جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تمرچین

پیرانشهر | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تمرچین

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٤
اذان ظهر: ١٢:١٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:١٥:٤٦
اذان مغرب: ١٨:٣٤:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٤٦

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تمرچین (شهرستان پیرانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر تمرچین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تمرچین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تمرچین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

لودویگ وان بتهوون
موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تمرچین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تمرچین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تمرچین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تمرچین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تمرچین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تمرچین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٥:٥٧١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٤٤:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥٤:٣٦١٣:٢٩:٢٨٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٤٤:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥٣:١٦١٣:٢٩:١٤٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٤٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٢٩٠٦:٥١:٥٦١٣:٢٩:٠٠٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٤٣:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٥٣٠٦:٥٠:٣٨١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٤٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٩:٢٠١٣:٢٨:٣٥٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٤٢:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٨:٠٣١٣:٢٨:٢٢٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٤٢:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٦:٤٧١٣:٢٨:١١٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٤١:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٥:٣١١٣:٢٧:٥٩٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:١٨٠٠:٤١:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٥٧٠٦:٤٤:١٧١٣:٢٧:٤٨٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:١٣٠٠:٤١:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٣٠٦:٤٣:٠٣١٣:٢٧:٣٨٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٤٠:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥١٠٦:٤١:٥٠١٣:٢٧:٢٨٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٤٠:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٨٠٦:٤٠:٣٩١٣:٢٧:١٨٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٤٠:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٩:٢٨١٣:٢٧:٠٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٣٩:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٨:١٨١٣:٢٧:٠١٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٩:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٧:١٠١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٩:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٦:٠٢١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٣٨:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٤:٥٦١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٣٨:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣٣:٥١١٣:٢٦:٣٢٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٨:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٣٢:٤٧١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٨:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٢٤٠٠:٣٧:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:١٩٠٠:٣٧:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٩:٤٢١٣:٢٦:١٣٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:١٤٠٠:٣٧:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٨:٤٣١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٧:٤٥١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٣٦:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٥:٥٩٠٠:٣٦:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٣٦:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٣٦:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٤:٠٨١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٣٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تمرچین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تمرچین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تمرچین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تمرچین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تمرچین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تمرچین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تمرچین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تمرچین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تمرچین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تمرچین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تمرچین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تمرچین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تمرچین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تمرچین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر تمرچین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تمرچین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تمرچین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تمرچین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تمرچین شهر تمرچین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تمرچین شهر تمرچین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تمرچین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تمرچین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تمرچین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تمرچین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تمرچین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تمرچین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٧:٤١١٢:٢٢:١٦١٨:٢٦:١٦١٨:٤٤:٣٣٢٣:٣٩:٥٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٣٠١٢:٢١:٥٥١٨:٢٤:٤٦١٨:٤٣:٠٢٢٣:٣٩:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٩:١٨١٢:٢١:٣٤١٨:٢٣:١٥١٨:٤١:٣١٢٣:٣٩:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٠:٠٧١٢:٢١:١٤١٨:٢١:٤٥١٨:٤٠:٠١٢٣:٣٩:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٠:٥٦١٢:٢٠:٥٣١٨:٢٠:١٥١٨:٣٨:٣١٢٣:٣٨:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢١:٤٥١٢:٢٠:٣٢١٨:١٨:٤٥١٨:٣٧:٠١٢٣:٣٨:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٢:٣٤١٢:٢٠:١٢١٨:١٧:١٦١٨:٣٥:٣٢٢٣:٣٨:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٣:٢٤١٢:١٩:٥٢١٨:١٥:٤٦١٨:٣٤:٠٣٢٣:٣٧:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٤:١٣١٢:١٩:٣٣١٨:١٤:١٧١٨:٣٢:٣٤٢٣:٣٧:٢٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٥:٠٣١٢:١٩:١٣١٨:١٢:٤٩١٨:٣١:٠٦٢٣:٣٧:٠٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٥:٥٣١٢:١٨:٥٤١٨:١١:٢٠١٨:٢٩:٣٨٢٣:٣٦:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٦:٤٤١٢:١٨:٣٥١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٨:١٠٢٣:٣٦:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٧:٣٤١٢:١٨:١٧١٨:٠٨:٢٥١٨:٢٦:٤٤٢٣:٣٦:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٨:٢٥١٢:١٧:٥٨١٨:٠٦:٥٨١٨:٢٥:١٧٢٣:٣٥:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٩:١٧١٢:١٧:٤١١٨:٠٥:٣٢١٨:٢٣:٥١٢٣:٣٥:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٠:٠٨١٢:١٧:٢٣١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٢:٢٦٢٣:٣٥:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣١:٠٠١٢:١٧:٠٦١٨:٠٢:٤٠١٨:٢١:٠٢٢٣:٣٥:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣١:٥٢١٢:١٦:٥٠١٨:٠١:١٥١٨:١٩:٣٨٢٣:٣٤:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٢:٤٤١٢:١٦:٣٤١٧:٥٩:٥١١٨:١٨:١٥٢٣:٣٤:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٣:٣٧١٢:١٦:١٩١٧:٥٨:٢٨١٨:١٦:٥٢٢٣:٣٤:١٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٤:٣٠١٢:١٦:٠٤١٧:٥٧:٠٥١٨:١٥:٣١٢٣:٣٤:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٥:٢٤١٢:١٥:٤٩١٧:٥٥:٤٢١٨:١٤:١٠٢٣:٣٣:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٦:١٨١٢:١٥:٣٥١٧:٥٤:٢١١٨:١٢:٤٩٢٣:٣٣:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٧:١٢١٢:١٥:٢٢١٧:٥٣:٠٠١٨:١١:٣٠٢٣:٣٣:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٨:٠٧١٢:١٥:٠٩١٧:٥١:٤١١٨:١٠:١٢٢٣:٣٣:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٩:٠٢١٢:١٤:٥٧١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٥٤٢٣:٣٢:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٩:٥٧١٢:١٤:٤٦١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٧:٣٨٢٣:٣٢:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٠:٥٣١٢:١٤:٣٥١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٦:٢٢٢٣:٣٢:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤١:٤٩١٢:١٤:٢٤١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٥:٠٧٢٣:٣٢:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٢:٤٥١٢:١٤:١٥١٧:٤٥:١٤١٨:٠٣:٥٤٢٣:٣١:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تمرچین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تمرچین شهر تمرچین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تمرچین شهر تمرچین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تمرچین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تمرچین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تمرچین

مزرعه تمرچین، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران.

شهر تمرچین در ویکیپدیا

شهر تمرچین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تمرچین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تمرچین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تمرچین بر روی نقشه

شهر تمرچین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تمرچین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تمرچین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تمرچین
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تمرچین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر تمرچین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تمرچین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تمرچین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تمرچین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تمرچین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تمرچین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تمرچین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تمرچین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تمرچین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تمرچین
زمان پخش اذان زنده به افق تمرچین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تمرچین دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ تمرچین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تمرچین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تمرچین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو