جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تلخ بخش گلبو


اذان صبح: ٠٤:٤٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤١
اذان ظهر: ١١:٤٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:١٤
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٣٧

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر تلخ بخش گلبو)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تلخ بخش گلبو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تلخ بخش گلبو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری شهر تلخ بخش گلبو

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تلخ بخش گلبو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تلخ بخش گلبو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تلخ بخش گلبو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلخ بخش گلبو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٢:٣٩١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:٣٧٢٣:٤٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٢:٢٩١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٣٠٢٣:٤٦:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٢:٢٠١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٦:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٢:١٠١٩:١٨:٠٦١٩:٣٧:١٧٢٣:٤٥:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٢:٠٢١٩:١٨:٥٦١٩:٣٨:١٠٢٣:٤٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣١:٥٣١٩:١٩:٤٧١٩:٣٩:٠٣٢٣:٤٥:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣١:٤٦١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٤:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣١:٣٨١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٤:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤١:١٨١٢:٣١:٣٢١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٤٣٢٣:٤٤:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٠:١٥١٢:٣١:٢٥١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٣٧٢٣:٤٤:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٩:١٣١٢:٣١:٢٠١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤٣:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٨:١٢١٢:٣١:١٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٢٣٢٣:٤٣:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٤٠٥:٣٧:١٣١٢:٣١:١٠١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٥:١٦٢٣:٤٣:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٦:١٥١٢:٣١:٠٦١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٦:٠٩٢٣:٤٣:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٥:١٨١٢:٣١:٠٣١٩:٢٧:١٨١٩:٤٧:٠٢٢٣:٤٢:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٤:٢٣١٢:٣١:٠٠١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٢:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤٢:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٤٨٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣٠:٥٦١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٣٩٢٣:٤٢:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٣١:٤٤١٢:٣٠:٥٥١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٣١٢٣:٤١:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٣٠:٥٤١٢:٣٠:٥٤١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:٢٣٢٣:٤١:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٠:٠٥١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٢:١٢١٩:٥٢:١٤٢٣:٤١:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٠٣٠٥:٢٩:١٨١٢:٣٠:٥٥١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤١:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٥٦٠٥:٢٨:٣٢١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤١:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٥٠٠٥:٢٧:٤٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٤٧٢٣:٤١:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٢٧:٠٥١٢:٣١:٠١١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٣٧٢٣:٤١:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٢٦:٢٤١٢:٣١:٠٣١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٦:٢٦٢٣:٤٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٤٢٠٥:٢٥:٤٤١٢:٣١:٠٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:١٥٢٣:٤٠:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٤٣٠٥:٢٥:٠٦١٢:٣١:١١١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٨:٠٤٢٣:٤٠:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣١:١٦١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٨:٥٢٢٣:٤٠:٣٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:٥٠٠٥:٢٣:٥٥١٢:٣١:٢١١٩:٣٩:١٠١٩:٥٩:٣٩٢٣:٤٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلخ بخش گلبو

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر تلخ بخش گلبو

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تلخ بخش گلبو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر تلخ بخش گلبو

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٠:٤١١١:٤٧:٤٢١٧:٢٥:١٤١٧:٤٣:٣٤٢٣:٠٥:٣٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٩:٢٦١١:٤٧:٣٣١٧:٢٦:١١١٧:٤٤:٢٩٢٣:٠٥:٢٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٨:١١١١:٤٧:٢٣١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٥:٢٣٢٣:٠٥:٢٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٦:٥٤١١:٤٧:١٣١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٦:١٨٢٣:٠٥:١١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٥:٣٧١١:٤٧:٠٢١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٧:١٢٢٣:٠٥:٠٠
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٤:١٨١١:٤٦:٥٠١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٨:٠٦٢٣:٠٤:٤٩
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٣:٠٠١١:٤٦:٣٨١٧:٣٠:٤٨١٧:٤٩:٠٠٢٣:٠٤:٣٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠١:٤٠١١:٤٦:٢٥١٧:٣١:٤٢١٧:٤٩:٥٣٢٣:٠٤:٢٥
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٠:٢٠١١:٤٦:١٢١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٠:٤٦٢٣:٠٤:١٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٨:٥٩١١:٤٥:٥٩١٧:٣٣:٣٠١٧:٥١:٣٩٢٣:٠٣:٥٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٧:٣٨١١:٤٥:٤٥١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٢:٣٢٢٣:٠٣:٤٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٦:١٦١١:٤٥:٣٠١٧:٣٥:١٧١٧:٥٣:٢٥٢٣:٠٣:٣٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٤:٥٤١١:٤٥:١٦١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:١٧٢٣:٠٣:١٥
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٣:٣١١١:٤٥:٠٠١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٥:٠٩٢٣:٠٢:٥٩
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٢:٠٨١١:٤٤:٤٥١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٦:٠١٢٣:٠٢:٤٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٠:٤٥١١:٤٤:٢٩١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٦:٥٣٢٣:٠٢:٢٦
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٩:٢١١١:٤٤:١٣١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٧:٤٤٢٣:٠٢:٠٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٧:٥٦١١:٤٣:٥٧١٧:٤٠:٣١١٧:٥٨:٣٦٢٣:٠١:٥٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٦:٣٢١١:٤٣:٤٠١٧:٤١:٢٢١٧:٥٩:٢٧٢٣:٠١:٣٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٥:٠٧١١:٤٣:٢٣١٧:٤٢:١٤١٨:٠٠:١٨٢٣:٠١:١٤
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٣:٤٢١١:٤٣:٠٦١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٠٩٢٣:٠٠:٥٥
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٢:١٦١١:٤٢:٤٩١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٢:٠٠٢٣:٠٠:٣٥
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٠:٥١١١:٤٢:٣٢١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٢:٥١٢٣:٠٠:١٥
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٥:٤٤٠٥:٣٩:٢٥١١:٤٢:١٤١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٣:٤٢٢٢:٥٩:٥٥
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٤:١٣٠٥:٣٧:٥٩١١:٤١:٥٦١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٤:٣٣٢٣:٢٩:٣٥
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٦:٣٤١٢:٤١:٣٩١٨:٤٧:١٨١٩:٠٥:٢٤٢٣:٥٩:١٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١١:١٠٠٦:٣٥:٠٨١٢:٤١:٢١١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٦:١٥٢٣:٥٨:٥٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٣:٤٢١٢:٤١:٠٣١٨:٤٨:٥٩١٩:٠٧:٠٦٢٣:٥٨:٣٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٢:١٦١٢:٤٠:٤٥١٨:٤٩:٤٩١٩:٠٧:٥٦٢٣:٥٨:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر تلخ بخش گلبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر تلخ بخش گلبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر تلخ بخش گلبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تلخ بخش گلبو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تلخ بخش گلبو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تلخ بخش گلبو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تلخ بخش گلبو

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٦:٤٣١١:٤٨:٢٠١٧:٢٠:٢٧١٧:٣٨:٥٤٢٣:٠٦:٠٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٥:٣٣١١:٤٨:١٤١٧:٢١:٢٥١٧:٣٩:٥٠٢٣:٠٦:٠٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٤:٢١١١:٤٨:٠٧١٧:٢٢:٢٣١٧:٤٠:٤٧٢٣:٠٥:٥٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٣:٠٩١١:٤٧:٥٩١٧:٢٣:٢٠١٧:٤١:٤٣٢٣:٠٥:٥١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١١:٥٦١١:٤٧:٥١١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:٣٨٢٣:٠٥:٤٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٠:٤١١١:٤٧:٤٢١٧:٢٥:١٤١٧:٤٣:٣٤٢٣:٠٥:٣٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٩:٢٦١١:٤٧:٣٣١٧:٢٦:١١١٧:٤٤:٢٩٢٣:٠٥:٢٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٨:١١١١:٤٧:٢٣١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٥:٢٣٢٣:٠٥:٢٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٦:٥٤١١:٤٧:١٣١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٦:١٨٢٣:٠٥:١١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٥:٣٧١١:٤٧:٠٢١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٧:١٢٢٣:٠٥:٠٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٤:١٨١١:٤٦:٥٠١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٨:٠٦٢٣:٠٤:٤٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٣:٠٠١١:٤٦:٣٨١٧:٣٠:٤٨١٧:٤٩:٠٠٢٣:٠٤:٣٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠١:٤٠١١:٤٦:٢٥١٧:٣١:٤٢١٧:٤٩:٥٣٢٣:٠٤:٢٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٠:٢٠١١:٤٦:١٢١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٠:٤٦٢٣:٠٤:١٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٨:٥٩١١:٤٥:٥٩١٧:٣٣:٣٠١٧:٥١:٣٩٢٣:٠٣:٥٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٧:٣٨١١:٤٥:٤٥١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٢:٣٢٢٣:٠٣:٤٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٦:١٦١١:٤٥:٣٠١٧:٣٥:١٧١٧:٥٣:٢٥٢٣:٠٣:٣٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٤:٥٤١١:٤٥:١٦١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:١٧٢٣:٠٣:١٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٣:٣١١١:٤٥:٠٠١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٥:٠٩٢٣:٠٢:٥٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٢:٠٨١١:٤٤:٤٥١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٦:٠١٢٣:٠٢:٤٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٠:٤٥١١:٤٤:٢٩١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٦:٥٣٢٣:٠٢:٢٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٩:٢١١١:٤٤:١٣١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٧:٤٤٢٣:٠٢:٠٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٧:٥٦١١:٤٣:٥٧١٧:٤٠:٣١١٧:٥٨:٣٦٢٣:٠١:٥٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٦:٣٢١١:٤٣:٤٠١٧:٤١:٢٢١٧:٥٩:٢٧٢٣:٠١:٣٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٥:٠٧١١:٤٣:٢٣١٧:٤٢:١٤١٨:٠٠:١٨٢٣:٠١:١٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٣:٤٢١١:٤٣:٠٦١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٠٩٢٣:٠٠:٥٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٢:١٦١١:٤٢:٤٩١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٢:٠٠٢٣:٠٠:٣٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٠:٥١١١:٤٢:٣٢١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٢:٥١٢٣:٠٠:١٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٤٠٥:٣٩:٢٥١١:٤٢:١٤١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٣:٤٢٢٢:٥٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تلخ بخش گلبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تلخ بخش گلبو شهر تلخ بخش گلبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تلخ بخش گلبو شهر تلخ بخش گلبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تلخ بخش گلبو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تلخ بخش گلبو

تلخ بخش، روستایی از توابع بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است

شهر تلخ بخش گلبو در ویکیپدیا

شهر تلخ بخش گلبو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تلخ بخش گلبو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تلخ بخش گلبو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تلخ بخش گلبو بر روی نقشه

شهر تلخ بخش گلبو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تلخ بخش گلبو
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تلخ بخش گلبو + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر تلخ بخش گلبو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تلخ بخش گلبو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلخ بخش گلبو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلخ بخش گلبو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تلخ بخش گلبو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تلخ بخش گلبو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تلخ بخش گلبو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلخ بخش گلبو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تلخ بخش گلبو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تلخ بخش گلبو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو