جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر

پشته ذیلایی | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تل سیاه بیدانجیر

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٦
اذان ظهر: ١٣:١٢:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:١١
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٣٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٥٥

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای تل سیاه بیدانجیر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تل سیاه بیدانجیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تل سیاه بیدانجیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
مهم‌ترین بخش تجسم پویا، نه تنها دستیابی به رویاست، بلكه ایجاد آن دگرگونی‌هایی است كه نخست در درون انسان روی می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تل سیاه بیدانجیر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل سیاه بیدانجیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تل سیاه بیدانجیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل سیاه بیدانجیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تل سیاه بیدانجیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٠:٤١١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٢٢٠٠:٢٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٩:٣٣١٣:٠٧:١٦١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٠٣٠٠:٢٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٨:٢٥١٣:٠٧:٠٢١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٤٠٠:٢٥:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٧:١٨١٣:٠٦:٤٨١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٢٥٠٠:٢٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٦:١١١٣:٠٦:٣٤١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٦:٢١١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤٩٠٠:٢٤:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٦:٠٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٢:٥٦١٣:٠٥:٥٦١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٣:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٧:٥٤٠٠:٢٣:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٣٦٠٠:٢٢:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٥:٢٢١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٢:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٥:١٢١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢٢:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٢٢:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٤:٥٢١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢١:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢١:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢١:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٤:٢٧١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢١:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٤:١٩١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١٧٠٠:٢٠:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٤:١٣١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٠:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢١:١١١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٠:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٤:٠١١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٠:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٩:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٣:٥١١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٩:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٩:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:١٣١٣:٠٣:٤١١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٩:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٨:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٢٩٠٠:١٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٤:٠١١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:١٢٠٠:١٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تل سیاه بیدانجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تل سیاه بیدانجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تل سیاه بیدانجیر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تل سیاه بیدانجیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تل سیاه بیدانجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل سیاه بیدانجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تل سیاه بیدانجیر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تل سیاه بیدانجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تل سیاه بیدانجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تل سیاه بیدانجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تل سیاه بیدانجیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تل سیاه بیدانجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل سیاه بیدانجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تل سیاه بیدانجیر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تل سیاه بیدانجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تل سیاه بیدانجیر روستای تل سیاه بیدانجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تل سیاه بیدانجیر روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تل سیاه بیدانجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل سیاه بیدانجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل سیاه بیدانجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢١:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٢١:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢١:٢٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٢١:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:١١٠٠:٢١:٥٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:١٢٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٢:١١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٠:٢٤٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٢:٢٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٠:٣٦٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٢:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٦:٤٢١٣:١٠:٤٨٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٢:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٧:٠٤١٣:١١:٠٠٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٣:١١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٧:٢٨١٣:١١:١٢٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٣:٢٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٧:٥٢١٣:١١:٢٣٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢٣:٤١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٨:١٧١٣:١١:٣٤٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٣:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٨:٤٣١٣:١١:٤٤٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٤:١١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٩:١٠١٣:١١:٥٥٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٤:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٢:٠٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٤:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٠:٠٦١٣:١٢:١٤٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٤:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٠:٣٥١٣:١٢:٢٣٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٥:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١١:٠٥١٣:١٢:٣٢٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٥:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١١:٣٦١٣:١٢:٤٠٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٥:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٢:٠٧١٣:١٢:٤٨٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٥:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٢:٣٩١٣:١٢:٥٦٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٦:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٣:١١١٣:١٣:٠٣٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٦:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٣:٤٤١٣:١٣:١٠٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:٣٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٤:١٨١٣:١٣:١٦٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٦:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٤:٥٢١٣:١٣:٢١٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٦:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٥:٢٦١٣:١٣:٢٦٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٧:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٦:٠١١٣:١٣:٣١٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٧:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٦:٣٦١٣:١٣:٣٥٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٧:٣٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٧:١٢١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٧:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٧:٤٨١٣:١٣:٤١٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تل سیاه بیدانجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر روستای تل سیاه بیدانجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تل سیاه بیدانجیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تل سیاه بیدانجیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تل سیاه بیدانجیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تل سیاه بیدانجیر

روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی نقشه

روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تل سیاه بیدانجیر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تل سیاه بیدانجیر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تل سیاه بیدانجیر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تل سیاه بیدانجیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تل سیاه بیدانجیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تل سیاه بیدانجیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تل سیاه بیدانجیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تل سیاه بیدانجیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تل سیاه بیدانجیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تل سیاه بیدانجیر
افق شرعی امروز فردا تل سیاه بیدانجیر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تل سیاه بیدانجیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تل سیاه بیدانجیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تل سیاه بیدانجیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو