جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان

گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز تقی آباد گلستان


اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٠٢

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ شهر تقی آباد گلستان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تقی آباد گلستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تقی آباد گلستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

حضرت محمد (ص)
(بر دیگران) آسان بگیر تا به تو (نیز) آسان گرفته شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تقی آباد گلستان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تقی آباد گلستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تقی آباد گلستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تقی آباد گلستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تقی آباد گلستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٣٣٠٠:٠٢:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٣:٠٣١٢:٤٩:١٥١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٢:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠١:٥١١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠١:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٠:٤١١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٢١٠٠:٠١:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٨:٤١١٩:٥٨:١٨٠٠:٠١:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٨:٤١١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٠:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٧:١٤١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٨:٢٧١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٠:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٨:٢١١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٢:٠٢٢٣:٥٩:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٨:١٥١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٥٩:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٢:٥٥١٢:٤٨:١٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٥٩:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥١:٥٣١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٤٩٢٣:٥٩:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٠:٥٣١٢:٤٨:٠١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٥٨:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤٧:٥٨١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٦:٤٠٢٣:٥٨:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٧:٥٥١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٣٥٢٣:٥٨:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:٣٠٢٣:٥٨:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤٧:٥١١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٩:٢٥٢٣:٥٧:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٠:٠١٢٠:١٠:١٩٢٣:٥٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٥:١٨١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:١١:١٤٢٣:٥٧:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:١٣٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٧:٥٠١٩:٥١:٤٢٢٠:١٢:٠٧٢٣:٥٧:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٤٣:٣٧١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٣:٠١٢٣:٥٧:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٤٨٠٥:٤٢:٤٩١٢:٤٧:٥٢١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٣:٥٤٢٣:٥٧:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤٧:٥٣١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:٤٧٢٣:٥٦:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٤١:١٨١٢:٤٧:٥٦١٩:٥٥:٠١٢٠:١٥:٣٩٢٣:٥٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٤٠:٣٥١٢:٤٧:٥٩١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٦:٣١٢٣:٥٦:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٩:٥٣١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٧:٢٢٢٣:٥٦:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٩:١٣١٢:٤٨:٠٦١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٨:١٣٢٣:٥٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣٨:٣٥١٢:٤٨:١١١٩:٥٨:١٢٢٠:١٩:٠٣٢٣:٥٦:١٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:١٦٠٥:٣٧:٥٨١٢:٤٨:١٦١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٥٢٢٣:٥٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تقی آباد گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تقی آباد گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تقی آباد گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تقی آباد گلستان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر تقی آباد گلستان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر تقی آباد گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تقی آباد گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر تقی آباد گلستان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٨:٠١١٢:٠٤:٠٥١٧:١٠:٣١١٧:٣٠:١٢٢٣:١٩:٥٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٧:٢١١٢:٠٤:١٧١٧:١١:٣٦١٧:٣١:١٤٢٣:٢٠:١٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٦:٣٩١٢:٠٤:٢٩١٧:١٢:٤١١٧:٣٢:١٧٢٣:٢٠:٢٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٥:٥٦١٢:٠٤:٣٩١٧:١٣:٤٦١٧:٣٣:١٩٢٣:٢٠:٤٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٥:١٠١٢:٠٤:٤٩١٧:١٤:٥١١٧:٣٤:٢٢٢٣:٢٠:٥٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٤:٢٤١٢:٠٤:٥٨١٧:١٥:٥٦١٧:٣٥:٢٤٢٣:٢١:٠٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٣:٣٥١٢:٠٥:٠٦١٧:١٧:٠١١٧:٣٦:٢٧٢٣:٢١:٢١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٢:٤٥١٢:٠٥:١٣١٧:١٨:٠٦١٧:٣٧:٢٩٢٣:٢١:٣٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥١:٥٣١٢:٠٥:١٩١٧:١٩:١١١٧:٣٨:٣٢٢٣:٢١:٤٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥١:٠٠١٢:٠٥:٢٥١٧:٢٠:١٦١٧:٣٩:٣٤٢٣:٢١:٥١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥٠:٠٥١٢:٠٥:٣٠١٧:٢١:٢١١٧:٤٠:٣٦٢٣:٢١:٥٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٩:٠٨١٢:٠٥:٣٤١٧:٢٢:٢٥١٧:٤١:٣٨٢٣:٢٢:٠٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٨:١١١٢:٠٥:٣٧١٧:٢٣:٣٠١٧:٤٢:٤٠٢٣:٢٢:١٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٧:١٢١٢:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٣:٤٢٢٣:٢٢:١٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٦:١١١٢:٠٥:٤٠١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٤:٤٣٢٣:٢٢:٢٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٥:٠٩١٢:٠٥:٤١١٧:٢٦:٤١١٧:٤٥:٤٥٢٣:٢٢:٢٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٤:٠٦١٢:٠٥:٤١١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٦:٤٦٢٣:٢٢:٣٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٣:٠٢١٢:٠٥:٤٠١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٧:٤٧٢٣:٢٢:٣٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٦:١٦٠٦:٤١:٥٦١٢:٠٥:٣٩١٧:٢٩:٥١١٧:٤٨:٤٧٢٣:٢٢:٣٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٠:٤٩١٢:٠٥:٣٧١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٩:٤٨٢٣:٢٢:٣٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٩:٤١١٢:٠٥:٣٤١٧:٣١:٥٦١٧:٥٠:٤٨٢٣:٢٢:٣٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٣٢١٢:٠٥:٣٠١٧:٣٢:٥٨١٧:٥١:٤٨٢٣:٢٢:٣٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٧:٢٢١٢:٠٥:٢٦١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٢:٤٨٢٣:٢٢:٣٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٦:١٠١٢:٠٥:٢١١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٣:٤٨٢٣:٢٢:٢٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٤:٥٨١٢:٠٥:١٥١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٤:٤٨٢٣:٢٢:٢٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٣:٤٥١٢:٠٥:٠٩١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٥:٤٧٢٣:٢٢:٢٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٣١١٢:٠٥:٠٢١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٦:٤٦٢٣:٢٢:١٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣١:١٥١٢:٠٤:٥٤١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٧:٤٤٢٣:٢٢:٠٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٩:٥٩١٢:٠٤:٤٦١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٤٣٢٣:٢٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تقی آباد گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تقی آباد گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تقی آباد گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تقی آباد گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تقی آباد گلستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر تقی آباد گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تقی آباد گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تقی آباد گلستان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٤:٥٨١٢:٠٥:١٥١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٤:٤٨٢٣:٢٢:٢٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٣:٤٥١٢:٠٥:٠٩١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٥:٤٧٢٣:٢٢:٢٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٣١١٢:٠٥:٠٢١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٦:٤٦٢٣:٢٢:١٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣١:١٥١٢:٠٤:٥٤١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٧:٤٤٢٣:٢٢:٠٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٩:٥٩١٢:٠٤:٤٦١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٤٣٢٣:٢٢:٠٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٨:٤٢١٢:٠٤:٣٧١٧:٤١:٠٥١٧:٥٩:٤١٢٣:٢١:٥٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٧:٢٤١٢:٠٤:٢٨١٧:٤٢:٠٤١٨:٠٠:٣٩٢٣:٢١:٤٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٦:٠٥١٢:٠٤:١٨١٧:٤٣:٠٣١٨:٠١:٣٦٢٣:٢١:٣٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٤:٤٦١٢:٠٤:٠٨١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٣٤٢٣:٢١:٢٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٣:٢٦١٢:٠٣:٥٧١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:٣١٢٣:٢١:١٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٢:٠٥١٢:٠٣:٤٥١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٤:٢٨٢٣:٢١:٠٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٠:٤٣١٢:٠٣:٣٣١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٥:٢٤٢٣:٢٠:٥٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٩:٢١١٢:٠٣:٢٠١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٦:٢١٢٣:٢٠:٤٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٧:٥٨١٢:٠٣:٠٧١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٧:١٧٢٣:٢٠:٢٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٦:٣٤١٢:٠٢:٥٤١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٨:١٣٢٣:٢٠:١٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٥:١٠١٢:٠٢:٤٠١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٩:٠٨٢٣:٢٠:٠٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٤٥١٢:٠٢:٢٥١٧:٥١:٤٠١٨:١٠:٠٣٢٣:١٩:٤٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٢:٢٠١٢:٠٢:١١١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:٥٩٢٣:١٩:٣١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٠:٥٤١٢:٠١:٥٥١٧:٥٣:٣١١٨:١١:٥٤٢٣:١٩:١٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٩:٢٨١٢:٠١:٤٠١٧:٥٤:٢٦١٨:١٢:٤٨٢٣:١٨:٥٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٨:٠٢١٢:٠١:٢٤١٧:٥٥:٢١١٨:١٣:٤٣٢٣:١٨:٤٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٦:٣٥١٢:٠١:٠٨١٧:٥٦:١٦١٨:١٤:٣٨٢٣:١٨:٢٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٥:٠٧١٢:٠٠:٥٢١٧:٥٧:١١١٨:١٥:٣٢٢٣:١٨:٠٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٣:٤٠١٢:٠٠:٣٥١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٢٦٢٣:١٧:٤٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٢:١٢١٢:٠٠:١٨١٧:٥٩:٠٠١٨:١٧:٢٠٢٣:١٧:٢٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٠:٤٤١٢:٠٠:٠١١٧:٥٩:٥٤١٨:١٨:١٥٢٣:١٧:١٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٩:١٦١١:٥٩:٤٤١٨:٠٠:٤٨١٨:١٩:٠٩٢٣:١٦:٥٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٧:٤٧١١:٥٩:٢٧١٨:٠١:٤١١٨:٢٠:٠٣٢٣:١٦:٣١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٦:١٩١١:٥٩:٠٩١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:٥٦٢٣:١٦:١٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تقی آباد گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تقی آباد گلستان شهر تقی آباد گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تقی آباد گلستان شهر تقی آباد گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تقی آباد گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تقی آباد گلستان

تقی‌آباد، روستایی است از توابع بخش بهاران شهرستان گرگان در استان گلستان ایران

شهر تقی آباد گلستان در ویکیپدیا

شهر تقی آباد گلستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تقی آباد گلستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تقی آباد گلستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تقی آباد گلستان بر روی نقشه

شهر تقی آباد گلستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تقی آباد گلستان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تقی آباد گلستان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر تقی آباد گلستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تقی آباد گلستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تقی آباد گلستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق تقی آباد گلستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تقی آباد گلستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تقی آباد گلستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تقی آباد گلستان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تقی آباد گلستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تقی آباد گلستان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تقی آباد گلستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو