٢٢١٨:٠٠:٢٤٢٣:٤٠:٠٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٦:٥٨:٥٧١٢:٢٠:٥٦١٧:٤٣:١٥١٨:٠١:١٥٢٣:٤٠:١٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٦:٥٨:١٩١٢:٢١:٠٣١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٠٦٢٣:٤٠:٢٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٧:٣٩١٢:٢١:١٠١٧:٤٥:٠١١٨:٠٢:٥٧٢٣:٤٠:٣٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٦:٥٦:٥٨١٢:٢١:١٥١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٠:٤١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٩٠٦:٥٦:١٦١٢:٢١:٢٠١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٤:٣٧٢٣:٤٠:٤٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٥:٣٢١٢:٢١:٢٤١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٥:٢٧٢٣:٤٠:٥٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٤:٤٧١٢:٢١:٢٧١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٦:١٧٢٣:٤١:٠٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٤:٠١١٢:٢١:٢٩١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٧:٠٦٢٣:٤١:٠٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٣:١٣١٢:٢١:٣١١٧:٥٠:١١١٨:٠٧:٥٥٢٣:٤١:١١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٢:٢٤١٢:٢١:٣١١٧:٥١:٠٢١٨:٠٨:٤٤٢٣:٤١:١٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥١:٣٤١٢:٢١:٣١١٧:٥١:٥٢١٨:٠٩:٣٢٢٣:٤١:١٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٠:٤٣١٢:٢١:٣١١٧:٥٢:٤٢١٨:١٠:٢٠٢٣:٤١:١٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٤٩:٥٠١٢:٢١:٢٩١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:٠٨٢٣:٤١:٢٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٤٨:٥٧١٢:٢١:٢٧١٧:٥٤:٢١١٨:١١:٥٥٢٣:٤١:٢٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٤٨:٠٢١٢:٢١:٢٤١٧:٥٥:١٠١٨:١٢:٤٣٢٣:٤١:١٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٧:٠٧١٢:٢١:٢٠١٧:٥٥:٥٩١٨:١٣:٣٠٢٣:٤١:١٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٦:١٠١٢:٢١:١٦١٧:٥٦:٤٧١٨:١٤:١٦٢٣:٤١:١٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٤٥:١٢١٢:٢١:١١١٧:٥٧:٣٥١٨:١٥:٠٣٢٣:٤١:١٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگ اناروسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ اناروسطی روستای تنگ اناروسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ اناروسطی روستای تنگ اناروسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ اناروسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ اناروسطی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ اناروسطی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ اناروسطی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ اناروسطی

روستای تنگ اناروسطی بر روی نقشه

روستای تنگ اناروسطی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ اناروسطی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تنگ اناروسطی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای تنگ اناروسطی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ اناروسطی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ اناروسطی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگ اناروسطی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ اناروسطی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگ اناروسطی
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ اناروسطی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ اناروسطی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگ اناروسطی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگ اناروسطی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اناروسطی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو