جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنبوشمالی

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز تنبوشمالی

اذان صبح: ٠٥:١١:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٥٣

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنبوشمالی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای تنبوشمالی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای تنبوشمالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنبوشمالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

دانته
یك زبان ادبی مشهور، اساسی، زیبا و ظریف باید از پالایش مس بی ارزش گفتار روزمره به دست آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنبوشمالی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنبوشمالی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنبوشمالی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنبوشمالی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنبوشمالی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تنبوشمالی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٥:٣٥١٢:٥٩:٠٢١٩:٢٢:٥٣١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٩:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٤:٣٤١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٢٠٠٠:١٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٠:٥٤٠٠:١٨:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٨:١٩١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٢٧٠٠:١٨:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥٥٠٦:٣١:٣٥١٢:٥٨:٠٦١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٠١٠٠:١٧:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٠:٣٧١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٣٥٠٠:١٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٢٩:٣٩١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٠٩٠٠:١٧:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٧:١٦١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:١٧٠٠:١٦:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٣٠٦:٢٦:٥٠١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٦:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٢٧٠٠:١٦:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٥:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٣٧٠٠:١٥:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:١٢٠٠:١٥:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٦:١٥١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٥:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢١:٣٤١٢:٥٦:٠٦١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٤:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٠:٤٤١٢:٥٥:٥٨١٩:٣١:٣٤١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٤:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٩:٥٦١٢:٥٥:٥١١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٤:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:١٠٠٠:١٤:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٨:٢١١٢:٥٥:٣٨١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٦٠٠:١٣:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٢٣٠٠:١٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٦:٥١١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٤:٢٤١٩:٥١:٥٩٠٠:١٣:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٣:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٥:٢٥١٢:٥٥:١٨١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١٢٠٠:١٣:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٥:١٥١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٣:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٥:١٢١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٢٥٠٠:١٢:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٥:١٠١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٢:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١١٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٣٩٠٠:١٢:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:١٥٠٠:١٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنبوشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنبوشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنبوشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنبوشمالی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای تنبوشمالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنبوشمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنبوشمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای تنبوشمالی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای تنبوشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای تنبوشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای تنبوشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنبوشمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنبوشمالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای تنبوشمالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای تنبوشمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنبوشمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای تنبوشمالی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای تنبوشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای تنبوشمالی روستای تنبوشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای تنبوشمالی روستای تنبوشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تنبوشمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنبوشمالی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای تنبوشمالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنبوشمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنبوشمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای تنبوشمالی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠١:٤٠١٢:٠٥:٥٥١٨:١٠:٣٥١٨:٢٧:٠٦٢٣:٥٧:٢٥
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٤:١٤٠٧:٠٠:٣٣١٣:٠٥:٣٧١٩:١١:٠٦١٩:٢٧:٣٧٠٠:٢٧:٠٥
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٠٤٠٦:٥٩:٢٦١٣:٠٥:١٩١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:٠٨٠٠:٢٦:٤٥
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٥٣٠٦:٥٨:١٩١٣:٠٥:٠١١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٣٩٠٠:٢٦:٢٤
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٤٢٠٦:٥٧:١٢١٣:٠٤:٤٣١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١١٠٠:٢٦:٠٤
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٣٠٠٦:٥٦:٠٦١٣:٠٤:٢٥١٩:١٣:٠٨١٩:٢٩:٤٢٠٠:٢٥:٤٣
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:١٨٠٦:٥٤:٥٩١٣:٠٤:٠٦١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:١٣٠٠:٢٥:٢٣
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٠٦٠٦:٥٣:٥٢١٣:٠٣:٤٨١٩:١٤:٠٩١٩:٣٠:٤٤٠٠:٢٥:٠٢
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٥٤٠٦:٥٢:٤٥١٣:٠٣:٣٠١٩:١٤:٤٠١٩:٣١:١٥٠٠:٢٤:٤١
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥١:٣٩١٣:٠٣:١٢١٩:١٥:١٠١٩:٣١:٤٦٠٠:٢٤:٢٠
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٢٩٠٦:٥٠:٣٢١٣:٠٢:٥٤١٩:١٥:٤١١٩:٣٢:١٧٠٠:٢٣:٥٨
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:١٦٠٦:٤٩:٢٦١٣:٠٢:٣٦١٩:١٦:١١١٩:٣٢:٤٩٠٠:٢٣:٣٧
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٠٤٠٦:٤٨:٢٠١٣:٠٢:١٨١٩:١٦:٤١١٩:٣٣:٢٠٠٠:٢٣:١٦
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٥١٠٦:٤٧:١٤١٣:٠٢:٠١١٩:١٧:١٢١٩:٣٣:٥١٠٠:٢٢:٥٥
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٤٦:٠٩١٣:٠١:٤٣١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٢٣٠٠:٢٢:٣٤
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٤٥:٠٤١٣:٠١:٢٦١٩:١٨:١٣١٩:٣٤:٥٥٠٠:٢٢:١٣
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:١٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠١:٠٩١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٢٧٠٠:٢١:٥٢
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٢:٥٤١٣:٠٠:٥٢١٩:١٩:١٥١٩:٣٥:٥٩٠٠:٢١:٣١
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤١:٥٠١٣:٠٠:٣٥١٩:١٩:٤٥١٩:٣٦:٣١٠٠:٢١:١١
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٠:٤٦١٣:٠٠:١٩١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٠٣٠٠:٢٠:٥٠
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٢٣٠٦:٣٩:٤٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٣٦٠٠:٢٠:٢٩
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:١١٠٦:٣٨:٤٠١٢:٥٩:٤٧١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٠٨٠٠:٢٠:٠٩
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٠٠٠٦:٣٧:٣٨١٢:٥٩:٣٢١٩:٢١:٥٠١٩:٣٨:٤١٠٠:١٩:٤٩
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٤٨٠٦:٣٦:٣٦١٢:٥٩:١٦١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:١٤٠٠:١٩:٢٩
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٥:٣٥١٢:٥٩:٠٢١٩:٢٢:٥٣١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٩:٠٩
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٤:٣٤١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٢٠٠٠:١٨:٥٠
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٠:٥٤٠٠:١٨:٣١
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٨:١٩١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٢٧٠٠:١٨:١٢
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٥٥٠٦:٣١:٣٥١٢:٥٨:٠٦١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٠١٠٠:١٧:٥٣
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٠:٣٧١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٣٥٠٠:١٧:٣٥
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٢٩:٣٩١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٠٩٠٠:١٧:١٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای تنبوشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای تنبوشمالی روستای تنبوشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای تنبوشمالی روستای تنبوشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنبوشمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنبوشمالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنبوشمالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنبوشمالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنبوشمالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنبوشمالی

روستای تنبوشمالی بر روی نقشه

روستای تنبوشمالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنبوشمالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنبوشمالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنبوشمالی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای تنبوشمالی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای تنبوشمالی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای تنبوشمالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنبوشمالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تنبوشمالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنبوشمالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنبوشمالی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تنبوشمالی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تنبوشمالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنبوشمالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنبوشمالی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنبوشمالی
افق شرعی امروز فردا تنبوشمالی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنبوشمالی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ تنبوشمالی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنبوشمالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو