جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنگ اب

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ اب


اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٥١:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٣٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ اب (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای تنگ اب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
برای كسی، در معصیت و گناه، اطاعت نیست (كسی نمی‌تواند با گناه كردن بگوید طاعت خدا می‌كنم) و اطاعت فقط در انجام دادن كار نیك است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ اب

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ اب ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنگ اب (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ اب ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ اب ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٢٩:٤٣١٢:٥٣:٥٩١٩:١٨:٤١١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٢٨:٤١١٢:٥٣:٤٥١٩:١٩:١٤١٩:٣٦:١٩٠٠:١٣:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٣:٣٠١٩:١٩:٤٨١٩:٣٦:٥٤٠٠:١٣:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٦:٣٧١٢:٥٣:١٧١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٣٠٠٠:١٢:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٥:٣٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٢:٥٠١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٤١٠٠:١٢:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٣:٣٧١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:١٧٠٠:١١:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٢:٣٨١٩:٣٩:٥٣٠٠:١١:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢١:٤٠١٢:٥٢:١٣١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٢٩٠٠:١١:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٠٦٠٠:١٠:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٩:٤٦١٢:٥١:٥١١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٤٢٠٠:١٠:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٨:٥٠١٢:٥١:٤٠١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:١٩٠٠:١٠:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٧:٥٥١٢:٥١:٣٠١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٥٦٠٠:١٠:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:٠١١٢:٥١:٢١١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٣٣٠٠:٠٩:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٦:٠٨١٢:٥١:١٢١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:١٠٠٠:٠٩:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٥:١٦١٢:٥١:٠٤١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٤٧٠٠:٠٩:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٠:٥٦١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٩:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٨:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٠:٤١١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٤٠٠٠:٠٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٣٠٦:١١:٥٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:١٨٠٠:٠٨:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٢٠٦:١١:٠٩١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٥٦٠٠:٠٨:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٨:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٠:٢٠١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٧:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٠:١٦١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٥٠٠٠:٠٧:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٠:١٢١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٧:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٧:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٧:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٧:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ اب

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ اب

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ اب

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٠:٢١١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٦:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥٠:٢٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٦:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:٣٠١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٦:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٠:٣٦١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٦:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:١٢٠٠:٠٦:٠٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٦:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٢١٠٠:٠٦:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٨:٠١١٢:٥١:٠٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٠٦:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥١:١١١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٦:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥١:٢٠١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٦:٢٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٧:١٦١٢:٥١:٢٨١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٦:٢٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥١:٣٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٦:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥١:٤٧١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٦:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥١:٥٧١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٦:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٦:٣٤١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٦:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٢:١٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٦:٥٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٧:٠٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٧:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٢:٥١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٧:١٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٦:١٢١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٠٧:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٦:١٢١٢:٥٣:١٤١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٧:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٦:١٢١٢:٥٣:٢٧١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٧:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٣:٣٩١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٧:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٣:٥١١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٢٤٠٠:٠٨:٠٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥٤:٠٤١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٨:١٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٤:١٧١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٨:٢٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٨:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥٤:٤٣١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٤١٠٠:٠٨:٥٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٩:٠٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٥:٠٩١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٩:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٥:٢٢١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٢٧٠٠:٠٩:٣١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ اب روستای تنگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ اب روستای تنگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ اب

روستای تنگ اب بر روی نقشه

روستای تنگ اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ اب
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ اب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تنگ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگ اب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ اب
افق شرعی امروز فردا تنگ اب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگ اب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگ اب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگ اب
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ اب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ اب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو