جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تقی آباد

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تقی آباد


اذان صبح: ٠٣:٥١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:١٥
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٢٨

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تقی آباد (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای تقی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تقی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تقی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بن بیكر
مردانی كه می كوشند زنها را درك كنند، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تقی آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تقی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تقی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تقی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تقی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تقی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٠:١١١٢:٣٥:٠٨١٩:٢٠:٤٠١٩:٤٠:٠٣٢٣:٤٨:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٤:٥٨١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٥٩٢٣:٤٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٥٥٢٣:٤٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٥١٢٣:٤٧:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٠٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٤:٢٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٣:١١١٢:٣٤:١٧١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:٣٨٢٣:٤٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٤:١٠١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٣٠٢٣:٤٥:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٣٩:٥٥١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٢٥٢٣:٤٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٢١٢٣:٤٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٠:١٩١٩:٥٠:١٦٢٣:٤٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٣:٤٥١٩:٣١:١١١٩:٥١:١٢٢٣:٤٤:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٣٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٣:٤١١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٢:٠٧٢٣:٤٤:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٤:٥٤١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٣:٠١٢٣:٤٤:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٣٣:٥٧١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤٤:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٤٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٥١٢٣:٤٣:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣٢:٠٩١٢:٣٣:٣٤١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٤٥٢٣:٤٣:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤١٠٥:٣١:١٧١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٦:١٩١٩:٥٦:٣٩٢٣:٤٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٣٠:٢٦١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٣٢٢٣:٤٣:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٩:٣٧١٢:٣٣:٣٤١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٦٢٣:٤٣:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٨:٤٩١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٩:١٩٢٣:٤٢:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٣:٣٧١٩:٣٩:٣٨٢٠:٠٠:١١٢٣:٤٢:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٤٦٠٥:٢٧:١٨١٢:٣٣:٣٩١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠١:٠٣٢٣:٤٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٠٠٥:٢٦:٣٥١٢:٣٣:٤٢١٩:٤١:١٦٢٠:٠١:٥٥٢٣:٤٢:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٥:٥٤١٢:٣٣:٤٦١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٤٢:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٢٥:١٤١٢:٣٣:٥٠١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٤٢:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٢٠٥:٢٤:٣٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٤٢:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٣٣٠٥:٢٣:٥٩١٢:٣٣:٥٩١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٥:١٥٢٣:٤٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تقی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تقی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تقی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تقی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تقی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تقی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تقی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تقی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تقی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تقی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تقی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تقی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تقی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تقی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تقی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تقی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تقی آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠١٠٥:١٨:٤١١٢:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٣٣٢٠:٢١:١١٢٣:٤٤:٢٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:١٦٠٥:١٨:٥٦١٢:٣٩:٢١١٩:٥٩:٤٤٢٠:٢١:٢١٢٣:٤٤:٣٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٣٤٠٥:١٩:١٢١٢:٣٩:٣٣١٩:٥٩:٥٣٢٠:٢١:٣٠٢٣:٤٤:٥٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٥٤٠٥:١٩:٢٩١٢:٣٩:٤٦٢٠:٠٠:٠٠٢٠:٢١:٣٦٢٣:٤٥:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:١٧٠٥:١٩:٤٨١٢:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢١:٤١٢٣:٤٥:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٤٢٠٥:٢٠:٠٨١٢:٤٠:١٢٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢١:٤٥٢٣:٤٥:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٩٠٥:٢٠:٣٠١٢:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:١٢٢٠:٢١:٤٦٢٣:٤٥:٥٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٩٠٥:٢٠:٥٣١٢:٤٠:٣٦٢٠:٠٠:١٢٢٠:٢١:٤٦٢٣:٤٦:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١١٠٥:٢١:١٧١٢:٤٠:٤٨٢٠:٠٠:١١٢٠:٢١:٤٣٢٣:٤٦:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٤٦٠٥:٢١:٤٣١٢:٤١:٠٠٢٠:٠٠:٠٨٢٠:٢١:٣٩٢٣:٤٦:٤٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٢٠٥:٢٢:١٠١٢:٤١:١٢٢٠:٠٠:٠٣٢٠:٢١:٣٣٢٣:٤٧:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠١٠٥:٢٢:٣٨١٢:٤١:٢٣١٩:٥٩:٥٧٢٠:٢١:٢٥٢٣:٤٧:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٢٠٥:٢٣:٠٨١٢:٤١:٣٤١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢١:١٥٢٣:٤٧:٣٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٥٠٥:٢٣:٣٨١٢:٤١:٤٥١٩:٥٩:٣٩٢٠:٢١:٠٣٢٣:٤٧:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٠٠٥:٢٤:١٠١٢:٤١:٥٥١٩:٥٩:٢٧٢٠:٢٠:٥٠٢٣:٤٨:١٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٧٠٥:٢٤:٤٣١٢:٤٢:٠٥١٩:٥٩:١٣٢٠:٢٠:٣٤٢٣:٤٨:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٥٠٥:٢٥:١٧١٢:٤٢:١٥١٩:٥٨:٥٨٢٠:٢٠:١٦٢٣:٤٨:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣٥٠٥:٢٥:٥٢١٢:٤٢:٢٤١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٩:٥٧٢٣:٤٩:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢٧٠٥:٢٦:٢٧١٢:٤٢:٣٣١٩:٥٨:٢١٢٠:١٩:٣٦٢٣:٤٩:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٢١٠٥:٢٧:٠٤١٢:٤٢:٤١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٩:١٢٢٣:٤٩:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:١٦٠٥:٢٧:٤٢١٢:٤٢:٤٩١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٨:٤٧٢٣:٤٩:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:١٢٠٥:٢٨:٢٠١٢:٤٢:٥٦١٩:٥٧:١٣٢٠:١٨:٢٠٢٣:٥٠:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٠٠٥:٢٨:٥٩١٢:٤٣:٠٣١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٥٢٢٣:٥٠:٢٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٩:٣٩١٢:٤٣:١٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٧:٢١٢٣:٥٠:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:١٠٠٥:٣٠:٢٠١٢:٤٣:١٥١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٦:٤٨٢٣:٥١:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:١١٠٥:٣١:٠٢١٢:٤٣:٢١١٩:٥٥:١٨٢٠:١٦:١٤٢٣:٥١:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٤٠٥:٣١:٤٤١٢:٤٣:٢٦١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٥:٣٨٢٣:٥١:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٨٠٥:٣٢:٢٧١٢:٤٣:٣٠١٩:٥٤:١٠٢٠:١٥:٠٠٢٣:٥١:٤٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٣٣:١٠١٢:٤٣:٣٤١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٤:٢١٢٣:٥٢:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٣٣:٥٤١٢:٤٣:٣٧١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٣:٤٠٢٣:٥٢:١٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٥٠٥:٣٤:٣٨١٢:٤٣:٣٩١٩:٥٢:١٥٢٠:١٢:٥٧٢٣:٥٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تقی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تقی آباد روستای تقی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تقی آباد روستای تقی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تقی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تقی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تقی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تقی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تقی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تقی آباد

روستای تقی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تقی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تقی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تقی آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تقی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای تقی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تقی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تقی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تقی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تقی آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تقی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تقی آباد
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تقی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تقی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تقی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تقی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تقی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تقی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو