جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار

سربنان | زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز تنگل سرگدار


اذان صبح: ٠٤:٠٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٤٦:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٣١
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٢١

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای تنگل سرگدار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تنگل سرگدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگل سرگدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گئورگ بوشنر
صلح در كلبه ها، جنگ در كاخ ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگل سرگدار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگل سرگدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگل سرگدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگل سرگدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگل سرگدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤١:١٣١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٠٦٢٣:٥٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤١:٠٣١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤٠:٥٤١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٣١٢٣:٥٧:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١١٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٠:٤٥١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:١٤٢٣:٥٧:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٨:٥٧٢٣:٥٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٩:٥٢١٢:٤٠:٢٩١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٤٠٢٣:٥٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٨:٥٧١٢:٤٠:٢٢١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٢٣٢٣:٥٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٠:١٥١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٠٦٢٣:٥٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٧:١٠١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٦:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٦:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:١٤٢٣:٥٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٥:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٩:٥٠١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٥:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٢٣٢٣:٥٥:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٥:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٩:٤١١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٤٩٢٣:٥٥:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٩:٤٠١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:١٥٢٣:٥٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٤:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٣٩٢٣:٥٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٩:٣٩١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥٤:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٠٤٢٣:٥٤:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٤:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٩:٤٤١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٢٧٢٣:٥٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٠٨٢٣:٥٣:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٩:٥١١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٣:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٣٠٢٣:٥٣:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:١١٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٩:٥٩١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:١٠٢٣:٥٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگل سرگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگل سرگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگل سرگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگل سرگدار

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای تنگل سرگدار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگل سرگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگل سرگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای تنگل سرگدار

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تنگل سرگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگل سرگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگل سرگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگل سرگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگل سرگدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگل سرگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگل سرگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگل سرگدار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٧٠٥:٤٠:٣٦١٢:٤٥:١٣١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٦٢٣:٥٧:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٤٠:٥١١٢:٤٥:٢٦١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٣٧٢٣:٥٧:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٤١:٠٦١٢:٤٥:٣٨١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٤٧٢٣:٥٧:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤١:٢٢١٢:٤٥:٥١١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٥٧:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٤١:٤٠١٢:٤٦:٠٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٢٢٣:٥٨:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤١:٥٨١٢:٤٦:١٧١٩:٥٠:٣١٢٠:١٠:٠٧٢٣:٥٨:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٢:١٨١٢:٤٦:٢٩١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:١١٢٣:٥٨:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٢:٣٩١٢:٤٦:٤١١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:١٣٢٣:٥٨:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٣:٠١١٢:٤٦:٥٣١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:١٤٢٣:٥٩:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٣:٢٤١٢:٤٧:٠٥١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:١٣٢٣:٥٩:٢١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٤٣:٤٧١٢:٤٧:١٧١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:١١٢٣:٥٩:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٤:١٢١٢:٤٧:٢٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:١٠:٠٧٢٣:٥٩:٥١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٤:٣٨١٢:٤٧:٣٩١٩:٥٠:٣٢٢٠:١٠:٠٢٠٠:٠٠:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٥:٠٤١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٠٠:٢١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٥:٣١١٢:٤٨:٠٠١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٠:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٥:٥٩١٢:٤٨:١٠١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٠:٥١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٦:٢٨١٢:٤٨:٢٠١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٠١:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:١١٠٠:٠١:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٧:٢٧١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠١:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠١:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٨:٥٤١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٢:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٩:٠١١٢:٤٩:٠١١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٢:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٢:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٠:٠٦١٢:٤٩:١٤١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:١٩٠٠:٠٢:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٠:٤٠١٢:٤٩:٢٠١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٠٢:٥٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥١:١٣١٢:٤٩:٢٦١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٠٣:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٩:٣٠١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٣:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٢:٢٢١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٣:٣٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٠٣:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٣:٣٣١٢:٤٩:٤٢١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٣١٠٠:٠٣:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٤:٠٩١٢:٤٩:٤٤١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگل سرگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگل سرگدار روستای تنگل سرگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگل سرگدار روستای تنگل سرگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگل سرگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تنگل سرگدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگل سرگدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگل سرگدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگل سرگدار

روستای تنگل سرگدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگل سرگدار
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تنگل سرگدار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای تنگل سرگدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگل سرگدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگل سرگدار
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تنگل سرگدار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگل سرگدار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگل سرگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگل سرگدار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگل سرگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگل سرگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگل سرگدار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو