جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگریس

مارگون | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگریس


اذان صبح: ٠٤:٢٨:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢١:٢٣

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگریس (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای تنگریس)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تنگریس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگریس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارسطو
در زندگی، زمانی كه كاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگریس

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگریس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگریس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگریس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگریس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگریس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٤:٢٤١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢١:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٤:١٥١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢١:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٠:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٠:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٣:٤١١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٩:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٣:٢١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٩:١٠١٣:٠٣:١٥١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٨:١٨١٣:٠٣:١٠١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٩:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٨:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٣:٠١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٨:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٥١١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٨:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٢:٥٥١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٨:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٤:١٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٨:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٢:٥١١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٩٠٠:١٧:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٥٢٠٠:١٧:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٢:١٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٧:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:٣٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:١٨٠٠:١٧:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٠:١٣١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٧:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٧:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٧:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٧:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:١٠٠٠:١٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٣:١١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٥١٠٠:١٦:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٣١٠٠:١٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگریس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگریس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگریس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگریس

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای تنگریس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگریس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگریس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای تنگریس

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تنگریس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگریس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگریس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگریس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگریس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگریس

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگریس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگریس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگریس

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٠:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٠:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٠:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٠:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٩:١٦٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٢١:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢١:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٩:٤١٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢١:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢١:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٠:٠٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٢:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:١٠:١٧٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٢:٢٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٠:٢٩٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٢:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٠:٤٠٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٢:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٧:٢١١٣:١٠:٥١٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٢٣:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٧:٤٧١٣:١١:٠٢٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٣:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٨:١٥١٣:١١:١٢٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٣:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٨:٤٣١٣:١١:٢٢٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٣:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٩:١٢١٣:١١:٣٢٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٤:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٩:٤١١٣:١١:٤١٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٤:٢٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٠:١٢١٣:١١:٥٠٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٤:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٠:٤٢١٣:١١:٥٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٤:٥١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١١:١٤١٣:١٢:٠٦٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٥:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١١:٤٦١٣:١٢:١٣٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٥:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١١٠٦:١٢:١٩١٣:١٢:٢٠٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٥:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٢:٥٢١٣:١٢:٢٦٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٥:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٣:٢٥١٣:١٢:٣٢٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٥:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٣:٥٩١٣:١٢:٣٧٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٦:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٤:٣٤١٣:١٢:٤٢٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٦:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٥:٠٩١٣:١٢:٤٧٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٦:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٥:٤٤١٣:١٢:٥٠٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٦:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٦:٢٠١٣:١٢:٥٤٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٦:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٦:٥٦١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگریس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگریس روستای تنگریس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگریس روستای تنگریس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگریس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگریس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تنگریس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگریس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگریس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگریس

روستای تنگریس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگریس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگریس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگریس
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تنگریس + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای تنگریس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگریس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگریس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگریس رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگریس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگریس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگریس
افق شرعی امروز فردا تنگریس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگریس
زمان پخش اذان زنده به افق تنگریس
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تنگریس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگریس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگریس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو