جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنباکوکار

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز تنباکوکار


اذان صبح: ٠٥:٤٠:١٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٠١
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٩

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنباکوکار (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ روستای تنباکوکار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تنباکوکار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنباکوکار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ژان پل سارتر
نبوغ، جوهر تفكر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنباکوکار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنباکوکار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنباکوکار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنباکوکار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنباکوکار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنباکوکار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٢:٠٧١٣:١١:٣٩١٩:٥١:٤٠٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٧:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣١:٠٥١٣:١١:٣٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٠:٠٤١٣:١١:٢١١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣١٠٠:٢٧:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٩:٠٤١٣:١١:١٣١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٨:٠٤١٣:١١:٠٥١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٠:٥٨١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٠:٥١١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:١٣١٣:١٠:٤٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٤:١٨١٣:١٠:٣٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٢:٣١١٣:١٠:٣٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢١:٤٠١٣:١٠:٢٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٠:٢٠٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٩:١٢١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٨:٢٦١٣:١٠:١٦٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٧:٤٠١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٤:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٦:٥٦١٣:١٠:١٤٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٤:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٦:١٣١٣:١٠:١٤٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:٣٢١٣:١٠:١٥٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٣:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٤:٥٢١٣:١٠:١٦٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٣:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:١٠٠٦:١٤:١٤١٣:١٠:١٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٣:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٣:٣٦١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٣:٠١١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٢:٢٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١١:٥٣١٣:١٠:٣١٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١١:٢٢١٣:١٠:٣٦٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:٥٢١٣:١٠:٤١٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٣:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٠:٢٣١٣:١٠:٤٦٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنباکوکار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تنباکوکار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنباکوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنباکوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تنباکوکار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنباکوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنباکوکار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنباکوکار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنباکوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنباکوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنباکوکار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٢:٤٠١٣:١٦:٣٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٣٤:٠٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٣:١٩١٣:١٦:٢١١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٣٣:٥٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٣:٥٨١٣:١٦:٠٥١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٣٣:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٥:٤٨١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٣:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٥:١٥١٣:١٥:٣١١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٣٣:٢٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٥:٥٤١٣:١٥:١٤١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠١:٥٤٠٠:٣٣:١٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٦:٣٣١٣:١٤:٥٦١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٣٣:٠١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٧:١١١٣:١٤:٣٨١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢١٠٠:٣٢:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٧:٥٠١٣:١٤:٢٠١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٠٤٠٠:٣٢:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٨:٢٨١٣:١٤:٠١١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٤٧٠٠:٣٢:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٤٩:٠٦١٣:١٣:٤٢١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٢٩٠٠:٣٢:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٤٩:٤٤١٣:١٣:٢٣١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:١١٠٠:٣١:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٠:٢٢١٣:١٣:٠٣١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥٢٠٠:٣١:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١١٠٦:٥١:٠٠١٣:١٢:٤٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٣٣٠٠:٣١:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥١:٣٧١٣:١٢:٢٣١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:١٤٠٠:٣١:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٢:١٥١٣:١٢:٠٣١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٥٤٠٠:٣٠:٥٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٢:٥٣١٣:١١:٤٢١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٣٤٠٠:٣٠:٤١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٣:٣٠١٣:١١:٢١١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٤٠٠:٣٠:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٤:٠٨١٣:١١:٠٠١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٥٣٠٠:٣٠:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٤:٤٥١٣:١٠:٣٩١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٣٢٠٠:٢٩:٥١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٥:٢٣١٣:١٠:١٨١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:١٢٠٠:٢٩:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٦:٠٠١٣:٠٩:٥٧١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٥١٠٠:٢٩:١٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥٦:٣٨١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٢٩٠٠:٢٨:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٦:٥٧:١٥١٣:٠٩:١٤١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٠٨٠٠:٢٨:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٦:٥٧:٥٣١٣:٠٨:٥٢١٩:١٩:٢١١٩:٣٦:٤٧٠٠:٢٨:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٣٠٦:٥٨:٣٠١٣:٠٨:٣١١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٢٦٠٠:٢٨:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٧٠٦:٥٩:٠٨١٣:٠٨:٠٩١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٠٥٠٠:٢٧:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥١٠٦:٥٩:٤٦١٣:٠٧:٤٨١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٤٣٠٠:٢٧:٢٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٠:٢٣١٣:٠٧:٢٦١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٢٢٠٠:٢٧:٠٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠١:٠١١٣:٠٧:٠٥١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٠١٢٣:٥٦:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠١:٤٠١٢:٠٦:٤٤١٨:١١:١٨١٨:٢٨:٤١٢٣:٢٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنباکوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنباکوکار روستای تنباکوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنباکوکار روستای تنباکوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنباکوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنباکوکار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنباکوکار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنباکوکار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنباکوکار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنباکوکار

روستای تنباکوکار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنباکوکار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تنباکوکار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تنباکوکار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنباکوکار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنباکوکار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنباکوکار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنباکوکار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنباکوکار
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنباکوکار
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنباکوکار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنباکوکار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنباکوکار
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنباکوکار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنباکوکار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو