جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر

پشته ذیلایی | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تل سیاه بیدانجیر


اذان صبح: ٠٥:١٥:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٠
اذان ظهر: ١١:٥٢:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٢٤
نیمه شب: ٢٣:١١:٤٩

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای تل سیاه بیدانجیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تل سیاه بیدانجیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تل سیاه بیدانجیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
جز ناامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تل سیاه بیدانجیر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل سیاه بیدانجیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تل سیاه بیدانجیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل سیاه بیدانجیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تل سیاه بیدانجیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠٤:٥١١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢١:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢١:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢١:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٠:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٤:١٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٠:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٤:١٢١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٠:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٠:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٤:٠١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:١٦١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٩:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٣:٥١١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٩:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٩:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٣:٤٤١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٩:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٣:٤١١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:١٤٠٠:١٩:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٥:١٧١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٨:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٤٠٠٠:١٨:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٣:٥١١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٨:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٨:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٥٠٦:١١:٥٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٨:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١١:١٢١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:١٢٠٠:١٨:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٥٤٠٠:١٨:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٠:٠١١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١٧٠٠:١٧:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٧:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٧:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٧:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٧:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل سیاه بیدانجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل سیاه بیدانجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تل سیاه بیدانجیر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تل سیاه بیدانجیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تل سیاه بیدانجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل سیاه بیدانجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تل سیاه بیدانجیر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تل سیاه بیدانجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تل سیاه بیدانجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تل سیاه بیدانجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای تل سیاه بیدانجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل سیاه بیدانجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٥:٠٦١١:٥١:٣٦١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٥:٠٩٢٣:١١:٥٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٥:٥٠١١:٥١:٢٨١٧:٢٦:٤١١٧:٤٤:١١٢٣:١١:٤٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٦:٣٥١١:٥١:٢٠١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٣:١٣٢٣:١١:٣٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:١٧:٢٠١١:٥١:١٤١٧:٢٤:٤٤١٧:٤٢:١٦٢٣:١١:٢٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:١٨:٠٥١١:٥١:٠٨١٧:٢٣:٤٧١٧:٤١:٢١٢٣:١١:٢٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٨:٥١١١:٥١:٠٣١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٠:٢٧٢٣:١١:١٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:١٩:٣٧١١:٥٠:٥٨١٧:٢١:٥٥١٧:٣٩:٣٣٢٣:١١:٠٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٠:٢٤١١:٥٠:٥٤١٧:٢١:٠٢١٧:٣٨:٤١٢٣:١٠:٥٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢١:١١١١:٥٠:٥١١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٧:٥٠٢٣:١٠:٥٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢١:٥٨١١:٥٠:٤٩١٧:١٩:١٧١٧:٣٧:٠١٢٣:١٠:٤٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٢:٤٦١١:٥٠:٤٨١٧:١٨:٢٧١٧:٣٦:١٣٢٣:١٠:٤٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٣:٣٤١١:٥٠:٤٧١٧:١٧:٣٨١٧:٣٥:٢٥٢٣:١٠:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٤:٢٣١١:٥٠:٤٧١٧:١٦:٥٠١٧:٣٤:٤٠٢٣:١٠:٣٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:١١١١:٥٠:٤٨١٧:١٦:٠٤١٧:٣٣:٥٥٢٣:١٠:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٦:٠٠١١:٥٠:٥٠١٧:١٥:١٩١٧:٣٣:١٢٢٣:١٠:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٦:٥٠١١:٥٠:٥٣١٧:١٤:٣٥١٧:٣٢:٣٠٢٣:١٠:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٧:٣٩١١:٥٠:٥٦١٧:١٣:٥٣١٧:٣١:٥٠٢٣:١٠:٣٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٨:٢٩١١:٥١:٠٠١٧:١٣:١٢١٧:٣١:١١٢٣:١٠:٣٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٩:١٩١١:٥١:٠٦١٧:١٢:٣٢١٧:٣٠:٣٤٢٣:١٠:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٠:٠٩١١:٥١:١٢١٧:١١:٥٤١٧:٢٩:٥٨٢٣:١٠:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣١:٠٠١١:٥١:١٨١٧:١١:١٨١٧:٢٩:٢٣٢٣:١٠:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣١:٥٠١١:٥١:٢٦١٧:١٠:٤٣١٧:٢٨:٥٠٢٣:١٠:٤٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٢:٤١١١:٥١:٣٤١٧:١٠:٠٩١٧:٢٨:١٩٢٣:١٠:٥٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٣:٣٢١١:٥١:٤٤١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٧:٤٩٢٣:١٠:٥٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٤:٢٣١١:٥١:٥٤١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٧:٢١٢٣:١١:٠٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٥:١٥١١:٥٢:٠٥١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٦:٥٤٢٣:١١:١٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٦:٠٦١١:٥٢:١٧١٧:٠٨:١١١٧:٢٦:٢٩٢٣:١١:١٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٦:٥٧١١:٥٢:٣٠١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٦:٠٦٢٣:١١:٢٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٧:٤٩١١:٥٢:٤٣١٧:٠٧:٢١١٧:٢٥:٤٤٢٣:١١:٣٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٨:٤٠١١:٥٢:٥٨١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٥:٢٤٢٣:١١:٤٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تل سیاه بیدانجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر روستای تل سیاه بیدانجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تل سیاه بیدانجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تل سیاه بیدانجیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تل سیاه بیدانجیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تل سیاه بیدانجیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تل سیاه بیدانجیر

روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی نقشه

روستای تل سیاه بیدانجیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تل سیاه بیدانجیر
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تل سیاه بیدانجیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای تل سیاه بیدانجیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تل سیاه بیدانجیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تل سیاه بیدانجیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تل سیاه بیدانجیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تل سیاه بیدانجیر
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ تل سیاه بیدانجیر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تل سیاه بیدانجیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تل سیاه بیدانجیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تل سیاه بیدانجیر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تل سیاه بیدانجیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تل سیاه بیدانجیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو