جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنباکوکار

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز تنباکوکار

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١١
اذان ظهر: ١٣:١٩:١١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٣:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٣:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:٤٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنباکوکار (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای تنباکوکار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تنباکوکار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنباکوکار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی دست نایافتنی، خود، كامیابی و پیشرفت بزرگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنباکوکار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنباکوکار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنباکوکار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنباکوکار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنباکوکار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تنباکوکار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٥:٥٤١٣:١٤:٠٩١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٣١:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٤٢١٣:١٣:٥٥١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣١٠٠:٣١:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٣:٤٠١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٦٠٠:٣١:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٢:٢١١٣:١٣:٢٧١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٣٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤١:١٢١٣:١٣:١٣١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٣٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٠:٠٣١٣:١٣:٠٠١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٣٠:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٨:٥٤١٣:١٢:٤٧١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٩:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٢:٣٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٩:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٢:٢٣١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٩:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٢:١٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٨:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٤:٢٩١٣:١٢:٠١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٨:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٣:٢٥١٣:١١:٥١١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٨:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٢:٢٢١٣:١١:٤١١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٧:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣١:١٩١٣:١١:٣١١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٧:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٠:١٨١٣:١١:٢٢١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:١٨٠٠:٢٧:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٩:١٧١٣:١١:١٤١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٦:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٨:١٨١٣:١١:٠٦١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٦:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٧:١٩١٣:١٠:٥٨١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٦:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٠:٥١١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٦:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٠:٤٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٥:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٠:٣٩١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٥:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٥:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٠:٣٠١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٥:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢١:٥١١٣:١٠:٢٦١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٥:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢١:٠١١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٤:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٠:١١١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٤:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٢٣١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٤:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٨:٣٦١٣:١٠:١٦٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٤:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٧:٥١١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنباکوکار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تنباکوکار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنباکوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنباکوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تنباکوکار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنباکوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنباکوکار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تنباکوکار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تنباکوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنباکوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تنباکوکار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تنباکوکار روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تنباکوکار روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تنباکوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنباکوکار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تنباکوکار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنباکوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنباکوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تنباکوکار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٧:١٢١٣:١٥:٤٦٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٢٦:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٧:٢٦١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٢٦:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٧:٤١١٣:١٦:١٢٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٤:٤٦٠٠:٢٦:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٦:٢٥٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٢٦:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٨:١٦١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٠١٠٠:٢٧:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٦:٥٠٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٢٧:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٧:٠٣٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٧:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٩:١٥١٣:١٧:١٥٢٠:٢٥:٠٩٢٠:٤٥:١٢٠٠:٢٧:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٧:٢٧٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:١٢٠٠:٢٨:١٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:١٠:٠١١٣:١٧:٣٩٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:١١٠٠:٢٨:٢٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٠:٢٥١٣:١٧:٥١٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٢٨:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٠:٥٠١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٢٨:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:١١:١٦١٣:١٨:١٣٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٢٩:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١١:٤٣١٣:١٨:٢٣٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٢٩:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٢:١١١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٢٩:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٢:٤٠١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٢٩:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:١٠١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٤:١٥٠٠:٣٠:١٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٣:٤٠١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣٠:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٤:١١١٣:١٩:١١٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣٠:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٤:٤٣١٣:١٩:١٩٢٠:٢٣:٤١٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٠:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٥:١٦١٣:١٩:٢٧٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٣١:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٥:٤٩١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٣١:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٦:٢٣١٣:١٩:٤٢٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣١:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٦:٥٨١٣:١٩:٤٨٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣١:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٧:٣٣١٣:١٩:٥٥٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣٢:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٨:٠٩١٣:٢٠:٠٠٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٠٧٠٠:٣٢:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٠:٠٥٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٣٢:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٩:٢٢١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٢:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٩:٥٩١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٣٢:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢٠:١٧٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٣٣:١١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢١:١٥١٣:٢٠:٢٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تنباکوکار روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تنباکوکار روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنباکوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنباکوکار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنباکوکار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنباکوکار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنباکوکار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنباکوکار

روستای تنباکوکار بر روی نقشه

روستای تنباکوکار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنباکوکار
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تنباکوکار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تنباکوکار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تنباکوکار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنباکوکار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تنباکوکار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنباکوکار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تنباکوکار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنباکوکار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنباکوکار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تنباکوکار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنباکوکار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنباکوکار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تنباکوکار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنباکوکار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو