جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تل رضاقلی ممبی


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٣٦
نیمه شب: ٠٠:١٩:٥٢

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای تل رضاقلی ممبی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تل رضاقلی ممبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تل رضاقلی ممبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژوبر
كودكان بیش از انتقاد به الگو و سرمشق نیازمندند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تل رضاقلی ممبی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل رضاقلی ممبی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تل رضاقلی ممبی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل رضاقلی ممبی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تل رضاقلی ممبی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٢:٥٣١٣:٠٩:٥٠١٩:٣٧:١٦١٩:٥٤:٥١٠٠:٢٨:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤١:٤٤١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٠:٣٦١٣:٠٩:٢١١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:١٤٠٠:٢٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٩:٢٩١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٩:١٤١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٨:٥٤١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٧:١٦١٣:٠٨:٤١١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:١٩٠٠:٢٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٦:١١١٣:٠٨:٢٨١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٠١٠٠:٢٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٨:١٦١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٥:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٥:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢٥:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠١:٥٠٠٠:٢٤:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٧:٣١١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٢٤:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٧:٢١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٤:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٧:١٢١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢٤:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤١٠٠:٢٣:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٣:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٢٣:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢٣:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:١١١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٢:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٢:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٦:١٥١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٦:١٠١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢١:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:١٢٠٠:٢١:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٥٠٠:٢١:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٨:١٨١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢١:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢١:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢١:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٤٩٠٠:٢٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تل رضاقلی ممبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تل رضاقلی ممبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تل رضاقلی ممبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تل رضاقلی ممبی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تل رضاقلی ممبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تل رضاقلی ممبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل رضاقلی ممبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تل رضاقلی ممبی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تل رضاقلی ممبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تل رضاقلی ممبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تل رضاقلی ممبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تل رضاقلی ممبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تل رضاقلی ممبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل رضاقلی ممبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل رضاقلی ممبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تل رضاقلی ممبی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:١٨٠٠:١٩:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٩:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٩:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٩:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٩:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٩:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:١٤٠٠:١٩:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٥١٠٠:١٩:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٧:١١١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٩:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٠٤٠٠:١٩:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٠:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٠:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٠:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢٠:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٧:٥٨٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٠:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٠:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٨:١٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٠:٣٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٨:٣٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٠:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٠:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٠:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢١:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٩:١٧٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢١:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢١:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢١:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢١:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:٢١١٣:١٠:٠٨٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢١:٥٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٠:٢١٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٢:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٢:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٠:٤٧٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٢:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٥٤١٣:١١:٠٠٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٢:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:٠٥١٣:١١:١٣٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تل رضاقلی ممبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تل رضاقلی ممبی روستای تل رضاقلی ممبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تل رضاقلی ممبی روستای تل رضاقلی ممبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تل رضاقلی ممبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تل رضاقلی ممبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تل رضاقلی ممبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تل رضاقلی ممبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تل رضاقلی ممبی

روستای تل رضاقلی ممبی بر روی نقشه

روستای تل رضاقلی ممبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تل رضاقلی ممبی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تل رضاقلی ممبی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تل رضاقلی ممبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تل رضاقلی ممبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تل رضاقلی ممبی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تل رضاقلی ممبی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تل رضاقلی ممبی
زمان پخش اذان آنلاین به افق تل رضاقلی ممبی
جدول اوقات شرعی امروز فردا تل رضاقلی ممبی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تل رضاقلی ممبی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تل رضاقلی ممبی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تل رضاقلی ممبی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تل رضاقلی ممبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو