جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان

گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز تقی آباد گلستان


اذان صبح: ٠٤:١٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٤٨
اذان ظهر: ١١:٤٤:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:١٥
اذان مغرب: ١٨:٠٧:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٠١:٤٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر تقی آباد گلستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تقی آباد گلستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تقی آباد گلستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

برادلی
اشتباه نیز جزیی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نكن و خودت را برای اشتباههای گذشته سرزنش نكن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تقی آباد گلستان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تقی آباد گلستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تقی آباد گلستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تقی آباد گلستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تقی آباد گلستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٣:٠٣١٢:٤٩:١٥١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٢:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠١:٥١١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠١:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٠:٤١١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٢١٠٠:٠١:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٨:٤١١٩:٥٨:١٨٠٠:٠١:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٨:٤١١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٠:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٧:١٤١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٨:٢٧١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٠:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٨:٢١١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٢:٠٢٢٣:٥٩:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٨:١٥١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٥٩:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٢:٥٥١٢:٤٨:١٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٥٩:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥١:٥٣١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٤٩٢٣:٥٩:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٠:٥٣١٢:٤٨:٠١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٥٨:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤٧:٥٨١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٦:٤٠٢٣:٥٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٧:٥٥١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٣٥٢٣:٥٨:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:٣٠٢٣:٥٨:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤٧:٥١١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٩:٢٥٢٣:٥٧:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٠:٠١٢٠:١٠:١٩٢٣:٥٧:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٥:١٨١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:١١:١٤٢٣:٥٧:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:١٣٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٧:٥٠١٩:٥١:٤٢٢٠:١٢:٠٧٢٣:٥٧:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٤٣:٣٧١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٣:٠١٢٣:٥٧:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٤٨٠٥:٤٢:٤٩١٢:٤٧:٥٢١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٣:٥٤٢٣:٥٧:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤٧:٥٣١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:٤٧٢٣:٥٦:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٤١:١٨١٢:٤٧:٥٦١٩:٥٥:٠١٢٠:١٥:٣٩٢٣:٥٦:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٤٠:٣٥١٢:٤٧:٥٩١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٦:٣١٢٣:٥٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٩:٥٣١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٧:٢٢٢٣:٥٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٩:١٣١٢:٤٨:٠٦١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٨:١٣٢٣:٥٦:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣٨:٣٥١٢:٤٨:١١١٩:٥٨:١٢٢٠:١٩:٠٣٢٣:٥٦:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:١٦٠٥:٣٧:٥٨١٢:٤٨:١٦١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٥٢٢٣:٥٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٣:١٩٠٥:٣٧:٢٣١٢:٤٨:٢٢١٩:٥٩:٤٤٢٠:٢٠:٤١٢٣:٥٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تقی آباد گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تقی آباد گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تقی آباد گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تقی آباد گلستان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر تقی آباد گلستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تقی آباد گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تقی آباد گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر تقی آباد گلستان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر تقی آباد گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر تقی آباد گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر تقی آباد گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تقی آباد گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تقی آباد گلستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر تقی آباد گلستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تقی آباد گلستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تقی آباد گلستان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٤:١٣١٩:٣٣:١٤١٩:٥٢:٢٠٠٠:٠٨:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٣:٥٧١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٨:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٦:١٣١٢:٥٣:٤١١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٨:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠٨:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٧:٥١١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠٨:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٨:٤٠١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٥:١٦٠٠:٠٨:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٢٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٥٠٠٠:٠٧:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٠:١٨١٢:٥٢:١٤١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٢٣٠٠:٠٧:٤٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢١:٠٦١٢:٥١:٥٥١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٥٥٠٠:٠٧:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢١:٥٥١٢:٥١:٣٧١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٢٧٠٠:٠٧:١٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٢:٤٣١٢:٥١:١٨١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٥٩٠٠:٠٧:٠٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٠:٥٨١٩:١٧:٤٨١٩:٣٦:٣٠٠٠:٠٦:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٤:٢٠١٢:٥٠:٣٩١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:٠٠٠٠:٠٦:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٠:١٩١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٣٠٠٠:٠٦:٢٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٥:٥٧١٢:٤٩:٥٩١٩:١٣:٢٤١٩:٣٢:٠٠٠٠:٠٦:١٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٦:٤٥١٢:٤٩:٣٨١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٣٠٠٠:٠٥:٥٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٧:٣٣١٢:٤٩:١٨١٩:١٠:٢٦١٩:٢٨:٥٩٠٠:٠٥:٤٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٨:٢١١٢:٤٨:٥٧١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٢٨٠٠:٠٥:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٩:٠٩١٢:٤٨:٣٦١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٥٧٠٠:٠٥:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٩:٥٧١٢:٤٨:١٥١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٤:٢٥٠٠:٠٤:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٠:٤٥١٢:٤٧:٥٤١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٢:٥٤٠٠:٠٤:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣١:٣٣١٢:٤٧:٣٢١٩:٠٢:٥٥١٩:٢١:٢٢٠٠:٠٤:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٢:٢١١٢:٤٧:١١١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:٥٠٠٠:٠٤:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٣:٠٩١٢:٤٦:٤٩١٨:٥٩:٥٤١٩:١٨:١٨٠٠:٠٣:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٣:٥٧١٢:٤٦:٢٨١٨:٥٨:٢٣١٩:١٦:٤٦٠٠:٠٣:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٤:٤٦١٢:٤٦:٠٦١٨:٥٦:٥١١٩:١٥:١٤٠٠:٠٣:١٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٥:٣٤١٢:٤٥:٤٥١٨:٥٥:٢٠١٩:١٣:٤٢٠٠:٠٣:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٦:٢٢١٢:٤٥:٢٤١٨:٥٣:٤٩١٩:١٢:١٠٠٠:٠٢:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٧:١١١٢:٤٥:٠٢١٨:٥٢:١٨١٩:١٠:٣٨٠٠:٠٢:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٧:٥٩١٢:٤٤:٤١١٨:٥٠:٤٦١٩:٠٩:٠٧٢٣:٣٢:٠٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٨:٤٨١١:٤٤:٢٠١٧:٤٩:١٥١٨:٠٧:٣٥٢٣:٠١:٤٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تقی آباد گلستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تقی آباد گلستان شهر تقی آباد گلستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تقی آباد گلستان شهر تقی آباد گلستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تقی آباد گلستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تقی آباد گلستان

تقی‌آباد، روستایی است از توابع بخش بهاران شهرستان گرگان در استان گلستان ایران

شهر تقی آباد گلستان در ویکیپدیا

شهر تقی آباد گلستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تقی آباد گلستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تقی آباد گلستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تقی آباد گلستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تقی آباد گلستان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تقی آباد گلستان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر تقی آباد گلستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تقی آباد گلستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا تقی آباد گلستان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تقی آباد گلستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تقی آباد گلستان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تقی آباد گلستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تقی آباد گلستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تقی آباد گلستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تقی آباد گلستان
زمان پخش اذان مستقیم به افق تقی آباد گلستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تقی آباد گلستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو