جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تل کشی

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تل کشی


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:١٦
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٠٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تل کشی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای تل کشی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تل کشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تل کشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
توبه‌ی خالص، پشیمانی از گناه است و (آن توبه خالص)‌ هنگامی است كه وقتی از تو،‌ گناهی سر می¬زند، از خداوند، طلب بخشش كرده سپس به آن گناه اصلا ً‌بر نگردی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تل کشی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تل کشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل کشی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تل کشی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل کشی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تل کشی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٠:٥٧١٢:٥٤:٣٣١٩:١٨:٣٤١٩:٣٥:٣٠٠٠:١٤:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٩٠٦:٢٩:٥٦١٢:٥٤:١٩١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:٠٣٠٠:١٤:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٤:٠٤١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٣٧٠٠:١٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٧:٥٥١٢:٥٣:٥١١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:١١٠٠:١٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٦:٥٦١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٣:٢٤١٩:٢١:١٥١٩:٣٨:١٩٠٠:١٣:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٣:١١١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٥٤٠٠:١٢:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٤:٠٢١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:٢٨٠٠:١٢:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٣:٠٥١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٠٣٠٠:١٢:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٣٨٠٠:١١:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢١:١٤١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:١٣٠٠:١١:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥٢:١٤١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٤٨٠٠:١١:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٢٤٠٠:١١:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٨:٣٤١٢:٥١:٥٥١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٢:٥٩٠٠:١٠:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٧:٤٢١٢:٥١:٤٦١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٠:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٦:٥١١٢:٥١:٣٨١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١١٠٠:١٠:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٦:٠١١٢:٥١:٣٠١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٤٧٠٠:١٠:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:١٢١٢:٥١:٢٢١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٩:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤١٠٦:١٤:٢٤١٢:٥١:١٥١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٩:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٣:٣٧١٢:٥١:٠٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٣٦٠٠:٠٩:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٢:٥١١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٩:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١١:٢٢١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٨:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٠:٥٠١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٨:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٨:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٠:٤١١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٨:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣١٠٠:٠٨:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تل کشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تل کشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تل کشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تل کشی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تل کشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تل کشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل کشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تل کشی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تل کشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تل کشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تل کشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تل کشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل کشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تل کشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل کشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل کشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تل کشی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٧:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٧:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠١:٤٦١٢:٥١:٠٤١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٧:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠١:٢٤١٢:٥١:١٠١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٧:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠١:٠٣١٢:٥١:١٦١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٠٧:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥١:٢٣١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٧:١٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥١:٣٠١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:١١٠٠:٠٧:١٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥١:٣٧١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٧:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥١:٤٥١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٧:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥١:٥٤١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٧:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٧:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٢:١١١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٧:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٢:٢١١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٠٧:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٢:٣١١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٧:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٢:٤١١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٧:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٢:٥١١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٧:٥٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٨:٠٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٣:١٣١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٨:١٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٠٨:٢١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠٨:٣٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٨:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٤:٠١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٨:٥٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٤:١٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٩:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٤:٢٥١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٩:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٤:٣٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٠٩:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٤:٥١١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٠٩:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٩:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٥:١٧١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٩:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٩:١١١٢:٥٥:٣٠١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٠:١١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٠:٢٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٠٦٠٠:١٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تل کشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تل کشی روستای تل کشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تل کشی روستای تل کشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تل کشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل کشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تل کشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تل کشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تل کشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تل کشی

روستای تل کشی بر روی نقشه

روستای تل کشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تل کشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تل کشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تل کشی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تل کشی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تل کشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تل کشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تل کشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تل کشی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تل کشی
زمان پخش اذان زنده به افق تل کشی
جدول اوقات شرعی امروز فردا تل کشی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تل کشی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تل کشی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تل کشی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تل کشی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تل کشی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تل کشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو