جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلاب دره

ماسال | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز تلاب دره


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٤:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٥:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٣٢

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلاب دره (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای تلاب دره)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تلاب دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلاب دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
گرایش به آشتی دادن ماجرای عشق شهوانی با عشق پاك، عین ذات لذت پرستی است و دلیل ناممكن بودن این آشتی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلاب دره

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلاب دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلاب دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلاب دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلاب دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلاب دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٧:٠٧١٣:١١:٥٩١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٤:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٥١١٣:١١:٤٩١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٤:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٤:٣٧١٣:١١:٤٠١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:١١:٣٠٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٢:١٢١٣:١١:٢٢٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢١:٠١١٣:١١:١٣٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٩:٥١١٣:١١:٠٦٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٢:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٨:٤٢١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٢:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٧:٣٥١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٦:٢٨١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢١:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٥:٢٣١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢١:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٤:١٩١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢١:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢١:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٢:١٤١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٠:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:١١:١٤١٣:١٠:٢٣٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٠:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٦٠٦:١٠:١٥١٣:١٠:٢٠٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٠:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:١٧١٣:١٠:١٨٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٨:٢١١٣:١٠:١٦٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٩:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٧:٢٦١٣:١٠:١٥٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٩:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٦:٣٢١٣:١٠:١٥٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٠٠٠:١٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٥:٤١١٣:١٠:١٥٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٩:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٤:٥٠١٣:١٠:١٥٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٦:٥٠٠٠:١٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٤:٠١١٣:١٠:١٧٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:١٨:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٣:١٤١٣:١٠:١٨٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:١٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٩٠٦:٠٢:٢٨١٣:١٠:٢١٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٩:٣١٠٠:١٨:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢١٠٦:٠١:٤٤١٣:١٠:٢٤٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٢٤٠٠:١٨:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٤٠٦:٠١:٠٢١٣:١٠:٢٧٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤١:١٦٠٠:١٨:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٠:٢١١٣:١٠:٣١٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٢:٠٨٠٠:١٨:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٩:٤١١٣:١٠:٣٦٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٨:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٩:٠٤١٣:١٠:٤١٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:٤٩٠٠:١٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلاب دره

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تلاب دره

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلاب دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلاب دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تلاب دره

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٠٠٠٧:٢٧:٠٨١٢:١٥:١٣١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٤:١٢٢٣:٢٩:٢١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢٧:٢٦١٢:١٥:٤٢١٧:٠٤:٠٤١٧:٢٤:٥٣٢٣:٢٩:٥٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٧:٤٢١٢:١٦:١٢١٧:٠٤:٤٧١٧:٢٥:٣٥٢٣:٣٠:٢٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٧:٥٦١٢:١٦:٤١١٧:٠٥:٣١١٧:٢٦:١٩٢٣:٣٠:٥٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٨:٠٨١٢:١٧:٠٩١٧:٠٦:١٧١٧:٢٧:٠٣٢٣:٣١:٢٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢٨:١٨١٢:١٧:٣٨١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٧:٥٠٢٣:٣١:٥٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٤٠٠٧:٢٨:٢٦١٢:١٨:٠٦١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٨:٣٧٢٣:٣٢:٢٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٨:٣٢١٢:١٨:٣٣١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٩:٢٥٢٣:٣٢:٥٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٨:٣٦١٢:١٩:٠٠١٧:٠٩:٣٤١٧:٣٠:١٥٢٣:٣٣:٢١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٠٧٠٧:٢٨:٣٨١٢:١٩:٢٧١٧:١٠:٢٧١٧:٣١:٠٦٢٣:٣٣:٥٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٨:٣٨١٢:١٩:٥٣١٧:١١:٢٠١٧:٣١:٥٨٢٣:٣٤:١٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٨:٣٥١٢:٢٠:١٩١٧:١٢:١٥١٧:٣٢:٥٠٢٣:٣٤:٤٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:١٩٠٧:٢٨:٣١١٢:٢٠:٤٤١٧:١٣:١٠١٧:٣٣:٤٤٢٣:٣٥:١٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:١٩٠٧:٢٨:٢٥١٢:٢١:٠٩١٧:١٤:٠٧١٧:٣٤:٣٨٢٣:٣٥:٤٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٨:١٦١٢:٢١:٣٣١٧:١٥:٠٤١٧:٣٥:٣٤٢٣:٣٦:٠٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٨:٠٦١٢:٢١:٥٧١٧:١٦:٠٣١٧:٣٦:٣٠٢٣:٣٦:٣٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢٧:٥٣١٢:٢٢:٢٠١٧:١٧:٠٢١٧:٣٧:٢٧٢٣:٣٧:٠٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٧:٣٨١٢:٢٢:٤٢١٧:١٨:٠٢١٧:٣٨:٢٥٢٣:٣٧:٢٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٧:٢٢١٢:٢٣:٠٤١٧:١٩:٠٢١٧:٣٩:٢٣٢٣:٣٧:٥٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٧:٠٣١٢:٢٣:٢٥١٧:٢٠:٠٤١٧:٤٠:٢٢٢٣:٣٨:١٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٦:٤٣١٢:٢٣:٤٦١٧:٢١:٠٦١٧:٤١:٢٢٢٣:٣٨:٤١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢٦:٢٠١٢:٢٤:٠٥١٧:٢٢:٠٨١٧:٤٢:٢٢٢٣:٣٩:٠٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢٥:٥٦١٢:٢٤:٢٤١٧:٢٣:١٢١٧:٤٣:٢٣٢٣:٣٩:٢٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٥:٢٩١٢:٢٤:٤٣١٧:٢٤:١٥١٧:٤٤:٢٤٢٣:٣٩:٤٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٥:٠١١٢:٢٥:٠٠١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٥:٢٦٢٣:٤٠:١١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٥:١٧١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٦:٢٨٢٣:٤٠:٣٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٣٩٠٧:٢٣:٥٨١٢:٢٥:٣٣١٧:٢٧:٢٩١٧:٤٧:٣٠٢٣:٤٠:٥٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:١٤٠٧:٢٣:٢٤١٢:٢٥:٤٩١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٨:٣٣٢٣:٤١:١١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢٢:٤٩١٢:٢٦:٠٣١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٩:٣٦٢٣:٤١:٢٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:١٩٠٧:٢٢:١١١٢:٢٦:١٧١٧:٣٠:٤٦١٧:٥٠:٣٩٢٣:٤١:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلاب دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلاب دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تلاب دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلاب دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلاب دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تلاب دره

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٥:٠١١٢:٢٥:٠٠١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٥:٢٦٢٣:٤٠:١١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٥:١٧١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٦:٢٨٢٣:٤٠:٣٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٩٠٧:٢٣:٥٨١٢:٢٥:٣٣١٧:٢٧:٢٩١٧:٤٧:٣٠٢٣:٤٠:٥٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٤٠٧:٢٣:٢٤١٢:٢٥:٤٩١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٨:٣٣٢٣:٤١:١١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢٢:٤٩١٢:٢٦:٠٣١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٩:٣٦٢٣:٤١:٢٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٩٠٧:٢٢:١١١٢:٢٦:١٧١٧:٣٠:٤٦١٧:٥٠:٣٩٢٣:٤١:٤٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٨٠٧:٢١:٣١١٢:٢٦:٣٠١٧:٣١:٥٢١٧:٥١:٤٢٢٣:٤٢:٠٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٦٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٦:٤٢١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٢:٤٥٢٣:٤٢:٢٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:٢٠:٠٧١٢:٢٦:٥٤١٧:٣٤:٠٤١٧:٥٣:٤٩٢٣:٤٢:٣٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:١٩:٢٢١٢:٢٧:٠٤١٧:٣٥:١٠١٧:٥٤:٥٢٢٣:٤٢:٤٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٨:٣٦١٢:٢٧:١٤١٧:٣٦:١٦١٧:٥٥:٥٦٢٣:٤٣:٠٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:١٧:٤٨١٢:٢٧:٢٣١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٧:٠٠٢٣:٤٣:١٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٩٠٧:١٦:٥٨١٢:٢٧:٣١١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٨:٠٣٢٣:٤٣:٢٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٦:٠٧١٢:٢٧:٣٨١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٩:٠٧٢٣:٤٣:٣٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٥:١٤١٢:٢٧:٤٤١٧:٤٠:٤١١٨:٠٠:١٠٢٣:٤٣:٤٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٤:١٩١٢:٢٧:٥٠١٧:٤١:٤٧١٨:٠١:١٤٢٣:٤٣:٥٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:١٣:٢٣١٢:٢٧:٥٥١٧:٤٢:٥٣١٨:٠٢:١٧٢٣:٤٤:٠٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٨٠٧:١٢:٢٦١٢:٢٧:٥٩١٧:٤٣:٥٩١٨:٠٣:٢٠٢٣:٤٤:١٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:١١:٢٧١٢:٢٨:٠٢١٧:٤٥:٠٤١٨:٠٤:٢٣٢٣:٤٤:٢٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:١٠:٢٦١٢:٢٨:٠٤١٧:٤٦:١٠١٨:٠٥:٢٦٢٣:٤٤:٢٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٩:٢٥١٢:٢٨:٠٦١٧:٤٧:١٥١٨:٠٦:٢٩٢٣:٤٤:٣٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٨:٢١١٢:٢٨:٠٦١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٧:٣١٢٣:٤٤:٣٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٧:١٧١٢:٢٨:٠٦١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٨:٣٣٢٣:٤٤:٣٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٦:١١١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٩:٣٦٢٣:٤٤:٣٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٥:٠٤١٢:٢٨:٠٤١٧:٥١:٣٣١٨:١٠:٣٨٢٣:٤٤:٤٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٣:٥٦١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٢:٣٧١٨:١١:٣٩٢٣:٤٤:٤١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٢:٤٧١٢:٢٧:٥٩١٧:٥٣:٤١١٨:١٢:٤١٢٣:٤٤:٤١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠١:٣٧١٢:٢٧:٥٥١٧:٥٤:٤٤١٨:١٣:٤٢٢٣:٤٤:٣٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٠:٢٥١٢:٢٧:٥١١٧:٥٥:٤٧١٨:١٤:٤٤٢٣:٤٤:٣٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٩:١٣١٢:٢٧:٤٦١٧:٥٦:٥٠١٨:١٥:٤٤٢٣:٤٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تلاب دره روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تلاب دره روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلاب دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلاب دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلاب دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلاب دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلاب دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلاب دره

روستای تلاب دره بر روی نقشه

روستای تلاب دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلاب دره
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تلاب دره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای تلاب دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلاب دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلاب دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تلاب دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلاب دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تلاب دره
افق شرعی امروز فردا تلاب دره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تلاب دره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تلاب دره
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ تلاب دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تلاب دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو