جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلخ اب

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز تلخ اب


اذان صبح: ٠٥:١١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٥٤
اذان ظهر: ١١:٣٧:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:٣٧
اذان مغرب: ١٦:٥٤:٢٤
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٣٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلخ اب (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای تلخ اب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تلخ اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلخ اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
این اندیشه كه در جایی هنری خالص و به كلی جدا از زندگی یا دنیایی وجود داشته باشد كه تشنگی ذاتی چشم را برآورد، بدون آنكه تایید و كمكی از ذهن یا حافظه بخواهد، مسلماً پذیرفتنی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلخ اب

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلخ اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخ اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلخ اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخ اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلخ اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤١:٤٦١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٠٧٢٣:٥٦:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٩:٣١١٢:٤١:٣٦١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٥٧٢٣:٥٦:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٨:٢٥١٢:٤١:٢٧١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٦:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٧:٢٠١٢:٤١:١٨١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:٣٧٢٣:٥٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٦:١٦١٢:٤١:١٠١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٥:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٥:١٣١٢:٤١:٠٢١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:١٧٢٣:٥٥:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٤:١١١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٠٧٢٣:٥٥:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٣:١١١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٥٦٢٣:٥٤:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٢:١١١٢:٤٠:٤٢١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:٤٦٢٣:٥٤:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥١:١٢١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٣٦٢٣:٥٤:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٠:١٥١٢:٤٠:٣١١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٢٦٢٣:٥٤:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:١٦٢٣:٥٣:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٨:٢٤١٢:٤٠:٢٣١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٢:٠٥٢٣:٥٣:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٧:٣٠١٢:٤٠:١٩١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٣:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:١١٠٥:٤٦:٣٧١٢:٤٠:١٦١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٣:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٠:١٤١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:٣٤٢٣:٥٣:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٠:١٢١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٢:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٤:٠٨١٢:٤٠:١١١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٦:١٢٢٣:٥٢:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٣:٢٠١٢:٤٠:١١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٢:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٢:٣٤١٢:٤٠:١١١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٢:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٤١:٥٠١٢:٤٠:١٢١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٣٧٢٣:٥٢:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٤١:٠٧١٢:٤٠:١٣١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٢٥٢٣:٥٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٠:٢٥١٢:٤٠:١٥١٩:٤٠:٢٩٢٠:٠٠:١٢٢٣:٥١:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٩:٤٥١٢:٤٠:١٧١٩:٤١:١٣٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥١:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣٩:٠٧١٢:٤٠:٢٠١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٤٧٢٣:٥١:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٨:٢٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٢:٣٣٢٣:٥١:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٣٧:٥٤١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٣:١٩٢٣:٥١:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٣٧:٢٠١٢:٤٠:٣٢١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٤:٠٤٢٣:٥١:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٣٦:٤٧١٢:٤٠:٣٧١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:٤٩٢٣:٥١:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلخ اب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تلخ اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلخ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تلخ اب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلخ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تلخ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تلخ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلخ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخ اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلخ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلخ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلخ اب

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٢:٤٧١١:٢٩:٤٨١٦:٣٦:٣٣١٦:٥٥:٤٦٢٢:٤٧:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:٤٣١١:٣٠:٠٤١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٥:٢٤٢٢:٤٧:١٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٤:٣٩١١:٣٠:٢١١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٥:٠٥٢٢:٤٧:٢٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٥:٣٥١١:٣٠:٣٩١٦:٣٥:٢٨١٦:٥٤:٤٧٢٢:٤٧:٤٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٦:٣٠١١:٣٠:٥٧١٦:٣٥:٠٩١٦:٥٤:٣١٢٢:٤٧:٥٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٧:٢٥١١:٣١:١٧١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٤:١٧٢٢:٤٨:١٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:٢٠١١:٣١:٣٧١٦:٣٤:٣٩١٦:٥٤:٠٥٢٢:٤٨:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٩:١٤١١:٣١:٥٧١٦:٣٤:٢٦١٦:٥٣:٥٤٢٢:٤٨:٤٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٠:٠٨١١:٣٢:١٨١٦:٣٤:١٦١٦:٥٣:٤٥٢٢:٤٩:٠٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣١:٠١١١:٣٢:٤٠١٦:٣٤:٠٧١٦:٥٣:٣٩٢٢:٤٩:٢٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣١:٥٣١١:٣٣:٠٣١٦:٣٤:٠٠١٦:٥٣:٣٤٢٢:٤٩:٤٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٢:٤٥١١:٣٣:٢٦١٦:٣٣:٥٥١٦:٥٣:٣٠٢٢:٥٠:٠٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٣:٣٦١١:٣٣:٥٠١٦:٣٣:٥٢١٦:٥٣:٢٩٢٢:٥٠:٢٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٤:٢٧١١:٣٤:١٤١٦:٣٣:٥١١٦:٥٣:٣٠٢٢:٥٠:٤٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٥:١٦١١:٣٤:٣٩١٦:٣٣:٥٢١٦:٥٣:٣٢٢٢:٥١:٠٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٦:٠٥١١:٣٥:٠٤١٦:٣٣:٥٥١٦:٥٣:٣٦٢٢:٥١:٣٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٦:٥٣١١:٣٥:٣٠١٦:٣٣:٥٩١٦:٥٣:٤٢٢٢:٥١:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٧:٣٩١١:٣٥:٥٧١٦:٣٤:٠٦١٦:٥٣:٥٠٢٢:٥٢:١٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٨:٢٥١١:٣٦:٢٤١٦:٣٤:١٤١٦:٥٣:٥٩٢٢:٥٢:٤٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٩:١٠١١:٣٦:٥١١٦:٣٤:٢٥١٦:٥٤:١١٢٢:٥٣:٠٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٩:٥٤١١:٣٧:١٨١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٤:٢٤٢٢:٥٣:٣٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٠:٣٦١١:٣٧:٤٦١٦:٣٤:٥١١٦:٥٤:٣٩٢٢:٥٣:٥٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤١:١٨١١:٣٨:١٥١٦:٣٥:٠٦١٦:٥٤:٥٥٢٢:٥٤:٢٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٥٨١١:٣٨:٤٣١٦:٣٥:٢٤١٦:٥٥:١٤٢٢:٥٤:٥٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٢:٣٧١١:٣٩:١٢١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٥:٣٤٢٢:٥٥:٢١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٣:١٥١١:٣٩:٤١١٦:٣٦:٠٤١٦:٥٥:٥٥٢٢:٥٥:٤٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٣:٥١١١:٤٠:١١١٦:٣٦:٢٧١٦:٥٦:١٩٢٢:٥٦:١٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٤:٢٦١١:٤٠:٤٠١٦:٣٦:٥٢١٦:٥٦:٤٤٢٢:٥٦:٤٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٥:٠٠١١:٤١:١٠١٦:٣٧:١٨١٦:٥٧:١٠٢٢:٥٧:١٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١١٠٦:٤٥:٣٢١١:٤١:٤٠١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٧:٣٩٢٢:٥٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلخ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلخ اب روستای تلخ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلخ اب روستای تلخ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلخ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخ اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلخ اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلخ اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلخ اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلخ اب

روستای تلخ اب بر روی نقشه

روستای تلخ اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلخ اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلخ اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلخ اب
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تلخ اب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تلخ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلخ اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلخ اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلخ اب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تلخ اب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلخ اب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تلخ اب
زمان پخش اذان آنلاین به افق تلخ اب
افق شرعی امروز فردا تلخ اب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تلخ اب
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلخ اب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تلخ اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلخ اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو