جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنباکوکار

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز تنباکوکار


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٠٩
اذان ظهر: ١١:٥٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:١٠:١٨
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٠٥
نیمه شب: ٢٣:١٧:٥٩

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنباکوکار (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای تنباکوکار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تنباکوکار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنباکوکار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
كمیِ عائله (نان‌خور) یكی از دو توانگری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنباکوکار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنباکوکار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنباکوکار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنباکوکار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنباکوکار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنباکوکار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٢:٠٧١٣:١١:٣٩١٩:٥١:٤٠٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٧:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣١:٠٥١٣:١١:٣٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٠:٠٤١٣:١١:٢١١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣١٠٠:٢٧:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٩:٠٤١٣:١١:١٣١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٨:٠٤١٣:١١:٠٥١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٠:٥٨١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٠:٥١١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:١٣١٣:١٠:٤٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٤:١٨١٣:١٠:٣٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٢:٣١١٣:١٠:٣٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢١:٤٠١٣:١٠:٢٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٠:٢٠٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٩:١٢١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٨:٢٦١٣:١٠:١٦٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٧:٤٠١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٤:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٦:٥٦١٣:١٠:١٤٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٤:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٦:١٣١٣:١٠:١٤٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:٣٢١٣:١٠:١٥٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٣:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٤:٥٢١٣:١٠:١٦٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٣:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:١٠٠٦:١٤:١٤١٣:١٠:١٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٣:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٣:٣٦١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٣:٠١١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٢:٢٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١١:٥٣١٣:١٠:٣١٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١١:٢٢١٣:١٠:٣٦٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:٥٢١٣:١٠:٤١٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٣:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٠:٢٣١٣:١٠:٤٦٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنباکوکار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تنباکوکار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنباکوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنباکوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تنباکوکار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنباکوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنباکوکار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تنباکوکار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنباکوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنباکوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تنباکوکار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٩:٠٩١١:٥٩:٥٢١٧:١٠:١٨١٧:٢٩:٠٥٢٣:١٧:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٠:٠٣١٢:٠٠:٠٨١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٨:٤٦٢٣:١٨:١٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٠:٥٦١٢:٠٠:٢٥١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:٢٩٢٣:١٨:٢٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥١:٤٩١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:١٤٢٣:١٨:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٢:٤٢١٢:٠١:٠١١٧:٠٩:٠٦١٧:٢٨:٠٠٢٣:١٨:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٣:٣٥١٢:٠١:٢٠١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٤٩٢٣:١٩:١٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٤:٢٧١٢:٠١:٤٠١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٧:٣٩٢٣:١٩:٢٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٥:١٩١٢:٠٢:٠١١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٧:٣٠٢٣:١٩:٤٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٦:١٠١٢:٠٢:٢٢١٧:٠٨:٢١١٧:٢٧:٢٤٢٣:٢٠:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:٠١١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:١٩٢٣:٢٠:٢٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٧:٥٢١٢:٠٣:٠٧١٧:٠٨:١٠١٧:٢٧:١٦٢٣:٢٠:٤١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٨:٤١١٢:٠٣:٣٠١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٧:١٥٢٣:٢١:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٦:٥٩:٣١١٢:٠٣:٥٤١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٧:١٥٢٣:٢١:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٠:١٩١٢:٠٤:١٨١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٧:١٨٢٣:٢١:٤٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠١:٠٧١٢:٠٤:٤٣١٧:٠٨:١٠١٧:٢٧:٢١٢٣:٢٢:٠٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠١:٥٤١٢:٠٥:٠٨١٧:٠٨:١٤١٧:٢٧:٢٧٢٣:٢٢:٣٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٥:٣٤١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٧:٣٥٢٣:٢٢:٥٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٣:٢٦١٢:٠٦:٠١١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٧:٤٤٢٣:٢٣:١٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٧٠٧:٠٤:١٠١٢:٠٦:٢٧١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٧:٥٥٢٣:٢٣:٤٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٤:٥٤١٢:٠٦:٥٥١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٨:٠٧٢٣:٢٤:٠٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٥:٣٦١٢:٠٧:٢٢١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٨:٢١٢٣:٢٤:٣٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٦:١٨١٢:٠٧:٥٠١٧:٠٩:١٧١٧:٢٨:٣٧٢٣:٢٤:٥٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٦:٥٨١٢:٠٨:١٨١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٨:٥٥٢٣:٢٥:٢٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٧:٣٨١٢:٠٨:٤٧١٧:٠٩:٥٢١٧:٢٩:١٤٢٣:٢٥:٥٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٨:١٦١٢:٠٩:١٦١٧:١٠:١٣١٧:٢٩:٣٤٢٣:٢٦:٢١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٨:٥٣١٢:٠٩:٤٥١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٥٧٢٣:٢٦:٤٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٤٠٧:٠٩:٢٩١٢:١٠:١٤١٧:١٠:٥٨١٧:٣٠:٢٠٢٣:٢٧:١٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١٠:٠٣١٢:١٠:٤٤١٧:١١:٢٣١٧:٣٠:٤٦٢٣:٢٧:٤٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:١٠:٣٧١٢:١١:١٤١٧:١١:٤٩١٧:٣١:١٣٢٣:٢٨:١٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١١:٠٩١٢:١١:٤٤١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٤١٢٣:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تنباکوکار روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تنباکوکار روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنباکوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنباکوکار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنباکوکار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنباکوکار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنباکوکار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنباکوکار

روستای تنباکوکار بر روی نقشه

روستای تنباکوکار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنباکوکار
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تنباکوکار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای تنباکوکار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنباکوکار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنباکوکار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تنباکوکار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنباکوکار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنباکوکار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنباکوکار دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تنباکوکار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تنباکوکار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنباکوکار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنباکوکار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو