جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تقی آباد

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تقی آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٦
اذان ظهر: ١١:٢١:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٢٥
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٠٢
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٥٩

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تقی آباد (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ روستای تقی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تقی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تقی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تقی آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تقی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تقی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تقی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تقی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تقی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٤:٥٨١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٥٩٢٣:٤٧:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٥٥٢٣:٤٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٥١٢٣:٤٧:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٠٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٤:٢٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٣:١١١٢:٣٤:١٧١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:٣٨٢٣:٤٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٤:١٠١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٦:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٣٠٢٣:٤٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٣٩:٥٥١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٢٥٢٣:٤٥:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٢١٢٣:٤٥:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٠:١٩١٩:٥٠:١٦٢٣:٤٤:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٣:٤٥١٩:٣١:١١١٩:٥١:١٢٢٣:٤٤:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٣٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٣:٤١١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٢:٠٧٢٣:٤٤:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٤:٥٤١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٣:٠١٢٣:٤٤:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٣٣:٥٧١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤٤:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٤٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٥١٢٣:٤٣:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣٢:٠٩١٢:٣٣:٣٤١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٤٥٢٣:٤٣:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤١٠٥:٣١:١٧١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٦:١٩١٩:٥٦:٣٩٢٣:٤٣:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٣٠:٢٦١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٣٢٢٣:٤٣:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٩:٣٧١٢:٣٣:٣٤١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٦٢٣:٤٣:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٨:٤٩١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٩:١٩٢٣:٤٢:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٣:٣٧١٩:٣٩:٣٨٢٠:٠٠:١١٢٣:٤٢:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٤٦٠٥:٢٧:١٨١٢:٣٣:٣٩١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠١:٠٣٢٣:٤٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٠٠٥:٢٦:٣٥١٢:٣٣:٤٢١٩:٤١:١٦٢٠:٠١:٥٥٢٣:٤٢:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٥:٥٤١٢:٣٣:٤٦١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٤٢:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٢٥:١٤١٢:٣٣:٥٠١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٤٢:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٢٠٥:٢٤:٣٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٤٢:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٣٣٠٥:٢٣:٥٩١٢:٣٣:٥٩١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٥:١٥٢٣:٤٢:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٣٧٠٥:٢٣:٢٤١٢:٣٤:٠٥١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تقی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تقی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تقی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تقی آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تقی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تقی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تقی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تقی آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تقی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تقی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تقی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تقی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تقی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تقی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای تقی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تقی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تقی آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥١:٣٠١١:٢١:٣٤١٦:٥١:٠٨١٧:٠٩:٥١٢٢:٣٩:١٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٢:٢٧١١:٢١:٢٦١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٨:٤٠٢٢:٣٩:٠٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٣:٢٥١١:٢١:١٨١٦:٤٨:٤٢١٧:٠٧:٣٠٢٢:٣٨:٥٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٤:٢٣١١:٢١:١٢١٦:٤٧:٣١١٧:٠٦:٢٠٢٢:٣٨:٤٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٥:٢١١١:٢١:٠٦١٦:٤٦:٢١١٧:٠٥:١٢٢٢:٣٨:٣٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٦:٢٠١١:٢١:٠٠١٦:٤٥:١٢١٧:٠٤:٠٥٢٢:٣٨:٢٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٧:١٩١١:٢٠:٥٦١٦:٤٤:٠٤١٧:٠٣:٠٠٢٢:٣٨:١٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٨:١٨١١:٢٠:٥٢١٦:٤٢:٥٨١٧:٠١:٥٦٢٢:٣٨:١١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٩:١٨١١:٢٠:٤٩١٦:٤١:٥٣١٧:٠٠:٥٣٢٢:٣٨:٠٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٠:١٨١١:٢٠:٤٧١٦:٤٠:٤٩١٦:٥٩:٥١٢٢:٣٧:٥٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠١:١٨١١:٢٠:٤٦١٦:٣٩:٤٦١٦:٥٨:٥١٢٢:٣٧:٥٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٢:١٨١١:٢٠:٤٥١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٧:٥٢٢٢:٣٧:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٣:١٩١١:٢٠:٤٥١٦:٣٧:٤٥١٦:٥٦:٥٤٢٢:٣٧:٤٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٤:٢٠١١:٢٠:٤٦١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٥:٥٨٢٢:٣٧:٤٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٥:٢١١١:٢٠:٤٨١٦:٣٥:٤٩١٦:٥٥:٠٣٢٢:٣٧:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٦:٢٢١١:٢٠:٥٠١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٤:١٠٢٢:٣٧:٤١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٧:٢٤١١:٢٠:٥٤١٦:٣٣:٥٩١٦:٥٣:١٨٢٢:٣٧:٤٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٨:٢٥١١:٢٠:٥٨١٦:٣٣:٠٦١٦:٥٢:٢٨٢٢:٣٧:٤١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٩:٢٧١١:٢١:٠٣١٦:٣٢:١٥١٦:٥١:٤٠٢٢:٣٧:٤٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٠:٢٨١١:٢١:٠٩١٦:٣١:٢٦١٦:٥٠:٥٣٢٢:٣٧:٤٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:١١:٣٠١١:٢١:١٦١٦:٣٠:٣٨١٦:٥٠:٠٨٢٢:٣٧:٤٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٢:٣٢١١:٢١:٢٤١٦:٢٩:٥٢١٦:٤٩:٢٤٢٢:٣٧:٥٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٣:٣٤١١:٢١:٣٢١٦:٢٩:٠٧١٦:٤٨:٤٢٢٢:٣٧:٥٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٤:٣٦١١:٢١:٤١١٦:٢٨:٢٥١٦:٤٨:٠٢٢٢:٣٧:٥٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٥:٣٨١١:٢١:٥٢١٦:٢٧:٤٤١٦:٤٧:٢٤٢٢:٣٨:٠٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٦:٣٩١١:٢٢:٠٣١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٤٧٢٢:٣٨:١٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٧:٤١١١:٢٢:١٤١٦:٢٦:٢٧١٦:٤٦:١٣٢٢:٣٨:٢٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٤٢١١:٢٢:٢٧١٦:٢٥:٥٢١٦:٤٥:٤٠٢٢:٣٨:٢٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٩:٤٤١١:٢٢:٤١١٦:٢٥:١٨١٦:٤٥:٠٩٢٢:٣٨:٣٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٠:٤٥١١:٢٢:٥٥١٦:٢٤:٤٦١٦:٤٤:٣٩٢٢:٣٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تقی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تقی آباد روستای تقی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تقی آباد روستای تقی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تقی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تقی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تقی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تقی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تقی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تقی آباد

روستای تقی آباد بر روی نقشه

روستای تقی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تقی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تقی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تقی آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تقی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای تقی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تقی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تقی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تقی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تقی آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تقی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تقی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تقی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تقی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تقی آباد
افق شرعی امروز فردا تقی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تقی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تقی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو