جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلخوک علیا

ندوشن | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز تلخوک علیا


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:١٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلخوک علیا (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای تلخوک علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تلخوک علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلخوک علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام علی (ع)
بر تو باد به حاضر شدن در مجالسی كه در آنجا یاد خدا كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلخوک علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلخوک علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخوک علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلخوک علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخوک علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلخوک علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٥:٥٣١٢:٥٣:٣٦١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٥٤٠٠:١٠:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٤:٥١١٢:٥٣:٢٦١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٣:١٧١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١١٠٦:١٢:٥١١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١١:٥٢١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠٩:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٨:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٣٦٠٠:٠٧:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٢:٢١١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٧:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٢:١٧١٩:٣٩:٣١١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٧:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٢:١٣١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٥٠٠٠:٠٧:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٧:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٢:٠٦١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٦:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٠٤٠٠:٠٦:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١١٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠٦:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٢:٠١١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠٦:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٠:٠٢١٢:٥٢:٠١١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٦:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥٢:٠١١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٦:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٦:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٥:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٠٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٢:١٠١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٠٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٢:١٤١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٥:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٢:١٨١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٢:٢٢١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥٢:٢٧١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٤٠٠:٠٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخوک علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخوک علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخوک علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلخوک علیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تلخوک علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلخوک علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخوک علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تلخوک علیا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تلخوک علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تلخوک علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تلخوک علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلخوک علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخوک علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تلخوک علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلخوک علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخوک علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تلخوک علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٥:١٤١٢:٥٨:٢٤١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٦:١٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٥:٥٢١٢:٥٨:٠٨١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٦:٠٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٦:٢٩١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٣٣٠٠:١٥:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٧:٠٧١٢:٥٧:٣٥١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٥:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٧:١٨١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٥:٣٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٨:٢١١٢:٥٧:٠١١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٥٣٠٠:١٥:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٨:٥٨١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٣٩٠٠:١٥:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٤:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٠:١٢١٢:٥٦:٠٧١٩:٢١:٣١١٩:٣٩:٠٨٠٠:١٤:٤٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٠:٤٩١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٤:٣٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣١:٢٦١٢:٥٥:٢٩١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٣٦٠٠:١٤:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٢:٠٢١٢:٥٥:١٠١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:١٩٠٠:١٤:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٤:٥٠١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٣:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٣:١٥١٢:٥٤:٣٠١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٤٥٠٠:١٣:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٣:٥١١٢:٥٤:١٠١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٢٧٠٠:١٣:١٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٣:٥٠١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٠٨٠٠:١٣:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٣:٢٩١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٥٠٠٠:١٢:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٣٥:٤٠١٢:٥٣:٠٨١٩:١٠:٠٧١٩:٢٧:٣١٠٠:١٢:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٦:١٦١٢:٥٢:٤٧١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:١٢٠٠:١٢:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٣٦:٥٢١٢:٥٢:٢٦١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٥٣٠٠:١١:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٧:٢٨١٢:٥٢:٠٥١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:٣٤٠٠:١١:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٨:٠٤١٢:٥١:٤٤١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:١٤٠٠:١١:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٣٨:٤٠١٢:٥١:٢٢١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:٥٥٠٠:١١:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٣٩:١٦١٢:٥١:٠١١٩:٠٢:١٦١٩:١٩:٣٥٠٠:١٠:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٣٩:٥٢١٢:٥٠:٣٩١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:١٥٠٠:١٠:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٠:٢٨١٢:٥٠:١٨١٨:٥٩:٣٨١٩:١٦:٥٦٠٠:١٠:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤١:٠٤١٢:٤٩:٥٦١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٣٦٠٠:٠٩:٥١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤١:٤٠١٢:٤٩:٣٥١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:١٦٠٠:٠٩:٣٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٢:١٦١٢:٤٩:١٣١٨:٥٥:٤١١٩:١٢:٥٧٠٠:٠٩:١٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٢:٥٣١٢:٤٨:٥٢١٨:٥٤:٢٢١٩:١١:٣٧٢٣:٣٨:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٣:٢٩١١:٤٨:٣١١٧:٥٣:٠٣١٨:١٠:١٨٢٣:٠٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلخوک علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تلخوک علیا روستای تلخوک علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تلخوک علیا روستای تلخوک علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلخوک علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخوک علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلخوک علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلخوک علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلخوک علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلخوک علیا

روستای تلخوک علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلخوک علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلخوک علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلخوک علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تلخوک علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تلخوک علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلخوک علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلخوک علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلخوک علیا رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تلخوک علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تلخوک علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تلخوک علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تلخوک علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تلخوک علیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلخوک علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تلخوک علیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق تلخوک علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلخوک علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو