جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلخه دان

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تلخه دان


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٥٨
نیمه شب: ٢٣:١٤:٢٩

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلخه دان (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای تلخه دان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تلخه دان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلخه دان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلخه دان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلخه دان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخه دان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلخه دان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخه دان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلخه دان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٢٣:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٣:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٦:١٩١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٢٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٦:١١١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٥:٥١١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٢:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢١:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢١:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٥:٣٦١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢١:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٩:١٩١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢١:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٨٠٠:٢٠:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٠:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٠:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٦:١٦١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٠:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٥:٢١١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٠:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٤:٥١١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٠:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١١٠٦:١٤:١١١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٠:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٥:٢١١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:١٨٠٠:١٩:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٩:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٢:١٨١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٩:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١١:٤٣١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:١٠١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٩:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٩:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٢٧٠٠:١٩:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٩:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٤٨٠٠:١٩:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخه دان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخه دان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخه دان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلخه دان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تلخه دان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلخه دان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخه دان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تلخه دان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلخه دان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تلخه دان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تلخه دان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلخه دان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخه دان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تلخه دان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلخه دان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخه دان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تلخه دان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٧:٢٨١٢:٠١:٢٩١٨:٠٥:٠١١٨:٢٢:٠٧٢٣:٢١:٥٦
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٨:٠٣١٢:٠١:٠٨١٨:٠٣:٤٤١٨:٢٠:٥٠٢٣:٢١:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٠٠٥:٥٨:٣٩١٢:٠٠:٤٧١٨:٠٢:٢٧١٨:١٩:٣٣٢٣:٢١:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٩:١٤١٢:٠٠:٢٦١٨:٠١:١٠١٨:١٨:١٦٢٣:٢٠:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٧٠٥:٥٩:٥٠١٢:٠٠:٠٦١٧:٥٩:٥٤١٨:١٧:٠٠٢٣:٢٠:٤٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٠:٢٦١١:٥٩:٤٦١٧:٥٨:٣٨١٨:١٥:٤٤٢٣:٢٠:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠١:٠٢١١:٥٩:٢٦١٧:٥٧:٢٢١٨:١٤:٢٨٢٣:٢٠:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠١:٣٨١١:٥٩:٠٦١٧:٥٦:٠٦١٨:١٣:١٢٢٣:١٩:٤٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٢:١٤١١:٥٨:٤٦١٧:٥٤:٥٠١٨:١١:٥٧٢٣:١٩:٢٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٢:٥١١١:٥٨:٢٧١٧:٥٣:٣٥١٨:١٠:٤٢٢٣:١٩:٠٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٣:٢٨١١:٥٨:٠٨١٧:٥٢:٢١١٨:٠٩:٢٨٢٣:١٨:٤٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٤:٠٥١١:٥٧:٤٩١٧:٥١:٠٦١٨:٠٨:١٤٢٣:١٨:٢٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٤:٤٣١١:٥٧:٣١١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٧:٠٠٢٣:١٨:١١
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٥:٢٠١١:٥٧:١٣١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٥:٤٨٢٣:١٧:٥٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٥:٥٨١١:٥٦:٥٥١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٤:٣٥٢٣:١٧:٣٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٦:٣٦١١:٥٦:٣٨١٧:٤٦:١٣١٨:٠٣:٢٣٢٣:١٧:١٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٧:١٥١١:٥٦:٢١١٧:٤٥:٠١١٨:٠٢:١٢٢٣:١٧:٠١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٧:٥٤١١:٥٦:٠٥١٧:٤٣:٤٩١٨:٠١:٠١٢٣:١٦:٤٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٨:٣٣١١:٥٥:٤٩١٧:٤٢:٣٩١٧:٥٩:٥١٢٣:١٦:٢٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٠٩:١٣١١:٥٥:٣٤١٧:٤١:٢٨١٧:٥٨:٤٢٢٣:١٦:١١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٠٩:٥٢١١:٥٥:١٩١٧:٤٠:١٩١٧:٥٧:٣٣٢٣:١٥:٥٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٠:٣٣١١:٥٥:٠٤١٧:٣٩:١٠١٧:٥٦:٢٦٢٣:١٥:٤٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١١:١٣١١:٥٤:٥٠١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٥:١٨٢٣:١٥:٢٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١١:٥٤١١:٥٤:٣٧١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٤:١٢٢٣:١٥:١٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٢:٣٥١١:٥٤:٢٤١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٣:٠٧٢٣:١٤:٥٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٣:١٧١١:٥٤:١٢١٧:٣٤:٤١١٧:٥٢:٠٢٢٣:١٤:٤٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٣:٥٩١١:٥٤:٠١١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٠:٥٨٢٣:١٤:٢٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٤:٤٢١١:٥٣:٥٠١٧:٣٢:٣٢١٧:٤٩:٥٦٢٣:١٤:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٥:٢٥١١:٥٣:٣٩١٧:٣١:٢٩١٧:٤٨:٥٤٢٣:١٤:٠٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٦:٠٨١١:٥٣:٣٠١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٧:٥٣٢٣:١٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلخه دان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تلخه دان روستای تلخه دان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تلخه دان روستای تلخه دان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلخه دان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخه دان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلخه دان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلخه دان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلخه دان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلخه دان

روستای تلخه دان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلخه دان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلخه دان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلخه دان
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تلخه دان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای تلخه دان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلخه دان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلخه دان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلخه دان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تلخه دان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تلخه دان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلخه دان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تلخه دان
افق شرعی امروز فردا تلخه دان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلخه دان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تلخه دان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تلخه دان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلخه دان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو