جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تلاب دره

ماسال | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز تلاب دره


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٠٧
اذان مغرب: ١٧:١٦:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٢١:١٦

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلاب دره (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای تلاب دره)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تلاب دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلاب دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

جان میلتون
بیچارگی و ناتوانی این نیست كه شخص، نابینا باشد، بلكه در این است كه نتواند آن را تحمل كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلاب دره

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلاب دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلاب دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تلاب دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلاب دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تلاب دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٥١١٣:١١:٤٩١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٤:٣٧١٣:١١:٤٠١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢٤:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:١١:٣٠٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٢:١٢١٣:١١:٢٢٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٣:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢١:٠١١٣:١١:١٣٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٣:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٩:٥١١٣:١١:٠٦٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٨:٤٢١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٢:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٧:٣٥١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٢:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٦:٢٨١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢١:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٥:٢٣١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢١:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٤:١٩١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢١:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢١:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٢:١٤١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٠:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:١١:١٤١٣:١٠:٢٣٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٠:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٦٠٦:١٠:١٥١٣:١٠:٢٠٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٠:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:١٧١٣:١٠:١٨٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٨:٢١١٣:١٠:١٦٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٧:٢٦١٣:١٠:١٥٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٩:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٦:٣٢١٣:١٠:١٥٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٠٠٠:١٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٥:٤١١٣:١٠:١٥٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٩:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٤:٥٠١٣:١٠:١٥٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٦:٥٠٠٠:١٩:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٤:٠١١٣:١٠:١٧٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:١٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٣:١٤١٣:١٠:١٨٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:١٨:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٩٠٦:٠٢:٢٨١٣:١٠:٢١٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٩:٣١٠٠:١٨:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢١٠٦:٠١:٤٤١٣:١٠:٢٤٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٢٤٠٠:١٨:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٤٠٦:٠١:٠٢١٣:١٠:٢٧٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤١:١٦٠٠:١٨:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٠:٢١١٣:١٠:٣١٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٢:٠٨٠٠:١٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٩:٤١١٣:١٠:٣٦٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٩:٠٤١٣:١٠:٤١٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:٤٩٠٠:١٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلاب دره

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تلاب دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلاب دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلاب دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تلاب دره

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلاب دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلاب دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلاب دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تلاب دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلاب دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلاب دره

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٩:٥٦١١:٥٩:٥٢١٦:٥٩:٣٠١٧:١٩:٣٧٢٣:١٥:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٧:٠٠:٥٨١٢:٠٠:٠٩١٦:٥٩:٠١١٧:١٩:١٠٢٣:١٥:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٧:٠١:٥٩١٢:٠٠:٢٥١٦:٥٨:٣٤١٧:١٨:٤٦٢٣:١٥:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٧:٠٣:٠٠١٢:٠٠:٤٣١٦:٥٨:٠٩١٧:١٨:٢٣٢٣:١٥:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠٤:٠١١٢:٠١:٠٢١٦:٥٧:٤٦١٧:١٨:٠٣٢٣:١٦:١١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠٥:٠١١٢:٠١:٢١١٦:٥٧:٢٥١٧:١٧:٤٤٢٣:١٦:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٦:٠٠١٢:٠١:٤١١٦:٥٧:٠٦١٧:١٧:٢٧٢٣:١٦:٤٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠٦:٥٩١٢:٠٢:٠١١٦:٥٦:٤٩١٧:١٧:١٣٢٣:١٦:٥٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٧:٥٧١٢:٠٢:٢٣١٦:٥٦:٣٤١٧:١٧:٠٠٢٣:١٧:١٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٨:٥٤١٢:٠٢:٤٥١٦:٥٦:٢١١٧:١٦:٤٩٢٣:١٧:٣٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٩:٥١١٢:٠٣:٠٧١٦:٥٦:١٠١٧:١٦:٤١٢٣:١٧:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:١٠:٤٦١٢:٠٣:٣٠١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:٣٤٢٣:١٨:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٦٠٧:١١:٤١١٢:٠٣:٥٤١٦:٥٥:٥٥١٧:١٦:٢٩٢٣:١٨:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٤٠٧:١٢:٣٥١٢:٠٤:١٨١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:٢٧٢٣:١٨:٥٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:١٣:٢٨١٢:٠٤:٤٣١٦:٥٥:٤٨١٧:١٦:٢٦٢٣:١٩:١٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:١٤:٢٠١٢:٠٥:٠٩١٦:٥٥:٤٨١٧:١٦:٢٧٢٣:١٩:٤٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:١٥:١٠١٢:٠٥:٣٥١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٣١٢٣:٢٠:٠٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٦٠٧:١٦:٠٠١٢:٠٦:٠١١٦:٥٥:٥٣١٧:١٦:٣٦٢٣:٢٠:٢٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٦:٤٨١٢:٠٦:٢٨١٦:٥٥:٥٩١٧:١٦:٤٣٢٣:٢٠:٥١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٣٠٧:١٧:٣٦١٢:٠٦:٥٥١٦:٥٦:٠٧١٧:١٦:٥٢٢٣:٢١:١٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١٨:٢١١٢:٠٧:٢٣١٦:٥٦:١٧١٧:١٧:٠٣٢٣:٢١:٤١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٩:٠٦١٢:٠٧:٥١١٦:٥٦:٢٩١٧:١٧:١٧٢٣:٢٢:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٩:٤٩١٢:٠٨:١٩١٦:٥٦:٤٣١٧:١٧:٣٢٢٣:٢٢:٣٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٤٠٧:٢٠:٣١١٢:٠٨:٤٨١٦:٥٦:٥٩١٧:١٧:٤٩٢٣:٢٣:٠١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٢٠٧:٢١:١١١٢:٠٩:١٦١٦:٥٧:١٧١٧:١٨:٠٧٢٣:٢٣:٢٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٩٠٧:٢١:٥٠١٢:٠٩:٤٦١٦:٥٧:٣٧١٧:١٨:٢٨٢٣:٢٣:٥٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٥٠٧:٢٢:٢٨١٢:١٠:١٥١٦:٥٧:٥٩١٧:١٨:٥١٢٣:٢٤:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢٣:٠٣١٢:١٠:٤٤١٦:٥٨:٢٣١٧:١٩:١٥٢٣:٢٤:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٢٠٧:٢٣:٣٨١٢:١١:١٤١٦:٥٨:٤٩١٧:١٩:٤١٢٣:٢٥:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٤٠٧:٢٤:١٠١٢:١١:٤٤١٦:٥٩:١٧١٧:٢٠:٠٩٢٣:٢٥:٥١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلاب دره روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تلاب دره روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلاب دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلاب دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلاب دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلاب دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلاب دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلاب دره

روستای تلاب دره بر روی نقشه

روستای تلاب دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلاب دره
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تلاب دره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تلاب دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تلاب دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلاب دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلاب دره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تلاب دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تلاب دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تلاب دره
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلاب دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تلاب دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تلاب دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق تلاب دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو