جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگانو

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تنگانو


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگانو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای تنگانو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تنگانو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگانو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

مثل انگلیسی
قمار، مشروب و زن بد، خنده را از لبان مرد دور می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگانو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگانو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگانو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگانو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگانو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگانو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٧:٣٦١٢:٤٩:٥٧١٩:٢٢:٤١١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٦:٤٣١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:٣٥٠٠:٠٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٥:٥٠١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:١١٠٠:٠٨:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٤:٥٨١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٤:٠٧١٢:٤٩:٢١١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:٢٤٠٠:٠٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٣:١٧١٢:٤٩:١٣١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٠٠٠٠:٠٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٢:٢٨١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٣٧٠٠:٠٧:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١١:٤٠١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٧:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٠:٥٣١٢:٤٨:٥٣١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٦:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٠٧١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢٧٠٠:٠٦:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٩:٢١١٢:٤٨:٤٢١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠٦:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٨:٣٧١٢:٤٨:٣٨١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٤١٠٠:٠٦:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٧:٥٤١٢:٤٨:٣٤١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:١٨٠٠:٠٦:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٧:١٢١٢:٤٨:٣٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٥٦٠٠:٠٦:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٦:٣١١٢:٤٨:٢٧١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٣٣٠٠:٠٥:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٥:٥٢١٢:٤٨:٢٥١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٥:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٨:٢٣١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٥:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٢٤٠٠:٠٥:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٠١٠٠:٠٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٣:٢٥١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٥:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٢:٥١١٢:٤٨:٢٣١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:١٥٠٠:٠٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٨:٢٤١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠١:٤٧١٢:٤٨:٢٦١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠١:١٧١٢:٤٨:٢٨١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٠٥٠٠:٠٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٠:٤٨١٢:٤٨:٣١١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٤٢٠٠:٠٤:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:١٨٠٠:٠٤:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٩:٥٤١٢:٤٨:٣٩١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٩:٢٩١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٤:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگانو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگانو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگانو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگانو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تنگانو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگانو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگانو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تنگانو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تنگانو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگانو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگانو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگانو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگانو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگانو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگانو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگانو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگانو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٨:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٤:١٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٨:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٠٨:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٤:٣٥١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٦٠٠:٠٩:١١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٤:٤٨١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٩:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥٥:٠١١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:٠٩:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥٥:١٣١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٩:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٥:٢٥١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٠:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٥:٣٧١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣١٠٠:١٠:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٥:٤٩١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣١٠٠:١٠:٣٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٦:٠١١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣١٠٠:١٠:٥٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٦:١٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٢٩٠٠:١١:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٦:٢٣١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٦٠٠:١١:٢٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠١:١٩١٢:٥٦:٣٤١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٢١٠٠:١١:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٦:٤٤١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:١٥٠٠:١١:٤٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٦:٥٤١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٢:٠٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٧:٠٤١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٢:١٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٧:١٣١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٢:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٧:٢٢١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٢:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٢:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٣:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٣:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٣:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٧:٥٨١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٣:٤٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٨:٠٤١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٣:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٨:١٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٤:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٨:١٤١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:١١٠٠:١٤:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٨:١٩١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٤:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٤:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٤:٤٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگانو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگانو روستای تنگانو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگانو روستای تنگانو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگانو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگانو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تنگانو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگانو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگانو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگانو

روستای تنگانو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگانو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگانو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگانو
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تنگانو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای تنگانو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگانو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگانو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگانو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگانو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگانو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگانو
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگانو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگانو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تنگانو
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تنگانو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگانو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگانو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو