جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگرمه

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تنگرمه


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٣٩
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگرمه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای تنگرمه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تنگرمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگرمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

برایان تریسی
برای كامیابی همواره باید چند احساس مثبت در زندگی ما حاكم باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگرمه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگرمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگرمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگرمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگرمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگرمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٣٠٦:١٩:٠٤١٢:٥١:٣٠١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٣٩٠٠:١٠:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٨:١٠١٢:٥١:٢٠١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:١٥٠٠:١٠:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٧:١٧١٢:٥١:١١١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٥١٠٠:٠٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٦:٢٥١٢:٥١:٠٢١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٥:٣٤١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٩:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:١٧٠٠:٠٨:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٣:٠٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٢:١٩١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١١:٣٣١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٨:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٠:١٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٨:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٠:١١١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٧:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٠:٠٧١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٧:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٠:٠٣١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٧:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٠:٠١١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٧:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٧:١٧١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٥١٠٠:٠٧:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٧:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٧:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٥:٢٥١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٦:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٦:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:١١٠٠:٠٦:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٠:٠١١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠٦:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٦:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٦:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠١:١٩١٢:٥٠:١٢١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٦:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٠:١٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:١٣٠٠:٠٦:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٠:٢١١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٦:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگرمه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تنگرمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تنگرمه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تنگرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگرمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگرمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگرمه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١١:٢٤١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٦:٣٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١١:٥٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٦:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٦:٥١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٣:٠١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٦:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٧:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٧:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٧:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٥:١١١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٧:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٧:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٦:١٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٧:٢٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٧:٣١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٧:٢١١٢:٥٩:٤٨١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٧:٣٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٤١:١٢١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٧:٣٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:١١٠٠:١٧:٣٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٩:٣١١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٢٣٠٠:١٧:٣٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٣٥٠٠:١٧:٣٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٩:١٧١٩:٣٨:١٠١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٧:٣٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٧:٢١١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٧:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٧:٣٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٨:٥١١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:١١٠٠:١٧:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٨:٤١١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:١٨٠٠:١٧:٢٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٨:٣١١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٢٤٠٠:١٧:٢٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٣:١١١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٧:١٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٣:٤٢١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٧:١٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٤:١٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٣٥٠٠:١٧:٠٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥٧:٤٤١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٣٧٠٠:١٧:٠٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٥:١٤١٢:٥٧:٣١١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٦:٥٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٧:١٧١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٥:٣٩٠٠:١٦:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٦:١٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٣٩٠٠:١٦:٣٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٦:٢٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٧:١٤١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٣٦٠٠:١٦:١٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگرمه روستای تنگرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگرمه روستای تنگرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگرمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگرمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگرمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگرمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگرمه

روستای تنگرمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگرمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگرمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگرمه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تنگرمه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تنگرمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگرمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگرمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگرمه رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ تنگرمه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگرمه
افق شرعی امروز فردا تنگرمه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگرمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگرمه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگرمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگرمه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگرمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگرمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو