جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگده شلال

شلال ودشتگل | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز تنگده شلال


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٥٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٣١

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگده شلال (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای تنگده شلال)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تنگده شلال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگده شلال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگده شلال

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگده شلال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگده شلال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگده شلال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگده شلال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگده شلال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٩:٥٢١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٦:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣١:١٦١٣:٠٩:٤٢١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢٦:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٩:٣٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٥:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٩:١١١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٩:١٤١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٥:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٧:١١١٣:٠٩:٠٦١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٤:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٤:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١١٠٠:٢٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٣:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٣:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٣:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٣:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٨:١٩١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٣:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٨:١٥١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٢:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٨:١٠١٣:٠٨:١٣١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٢:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٨:١٠١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٢:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٢:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٥:٥١١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٢:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٢:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٧٠٠:٢١:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢١:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢١:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٨:١١٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢١:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١١:٤٨١٣:٠٨:١٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١١:١٣١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢١:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢١:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢١:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢١:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢١:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگده شلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگده شلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگده شلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگده شلال

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای تنگده شلال

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگده شلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگده شلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای تنگده شلال

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٤:٤٥١٢:٢٤:٥٥١٨:٠٥:٣٢١٨:٢٣:٠٧٢٣:٤٤:٣١
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٣:٣٨١٢:٢٤:٤٦١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٣:٥٤٢٣:٤٤:٢٢
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٢:٣١١٢:٢٤:٣٦١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٤:٤١٢٣:٤٤:١٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢١:١٩٠٦:٤١:٢٢١٢:٢٤:٢٥١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٥:٢٧٢٣:٤٤:٠٤
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٠:١٣١٢:٢٤:١٤١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:١٤٢٣:٤٣:٥٤
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٩:٠٤٠٦:٣٩:٠٣١٢:٢٤:٠٢١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٧:٠٠٢٣:٤٣:٤٣
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٧:٥٥٠٦:٣٧:٥٢١٢:٢٣:٥٠١٨:١٠:١٧١٨:٢٧:٤٥٢٣:٤٣:٣١
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٦:٤١١٢:٢٣:٣٨١٨:١١:٠٣١٨:٢٨:٣١٢٣:٤٣:١٩
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٥:٢٩١٢:٢٣:٢٥١٨:١١:٤٩١٨:٢٩:١٦٢٣:٤٣:٠٦
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٤:١٦١٢:٢٣:١١١٨:١٢:٣٥١٨:٣٠:٠١٢٣:٤٢:٥٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٣:١١٠٦:٣٣:٠٣١٢:٢٢:٥٧١٨:١٣:٢٠١٨:٣٠:٤٥٢٣:٤٢:٣٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١١:٥٨٠٦:٣١:٥٠١٢:٢٢:٤٣١٨:١٤:٠٥١٨:٣١:٢٩٢٣:٤٢:٢٤
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٠:٣٥١٢:٢٢:٢٨١٨:١٤:٥٠١٨:٣٢:١٣٢٣:٤٢:٠٩
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٩:٢١١٢:٢٢:١٣١٨:١٥:٣٤١٨:٣٢:٥٧٢٣:٤١:٥٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٨:٠٦١٢:٢١:٥٧١٨:١٦:١٨١٨:٣٣:٤١٢٣:٤١:٣٧
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٦:٥٠١٢:٢١:٤٢١٨:١٧:٠٢١٨:٣٤:٢٥٢٣:٤١:٢١
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٥:٣٥١٢:٢١:٢٥١٨:١٧:٤٦١٨:٣٥:٠٨٢٣:٤١:٠٤
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٤:١٩١٢:٢١:٠٩١٨:١٨:٢٩١٨:٣٥:٥١٢٣:٤٠:٤٦
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٣:٠٢١٢:٢٠:٥٢١٨:١٩:١٢١٨:٣٦:٣٤٢٣:٤٠:٢٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢١:٤٦١٢:٢٠:٣٦١٨:١٩:٥٥١٨:٣٧:١٧٢٣:٤٠:١٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٠:٢٩١٢:٢٠:١٩١٨:٢٠:٣٨١٨:٣٨:٠٠٢٣:٣٩:٥١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٩:١٢١٢:٢٠:٠١١٨:٢١:٢١١٨:٣٨:٤٣٢٣:٣٩:٣٣
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٧:٥٤١٢:١٩:٤٤١٨:٢٢:٠٤١٨:٣٩:٢٦٢٣:٣٩:١٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٦:٣٧١٢:١٩:٢٦١٨:٢٢:٤٦١٨:٤٠:٠٨٢٣:٣٨:٥٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٥:١٩١٢:١٩:٠٩١٨:٢٣:٢٨١٨:٤٠:٥١٠٠:٠٨:٣٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٣:٣٩٠٧:١٤:٠٢١٣:١٨:٥١١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٣٣٠٠:٣٨:١٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٢:١٧٠٧:١٢:٤٤١٣:١٨:٣٣١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:١٦٠٠:٣٧:٥٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٠:٥٤٠٧:١١:٢٦١٣:١٨:١٥١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٥٨٠٠:٣٧:٣٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٠:٠٨١٣:١٧:٥٧١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٤١٠٠:٣٧:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگده شلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگده شلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگده شلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگده شلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگده شلال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تنگده شلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگده شلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگده شلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تنگده شلال

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٠:٠٨١٢:٢٥:٣٣١٨:٠١:٢٤١٨:١٩:٠٧٢٣:٤٥:٠٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٤٩:٠٥١٢:٢٥:٢٦١٨:٠٢:١٤١٨:١٩:٥٥٢٣:٤٤:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٤٨:٠١١٢:٢٥:٢٠١٨:٠٣:٠٤١٨:٢٠:٤٤٢٣:٤٤:٥١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٦:٥٧١٢:٢٥:١٢١٨:٠٣:٥٤١٨:٢١:٣٢٢٣:٤٤:٤٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٥:٥٢١٢:٢٥:٠٤١٨:٠٤:٤٣١٨:٢٢:٢٠٢٣:٤٤:٣٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٤:٤٥١٢:٢٤:٥٥١٨:٠٥:٣٢١٨:٢٣:٠٧٢٣:٤٤:٣١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٣:٣٨١٢:٢٤:٤٦١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٣:٥٤٢٣:٤٤:٢٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٢:٣١١٢:٢٤:٣٦١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٤:٤١٢٣:٤٤:١٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤١:٢٢١٢:٢٤:٢٥١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٥:٢٧٢٣:٤٤:٠٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٠:١٣١٢:٢٤:١٤١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:١٤٢٣:٤٣:٥٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٣٩:٠٣١٢:٢٤:٠٢١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٧:٠٠٢٣:٤٣:٤٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٣٧:٥٢١٢:٢٣:٥٠١٨:١٠:١٧١٨:٢٧:٤٥٢٣:٤٣:٣١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٦:٤١١٢:٢٣:٣٨١٨:١١:٠٣١٨:٢٨:٣١٢٣:٤٣:١٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٥:٢٩١٢:٢٣:٢٥١٨:١١:٤٩١٨:٢٩:١٦٢٣:٤٣:٠٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٤:١٦١٢:٢٣:١١١٨:١٢:٣٥١٨:٣٠:٠١٢٣:٤٢:٥٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٣:٠٣١٢:٢٢:٥٧١٨:١٣:٢٠١٨:٣٠:٤٥٢٣:٤٢:٣٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣١:٥٠١٢:٢٢:٤٣١٨:١٤:٠٥١٨:٣١:٢٩٢٣:٤٢:٢٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٠:٣٥١٢:٢٢:٢٨١٨:١٤:٥٠١٨:٣٢:١٣٢٣:٤٢:٠٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٩:٢١١٢:٢٢:١٣١٨:١٥:٣٤١٨:٣٢:٥٧٢٣:٤١:٥٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٨:٠٦١٢:٢١:٥٧١٨:١٦:١٨١٨:٣٣:٤١٢٣:٤١:٣٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٦:٥٠١٢:٢١:٤٢١٨:١٧:٠٢١٨:٣٤:٢٥٢٣:٤١:٢١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٥:٣٥١٢:٢١:٢٥١٨:١٧:٤٦١٨:٣٥:٠٨٢٣:٤١:٠٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٤:١٩١٢:٢١:٠٩١٨:١٨:٢٩١٨:٣٥:٥١٢٣:٤٠:٤٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٣:٠٢١٢:٢٠:٥٢١٨:١٩:١٢١٨:٣٦:٣٤٢٣:٤٠:٢٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢١:٤٦١٢:٢٠:٣٦١٨:١٩:٥٥١٨:٣٧:١٧٢٣:٤٠:١٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٠:٢٩١٢:٢٠:١٩١٨:٢٠:٣٨١٨:٣٨:٠٠٢٣:٣٩:٥١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٩:١٢١٢:٢٠:٠١١٨:٢١:٢١١٨:٣٨:٤٣٢٣:٣٩:٣٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٧:٥٤١٢:١٩:٤٤١٨:٢٢:٠٤١٨:٣٩:٢٦٢٣:٣٩:١٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٦:٣٧١٢:١٩:٢٦١٨:٢٢:٤٦١٨:٤٠:٠٨٢٣:٣٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگده شلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تنگده شلال روستای تنگده شلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تنگده شلال روستای تنگده شلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگده شلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگده شلال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگده شلال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگده شلال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگده شلال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگده شلال

روستای تنگده شلال بر روی نقشه

روستای تنگده شلال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگده شلال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگده شلال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگده شلال
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تنگده شلال + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای تنگده شلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگده شلال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگده شلال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگده شلال رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تنگده شلال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگده شلال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگده شلال
افق شرعی امروز فردا تنگده شلال دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تنگده شلال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تنگده شلال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگده شلال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگده شلال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگده شلال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو