جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگ اب

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ اب


اذان صبح: ٠٤:٤١:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٠

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ اب (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای تنگ اب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تنگ اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
نهالی كه خود، روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد، از این رو، دِینی به دیگران ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ اب

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگ اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٥١:٣٩١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٠:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:٤٣١٢:٥١:٢٩١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٠٦٠٠:١٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٦:٤٩١٢:٥١:٢٠١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٥:٥٦١٢:٥١:١١١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٩:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٥:٠٤١٢:٥١:٠٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٩:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٤:١٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:٣٥٠٠:٠٩:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٨:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٠:٤١١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٨:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١١:٤٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٨:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٠:١٢١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٧:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٠:٢٠١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٧:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٠:١٦١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٧:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٠:١٢١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٧:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:١٦٠٠:٠٧:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٧:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٧:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:١١٠٠:٠٦:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٦:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٢٧٠٠:٠٦:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٦:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٤٢٠٠:٠٦:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٠:١٠١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٦:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٠:١٣١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٦:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٠:١٧١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:١١٠٠:٠٦:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٠:٢١١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٦:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥٠:٢٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٦:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:٣٠١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ اب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تنگ اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تنگ اب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تنگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ اب

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٤٢٠٠:٠٩:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٠:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٠:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٦:١٧١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:١٢٠٠:١٠:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:١٩٠٠:١٠:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٠:٥٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٣٠٠٠:١١:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٣٣٠٠:١١:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٧:١٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٣٥٠٠:١١:٤١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٧:٣١١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:١١:٥٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٧:٤٣١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٢:١٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٢:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٢:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٨:١٦١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٢:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٨:٢٦١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٨٠٠:١٣:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٨:٣٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:١٠٠٠:١٣:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠١٠٠:١٣:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥٨:٥٥١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٣:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٤:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٩:١٢١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٤:١٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٤:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٥٢٠٠:١٤:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٣٤٠٠:١٤:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:١٤٠٠:١٥:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٥:١٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٣١٠٠:١٥:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٥:٤٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٠:٠١١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٥:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٦:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٦:١٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٠:١٠١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٦:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ اب روستای تنگ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ اب روستای تنگ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تنگ اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ اب

روستای تنگ اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ اب
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تنگ اب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای تنگ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگ اب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگ اب
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تنگ اب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ اب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگ اب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ اب
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگ اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو