جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگده شلال

شلال ودشتگل | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز تنگده شلال


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:١٠
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٣١
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٢٨

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگده شلال (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای تنگده شلال)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تنگده شلال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگده شلال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

چستر فیلد
اگر می خواهید احساسات حقیقی شنونده خود را دریابید، درست در صورت وی بنگرید، چون او می تواند كلمات را در فرمان خود داشته باشد، ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگده شلال

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگده شلال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگده شلال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگده شلال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگده شلال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگده شلال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٩:٣٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٩:١١١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٥:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٩:١٤١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٥:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٧:١١١٣:٠٩:٠٦١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٤:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٤:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١١٠٠:٢٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٣:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٣:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٨:١٩١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٣:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٨:١٥١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٢:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٨:١٠١٣:٠٨:١٣١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٢:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٨:١٠١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٢:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٢:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٥:٥١١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٢:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٢:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٧٠٠:٢١:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢١:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢١:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٨:١١٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢١:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١١:٤٨١٣:٠٨:١٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢١:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١١:١٣١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢١:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢١:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢١:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢١:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢١:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢١:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگده شلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگده شلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگده شلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگده شلال

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تنگده شلال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگده شلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگده شلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تنگده شلال

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگده شلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگده شلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگده شلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگده شلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگده شلال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنگده شلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگده شلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگده شلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنگده شلال

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٠:٤٤١٣:١٤:٣٠١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٣٢:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤١:٢٢١٣:١٤:١٤١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٣١:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٢:٠١١٣:١٣:٥٨١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:١٩٠٠:٣١:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٢:٤٠١٣:١٣:٤١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣١:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٣:١٨١٣:١٣:٢٤١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٥١٠٠:٣١:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٣:٥٦١٣:١٣:٠٧١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٦٠٠:٣١:١١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٤:٣٥١٣:١٢:٤٩١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٢٠٠٠:٣٠:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٥:١٣١٣:١٢:٣١١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٠٤٠٠:٣٠:٤٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٥:٥١١٣:١٢:١٣١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٤٨٠٠:٣٠:٣٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٦:٢٩١٣:١١:٥٤١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٣٠٠٠:٣٠:٢٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٧:٠٦١٣:١١:٣٥١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١٣٠٠:٣٠:٠٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٧:٤٤١٣:١١:١٦١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٥٥٠٠:٢٩:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٤٨:٢٢١٣:١٠:٥٦١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٩:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٤٨:٥٩١٣:١٠:٣٦١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:١٨٠٠:٢٩:٢٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٤٩:٣٧١٣:١٠:١٦١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٧:٥٩٠٠:٢٩:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٠:١٤١٣:٠٩:٥٦١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٣٩٠٠:٢٨:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٠:٥١١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢٠٠٠:٢٨:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥١:٢٩١٣:٠٩:١٤١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٠٠٠٠:٢٨:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٢:٠٦١٣:٠٨:٥٣١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:٤٠٠٠:٢٨:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٢:٤٣١٣:٠٨:٣٢١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:١٩٠٠:٢٧:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٣:٢٠١٣:٠٨:١١١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٥٩٠٠:٢٧:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٣:٥٧١٣:٠٧:٥٠١٩:٢١:١٢١٩:٣٨:٣٨٠٠:٢٧:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٤:٣٤١٣:٠٧:٢٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:١٧٠٠:٢٦:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٥:١١١٣:٠٧:٠٧١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:٥٧٠٠:٢٦:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٥:٤٨١٣:٠٦:٤٥١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٣٦٠٠:٢٦:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٧٠٦:٥٦:٢٦١٣:٠٦:٢٤١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:١٥٠٠:٢٦:٠١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٦:٥٧:٠٣١٣:٠٦:٠٢١٩:١٤:٣١١٩:٣١:٥٤٠٠:٢٥:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٤٠٦:٥٧:٤٠١٣:٠٥:٤١١٩:١٣:١١١٩:٣٠:٣٣٠٠:٢٥:٢٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٦:٥٨:١٨١٣:٠٥:١٩١٩:١١:٥١١٩:٢٩:١٢٠٠:٢٥:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٦:٥٨:٥٦١٣:٠٤:٥٨١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٥٢٢٣:٥٤:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٥:٥٩:٣٣١٢:٠٤:٣٧١٨:٠٩:١٠١٨:٢٦:٣١٢٣:٢٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگده شلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنگده شلال روستای تنگده شلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنگده شلال روستای تنگده شلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگده شلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگده شلال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگده شلال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگده شلال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگده شلال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگده شلال

روستای تنگده شلال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگده شلال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگده شلال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگده شلال
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تنگده شلال + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تنگده شلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگده شلال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگده شلال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگده شلال رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تنگده شلال دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگده شلال دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگده شلال
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگده شلال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگده شلال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگده شلال
زمان پخش اذان زنده به افق تنگده شلال
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگده شلال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگده شلال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو