جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

شریف آباد | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٢
اذان ظهر: ١١:٣١:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٥١:١٦
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٢١
نیمه شب: ٢٢:٥١:٢٤

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
«با یكدیگر عداوت نورزید، زیرا عداوت تراشنده [و محو كننده‌ی] ایمان است.»

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٣٠١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٣٩٠٠:٠٢:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٣٢١٢:٤٥:١٥١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٢١٠٠:٠٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:٣٤١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٥:٣٨١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٤٥٠٠:٠١:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٤:٤٢١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٢٨٠٠:٠١:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٣:٤٨١٢:٤٤:٤٣١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:١٠٠٠:٠١:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٤:٣٦١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠١:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٤:٣٠١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠٠:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠١:١٠١٢:٤٤:٢٤١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:١٧٠٠:٠٠:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٠:٢٠١٢:٤٤:١٩١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٠:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٤:١٥١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٤١٠٠:٠٠:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١١٠٥:٥٨:٤٣١٢:٤٤:١١١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٠:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤٤:٠٧١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:٠٦٢٣:٥٩:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٧:١٠١٢:٤٤:٠٥١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٤٨٢٣:٥٩:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٣١٢٣:٥٩:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٤:٠١١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:١٣٢٣:٥٩:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٣:٥٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٩:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٤:١٩١٢:٤٣:٥٩١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٣٧٢٣:٥٩:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٣:٥٩١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:١٩٢٣:٥٩:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٣:٠١١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:٠١٢٣:٥٨:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٤:٠١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٤٢٢٣:٥٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٤:٠٣١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥١:١٤١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٧:١٧١٩:٥٦:٠٤٢٣:٥٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٠:٤١١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٤٥٢٣:٥٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١١٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤٤:١٢١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٤:١٦١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٠٦٢٣:٥٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٩:١٠١٢:٤٤:٢٠١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٤:٢٥١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٢٥٢٣:٥٨:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٨:١٧١٢:٤٤:٣١١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٥:٥٥:٠٤١١:٣٢:٠٠١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٥:٥٥٢٢:٥٢:٣١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٥:٤٧١١:٣١:٥٢١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٤:٥٧٢٢:٥٢:٢١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٦:٣١١١:٣١:٤٤١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٤:٠٠٢٢:٥٢:١١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٧:١٥١١:٣١:٣٨١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٣:٠٤٢٢:٥٢:٠٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٨:٠٠١١:٣١:٣٢١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٢:٠٩٢٢:٥١:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٨:٤٥١١:٣١:٢٦١٧:٠٣:٤٤١٧:٢١:١٦٢٢:٥١:٤٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٥:٥٩:٣١١١:٣١:٢٢١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٠:٢٣٢٢:٥١:٣٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٠:١٦١١:٣١:١٨١٧:٠١:٥٧١٧:١٩:٣٢٢٢:٥١:٣٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠١:٠٣١١:٣١:١٥١٧:٠١:٠٥١٧:١٨:٤٢٢٢:٥١:٢٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠١:٤٩١١:٣١:١٣١٧:٠٠:١٥١٧:١٧:٥٣٢٢:٥١:٢١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:٣٦١١:٣١:١٢١٦:٥٩:٢٥١٧:١٧:٠٦٢٢:٥١:١٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٣:٢٣١١:٣١:١١١٦:٥٨:٣٧١٧:١٦:١٩٢٢:٥١:١٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٤:١١١١:٣١:١١١٦:٥٧:٥٠١٧:١٥:٣٤٢٢:٥١:١٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٤:٥٩١١:٣١:١٢١٦:٥٧:٠٤١٧:١٤:٥١٢٢:٥١:٠٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٥:٤٧١١:٣١:١٤١٦:٥٦:٢٠١٧:١٤:٠٨٢٢:٥١:٠٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٦:٣٦١١:٣١:١٦١٦:٥٥:٣٧١٧:١٣:٢٧٢٢:٥١:٠٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٧:٢٤١١:٣١:٢٠١٦:٥٤:٥٥١٧:١٢:٤٨٢٢:٥١:٠٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٨:١٣١١:٣١:٢٤١٦:٥٤:١٥١٧:١٢:١٠٢٢:٥١:٠٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٩:٠٣١١:٣١:٢٩١٦:٥٣:٣٦١٧:١١:٣٣٢٢:٥١:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٩:٥٢١١:٣١:٣٥١٦:٥٢:٥٩١٧:١٠:٥٨٢٢:٥١:١١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٠:٤٢١١:٣١:٤٢١٦:٥٢:٢٣١٧:١٠:٢٤٢٢:٥١:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١١:٣٢١١:٣١:٥٠١٦:٥١:٤٨١٧:٠٩:٥١٢٢:٥١:١٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٢:٢٢١١:٣١:٥٨١٦:٥١:١٦١٧:٠٩:٢١٢٢:٥١:٢٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٣:١٣١١:٣٢:٠٧١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٨:٥١٢٢:٥١:٣٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٤:٠٣١١:٣٢:١٨١٦:٥٠:١٥١٧:٠٨:٢٤٢٢:٥١:٣٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٤:٥٤١١:٣٢:٢٩١٦:٤٩:٤٦١٧:٠٧:٥٨٢٢:٥١:٤٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٥:٤٤١١:٣٢:٤١١٦:٤٩:٢٠١٧:٠٧:٣٣٢٢:٥١:٥٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٦:٣٥١١:٣٢:٥٣١٦:٤٨:٥٥١٧:٠٧:١٠٢٢:٥٢:٠٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٧:٢٦١١:٣٣:٠٧١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٦:٤٩٢٢:٥٢:١٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٨:١٧١١:٣٣:٢١١٦:٤٨:١٠١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد بر روی نقشه

روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلمبه آب اشامیدنی شریف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو