جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تلخاب ماغر


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٨

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای تلخاب ماغر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تلخاب ماغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تلخاب ماغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
حیوانات در خانه بسیار نگاه دارید كه شیاطین به آنها مشغول شوند و طفلان شما را ضرر نرسانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلخاب ماغر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخاب ماغر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تلخاب ماغر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخاب ماغر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلخاب ماغر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٩:٤٣١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٣٨٠٠:٢٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤١:٤٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:١٩٠٠:٢٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٩:١٥١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٠١٠٠:٢٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٣٩:٢٨١٣:٠٩:٠١١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٤٢٠٠:٢٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٨:٤٧١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٢٤٠٠:٢٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٧:١٦١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٠٥٠٠:٢٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٦:١٠١٣:٠٨:٢٢١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٨:٠٩١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٥:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٥:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٥:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٤:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٧:١٥١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٤:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٤:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٣:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٣:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٣:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٢:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٦:١٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٢:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٦:١٤١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٢:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٦:٠٨١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٦:٠٤١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١١٠٠:٢١:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢١:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٨٠٠:٢١:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٨:٢١١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢١:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢١:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٦:٥١١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تلخاب ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تلخاب ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تلخاب ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلخاب ماغر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تلخاب ماغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلخاب ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخاب ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تلخاب ماغر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلخاب ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تلخاب ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تلخاب ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلخاب ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلخاب ماغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخاب ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخاب ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلخاب ماغر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٩:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٩:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٩:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٩:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٩:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٩:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٩:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٩:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٩:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٩:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٩:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٠:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٠:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٠:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٧:٥١٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٠:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٠:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٨:١٣٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٠:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٨:٢٤٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٠:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٨:٣٥٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٠:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٠:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢١:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:١١٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢١:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢١:٢٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢١:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢١:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢١:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٠:١٤٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٤٢١٣:١٠:٢٧٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٢:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٥١١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٢:٣١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٦:٠١١٣:١٠:٥٤٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٢:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٦:١٢١٣:١١:٠٧٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تلخاب ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلخاب ماغر روستای تلخاب ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلخاب ماغر روستای تلخاب ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلخاب ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلخاب ماغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلخاب ماغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلخاب ماغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلخاب ماغر

روستای تلخاب ماغر بر روی نقشه

روستای تلخاب ماغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلخاب ماغر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تلخاب ماغر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تلخاب ماغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تلخاب ماغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تلخاب ماغر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تلخاب ماغر
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تلخاب ماغر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تلخاب ماغر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تلخاب ماغر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تلخاب ماغر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تلخاب ماغر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تلخاب ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلخاب ماغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو