جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا

تمران | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز تمرقره قوری علیا


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:٣٤
اذان مغرب: ١٩:١٢:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٧

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای تمرقره قوری علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تمرقره قوری علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تمرقره قوری علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
او از مردم گریزان است، اما مردم به دنبال او می دوند، زیرا او پیشاپیش آنها است... چقدر مردم گلّه صفت هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تمرقره قوری علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تمرقره قوری علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تمرقره قوری علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تمرقره قوری علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تمرقره قوری علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٨:٣٥١٢:٤٥:٤٦١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٥:٣٧١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:١١٢٣:٥٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٦:٠٩١٢:٤٥:٢٨١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٥:٠٨٢٣:٥٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٦:١٨١٩:٥٦:٠٦٢٣:٥٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٥:١٢١٩:٣٧:١٢١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٨:٠١٢٣:٥٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥١:٣١١٢:٤٤:٥٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٥٩٢٣:٥٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٤:٥٢١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٩:٥٦٢٣:٥٥:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٤:٤٧١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٥:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٨:١٤١٢:٤٤:٤٢١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:٥١٢٣:٥٥:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٧:١١١٢:٤٤:٣٧١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٤٨٢٣:٥٥:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٦:٠٩١٢:٤٤:٣٣١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٥٤:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٤:٣٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٤:٤٢٢٣:٥٤:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٤٤:٠٩١٢:٤٤:٢٧١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٥:٣٩٢٣:٥٤:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٥٠٥:٤٣:١١١٢:٤٤:٢٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٦:٣٥٢٣:٥٤:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٢:١٤١٢:٤٤:٢٣١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٧:٣١٢٣:٥٣:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٤١:١٩١٢:٤٤:٢٢١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٥٣:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:١٥٠٥:٤٠:٢٦١٢:٤٤:٢١١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٩:٢٢٢٣:٥٣:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٩:٣٤١٢:٤٤:٢١١٩:٤٩:٣٩٢٠:١٠:١٨٢٣:٥٣:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٨:٤٣١٢:٤٤:٢٢١٩:٥٠:٣١٢٠:١١:١٣٢٣:٥٣:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٣٧:٥٤١٢:٤٤:٢٣١٩:٥١:٢٢٢٠:١٢:٠٧٢٣:٥٢:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣٧:٠٦١٢:٤٤:٢٥١٩:٥٢:١٣٢٠:١٣:٠١٢٣:٥٢:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٣٦:٢٠١٢:٤٤:٢٧١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٣:٥٤٢٣:٥٢:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:٥٨٠٥:٣٥:٣٦١٢:٤٤:٣٠١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٤:٤٧٢٣:٥٢:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٥١٠٥:٣٤:٥٣١٢:٤٤:٣٤١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٥:٤٠٢٣:٥٢:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٤٦٠٥:٣٤:١٢١٢:٤٤:٣٨١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٦:٣٢٢٣:٥٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٤٢٠٥:٣٣:٣٣١٢:٤٤:٤٣١٩:٥٦:١٨٢٠:١٧:٢٣٢٣:٥٢:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٤١٠٥:٣٢:٥٥١٢:٤٤:٤٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٨:١٣٢٣:٥١:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٦:٤٢٠٥:٣٢:١٩١٢:٤٤:٥٣١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٩:٠٣٢٣:٥١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تمرقره قوری علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تمرقره قوری علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تمرقره قوری علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تمرقره قوری علیا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تمرقره قوری علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تمرقره قوری علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تمرقره قوری علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تمرقره قوری علیا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تمرقره قوری علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تمرقره قوری علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تمرقره قوری علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تمرقره قوری علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تمرقره قوری علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تمرقره قوری علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تمرقره قوری علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تمرقره قوری علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٠:١٦١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٤:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٦:١١:٠٦١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٤:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١١:٥٧١٢:٥٠:١٢١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:٠٢٠٠:٠٤:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٢:٤٧١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٣٥٠٠:٠٤:٢٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٣:٣٨١٢:٤٩:٣٩١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٠٨٠٠:٠٤:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٤:٢٨١٢:٤٩:٢١١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٢:٤١٠٠:٠٤:٠٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٥:١٩١٢:٤٩:٠٤١٩:٢٢:١١١٩:٤١:١٣٠٠:٠٣:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٦:٠٩١٢:٤٨:٤٥١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٤٤٠٠:٠٣:٤٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٦:٥٩١٢:٤٨:٢٧١٩:١٩:١٨١٩:٣٨:١٥٠٠:٠٣:٣٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٧:٤٩١٢:٤٨:٠٨١٩:١٧:٥٠١٩:٣٦:٤٥٠٠:٠٣:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٨:٣٩١٢:٤٧:٤٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:١٥٠٠:٠٣:١٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٩:٢٩١٢:٤٧:٣٠١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٤٤٠٠:٠٣:٠٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٠:١٩١٢:٤٧:١٠١٩:١٣:٢٤١٩:٣٢:١٣٠٠:٠٢:٤٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢١:٠٩١٢:٤٦:٥٠١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٤٢٠٠:٠٢:٣٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢١:٥٩١٢:٤٦:٣٠١٩:١٠:٢٥١٩:٢٩:١٠٠٠:٠٢:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٢:٤٩١٢:٤٦:١٠١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٧:٣٨٠٠:٠٢:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٣:٣٨١٢:٤٥:٤٩١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٦:٠٦٠٠:٠١:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٤:٢٨١٢:٤٥:٢٩١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٤:٣٣٠٠:٠١:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٥:١٨١٢:٤٥:٠٨١٩:٠٤:٢١١٩:٢٣:٠٠٠٠:٠١:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٦:٠٧١٢:٤٤:٤٧١٩:٠٢:٤٩١٩:٢١:٢٧٠٠:٠١:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٦:٥٧١٢:٤٤:٢٥١٩:٠١:١٧١٩:١٩:٥٤٠٠:٠٠:٥١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٧:٤٦١٢:٤٤:٠٤١٨:٥٩:٤٥١٩:١٨:٢١٠٠:٠٠:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٣٦١٢:٤٣:٤٣١٨:٥٨:١٢١٩:١٦:٤٧٠٠:٠٠:١٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٩:٢٦١٢:٤٣:٢١١٨:٥٦:٤٠١٩:١٥:١٤٠٠:٠٠:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:١٥١٢:٤٣:٠٠١٨:٥٥:٠٧١٩:١٣:٤٠٢٣:٥٩:٤٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣١:٠٥١٢:٤٢:٣٨١٨:٥٣:٣٤١٩:١٢:٠٦٢٣:٥٩:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣١:٥٥١٢:٤٢:١٧١٨:٥٢:٠٢١٩:١٠:٣٣٢٣:٥٩:٠٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٢:٤٥١٢:٤١:٥٥١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٨:٥٩٢٣:٥٨:٥٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٣:٣٥١٢:٤١:٣٤١٨:٤٨:٥٦١٩:٠٧:٢٦٢٣:٥٨:٣٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٤:٢٥١٢:٤١:١٢١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٥:٥٣٢٣:٢٨:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٥:١٦١١:٤٠:٥١١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:١٩٢٢:٥٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تمرقره قوری علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تمرقره قوری علیا روستای تمرقره قوری علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تمرقره قوری علیا روستای تمرقره قوری علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تمرقره قوری علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تمرقره قوری علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تمرقره قوری علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تمرقره قوری علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تمرقره قوری علیا

روستای تمرقره قوری علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تمرقره قوری علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تمرقره قوری علیا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تمرقره قوری علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تمرقره قوری علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تمرقره قوری علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تمرقره قوری علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تمرقره قوری علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تمرقره قوری علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تمرقره قوری علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تمرقره قوری علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق تمرقره قوری علیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق تمرقره قوری علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تمرقره قوری علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو