جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تل اشگفتی

فلارد | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز تل اشگفتی


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥٩:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٥٧
نیمه شب: ٢٣:١٧:٣٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تل اشگفتی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای تل اشگفتی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تل اشگفتی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تل اشگفتی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
اگر آدمی می‌خواهد به دیگران كمك كند، پسندیده‌ترین روش این است كه خود، انسان والاتری شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تل اشگفتی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تل اشگفتی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل اشگفتی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تل اشگفتی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تل اشگفتی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تل اشگفتی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٣:١١١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٤٨٠٠:٢٠:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣١٠٠:١٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٢:٥١١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١٤٠٠:١٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٢:٤١١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٩:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٢:١٧١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٨:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٨:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٩:١٤١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٨:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٨:٢٠١٣:٠١:٥٧١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٧:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٠١:٥١١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٧:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٦:٣٦١٣:٠١:٤٦١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٧:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٥:٤٥١٣:٠١:٤١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٧:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٤:٥٦١٣:٠١:٣٧١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٧:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٤:٠٨١٣:٠١:٣٤١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٦:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٣:٢١١٣:٠١:٣١١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٦:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٢:٣٥١٣:٠١:٢٩١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٦:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:١١:٥٠١٣:٠١:٢٧١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٦:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:٠٧١٣:٠١:٢٦١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٦:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٠:٢٥١٣:٠١:٢٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٣٥٠٠:١٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠١:٢٦١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:١٨٠٠:١٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠١:٢٦١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٠١٠٠:١٥:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠١:٢٨١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠١:٢٩١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:١٤١٣:٠١:٣٢١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٥:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٦:٤١١٣:٠١:٣٥١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٥:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠١:٣٨١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠١:٤٢١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:١٣٠٠:١٥:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠١:٤٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٥:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠١:٥٢١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل اشگفتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل اشگفتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تل اشگفتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تل اشگفتی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تل اشگفتی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای تل اشگفتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل اشگفتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تل اشگفتی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٣:٠٦١١:٥٢:٥٢١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٠٦٢٣:١١:١٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٣:٥٦١١:٥٣:١٢١٧:٠٢:١٦١٧:٢٠:٥٩٢٣:١١:٢٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٤:٤٦١١:٥٣:٣٣١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٠:٥٤٢٣:١١:٤٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٥:٣٦١١:٥٣:٥٥١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:٥١٢٣:١٢:٠٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٦:٢٥١١:٥٤:١٨١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٢:٢٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٧:١٣١١:٥٤:٤١١٧:٠١:٥٨١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٢:٤٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٨:٠١١١:٥٥:٠٥١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٥١٢٣:١٣:٠٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٤٩١١:٥٥:٢٩١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٣:٢٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٩:٣٥١١:٥٥:٥٤١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٣:٥٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٠:٢١١١:٥٦:٢٠١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:٠٥٢٣:١٤:١٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥١:٠٧١١:٥٦:٤٦١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:١٤٢٣:١٤:٣٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥١:٥١١١:٥٧:١٢١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:٢٤٢٣:١٥:٠٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٢:٣٥١١:٥٧:٣٩١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:٣٥٢٣:١٥:٢٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:١٨١١:٥٨:٠٦١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٤٩٢٣:١٥:٥٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٨:٣٣١٧:٠٣:٠٢١٧:٢٢:٠٣٢٣:١٦:١٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٩:٠١١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٦:٤٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٥:٢٠١١:٥٩:٣٠١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٧:١٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٥:٥٩١١:٥٩:٥٨١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٢:٥٧٢٣:١٧:٣٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٦:٣٧١٢:٠٠:٢٧١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:١٨٢٣:١٨:٠٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٧:١٤١٢:٠٠:٥٦١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٣:٤١٢٣:١٨:٣٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٧:٤٩١٢:٠١:٢٦١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٤:٠٥٢٣:١٩:٠٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٨:٢٤١٢:٠١:٥٥١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٤:٣١٢٣:١٩:٣٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٨:٥٧١٢:٠٢:٢٥١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٥٨٢٣:٢٠:٠٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٩:٢٩١٢:٠٢:٥٥١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:٢٦٢٣:٢٠:٣١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٥:٥٦٢٣:٢١:٠١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٠:٢٩١٢:٠٣:٥٥١٧:٠٧:٢١١٧:٢٦:٢٧٢٣:٢١:٣١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٠:٥٧١٢:٠٤:٢٥١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٥٩٢٣:٢٢:٠١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠١:٢٣١٢:٠٤:٥٥١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٧:٣٣٢٣:٢٢:٣١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠١:٤٨١٢:٠٥:٢٤١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٨:٠٨٢٣:٢٣:٠١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٢:١٢١٢:٠٥:٥٤١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٨:٤٤٢٣:٢٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تل اشگفتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تل اشگفتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تل اشگفتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تل اشگفتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل اشگفتی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تل اشگفتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تل اشگفتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تل اشگفتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تل اشگفتی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٧:٥٨١١:٥١:٠٣١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٢:٢٤٢٣:٠٩:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٨:٥٠١١:٥١:١٩١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٢:٠٧٢٣:٠٩:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٩:٤١١١:٥١:٣٦١٧:٠٣:١٦١٧:٢١:٥١٢٣:١٠:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٠:٣٣١١:٥١:٥٤١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:٣٧٢٣:١٠:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤١:٢٤١١:٥٢:١٢١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٢٥٢٣:١٠:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٢:١٥١١:٥٢:٣٢١٧:٠٢:٣٥١٧:٢١:١٥٢٣:١٠:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٣:٠٦١١:٥٢:٥٢١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٠٦٢٣:١١:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٣:٥٦١١:٥٣:١٢١٧:٠٢:١٦١٧:٢٠:٥٩٢٣:١١:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٤:٤٦١١:٥٣:٣٣١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٠:٥٤٢٣:١١:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٥:٣٦١١:٥٣:٥٥١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:٥١٢٣:١٢:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٦:٢٥١١:٥٤:١٨١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٢:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٧:١٣١١:٥٤:٤١١٧:٠١:٥٨١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٢:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٨:٠١١١:٥٥:٠٥١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٥١٢٣:١٣:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٤٩١١:٥٥:٢٩١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٣:٢٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٩:٣٥١١:٥٥:٥٤١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٣:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٠:٢١١١:٥٦:٢٠١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:٠٥٢٣:١٤:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥١:٠٧١١:٥٦:٤٦١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:١٤٢٣:١٤:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥١:٥١١١:٥٧:١٢١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:٢٤٢٣:١٥:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٢:٣٥١١:٥٧:٣٩١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:٣٥٢٣:١٥:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:١٨١١:٥٨:٠٦١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٤٩٢٣:١٥:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٨:٣٣١٧:٠٣:٠٢١٧:٢٢:٠٣٢٣:١٦:١٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٩:٠١١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٦:٤٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٥:٢٠١١:٥٩:٣٠١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٧:١٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٥:٥٩١١:٥٩:٥٨١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٢:٥٧٢٣:١٧:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٦:٣٧١٢:٠٠:٢٧١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:١٨٢٣:١٨:٠٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٧:١٤١٢:٠٠:٥٦١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٣:٤١٢٣:١٨:٣٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٧:٤٩١٢:٠١:٢٦١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٤:٠٥٢٣:١٩:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٨:٢٤١٢:٠١:٥٥١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٤:٣١٢٣:١٩:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٨:٥٧١٢:٠٢:٢٥١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٥٨٢٣:٢٠:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٩:٢٩١٢:٠٢:٥٥١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:٢٦٢٣:٢٠:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تل اشگفتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تل اشگفتی روستای تل اشگفتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تل اشگفتی روستای تل اشگفتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تل اشگفتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تل اشگفتی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تل اشگفتی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تل اشگفتی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تل اشگفتی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تل اشگفتی

روستای تل اشگفتی بر روی نقشه

روستای تل اشگفتی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تل اشگفتی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تل اشگفتی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تل اشگفتی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تل اشگفتی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تل اشگفتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تل اشگفتی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تل اشگفتی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تل اشگفتی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تل اشگفتی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تل اشگفتی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تل اشگفتی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تل اشگفتی
زمان پخش اذان آنلاین به افق تل اشگفتی
جدول اوقات شرعی امروز فردا تل اشگفتی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تل اشگفتی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تل اشگفتی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تل اشگفتی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو