جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تلخاب دشت اهو


اذان صبح: ٠٤:٣١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٢١:٠٧

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای تلخاب دشت اهو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تلخاب دشت اهو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تلخاب دشت اهو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
عشق، انگیزه‌ی دستیابی انسان به درجات عالی و متعالی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلخاب دشت اهو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخاب دشت اهو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تلخاب دشت اهو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلخاب دشت اهو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلخاب دشت اهو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٠:٢٤١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٢:٢٧١٣:١٠:٠٩١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٥:٥٥٠٠:٢٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣١٠٦:٤١:١٩١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٣٦٠٠:٢٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٠:١٢١٣:٠٩:٤١١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:١٨٠٠:٢٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٩:٠٦١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٠:١٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٧:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٩:١٥١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٤١٠٠:٢٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٦:٥٥١٣:٠٩:٠٢١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٦:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٤:٤٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٦:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٣:٤٤١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٥:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٨:١٦١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٥:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣١:٤١١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٥:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٠:٤١١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢٤:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٤:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٤:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٤:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٣:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٧:١٣١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٣:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٣:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٦:٥٤١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٢:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٦:٤٩١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٢:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٦:٤٠١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٢:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:١١٠٠:٢٢:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٢:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢١:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢١٠٠:٢١:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تلخاب دشت اهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تلخاب دشت اهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تلخاب دشت اهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلخاب دشت اهو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تلخاب دشت اهو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلخاب دشت اهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخاب دشت اهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تلخاب دشت اهو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلخاب دشت اهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تلخاب دشت اهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تلخاب دشت اهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلخاب دشت اهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلخاب دشت اهو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلخاب دشت اهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلخاب دشت اهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلخاب دشت اهو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١١:٢٠١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٠:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٠:٥١١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٠:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٠:٣٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٠:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٠:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٠:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٠:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٠:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٠:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٠:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٠:٤٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٠:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٨:١٢٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٠:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٠:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢١:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٨:٤٢٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢١:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٨:٥٣٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢١:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢١:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٩:١٦٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢١:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢١:٣٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢١:٤٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٩:٥١٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢١:٥٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٦:٠٧١٣:١٠:٠٤٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٢:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٠:١٦٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٢:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٦:١٢١٣:١٠:٢٩٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٢:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٦:١٧١٣:١٠:٤٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٢:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٦:٢٤١٣:١٠:٥٥٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٢:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٦:٣١١٣:١١:٠٨٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٣:٠٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٦:٤٠١٣:١١:٢١٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٣:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٦:٥١١٣:١١:٣٤٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٣:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٧:٠٢١٣:١١:٤٧٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٣:٤١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تلخاب دشت اهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلخاب دشت اهو روستای تلخاب دشت اهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلخاب دشت اهو روستای تلخاب دشت اهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلخاب دشت اهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلخاب دشت اهو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلخاب دشت اهو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلخاب دشت اهو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلخاب دشت اهو

روستای تلخاب دشت اهو بر روی نقشه

روستای تلخاب دشت اهو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلخاب دشت اهو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تلخاب دشت اهو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تلخاب دشت اهو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تلخاب دشت اهو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلخاب دشت اهو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تلخاب دشت اهو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تلخاب دشت اهو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تلخاب دشت اهو
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تلخاب دشت اهو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تلخاب دشت اهو
زمان پخش اذان زنده به افق تلخاب دشت اهو
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلخاب دشت اهو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلخاب دشت اهو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو