جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تنکابن

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تنکابن


اذان صبح: ٠٤:٠٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٠:٥٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تنکابن (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر تنکابن)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر تنکابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تنکابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
هر عدم تناسب بین اراده و خرد به بدبختی انسان منجر می گردد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تنکابن

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تنکابن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تنکابن ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تنکابن (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تنکابن ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنکابن ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٣:٥٧١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٠٣٠٠:٢١:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٦:٣٠١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢١:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣١:١٤١٣:٠٦:١٦١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٧:١٥١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٩:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٩:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٥:١١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٨:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٨:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٨:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٧:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٧:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٤:١٦١٩:٥٠:٤٣٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٧:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٧:١٢١٣:٠٤:٠٧١٩:٥١:٣٦٢٠:١١:٠٥٠٠:١٦:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٦:٠١١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٢:٠١٠٠:١٦:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٤:٥١١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٦:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٣:٤١١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٥:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٥:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١١:٢٧١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٥:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٣:٢١١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٤١٠٠:١٥:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٣:١٥١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٣:١٠١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٤:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٤:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠١:١٥٢٠:٢١:١٩٠٠:١٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٣:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٣:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣١٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٤:٠٥٠٠:١٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنکابن

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر تنکابن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر تنکابن

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تنکابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تنکابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تنکابن

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٥٤:٢٠١٣:٠٣:٠٦٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١١:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥٣:٤٢١٣:٠٣:١١٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١١:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٥٣:٠٥١٣:٠٣:١٦٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٤:٤٤٠٠:١١:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٥٢:٣٠١٣:٠٣:٢٢٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١١:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٥١:٥٧١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٢٠٠٠:١١:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٥١:٢٥١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١١:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٥٠:٥٥١٣:٠٣:٤١٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٥٣٠٠:١٠:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٥٠:٢٧١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٨:٣٩٠٠:١٠:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٥٠:٠٠١٣:٠٣:٥٧٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٩:٢٣٠٠:١٠:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٤٩:٣٥١٣:٠٤:٠٥٢٠:١٨:٥٥٢٠:٤٠:٠٦٠٠:١٠:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٤٩:١٢١٣:٠٤:١٤٢٠:١٩:٣٥٢٠:٤٠:٤٩٠٠:١٠:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٣٠٥:٤٨:٥٠١٣:٠٤:٢٣٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:٣٠٠٠:١٠:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٥٠٥:٤٨:٣١١٣:٠٤:٣٣٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٢:١٠٠٠:١٠:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٠٠٥:٤٨:١٣١٣:٠٤:٤٢٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤٢:٤٩٠٠:١٠:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٤٧:٥٦١٣:٠٤:٥٣٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٣:٢٧٠٠:١١:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٤٧:٤٢١٣:٠٥:٠٣٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٤:٠٤٠٠:١١:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٤٧:٢٩١٣:٠٥:١٤٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٤:٣٩٠٠:١١:٠٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٤٧:١٨١٣:٠٥:٢٥٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٥:١٣٠٠:١١:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٤٧:٠٩١٣:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٥:٤٦٠٠:١١:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٤٧:٠١١٣:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٦:١٨٠٠:١١:٢٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٤٦:٥٥١٣:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٦:٤٨٠٠:١١:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥١٠٥:٤٦:٥١١٣:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٧:١٦٠٠:١١:٤١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٤٦:٤٩١٣:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٧:٤٤٠٠:١١:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٤٦:٤٨١٣:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٨:٠٩٠٠:١١:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٤٦:٤٩١٣:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٨:٣٤٠٠:١٢:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٩٠٥:٤٦:٥٢١٣:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٨:٥٦٠٠:١٢:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٨٠٥:٤٦:٥٦١٣:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٩:١٧٠٠:١٢:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٩٠٥:٤٧:٠٣١٣:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٩:٣٧٠٠:١٢:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٤٧:١٠١٣:٠٧:٤٢٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٩:٥٥٠٠:١٢:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٤٧:٢٠١٣:٠٧:٥٥٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٥٠:١١٠٠:١٣:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٤٧:٣١١٣:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٥٠:٢٥٠٠:١٣:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تنکابن شهر تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تنکابن شهر تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تنکابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تنکابن

تنکابن یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. تنکابن مرکز شهرستان تنکابن بوده و بزرگترین شهر غرب استان مازندران محسوب می‌گردد. این شهر مرکز فرمانداری ویژه تنکابن می‌باشد. جمعیت آن بر اساس آخرین سرشماری ۸۴۷۴۷ نفر بوده‌است

شهر تنکابن در ویکیپدیا

شهر تنکابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تنکابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تنکابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تنکابن بر روی نقشه

شهر تنکابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تنکابن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تنکابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تنکابن
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر تنکابن + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر تنکابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تنکابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تنکابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تنکابن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنکابن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق تنکابن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنکابن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنکابن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنکابن
افق شرعی امروز فردا تنکابن دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تنکابن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنکابن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تنکابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو