جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تلمبه علیرضامعصومی


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٤١:٥٦
نیمه شب: ٠٠:١٢:٣٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای تلمبه علیرضامعصومی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تلمبه علیرضامعصومی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلمبه علیرضامعصومی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

جی دابلیو فارستر
ریشه ی بسیاری از مسائل اجتماعی، از نابودی شهرها گرفته تا تهدید جهانی محیط زیست، در سیاست های به ظاهر مناسبی كه جهت آسایش آنها طراحی و اتخاذ شده، نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلمبه علیرضامعصومی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلمبه علیرضامعصومی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلمبه علیرضامعصومی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلمبه علیرضامعصومی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلمبه علیرضامعصومی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٤:٤١١٢:٤٧:٢٦١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٧:٥٧٠٠:٠٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٣:٤٧١٢:٤٧:١٦١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٣٤٠٠:٠٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٢:٥٣١٢:٤٧:٠٧١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:١٠٠٠:٠٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٢:٠١١٢:٤٦:٥٨١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:٤٧٠٠:٠٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣١٠٦:١١:٠٩١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٥:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٠:١٩١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٠٢٠٠:٠٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٩:٢٩١٢:٤٦:٣٥١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٣٩٠٠:٠٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٨:٤٠١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:١٦٠٠:٠٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٦:٢٢١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠٤:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٦:١٦١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٤:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٦:٢٠١٢:٤٦:١١١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٠٩٠٠:٠٣:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٣:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٦:٠٣١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٣:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٤:٠٩١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٣:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٥:٥٧١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٣:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٢:٤٧١٢:٤٥:٥٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:١٧٠٠:٠٣:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٢:٠٨١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٥٥٠٠:٠٢:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٥:٥٢١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٢:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٥:٥١١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٢:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٥:٥١١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٢:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤٥:٥٢١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٩:١١١٢:٤٥:٥٣١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٢:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٥:٥٥١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٢:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٥:٥٧١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٢:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤٦:٠٠١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٢:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٧:١١١٢:٤٦:٠٤١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٦:٤٤١٢:٤٦:٠٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٢:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٦:١٩١٢:٤٦:١٢١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٢:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٥:٥٥١٢:٤٦:١٨١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه علیرضامعصومی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه علیرضامعصومی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه علیرضامعصومی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلمبه علیرضامعصومی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تلمبه علیرضامعصومی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلمبه علیرضامعصومی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلمبه علیرضامعصومی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تلمبه علیرضامعصومی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تلمبه علیرضامعصومی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تلمبه علیرضامعصومی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تلمبه علیرضامعصومی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلمبه علیرضامعصومی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه علیرضامعصومی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلمبه علیرضامعصومی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلمبه علیرضامعصومی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه علیرضامعصومی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٢:٢٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٦:٠١١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٢:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٧:٥٥١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٢:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٢:٤٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٩:٠٠١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٢:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٢:٥٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٦:٠٠١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٣:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٣:٠٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:١١:١٢١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:١٦٠٠:١٣:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:٤٥١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٣:١٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٢:١٨١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٥١٠٠:١٣:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٢:٥١١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٣:٢١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٢١٠٠:١٣:٢٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٥:٣٤١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٣٥٠٠:١٣:٢٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٤٧٠٠:١٣:٢٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٥:٢١١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٥٨٠٠:١٣:٢٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٥:٣٤١٢:٥٥:١٣١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٠٩٠٠:١٣:٢٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:١٨٠٠:١٣:٢٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٦:٣٩١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٢٦٠٠:١٣:٢٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٧:١١١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣٣٠٠:١٣:١٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٤:٣٧١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٣:١٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٨:١٥١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٣:١٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٤:١٦١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٣:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٩:١٨١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٥٢٠٠:١٣:٠١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٩:٤٩١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٢:٥٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٢:٤٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٥٦٠٠:١٢:٤١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٣:١٣١٩:٢٤:٤٠١٩:٤١:٥٦٠٠:١٢:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢١:٥٢١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٠:٥٦٠٠:١٢:٢٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٢:٢٣١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٢:١٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٥٢٠٠:١٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلمبه علیرضامعصومی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه علیرضامعصومی روستای تلمبه علیرضامعصومی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه علیرضامعصومی روستای تلمبه علیرضامعصومی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلمبه علیرضامعصومی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلمبه علیرضامعصومی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلمبه علیرضامعصومی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلمبه علیرضامعصومی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلمبه علیرضامعصومی

روستای تلمبه علیرضامعصومی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلمبه علیرضامعصومی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تلمبه علیرضامعصومی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تلمبه علیرضامعصومی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلمبه علیرضامعصومی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تلمبه علیرضامعصومی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلمبه علیرضامعصومی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تلمبه علیرضامعصومی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تلمبه علیرضامعصومی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ تلمبه علیرضامعصومی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تلمبه علیرضامعصومی
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلمبه علیرضامعصومی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تلمبه علیرضامعصومی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه علیرضامعصومی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو