جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تفرش

تفرش | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز تفرش


اذان صبح: ٠٤:١٨:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٢

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تفرش (شهرستان تفرش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر تفرش)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر تفرش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تفرش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
آموزش و پرورش، اگر به حد كمال فراهم شود، نهاد انسان را سامان می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تفرش

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تفرش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تفرش ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تفرش (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تفرش ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تفرش ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٩:٤٠١٣:١٠:١١١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٨:٢٣١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٦:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠٩:٤٢١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٥:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٥:٥٢١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٥:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٩:١٥١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٤:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٠:٥٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٣:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٣:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٨:١٤١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٣:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٢:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢٢:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٢:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٧:٣٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٣١٠٠:٢١:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٢٢٠٠:٢١:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٧:١٥١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:١٣٠٠:٢١:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢١:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:١١٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٠:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٠:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٠:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٦:٤١١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٠:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:١٨٠٠:١٩:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٥١٠٠:١٩:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١١:٥٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١١:٠٦١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٨:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:١٥١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٨:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر تفرش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر تفرش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر تفرش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تفرش

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر تفرش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تفرش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفرش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر تفرش

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر تفرش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر تفرش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر تفرش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تفرش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفرش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تفرش

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر تفرش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفرش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تفرش

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٧:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٦:٣٧٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٧:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:١١٠٠:١٧:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠١:١٣١٣:٠٦:٤٨٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٦:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٦:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٧:٠١٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٢٤٠٠:١٦:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:٠٧٠٠:١٦:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٧:١٥٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٤٩٠٠:١٦:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٧:٢٣٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٣١٠٠:١٦:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٧:٣٢٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:١١٠٠:١٦:٥٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:٥١٠٠:١٦:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٢٩٠٠:١٦:٥٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٠٧٠٠:١٦:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:٤٣٠٠:١٧:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٨:١٩٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤٠:١٩٠٠:١٧:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٨:٣٠٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٥٣٠٠:١٧:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٨:٤٠٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤١:٢٧٠٠:١٧:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٦٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٨:٥٢٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٥٩٠٠:١٧:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٩:٠٣٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:٣٠٠٠:١٧:٣٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٥٦:٢٣١٣:٠٩:١٥٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٣:٠٠٠٠:١٧:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٧٠٥:٥٦:١٨١٣:٠٩:٢٧٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:٢٨٠٠:١٧:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٥٦:١٦١٣:٠٩:٣٩٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٥٦٠٠:١٧:٥٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٥٦:١٤١٣:٠٩:٥١٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٤:٢٢٠٠:١٨:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٥٦:١٥١٣:١٠:٠٤٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١٨:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٥٦:١٧١٣:١٠:١٦٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٥:١٠٠٠:١٨:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٦:٢١١٣:١٠:٢٩٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٥:٣١٠٠:١٨:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٦:٢٦١٣:١٠:٤٢٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٥٢٠٠:١٨:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٧٠٥:٥٦:٣٣١٣:١٠:٥٥٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٦:١١٠٠:١٨:٥٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٥:٥٦:٤١١٣:١١:٠٨٢٠:٢٥:٣٨٢٠:٤٦:٢٨٠٠:١٩:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٦:٥١١٣:١١:٢١٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:٤٤٠٠:١٩:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٥٧:٠٢١٣:١١:٣٥٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:٥٨٠٠:١٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تفرش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تفرش شهر تفرش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تفرش شهر تفرش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تفرش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفرش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تفرش

تَفرِش یکی از شهرهای استان مرکزی در ایران و مرکز شهرستان تفرش است. در دوران کهن گبرش نام داشته و مردم آن آیین گبری داشتند

شهر تفرش در ویکیپدیا

شهر تفرش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تفرش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تفرش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تفرش بر روی نقشه

شهر تفرش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تفرش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تفرش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تفرش
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر تفرش + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر تفرش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تفرش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تفرش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تفرش رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تفرش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تفرش
زمان پخش اذان آنلاین به افق تفرش
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تفرش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تفرش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تفرش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا تفرش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تفرش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تفرش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو