جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تلوچال

کلاردشت غربی | کلاردشت | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تلوچال

اذان صبح: ٠٤:٠٥:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٦:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٣٢

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلوچال (شهرستان کلاردشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای تلوچال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تلوچال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تلوچال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
همانا بر خدا لازم است كه چیزی از امور دنیا بالا نبرد مگر این كه در (آن را روز به روز)‌ پایین‌تر ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلوچال

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلوچال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلوچال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تلوچال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلوچال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تلوچال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٣:٠٧١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٢٩٠٠:٢٠:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٥:٢٠١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٥:٠٦١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:١٨٠٠:١٩:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٤:٥٢١٩:٤١:١٦٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٩:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٩:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٨:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٤:١٣١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٨:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٤:٠١١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٧:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٧:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٧:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٦:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٣:١٦١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٦:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٦:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٦:٣١١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٥:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٥:٢١١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:١٧٠٠:١٥:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٤:١١١٣:٠٢:٣٩١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:١٢٠٠:١٥:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٢:٣١١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٤:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١١:٥٦١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٤:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٢:١٧١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٤:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٢:١١١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٤:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠١:٥٦١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠١:٥٢١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠١:٤٨١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٣:٤١١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٢:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٥٢٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠١:٤٣٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:١٧٠٠:١٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠١:٥٠١٣:٠١:٤١٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٢:١١٠٠:١٢:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تلوچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تلوچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تلوچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلوچال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تلوچال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلوچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلوچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تلوچال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلوچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تلوچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تلوچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلوچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلوچال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تلوچال

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تلوچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلوچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تلوچال

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تلوچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تلوچال روستای تلوچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تلوچال روستای تلوچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تلوچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلوچال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تلوچال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلوچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلوچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تلوچال

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٤٧:٢٥١٣:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٨:٣٠٠٠:١٢:٤٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٤٧:٣٩١٣:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٨:٤١٠٠:١٣:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٤٧:٥٥١٣:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٨:٥٠٠٠:١٣:١٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٥٠٥:٤٨:١٢١٣:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٢٦٢٠:٤٨:٥٧٠٠:١٣:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٤٨:٣١١٣:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٩:٠٣٠٠:١٣:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٤٨:٥١١٣:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٩:٠٦٠٠:١٤:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٤٩:١٢١٣:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٩:٠٨٠٠:١٤:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٤٩:٣٤١٣:٠٨:٤١٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٩:٠٨٠٠:١٤:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤٩:٥٨١٣:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٩:٠٦٠٠:١٤:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٥٠:٢٤١٣:٠٩:٠٥٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٩:٠٢٠٠:١٥:٠٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٥٠:٥٠١٣:٠٩:١٦٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٨:٥٧٠٠:١٥:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٦٠٥:٥١:١٨١٣:٠٩:٢٧٢٠:٢٧:٢٦٢٠:٤٨:٤٩٠٠:١٥:٤١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٥١:٤٧١٣:٠٩:٣٨٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٨:٤٠٠٠:١٥:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٥٢:١٧١٣:٠٩:٤٩٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٨:٢٩٠٠:١٦:١٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٥٢:٤٨١٣:٠٩:٥٩٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٨:١٥٠٠:١٦:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٥٣:٢٠١٣:١٠:٠٩٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٨:٠٠٠٠:١٦:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٥٣:٥٣١٣:١٠:١٩٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٧:٤٣٠٠:١٧:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٥٤:٢٧١٣:١٠:٢٨٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٧:٢٤٠٠:١٧:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٥٥:٠٣١٣:١٠:٣٧٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٧:٠٤٠٠:١٧:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥٥:٣٩١٣:١٠:٤٥٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٦:٤١٠٠:١٧:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٥٦:١٦١٣:١٠:٥٣٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٦:١٧٠٠:١٨:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٧٠٥:٥٦:٥٤١٣:١١:٠١٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٥:٥١٠٠:١٨:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٧:٣٣١٣:١١:٠٨٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٥:٢٣٠٠:١٨:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٨:١٣١٣:١١:١٤٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٥٣٠٠:١٩:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٢٠٥:٥٨:٥٣١٣:١١:٢٠٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٤:٢١٠٠:١٩:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٩:٣٤١٣:١١:٢٦٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٣:٤٨٠٠:١٩:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٥٠٦:٠٠:١٦١٣:١١:٣١٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:١٣٠٠:١٩:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٦:٠٠:٥٨١٣:١١:٣٦٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٢٠:٠٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٦:٠١:٤٢١٣:١١:٤٠٢٠:٢١:١٤٢٠:٤١:٥٨٠٠:٢٠:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٦:٠٢:٢٥١٣:١١:٤٣٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤١:١٧٠٠:٢٠:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٣:٠٩١٣:١١:٤٦٢٠:١٩:٥٨٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تلوچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تلوچال روستای تلوچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تلوچال روستای تلوچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلوچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلوچال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلوچال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلوچال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلوچال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلوچال

روستای تلوچال بر روی نقشه

روستای تلوچال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلوچال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلوچال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلوچال
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تلوچال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تلوچال + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تلوچال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تلوچال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تلوچال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلوچال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلوچال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تلوچال
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تلوچال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تلوچال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلوچال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تلوچال
زمان پخش اذان زنده به افق تلوچال
زمان پخش اذان آنلاین به افق تلوچال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تلوچال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلوچال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو