جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد

کشکوییه | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز تلمبه محمدآباد


اذان صبح: ٠٤:٥٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٨
اذان ظهر: ١١:٣١:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٠٦
نیمه شب: ٢٢:٥٠:٥٩

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای تلمبه محمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تلمبه محمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلمبه محمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلمبه محمدآباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلمبه محمدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلمبه محمدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلمبه محمدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلمبه محمدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٨:١٣١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٢:٠٥١٩:٣٩:٥٧٠٠:٠٢:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٧:١٥١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٣٨٠٠:٠٢:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٢٠٠٠:٠١:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٥:٢٢١٢:٤٤:٢٩١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٠٢٠٠:٠١:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٤:٢٢١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠١:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٣:٣٣١٢:٤٤:١٤١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٢٦٠٠:٠١:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤٤:٠٨١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٤:٠٨٠٠:٠٠:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠١:٤٧١٢:٤٤:٠٢١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٠:٥٦١٢:٤٣:٥٦١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٠:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٣:٥١١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:١٤٠٠:٠٠:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥٩:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٣:٤٢١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٣٨٢٣:٥٩:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٧:٤٢١٢:٤٣:٣٩١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥٩:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٣:٣٦١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:٠٢٢٣:٥٩:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٦:١٣١٢:٤٣:٣٤١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥٩:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٥:٢٩١٢:٤٣:٣٢١٩:٣١:٥٨١٩:٥٠:٢٦٢٣:٥٩:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٣:٣١١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٠٨٢٣:٥٨:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٣:٣١١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٥٠٢٣:٥٨:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٣:٢٨١٢:٤٣:٣١١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٣١٢٣:٥٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٣:٣١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٢:١٣١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٨:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٥٢٣:٥٨:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٨:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٠:٣١١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٨:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٤٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٣:٤٣١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٨:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٩:٠١١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٥٦٢٣:٥٨:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٨:٣٣١٢:٤٣:٥٧١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٣٥٢٣:٥٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤٤:٠٣١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:١٤٢٣:٥٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلمبه محمدآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تلمبه محمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلمبه محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلمبه محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تلمبه محمدآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلمبه محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تلمبه محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تلمبه محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلمبه محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه محمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلمبه محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلمبه محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه محمدآباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٤:٢٦١١:٣١:٣١١٧:٠٨:١٣١٧:٢٥:٣٤٢٢:٥٢:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٥:٠٩١١:٣١:٢٣١٧:٠٧:١٣١٧:٢٤:٣٦٢٢:٥١:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٥:٥٥:٥٣١١:٣١:١٦١٧:٠٦:١٥١٧:٢٣:٤٠٢٢:٥١:٤٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٧٠٥:٥٦:٣٧١١:٣١:٠٩١٧:٠٥:١٨١٧:٢٢:٤٤٢٢:٥١:٣٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٧:٢١١١:٣١:٠٣١٧:٠٤:٢٢١٧:٢١:٥٠٢٢:٥١:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٥:٥٨:٠٦١١:٣٠:٥٨١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٠:٥٧٢٢:٥١:٢١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٥:٥٨:٥١١١:٣٠:٥٣١٧:٠٢:٣٣١٧:٢٠:٠٤٢٢:٥١:١٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٥:٥٩:٣٧١١:٣٠:٥٠١٧:٠١:٤٠١٧:١٩:١٤٢٢:٥١:٠٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٠:٢٢١١:٣٠:٤٧١٧:٠٠:٤٩١٧:١٨:٢٤٢٢:٥١:٠١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠١:٠٩١١:٣٠:٤٤١٦:٥٩:٥٨١٧:١٧:٣٥٢٢:٥٠:٥٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠١:٥٥١١:٣٠:٤٣١٦:٥٩:٠٩١٧:١٦:٤٨٢٢:٥٠:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٢:٤٢١١:٣٠:٤٢١٦:٥٨:٢١١٧:١٦:٠٢٢٢:٥٠:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٣:٣٠١١:٣٠:٤٣١٦:٥٧:٣٤١٧:١٥:١٧٢٢:٥٠:٤٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٤:١٧١١:٣٠:٤٤١٦:٥٦:٤٩١٧:١٤:٣٤٢٢:٥٠:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٥:٠٥١١:٣٠:٤٥١٦:٥٦:٠٥١٧:١٣:٥٢٢٢:٥٠:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٥:٥٤١١:٣٠:٤٨١٦:٥٥:٢٢١٧:١٣:١١٢٢:٥٠:٤١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٦:٤٢١١:٣٠:٥١١٦:٥٤:٤١١٧:١٢:٣٢٢٢:٥٠:٤١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٧:٣١١١:٣٠:٥٦١٦:٥٤:٠١١٧:١١:٥٤٢٢:٥٠:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٨:٢٠١١:٣١:٠١١٦:٥٣:٢٢١٧:١١:١٧٢٢:٥٠:٤٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٩:٠٩١١:٣١:٠٧١٦:٥٢:٤٥١٧:١٠:٤٢٢٢:٥٠:٤٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٠٩:٥٩١١:٣١:١٣١٦:٥٢:٠٩١٧:١٠:٠٩٢٢:٥٠:٥٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٠:٤٨١١:٣١:٢١١٦:٥١:٣٥١٧:٠٩:٣٦٢٢:٥٠:٥٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١١:٣٨١١:٣١:٣٠١٦:٥١:٠٣١٧:٠٩:٠٦٢٢:٥٠:٥٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٢:٢٨١١:٣١:٣٩١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٨:٣٧٢٢:٥١:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٣:١٩١١:٣١:٤٩١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٨:١٠٢٢:٥١:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٤:٠٩١١:٣٢:٠٠١٦:٤٩:٣٤١٧:٠٧:٤٤٢٢:٥١:١٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٤:٥٩١١:٣٢:١٢١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٧:١٩٢٢:٥١:٢٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:٥٠١١:٣٢:٢٥١٦:٤٨:٤٣١٧:٠٦:٥٧٢٢:٥١:٣٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٦:٤١١١:٣٢:٣٨١٦:٤٨:٢٠١٧:٠٦:٣٦٢٢:٥١:٤٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٧:٣١١١:٣٢:٥٣١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٦:١٧٢٢:٥١:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلمبه محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه محمدآباد روستای تلمبه محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه محمدآباد روستای تلمبه محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلمبه محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلمبه محمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلمبه محمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلمبه محمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلمبه محمدآباد

روستای تلمبه محمدآباد بر روی نقشه

روستای تلمبه محمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلمبه محمدآباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تلمبه محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای تلمبه محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلمبه محمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تلمبه محمدآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلمبه محمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تلمبه محمدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلمبه محمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تلمبه محمدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلمبه محمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تلمبه محمدآباد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ تلمبه محمدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه محمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو