جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تل کشی

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تل کشی


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:١٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٣

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تل کشی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای تل کشی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تل کشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تل کشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

چانگ سی
ارزش یك پیمان نامه ی خوب، بستگی به میزان اعتبار آن دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تل کشی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تل کشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل کشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تل کشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل کشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تل کشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٢:١٣١٩:٢٤:٤٢١٩:٤١:٥٨٠٠:١١:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٩:١٤١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٣٣٠٠:١٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٨:٢٢١٢:٥١:٥٤١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:٠٩٠٠:١٠:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٧:٣٠١٢:٥١:٤٥١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٠:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٦:٤٠١٢:٥١:٣٧١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٢١٠٠:١٠:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٥:٥٠١٢:٥١:٢٩١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٠:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٥:٠١١٢:٥١:٢٢١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٤:١٤١٢:٥١:١٥١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:١٠٠٠:٠٩:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٣:٢٧١٢:٥١:٠٩١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٤٦٠٠:٠٩:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٢:٤١١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٩:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١١:٥٦١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٨:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١١:١٢١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٣٦٠٠:٠٨:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٠:٥٠١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٨:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٨:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٢٦٠٠:٠٨:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٠:٤١١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٨:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٨:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٧:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠٧:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٧:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٧:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٧:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٧:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٧:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٧:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٠:٥١١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٧:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٧:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٧:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠١:٤٦١٢:٥١:٠٤١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل کشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل کشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل کشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تل کشی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تل کشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تل کشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل کشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تل کشی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تل کشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تل کشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تل کشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تل کشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل کشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تل کشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تل کشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل کشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تل کشی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٦:١٣١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٢٢٠٠:١٠:٥٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٦:٢٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٣٠٠:١١:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٤٣٠٠:١١:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٦:٥١١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٥٢٠٠:١١:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٧:٠٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٩٠٠:١١:٤٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٧:١٧١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٢:٠٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:١٠٠٠:١٢:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٠٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٧:٤١١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:١٤٠٠:١٢:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٦٠٠:١٢:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:١٧٠٠:١٣:٠١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٨:١٧١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:١٧٠٠:١٣:١٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٨:٢٨١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:١٥٠٠:١٣:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٢٠٠:١٣:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٨:٥٠١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٣:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٤:١٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٩:١٠١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٥٤٠٠:١٤:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٤٦٠٠:١٤:٤١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٣٥٠٠:١٤:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٢٤٠٠:١٥:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:١١٠٠:١٥:٢١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٥:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٠:٠١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٥:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٥:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٠:١٥١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٦:١٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٦:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٦:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٦:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٦:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٧:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١١:٣٧١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٧:١٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٧:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تل کشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تل کشی روستای تل کشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تل کشی روستای تل کشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تل کشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل کشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تل کشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تل کشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تل کشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تل کشی

روستای تل کشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تل کشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تل کشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تل کشی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تل کشی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای تل کشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تل کشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تل کشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تل کشی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تل کشی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تل کشی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تل کشی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تل کشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تل کشی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تل کشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تل کشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تل کشی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تل کشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو