جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تلاب دره

ماسال | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز تلاب دره

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٤٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:٤١

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تلاب دره (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای تلاب دره)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تلاب دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تلاب دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تلاب دره

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تلاب دره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلاب دره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تلاب دره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تلاب دره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تلاب دره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢١٠٦:٤٠:٤٤١٣:١٤:١٠١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٩:٢١١٣:١٣:٥٥١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:١٣٠٠:٢٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٣:٤١١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٧:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٣:٢٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٧:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٥:١٥١٣:١٣:١٤١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٣:٥٤١٣:١٣:٠١١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٦:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٢:٤٨١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٦:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣١:١٦١٣:١٢:٣٦١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٢:٢٤١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٥:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٨:٤١١٣:١٢:١٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٥:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٧:٢٤١٣:١٢:٠١١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٤:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٦:٠٩١٣:١١:٥١١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٤:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٤:٥٥١٣:١١:٤١١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٤:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٣:٤١١٣:١١:٣٢١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٣:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٢:٢٩١٣:١١:٢٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٣:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢١:١٧١٣:١١:١٤٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٣:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٠:٠٧١٣:١١:٠٦٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٢:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٨:٥٨١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٢:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٧:٥٠١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٢:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٦:٤٣١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢١:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٥:٣٧١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢١:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٤:٣٣١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢١:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٣:٣٠١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢١:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٢:٢٨١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١١:٢٧١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٠:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٥٠٦:١٠:٢٨١٣:١٠:٢٠٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٠:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٠:١٨٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٠:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٠:١٦٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٩:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٧:٣٩١٣:١٠:١٥٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تلاب دره

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تلاب دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تلاب دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلاب دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تلاب دره

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تلاب دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلاب دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تلاب دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای تلاب دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلاب دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تلاب دره

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تلاب دره روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تلاب دره روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تلاب دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلاب دره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلاب دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تلاب دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تلاب دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلاب دره

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:١٠:٢٢١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥٠:٥١٠٠:٢٨:٣٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:١١:٠٨١٣:٢٠:٢٥٢٠:٢٩:١٤٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٢٨:٥٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:١١:٥٦١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٩:١٦٠٠:٢٩:٠٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٢:٤٣١٣:٢٠:٢٧٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٢٩:١٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١٣:٣١١٣:٢٠:٢٧٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٢٩:٢٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٤:١٩١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٢٩:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٥:٠٨١٣:٢٠:٢٥٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٢٩:٥٠
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٥:٥٧١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣٠:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٦:٤٦١٣:٢٠:٢٠٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٣٠:١٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٧:٣٥١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٥١٠٠:٣٠:١٩
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٨:٢٥١٣:٢٠:١٣٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٠:٢٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٩:١٥١٣:٢٠:٠٩٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٠:٣٤
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٢٠:٠٥١٣:٢٠:٠٤٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣٠:٤١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٩:٥٨٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٠:٤٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٢١:٤٥١٣:١٩:٥٢٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٣٠:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٩:٤٥٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٠:٥٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٩:٣٨٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:١٦٠٠:٣١:٠٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٤:١٧١٣:١٩:٣٠٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٣١:٠٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٩:٢١٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٣١:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٩:١٢٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣١:١١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٩:٠٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣١:١٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:١٤٠٠:٣١:١٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٨:٣١١٣:١٨:٤٢٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣١:١٣
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٨:٣٠٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣١:١٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٣٠:١٢١٣:١٨:١٩٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣١:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٣١:٠٣١٣:١٨:٠٦٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٣١:١٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٣١:٥٤١٣:١٧:٥٣٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٣١:٠٧
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٧:٤٠٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٢٥٠٠:٣١:٠٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٣١:٠٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٧:١٢١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٤٢٠٠:٣٠:٥٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٥:١٧١٣:١٦:٥٧١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:١٩٠٠:٣٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تلاب دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلاب دره روستای تلاب دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تلاب دره روستای تلاب دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تلاب دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تلاب دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تلاب دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تلاب دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تلاب دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تلاب دره

روستای تلاب دره بر روی نقشه

روستای تلاب دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تلاب دره
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تلاب دره + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای تلاب دره + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تلاب دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تلاب دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تلاب دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تلاب دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تلاب دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تلاب دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تلاب دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا تلاب دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تلاب دره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تلاب دره
زمان پخش اذان آنلاین به افق تلاب دره
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تلاب دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تلاب دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو