جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگزان

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تنگزان


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٥١
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگزان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای تنگزان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تنگزان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگزان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

افلاطون
نغمه و وزن موسیقی تاثیر فوق العاده ای بر روح انسان دارد و اگر درست به كار رود، می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگزان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگزان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگزان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگزان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگزان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگزان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٩:١٥١٢:٥١:٤١١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٥١٠٠:١٠:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٨:٢١١٢:٥١:٣١١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:١٠:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:٢٨١٢:٥١:٢٢١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٦:٣٦١٢:٥١:١٣١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٤٠٠٠:٠٩:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٥:٤٥١٢:٥١:٠٥١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:١٦٠٠:٠٩:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٦٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٣٠٠٠:٠٩:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:١٧١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٠٧٠٠:٠٨:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٨:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٣٠٦:١١:٤٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٨:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٨٠٠:٠٨:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٠:١٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٣٥٠٠:٠٨:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٠:١٨١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٧:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٠:١٥١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٧:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٠:١٢١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٧:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٠:١٠١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٧:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٤١٠٠:٠٧:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٧:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٦:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٦:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٠:١٠١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٢٤٠٠:٠٦:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٠:١٣١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٦:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٠:١٦١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٦:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٠:١٩١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:١٣٠٠:٠٦:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٦:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٦:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگزان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تنگزان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تنگزان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تنگزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگزان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگزان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگزان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:١١:٣٥١٣:٠٠:١٥١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٦:٤٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٠:١٦١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٦:٥٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٧:٠٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٣:١١١٣:٠٠:١٨١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١١٠٠:١٧:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٠:١٨١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٧:١٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٧:٢٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٠:١٥١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٧:٢٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٥:٢١١٣:٠٠:١٤١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٧:٣٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٠:١١١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٧:٣٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٢١٠٠:١٧:٣٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٧:٤٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٧:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٠٩٠٠:١٧:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٧:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٧:٤٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٩:٤١١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٧:٤٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٠:١٣١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٥:٥٨٠٠:١٧:٤٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٠٨٠٠:١٧:٤٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢١:١٧١٢:٥٩:١٢١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:١٦٠٠:١٧:٤٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢١:٤٨١٢:٥٩:٠٢١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٤٠٠:١٧:٤١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٧:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٣٦٠٠:١٧:٣٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٨:٣١١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٧:٢٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٣:٥٣١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٢:٢٣١٩:٤٩:٤٤٠٠:١٧:٢٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٤:٢٤١٢:٥٨:٠٨١٩:٣١:٢٨١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٧:١٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥٧:٥٥١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٧:١١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٦:٥٠٠٠:١٧:٠٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٥:٥١٠٠:١٦:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٧:١٤١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٤:٥١٠٠:١٦:٤٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٦:٥٥١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٣:٥٠٠٠:١٦:٣٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگزان روستای تنگزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگزان روستای تنگزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگزان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگزان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگزان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگزان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگزان

روستای تنگزان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگزان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگزان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگزان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تنگزان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تنگزان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگزان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگزان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگزان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگزان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگزان
زمان پخش اذان زنده به افق تنگزان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگزان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگزان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگزان
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگزان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگزان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگزان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو