جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تلخ بخش گلبو


اذان صبح: ٠٣:٥٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٠٠
اذان ظهر: ١١:٢٧:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:١٥
اذان مغرب: ١٧:٥٠:١٩
نیمه شب: ٢٢:٤٥:٣٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر تلخ بخش گلبو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تلخ بخش گلبو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تلخ بخش گلبو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

بن سیرا
آنگاه كه به جستجوی خرد روی، هوشمندی و آنگاه كه گمان كنی آن را یافته‌ای، نادانی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تلخ بخش گلبو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تلخ بخش گلبو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تلخ بخش گلبو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تلخ بخش گلبو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلخ بخش گلبو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٢:٢٠١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٢:١٠١٩:١٨:٠٦١٩:٣٧:١٧٢٣:٤٥:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٢:٠٢١٩:١٨:٥٦١٩:٣٨:١٠٢٣:٤٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣١:٥٣١٩:١٩:٤٧١٩:٣٩:٠٣٢٣:٤٥:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣١:٤٦١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٤:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣١:٣٨١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤١:١٨١٢:٣١:٣٢١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٤٣٢٣:٤٤:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٠:١٥١٢:٣١:٢٥١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٣٧٢٣:٤٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٩:١٣١٢:٣١:٢٠١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤٣:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٨:١٢١٢:٣١:١٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٢٣٢٣:٤٣:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٤٠٥:٣٧:١٣١٢:٣١:١٠١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٥:١٦٢٣:٤٣:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٦:١٥١٢:٣١:٠٦١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٦:٠٩٢٣:٤٣:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٥:١٨١٢:٣١:٠٣١٩:٢٧:١٨١٩:٤٧:٠٢٢٣:٤٢:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٤:٢٣١٢:٣١:٠٠١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٢:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤٢:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٤٨٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣٠:٥٦١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٣٩٢٣:٤٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٣١:٤٤١٢:٣٠:٥٥١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٣١٢٣:٤١:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٣٠:٥٤١٢:٣٠:٥٤١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:٢٣٢٣:٤١:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٠:٠٥١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٢:١٢١٩:٥٢:١٤٢٣:٤١:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٠٣٠٥:٢٩:١٨١٢:٣٠:٥٥١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤١:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٥٦٠٥:٢٨:٣٢١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤١:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٥٠٠٥:٢٧:٤٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٤٧٢٣:٤١:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٢٧:٠٥١٢:٣١:٠١١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٣٧٢٣:٤١:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٢٦:٢٤١٢:٣١:٠٣١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٦:٢٦٢٣:٤٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٤٢٠٥:٢٥:٤٤١٢:٣١:٠٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:١٥٢٣:٤٠:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٤٣٠٥:٢٥:٠٦١٢:٣١:١١١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٨:٠٤٢٣:٤٠:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣١:١٦١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٨:٥٢٢٣:٤٠:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:٥٠٠٥:٢٣:٥٥١٢:٣١:٢١١٩:٣٩:١٠١٩:٥٩:٣٩٢٣:٤٠:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤١:٥٧٠٥:٢٣:٢١١٢:٣١:٢٦١٩:٣٩:٥٤٢٠:٠٠:٢٦٢٣:٤٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلخ بخش گلبو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر تلخ بخش گلبو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تلخ بخش گلبو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر تلخ بخش گلبو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر تلخ بخش گلبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر تلخ بخش گلبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر تلخ بخش گلبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تلخ بخش گلبو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تلخ بخش گلبو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر تلخ بخش گلبو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تلخ بخش گلبو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تلخ بخش گلبو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٩:١٢١٢:٣٧:١٨١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:٣٧٢٣:٥٢:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٩:٥٨١٢:٣٧:٠٢١٩:١٣:٣١١٩:٣٢:١٦٢٣:٥٢:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٠:٤٤١٢:٣٦:٤٦١٩:١٢:١٢١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٢:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠١:٣١١٢:٣٦:٢٩١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٣٣٢٣:٥٢:١٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٢:١٧١٢:٣٦:١٢١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٨:١١٢٣:٥٢:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٥:٥٥١٩:٠٨:١٢١٩:٢٦:٤٧٢٣:٥١:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٣:٤٩١٢:٣٥:٣٧١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٢٤٢٣:٥١:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٤:٣٥١٢:٣٥:١٩١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٤:٠٠٢٣:٥١:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٥:٢١١٢:٣٥:٠٠١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٢:٣٥٢٣:٥١:٢١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٦:٠٦١٢:٣٤:٤٢١٩:٠٢:٤٢١٩:٢١:١٠٢٣:٥١:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٦:٥٢١٢:٣٤:٢٣١٩:٠١:١٨١٩:١٩:٤٤٢٣:٥٠:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٧:٣٨١٢:٣٤:٠٣١٨:٥٩:٥٤١٩:١٨:١٨٢٣:٥٠:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٨:٢٣١٢:٣٣:٤٤١٨:٥٨:٢٩١٩:١٦:٥٢٢٣:٥٠:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٩:٠٩١٢:٣٣:٢٤١٨:٥٧:٠٤١٩:١٥:٢٥٢٣:٥٠:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٩:٥٤١٢:٣٣:٠٤١٨:٥٥:٣٨١٩:١٣:٥٧٢٣:٥٠:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٠:٣٩١٢:٣٢:٤٣١٨:٥٤:١٢١٩:١٢:٣٠٢٣:٤٩:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١١:٢٥١٢:٣٢:٢٣١٨:٥٢:٤٦١٩:١١:٠٢٢٣:٤٩:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٢:١٠١٢:٣٢:٠٢١٨:٥١:١٩١٩:٠٩:٣٤٢٣:٤٩:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٢:٥٥١٢:٣١:٤١١٨:٤٩:٥٢١٩:٠٨:٠٦٢٣:٤٩:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:١٣:٤٠١٢:٣١:٢٠١٨:٤٨:٢٥١٩:٠٦:٣٧٢٣:٤٨:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٤:٢٥١٢:٣٠:٥٩١٨:٤٦:٥٧١٩:٠٥:٠٨٢٣:٤٨:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٥:١١١٢:٣٠:٣٧١٨:٤٥:٣٠١٩:٠٣:٤٠٢٣:٤٨:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٥٦١٢:٣٠:١٦١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٢:١١٢٣:٤٧:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٦:٤١١٢:٢٩:٥٥١٨:٤٢:٣٤١٩:٠٠:٤٢٢٣:٤٧:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٧:٢٦١٢:٢٩:٣٣١٨:٤١:٠٥١٨:٥٩:١٣٢٣:٤٧:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٨:١٢١٢:٢٩:١٢١٨:٣٩:٣٧١٨:٥٧:٤٤٢٣:٤٧:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٨:٥٧١٢:٢٨:٥٠١٨:٣٨:٠٩١٨:٥٦:١٥٢٣:٤٦:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٩:٤٢١٢:٢٨:٢٩١٨:٣٦:٤٠١٨:٥٤:٤٦٢٣:٤٦:٢٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٠:٢٨١٢:٢٨:٠٧١٨:٣٥:١٢١٨:٥٣:١٧٢٣:٤٦:٠٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢١:١٤١٢:٢٧:٤٦١٨:٣٣:٤٤١٨:٥١:٤٨٢٣:١٥:٥١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٢٢:٠٠١١:٢٧:٢٥١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:١٩٢٢:٤٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تلخ بخش گلبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تلخ بخش گلبو شهر تلخ بخش گلبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تلخ بخش گلبو شهر تلخ بخش گلبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تلخ بخش گلبو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تلخ بخش گلبو

تلخ بخش، روستایی از توابع بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است

شهر تلخ بخش گلبو در ویکیپدیا

شهر تلخ بخش گلبو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تلخ بخش گلبو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تلخ بخش گلبو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تلخ بخش گلبو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تلخ بخش گلبو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تلخ بخش گلبو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر تلخ بخش گلبو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تلخ بخش گلبو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلخ بخش گلبو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تلخ بخش گلبو
زمان پخش اذان مستقیم به افق تلخ بخش گلبو
افق شرعی امروز فردا تلخ بخش گلبو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تلخ بخش گلبو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلخ بخش گلبو دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تلخ بخش گلبو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تلخ بخش گلبو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تلخ بخش گلبو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو