جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی

ریگان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز تلمبه شهیدصدوقی


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:١٩
اذان ظهر: ١١:٢٧:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٣٧:٠٩
اذان مغرب: ١٦:٥٥:٣٨
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٠٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای تلمبه شهیدصدوقی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تلمبه شهیدصدوقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلمبه شهیدصدوقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
یك حج بهتر است از هفتاد بنده آزاد كردن و خرج كشیدن و نفقه دادن اهل یك خانه از مسلمانان كه ایشان را سیر كند و بپوشاند و روی ایشان را از سؤال كردن حفظ كند بهتر است از هفتاد حج.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلمبه شهیدصدوقی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلمبه شهیدصدوقی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلمبه شهیدصدوقی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلمبه شهیدصدوقی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلمبه شهیدصدوقی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٧:٣٨١٢:٣٠:٢٩١٩:٠٣:٤٥١٩:٢١:١٢٢٣:٤٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٦:٤١١٢:٣٠:١٩١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٥٠٢٣:٤٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٠:٠٩١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤٨:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٠:٠٠١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٠٧٢٣:٤٨:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٣:٥٧١٢:٢٩:٥١١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٣:٤٥٢٣:٤٧:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٣:٠٤١٢:٢٩:٤٣١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤٧:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٢:١٢١٢:٢٩:٣٥١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥١:٢١١٢:٢٩:٢٨١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:٤٠٢٣:٤٧:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٩:٢١١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٦:١٩٢٣:٤٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٩:٤٢١٢:٢٩:١٥١٩:٠٩:١١١٩:٢٦:٥٨٢٣:٤٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٤٨:٥٤١٢:٢٩:٠٩١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:٣٦٢٣:٤٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٨:٠٧١٢:٢٩:٠٤١٩:١٠:٢٤١٩:٢٨:١٥٢٣:٤٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٨:٥٩١٩:١١:٠٠١٩:٢٨:٥٤٢٣:٤٦:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٦:٣٧١٢:٢٨:٥٥١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٣٣٢٣:٤٦:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٥:٥٣١٢:٢٨:٥٢١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:١٢٢٣:٤٥:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٥:١٠١٢:٢٨:٤٩١٩:١٢:٥٠١٩:٣٠:٥١٢٣:٤٥:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢٨:٤٧١٩:١٣:٢٧١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٣:٤٩١٢:٢٨:٤٥١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:٠٩٢٣:٤٥:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٣:١٠١٢:٢٨:٤٤١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:٤٧٢٣:٤٥:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:٢٨:٤٤١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٢٦٢٣:٤٥:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٨:٤٤١٩:١٥:٥٣١٩:٣٤:٠٥٢٣:٤٥:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤١:٢٠١٢:٢٨:٤٤١٩:١٦:٢٩١٩:٣٤:٤٤٢٣:٤٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٨:٤٦١٩:١٧:٠٥١٩:٣٥:٢٢٢٣:٤٤:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٨:٤٧١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٠٠٢٣:٤٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٩:٤١١٢:٢٨:٥٠١٩:١٨:١٧١٩:٣٦:٣٨٢٣:٤٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٩:١١١٢:٢٨:٥٣١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:١٦٢٣:٤٤:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٨:٤٢١٢:٢٨:٥٦١٩:١٩:٢٩١٩:٣٧:٥٤٢٣:٤٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٨:١٥١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٤:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٣٧:٤٨١٢:٢٩:٠٥١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:٠٨٢٣:٤٤:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٩:١٠١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٤٥٢٣:٤٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه شهیدصدوقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه شهیدصدوقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه شهیدصدوقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلمبه شهیدصدوقی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تلمبه شهیدصدوقی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلمبه شهیدصدوقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلمبه شهیدصدوقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تلمبه شهیدصدوقی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٥:٠٢١١:٢٠:٠٩١٦:٣٥:٠٥١٦:٥٣:١٤٢٢:٣٩:٣٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٥:٤٩١١:٢٠:٣٠١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٣:١٠٢٢:٣٩:٥٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٦:٣٦١١:٢٠:٥١١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٣:٠٨٢٢:٤٠:١١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٧:٢٣١١:٢١:١٣١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٣:٠٧٢٢:٤٠:٣٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٨:٠٩١١:٢١:٣٦١٦:٣٤:٥٢١٦:٥٣:٠٨٢٢:٤٠:٥٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٨:٥٥١١:٢١:٥٩١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٣:١٠٢٢:٤١:١١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٩:٤٠١١:٢٢:٢٢١٦:٣٤:٥٦١٦:٥٣:١٤٢٢:٤١:٣٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:٢٥١١:٢٢:٤٧١٦:٣٥:٠٠١٦:٥٣:١٩٢٢:٤١:٥٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١١:١٠١١:٢٣:١٢١٦:٣٥:٠٦١٦:٥٣:٢٦٢٢:٤٢:١٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١١:٥٤١١:٢٣:٣٧١٦:٣٥:١٣١٦:٥٣:٣٥٢٢:٤٢:٤٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٢:٣٧١١:٢٤:٠٣١٦:٣٥:٢٢١٦:٥٣:٤٥٢٢:٤٣:٠٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٣:١٩١١:٢٤:٢٩١٦:٣٥:٣٣١٦:٥٣:٥٧٢٢:٤٣:٢٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٤:٠١١١:٢٤:٥٦١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٤:١٠٢٢:٤٣:٥٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٤:٤٢١١:٢٥:٢٣١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٤:٢٥٢٢:٤٤:١٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٥:٢٣١١:٢٥:٥١١٦:٣٦:١٤١٦:٥٤:٤١٢٢:٤٤:٤٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٦:٠٢١١:٢٦:١٩١٦:٣٦:٣١١٦:٥٤:٥٨٢٢:٤٥:١١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٦:٤١١١:٢٦:٤٧١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٥:١٨٢٢:٤٥:٣٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:١٩١١:٢٧:١٦١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٥:٣٨٢٢:٤٦:٠٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٧:٥٦١١:٢٧:٤٥١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٦:٠٠٢٢:٤٦:٣٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٨:٣٢١١:٢٨:١٤١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٦:٢٣٢٢:٤٧:٠٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٩:٠٧١١:٢٨:٤٣١٦:٣٨:١٨١٦:٥٦:٤٨٢٢:٤٧:٣٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٤١١١:٢٩:١٣١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٧:١٤٢٢:٤٧:٥٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٠:١٣١١:٢٩:٤٢١٦:٣٩:١٠١٦:٥٧:٤١٢٢:٤٨:٢٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٠:٤٥١١:٣٠:١٢١٦:٣٩:٣٩١٦:٥٨:١٠٢٢:٤٨:٥٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢١:١٦١١:٣٠:٤٢١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٨:٣٩٢٢:٤٩:٢٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢١:٤٥١١:٣١:١٢١٦:٤٠:٤٠١٦:٥٩:١٠٢٢:٤٩:٥٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٢:١٣١١:٣١:٤٢١٦:٤١:١٢١٦:٥٩:٤٣٢٢:٥٠:٢٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٢:٤٠١١:٣٢:١٢١٦:٤١:٤٥١٧:٠٠:١٦٢٢:٥٠:٥٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٣:٠٦١١:٣٢:٤٢١٦:٤٢:٢٠١٧:٠٠:٥٠٢٢:٥١:٢٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٣:٣٠١١:٣٣:١٢١٦:٤٢:٥٦١٧:٠١:٢٦٢٢:٥١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلمبه شهیدصدوقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تلمبه شهیدصدوقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تلمبه شهیدصدوقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلمبه شهیدصدوقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه شهیدصدوقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلمبه شهیدصدوقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلمبه شهیدصدوقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه شهیدصدوقی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٠:١٥١١:١٨:٢١١٦:٣٦:١٣١٦:٥٤:١٢٢٢:٣٨:٠٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠١:٠٣١١:١٨:٣٧١٦:٣٥:٥٨١٦:٥٣:٥٨٢٢:٣٨:١٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠١:٥١١١:١٨:٥٤١٦:٣٥:٤٤١٦:٥٣:٤٦٢٢:٣٨:٣٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٢:٣٩١١:١٩:١٢١٦:٣٥:٣٢١٦:٥٣:٣٦٢٢:٣٨:٤٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٣:٢٧١١:١٩:٣٠١٦:٣٥:٢١١٦:٥٣:٢٧٢٢:٣٩:٠٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٤:١٤١١:١٩:٤٩١٦:٣٥:١٢١٦:٥٣:٢٠٢٢:٣٩:١٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٥:٠٢١١:٢٠:٠٩١٦:٣٥:٠٥١٦:٥٣:١٤٢٢:٣٩:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٥:٤٩١١:٢٠:٣٠١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٣:١٠٢٢:٣٩:٥٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٦:٣٦١١:٢٠:٥١١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٣:٠٨٢٢:٤٠:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٧:٢٣١١:٢١:١٣١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٣:٠٧٢٢:٤٠:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٨:٠٩١١:٢١:٣٦١٦:٣٤:٥٢١٦:٥٣:٠٨٢٢:٤٠:٥٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٨:٥٥١١:٢١:٥٩١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٣:١٠٢٢:٤١:١١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٩:٤٠١١:٢٢:٢٢١٦:٣٤:٥٦١٦:٥٣:١٤٢٢:٤١:٣٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:٢٥١١:٢٢:٤٧١٦:٣٥:٠٠١٦:٥٣:١٩٢٢:٤١:٥٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١١:١٠١١:٢٣:١٢١٦:٣٥:٠٦١٦:٥٣:٢٦٢٢:٤٢:١٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١١:٥٤١١:٢٣:٣٧١٦:٣٥:١٣١٦:٥٣:٣٥٢٢:٤٢:٤٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٢:٣٧١١:٢٤:٠٣١٦:٣٥:٢٢١٦:٥٣:٤٥٢٢:٤٣:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٣:١٩١١:٢٤:٢٩١٦:٣٥:٣٣١٦:٥٣:٥٧٢٢:٤٣:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٤:٠١١١:٢٤:٥٦١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٤:١٠٢٢:٤٣:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٤:٤٢١١:٢٥:٢٣١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٤:٢٥٢٢:٤٤:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٥:٢٣١١:٢٥:٥١١٦:٣٦:١٤١٦:٥٤:٤١٢٢:٤٤:٤٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٦:٠٢١١:٢٦:١٩١٦:٣٦:٣١١٦:٥٤:٥٨٢٢:٤٥:١١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٦:٤١١١:٢٦:٤٧١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٥:١٨٢٢:٤٥:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:١٩١١:٢٧:١٦١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٥:٣٨٢٢:٤٦:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٧:٥٦١١:٢٧:٤٥١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٦:٠٠٢٢:٤٦:٣٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٨:٣٢١١:٢٨:١٤١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٦:٢٣٢٢:٤٧:٠٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٩:٠٧١١:٢٨:٤٣١٦:٣٨:١٨١٦:٥٦:٤٨٢٢:٤٧:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٤١١١:٢٩:١٣١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٧:١٤٢٢:٤٧:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٠:١٣١١:٢٩:٤٢١٦:٣٩:١٠١٦:٥٧:٤١٢٢:٤٨:٢٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٠:٤٥١١:٣٠:١٢١٦:٣٩:٣٩١٦:٥٨:١٠٢٢:٤٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلمبه شهیدصدوقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه شهیدصدوقی روستای تلمبه شهیدصدوقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه شهیدصدوقی روستای تلمبه شهیدصدوقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلمبه شهیدصدوقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلمبه شهیدصدوقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلمبه شهیدصدوقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلمبه شهیدصدوقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلمبه شهیدصدوقی

روستای تلمبه شهیدصدوقی بر روی نقشه

روستای تلمبه شهیدصدوقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلمبه شهیدصدوقی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تلمبه شهیدصدوقی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تلمبه شهیدصدوقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلمبه شهیدصدوقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تلمبه شهیدصدوقی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلمبه شهیدصدوقی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا تلمبه شهیدصدوقی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تلمبه شهیدصدوقی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تلمبه شهیدصدوقی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تلمبه شهیدصدوقی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلمبه شهیدصدوقی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تلمبه شهیدصدوقی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه شهیدصدوقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو