جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار

سربنان | زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز تنگل سرگدار


اذان صبح: ٠٤:١٢:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٤٦
اذان ظهر: ١١:٣٥:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٢٥
نیمه شب: ٢٢:٥٦:١٧

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای تنگل سرگدار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تنگل سرگدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگل سرگدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانك اسكولی
چرا خودمان را به سر شاخه نرسانیم؟ مگر آنجا محل رویش میوه نیست؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگل سرگدار

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگل سرگدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگل سرگدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگل سرگدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگل سرگدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤١:٠٣١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤٠:٥٤١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٣١٢٣:٥٧:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١١٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٠:٤٥١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:١٤٢٣:٥٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٨:٥٧٢٣:٥٧:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٩:٥٢١٢:٤٠:٢٩١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٤٠٢٣:٥٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٨:٥٧١٢:٤٠:٢٢١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٢٣٢٣:٥٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٠:١٥١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٠٦٢٣:٥٦:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٧:١٠١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٦:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٦:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:١٤٢٣:٥٥:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٥:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٩:٥٠١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٥:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٢٣٢٣:٥٥:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٥:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٩:٤١١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٤٩٢٣:٥٥:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٩:٤٠١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥٤:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:١٥٢٣:٥٤:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٤:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٣٩٢٣:٥٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٩:٣٩١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥٤:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٠٤٢٣:٥٤:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٤:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٩:٤٤١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٢٧٢٣:٥٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٠٨٢٣:٥٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٩:٥١١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٣٠٢٣:٥٣:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:١١٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٩:٥٩١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:١٠٢٣:٥٣:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٣:١٤١٢:٤٠:١٠١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٢٩٢٣:٥٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگل سرگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگل سرگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگل سرگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگل سرگدار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تنگل سرگدار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگل سرگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگل سرگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تنگل سرگدار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگل سرگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگل سرگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگل سرگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگل سرگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگل سرگدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگل سرگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگل سرگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگل سرگدار

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٣١:٤٦١١:٣٥:٤٧١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:٢٥٢٢:٥٦:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٢:٢٠١١:٣٥:٢٦١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٥:٠٨٢٢:٥٥:٥٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٢٠٥:٣٢:٥٦١١:٣٥:٠٥١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٣:٥١٢٢:٥٥:٣٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٣:٣١١١:٣٤:٤٤١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٢:٣٥٢٢:٥٥:٢٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٩٠٥:٣٤:٠٦١١:٣٤:٢٤١٧:٣٤:١٤١٧:٥١:١٨٢٢:٥٥:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٧٠٥:٣٤:٤٢١١:٣٤:٠٤١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٠:٠٣٢٢:٥٤:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٥٠٥:٣٥:١٨١١:٣٣:٤٤١٧:٣١:٤٢١٧:٤٨:٤٧٢٢:٥٤:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٣٠٥:٣٥:٥٤١١:٣٣:٢٤١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٧:٣٢٢٢:٥٤:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤١٠٥:٣٦:٣٠١١:٣٣:٠٤١٧:٢٩:١١١٧:٤٦:١٧٢٢:٥٣:٤٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٣٧:٠٦١١:٣٢:٤٥١٧:٢٧:٥٦١٧:٤٥:٠٢٢٢:٥٣:٢٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٦٠٥:٣٧:٤٣١١:٣٢:٢٦١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٣:٤٨٢٢:٥٣:٠٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٤٠٥:٣٨:٢٠١١:٣٢:٠٧١٧:٢٥:٢٨١٧:٤٢:٣٤٢٢:٥٢:٥٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١١٠٥:٣٨:٥٧١١:٣١:٤٩١٧:٢٤:١٤١٧:٤١:٢١٢٢:٥٢:٣١
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٣٩:٣٥١١:٣١:٣١١٧:٢٣:٠٠١٧:٤٠:٠٨٢٢:٥٢:١٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٠:١٣١١:٣١:١٤١٧:٢١:٤٨١٧:٣٨:٥٦٢٢:٥١:٥٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤٠:٥١١١:٣٠:٥٦١٧:٢٠:٣٥١٧:٣٧:٤٤٢٢:٥١:٣٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤١:٢٩١١:٣٠:٣٩١٧:١٩:٢٣١٧:٣٦:٣٣٢٢:٥١:٢١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٢:٠٧١١:٣٠:٢٣١٧:١٨:١٢١٧:٣٥:٢٣٢٢:٥١:٠٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٢:٤٦١١:٣٠:٠٧١٧:١٧:٠١١٧:٣٤:١٣٢٢:٥٠:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٣:٢٦١١:٢٩:٥٢١٧:١٥:٥١١٧:٣٣:٠٤٢٢:٥٠:٣١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٤٤:٠٥١١:٢٩:٣٧١٧:١٤:٤٢١٧:٣١:٥٦٢٢:٥٠:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٤٤:٤٥١١:٢٩:٢٢١٧:١٣:٣٣١٧:٣٠:٤٨٢٢:٥٠:٠٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٤٥:٢٦١١:٢٩:٠٨١٧:١٢:٢٥١٧:٢٩:٤١٢٢:٤٩:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٦:٠٦١١:٢٨:٥٥١٧:١١:١٨١٧:٢٨:٣٥٢٢:٤٩:٣٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٤٦:٤٧١١:٢٨:٤٢١٧:١٠:١١١٧:٢٧:٣٠٢٢:٤٩:١٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٥:٤٧:٢٩١١:٢٨:٣٠١٧:٠٩:٠٦١٧:٢٦:٢٥٢٢:٤٩:٠٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٤٨:١١١١:٢٨:١٩١٧:٠٨:٠١١٧:٢٥:٢٢٢٢:٤٨:٤٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٤٨:٥٣١١:٢٨:٠٨١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٤:١٩٢٢:٤٨:٣٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٧٠٥:٤٩:٣٦١١:٢٧:٥٧١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٣:١٨٢٢:٤٨:٢٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٥:٥٠:١٩١١:٢٧:٤٨١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٢:١٧٢٢:٤٨:١٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگل سرگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگل سرگدار روستای تنگل سرگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگل سرگدار روستای تنگل سرگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگل سرگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگل سرگدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگل سرگدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگل سرگدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگل سرگدار

روستای تنگل سرگدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگل سرگدار
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تنگل سرگدار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تنگل سرگدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگل سرگدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگل سرگدار
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگل سرگدار
زمان پخش اذان زنده به افق تنگل سرگدار
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تنگل سرگدار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگل سرگدار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگل سرگدار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگل سرگدار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگل سرگدار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگل سرگدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو