جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تنکابن

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تنکابن


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٠:٣٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٤٦
اذان مغرب: ١٧:١٩:١٧
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٠١

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تنکابن (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر تنکابن)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر تنکابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تنکابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

والت ویتمن
من بر این باورم كه دیدن یك برگ علف، كمتر از سفر به ستارگان نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تنکابن

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تنکابن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تنکابن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تنکابن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تنکابن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنکابن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٤:١٥١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٧:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٤:٠٥١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:٢٠٠٠:١٦:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:١٦٠٠:١٦:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٣:١٢٠٠:١٦:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٣:٤١١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٥:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٢:١٩١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٥:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١١:١٣١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٦:١٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٥:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٣:٢١١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٤:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٣:١٥١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٤:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٣:١٠١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٤:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٤:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٣٨٠٠:١٣:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٣:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١٣:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٣:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:١٨٠٠:١٢:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠١:١٦١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٢:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٢:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٢:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٢:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠١٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٢:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٧:١٠١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١١:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٣٠:٣١٠٠:١١:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٥:٤٢١٣:٠٢:٥٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:٢٣٠٠:١١:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٣٢٠٥:٥٥:٠٠١٣:٠٣:٠٢٢٠:١١:٣١٢٠:٣٢:١٤٠٠:١١:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٣٠٠٥:٥٤:٢٠١٣:٠٣:٠٦٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١١:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥٣:٤٢١٣:٠٣:١١٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١١:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٥٣:٠٥١٣:٠٣:١٦٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٤:٤٤٠٠:١١:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٥٢:٣٠١٣:٠٣:٢٢٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١١:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنکابن

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر تنکابن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر تنکابن

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تنکابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر تنکابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر تنکابن

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٠:٥٢١١:٥٠:٥٠١٧:٢٠:١٩١٧:٣٩:٠٣٢٣:٠٨:٢٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢١:٥٠١١:٥٠:٤٢١٧:١٩:٠٥١٧:٣٧:٥١٢٣:٠٨:١٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٢:٤٧١١:٥٠:٣٥١٧:١٧:٥٢١٧:٣٦:٤١٢٣:٠٨:٠٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٣:٤٦١١:٥٠:٢٨١٧:١٦:٤١١٧:٣٥:٣١٢٣:٠٧:٥٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٤:٤٤١١:٥٠:٢٢١٧:١٥:٣١١٧:٣٤:٢٣٢٣:٠٧:٤٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٥:٤٣١١:٥٠:١٧١٧:١٤:٢٢١٧:٣٣:١٦٢٣:٠٧:٣٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٦:٤٢١١:٥٠:١٢١٧:١٣:١٤١٧:٣٢:١٠٢٣:٠٧:٣٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٧:٤٢١١:٥٠:٠٩١٧:١٢:٠٧١٧:٣١:٠٦٢٣:٠٧:٢٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٨:٤٢١١:٥٠:٠٦١٧:١١:٠٢١٧:٣٠:٠٣٢٣:٠٧:١٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٩:٤٢١١:٥٠:٠٣١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٩:٠١٢٣:٠٧:١٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٠:٤٢١١:٥٠:٠٢١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٨:٠١٢٣:٠٧:٠٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣١:٤٣١١:٥٠:٠١١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٧:٠٢٢٣:٠٧:٠٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٢:٤٣١١:٥٠:٠٢١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٦:٠٤٢٣:٠٧:٠١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٣:٤٤١١:٥٠:٠٣١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٥:٠٨٢٣:٠٦:٥٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٤:٤٦١١:٥٠:٠٤١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٤:١٣٢٣:٠٦:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٥:٤٧١١:٥٠:٠٧١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٣:٢٠٢٣:٠٦:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٦:٤٨١١:٥٠:١٠١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٢٨٢٣:٠٦:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٧:٥٠١١:٥٠:١٥١٧:٠٢:١٥١٧:٢١:٣٨٢٣:٠٦:٥٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٨:٥٢١١:٥٠:٢٠١٧:٠١:٢٣١٧:٢٠:٤٩٢٣:٠٦:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٩:٥٤١١:٥٠:٢٦١٧:٠٠:٣٤١٧:٢٠:٠٢٢٣:٠٦:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٠:٥٦١١:٥٠:٣٣١٦:٥٩:٤٦١٧:١٩:١٧٢٣:٠٧:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤١:٥٨١١:٥٠:٤٠١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٣٣٢٣:٠٧:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٣:٠٠١١:٥٠:٤٩١٦:٥٨:١٥١٧:١٧:٥١٢٣:٠٧:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٤:٠٢١١:٥٠:٥٨١٦:٥٧:٣٢١٧:١٧:١١٢٣:٠٧:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٥:٠٣١١:٥١:٠٨١٦:٥٦:٥١١٧:١٦:٣٣٢٣:٠٧:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٦:٠٥١١:٥١:١٩١٦:٥٦:١٢١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٧:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٧:٠٧١١:٥١:٣١١٦:٥٥:٣٥١٧:١٥:٢١٢٣:٠٧:٣٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٨:٠٩١١:٥١:٤٤١٦:٥٤:٥٩١٧:١٤:٤٨٢٣:٠٧:٤٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٩:١٠١١:٥١:٥٨١٦:٥٤:٢٥١٧:١٤:١٧٢٣:٠٧:٥٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٥٠:١١١١:٥٢:١٢١٦:٥٣:٥٣١٧:١٣:٤٨٢٣:٠٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر تنکابن شهر تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر تنکابن شهر تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تنکابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تنکابن

تنکابن یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. تنکابن مرکز شهرستان تنکابن بوده و بزرگترین شهر غرب استان مازندران محسوب می‌گردد. این شهر مرکز فرمانداری ویژه تنکابن می‌باشد. جمعیت آن بر اساس آخرین سرشماری ۸۴۷۴۷ نفر بوده‌است

شهر تنکابن در ویکیپدیا

شهر تنکابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تنکابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تنکابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تنکابن بر روی نقشه

شهر تنکابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تنکابن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تنکابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تنکابن
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر تنکابن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر تنکابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تنکابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تنکابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تنکابن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنکابن
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ تنکابن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنکابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنکابن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنکابن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنکابن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تنکابن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنکابن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تنکابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو