جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تل سنگ

آبدان | دیر | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز تل سنگ


اذان صبح: ٠٥:١٧:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣١

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تل سنگ (شهرستان دیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای تل سنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تل سنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تل سنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تل سنگ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تل سنگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل سنگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تل سنگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل سنگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تل سنگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٠:٥٨٠٠:١٩:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٣٥٠٠:١٩:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٠:١١١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:١٢٠٠:١٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٥:٢١١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٤:١٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٢٥٠٠:١٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٠٣٠٠:١٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٣٦١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٤:٤٠٠٠:١٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٩:٣٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:١٧٠٠:١٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٩:٢٦١٩:٣٨:١٦١٩:٥٥:٥٤٠٠:١٧:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٩:٢١١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٧:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٩:١٥١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٦:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٩:١١١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٦:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٩:٠٧١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٦:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:١٦١٢:٥٩:٠٤١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٦:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٩:٠١١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٦:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٦:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٥:١٦١٢:٥٨:٥٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٦:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٥:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٤:٠١١٢:٥٨:٥٥١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٣:٢٦١٢:٥٨:٥٥١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٥:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٢:٥١١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٢:١٨١٢:٥٨:٥٧١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١١:٤٧١٢:٥٨:٥٩١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١١:١٦١٢:٥٩:٠١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٥:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٥:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٠:١٩١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٥:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٩:١٢١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٥:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٩:١٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٥:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٩:٢٢١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل سنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل سنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل سنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تل سنگ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تل سنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تل سنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل سنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تل سنگ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تل سنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تل سنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تل سنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تل سنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل سنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تل سنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تل سنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل سنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تل سنگ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٥:١٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٥:٠٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٧:٠٠١٣:٠٥:٠٢١٩:٣٢:٤٠١٩:٤٩:٤٧٠٠:٢٤:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٧:٢٩١٣:٠٤:٤٦١٩:٣١:٣٨١٩:٤٨:٤٣٠٠:٢٤:٤٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٣٧:٥٩١٣:٠٤:٢٩١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٣٨٠٠:٢٤:٣١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٣٨:٢٩١٣:٠٤:١٢١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٣٣٠٠:٢٤:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٣٨:٥٨١٣:٠٣:٥٥١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٥:٢٧٠٠:٢٤:٠٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٣:٣٧١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٢١٠٠:٢٣:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٣٩:٥٦١٣:٠٣:١٩١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:١٤٠٠:٢٣:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٠:٢٥١٣:٠٣:٠١١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٠٦٠٠:٢٣:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٠:٥٤١٣:٠٢:٤٢١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٠:٥٩٠٠:٢٣:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤١:٢٣١٣:٠٢:٢٣١٩:٢٢:٥٨١٩:٣٩:٥١٠٠:٢٢:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤١:٥١١٣:٠٢:٠٤١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٤٢٠٠:٢٢:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٢:٢٠١٣:٠١:٤٤١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٧:٣٣٠٠:٢٢:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٢:٤٨١٣:٠١:٢٤١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٢٤٠٠:٢٢:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٣:١٦١٣:٠١:٠٤١٩:١٨:٢٧١٩:٣٥:١٤٠٠:٢١:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٠:٤٤١٩:١٧:١٨١٩:٣٤:٠٤٠٠:٢١:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٠:٢٣١٩:١٦:٠٩١٩:٣٢:٥٤٠٠:٢١:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٤:٤٠١٣:٠٠:٠٢١٩:١٤:٥٩١٩:٣١:٤٣٠٠:٢١:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٤٥:٠٨١٢:٥٩:٤١١٩:١٣:٥٠١٩:٣٠:٣٣٠٠:٢٠:٤٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٤٥:٣٦١٢:٥٩:٢٠١٩:١٢:٤٠١٩:٢٩:٢٢٠٠:٢٠:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٤٦:٠٤١٢:٥٨:٥٩١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:١١٠٠:٢٠:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٦:٣١١٢:٥٨:٣٨١٩:١٠:١٩١٩:٢٧:٠٠٠٠:١٩:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٤٦:٥٩١٢:٥٨:١٦١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٥:٤٨٠٠:١٩:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٤٧:٢٧١٢:٥٧:٥٥١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٤:٣٧٠٠:١٩:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٤٧:٥٥١٢:٥٧:٣٣١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٣:٢٦٠٠:١٨:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٤٨:٢٢١٢:٥٧:١٢١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٢:١٤٠٠:١٨:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤١٠٦:٤٨:٥٠١٢:٥٦:٥٠١٩:٠٤:٢٥١٩:٢١:٠٣٠٠:١٨:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٤٩:١٨١٢:٥٦:٢٩١٩:٠٣:١٤١٩:١٩:٥٢٠٠:١٨:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٤٩:٤٦١٢:٥٦:٠٨١٩:٠٢:٠٤١٩:١٨:٤٠٠٠:١٧:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٠:١٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٠٠:٥٣١٩:١٧:٢٩٢٣:٤٧:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٠:٤٣١١:٥٥:٢٥١٧:٥٩:٤٢١٨:١٦:١٨٢٣:١٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تل سنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تل سنگ روستای تل سنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تل سنگ روستای تل سنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تل سنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل سنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تل سنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تل سنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تل سنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تل سنگ

روستای تل سنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تل سنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تل سنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تل سنگ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تل سنگ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تل سنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تل سنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تل سنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تل سنگ رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تل سنگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تل سنگ
افق شرعی امروز فردا تل سنگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تل سنگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تل سنگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تل سنگ
جدول اوقات شرعی امروز فردا تل سنگ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تل سنگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تل سنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو