جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلوچال

کلاردشت غربی | کلاردشت | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تلوچال


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٥٢
اذان مغرب: ١٧:١٠:٢١
نیمه شب: ٢٣:١٣:١٤

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلوچال (شهرستان کلاردشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای تلوچال)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تلوچال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلوچال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

ج. ك. چسترتن
راه عشق ورزیدن به چیزی، این است كه بدانیم شاید از دست‌مان برود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلوچال

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلوچال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلوچال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلوچال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلوچال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلوچال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٣:١٥١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٦:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٦:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٦:١٥١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٢:٤٧١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٣١٠٠:١٥:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٢:٣٩١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٢٧٠٠:١٥:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٢:٣١١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٤١١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:١٧٠٠:١٤:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٢:١٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:١٣٠٠:١٤:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٢:١١١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٤:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٦:١٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٣:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٣:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠١:٥٦١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٣:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠١:٥٢١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٣:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٢:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٢:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠١:٤٣٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٣١٠٠:١٢:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠١:٣٨١٣:٠١:٤١٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٢:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٠٠٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:١٨٠٠:١١:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٤:١٢٠٠:١١:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١١:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٨:١٤١٣:٠١:٤١٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١١:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٦:٤١١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١١:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٥:٥٧١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٠:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٥:١٤١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٩:٢٥٠٠:١٠:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٤٥٠٥:٥٤:٣٣١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٣٠:١٥٠٠:١٠:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤٣٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠١:٥٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥٣:١٦١٣:٠٢:٠١٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٥٥٠٠:١٠:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٥٢:٤٠١٣:٠٢:٠٦٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلوچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلوچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلوچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلوچال

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تلوچال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلوچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلوچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تلوچال

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلوچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تلوچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تلوچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلوچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلوچال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلوچال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلوچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلوچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلوچال

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٩:٢٣١١:٥١:١٨١٦:٥٢:٥٤١٧:١٢:٤٦٢٣:٠٧:١٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٥٠:٢٣١١:٥١:٣٤١٦:٥٢:٢٧١٧:١٢:٢١٢٣:٠٧:٢٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٥١:٢٣١١:٥١:٥١١٦:٥٢:٠١١٧:١١:٥٧٢٣:٠٧:٤٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥٢:٢٢١١:٥٢:٠٨١٦:٥١:٣٧١٧:١١:٣٦٢٣:٠٧:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٣:٢١١١:٥٢:٢٧١٦:٥١:١٦١٧:١١:١٧٢٣:٠٨:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٤:٢٠١١:٥٢:٤٦١٦:٥٠:٥٦١٧:١١:٠٠٢٣:٠٨:٢٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٥:١٨١١:٥٣:٠٦١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٤٤٢٣:٠٨:٣٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٦:١٥١١:٥٣:٢٦١٦:٥٠:٢٣١٧:١٠:٣١٢٣:٠٨:٥٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٧:١٢١١:٥٣:٤٨١٦:٥٠:٠٩١٧:١٠:١٩٢٣:٠٩:١٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٨:٠٨١١:٥٤:١٠١٦:٤٩:٥٨١٧:١٠:١٠٢٣:٠٩:٣٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٩:٠٤١١:٥٤:٣٢١٦:٤٩:٤٨١٧:١٠:٠٢٢٣:٠٩:٥٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٩:٥٨١١:٥٤:٥٥١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٩:٥٦٢٣:١٠:١٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٣٠٧:٠٠:٥٢١١:٥٥:١٩١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٩:٥٢٢٣:١٠:٣٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٧:٠١:٤٥١١:٥٥:٤٤١٦:٤٩:٣١١٧:٠٩:٥١٢٣:١٠:٥٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٧:٠٢:٣٧١١:٥٦:٠٨١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٩:٥١٢٣:١١:١٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٧:٠٣:٢٨١١:٥٦:٣٤١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٩:٥٣٢٣:١١:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٤:١٨١١:٥٧:٠٠١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٩:٥٧٢٣:١٢:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠٥:٠٦١١:٥٧:٢٦١٦:٤٩:٣٧١٧:١٠:٠٣٢٣:١٢:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠٥:٥٤١١:٥٧:٥٣١٦:٤٩:٤٤١٧:١٠:١١٢٣:١٢:٤٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٦:٤١١١:٥٨:٢٠١٦:٤٩:٥٢١٧:١٠:٢١٢٣:١٣:١٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠٧:٢٦١١:٥٨:٤٨١٦:٥٠:٠٣١٧:١٠:٣٢٢٣:١٣:٤٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٨:١٠١١:٥٩:١٦١٦:٥٠:١٦١٧:١٠:٤٦٢٣:١٤:٠٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٨:٥٣١١:٥٩:٤٤١٦:٥٠:٣٠١٧:١١:٠١٢٣:١٤:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٩:٣٤١٢:٠٠:١٣١٦:٥٠:٤٧١٧:١١:١٩٢٣:١٤:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:١٠:١٤١٢:٠٠:٤٢١٦:٥١:٠٥١٧:١١:٣٨٢٣:١٥:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:١٠:٥٢١٢:٠١:١١١٦:٥١:٢٥١٧:١١:٥٩٢٣:١٥:٥٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:١١:٣٠١٢:٠١:٤٠١٦:٥١:٤٨١٧:١٢:٢٢٢٣:١٦:٢٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٨٠٧:١٢:٠٥١٢:٠٢:١٠١٦:٥٢:١٢١٧:١٢:٤٦٢٣:١٦:٥٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:١٢:٣٩١٢:٠٢:٣٩١٦:٥٢:٣٨١٧:١٣:١٣٢٣:١٧:٢١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٣٠٧:١٣:١٢١٢:٠٣:٠٩١٦:٥٣:٠٦١٧:١٣:٤١٢٣:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلوچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلوچال روستای تلوچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلوچال روستای تلوچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلوچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلوچال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلوچال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلوچال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلوچال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلوچال

روستای تلوچال بر روی نقشه

روستای تلوچال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلوچال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلوچال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلوچال
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تلوچال + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تلوچال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلوچال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلوچال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلوچال رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تلوچال
زمان پخش اذان زنده به افق تلوچال
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلوچال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تلوچال
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلوچال دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تلوچال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تلوچال
افق شرعی امروز فردا تلوچال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلوچال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو