جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تفت

تفت | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز تفت


اذان صبح: ٠٥:١٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:١٢
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٥٥
اذان مغرب: ١٧:١٠:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٣٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تفت (شهرستان تفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر تفت)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیلونه
اگر این همه استاد برای پند دادن وجود نداشت، پند گرفتن كار آسانی بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تفت

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تفت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تفت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تفت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تفت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تفت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٤:٣١١٢:٥١:١٨١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٣:٢٩١٢:٥١:٠٨١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٢٢٠٠:٠٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٧:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١١:٢٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٧:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٣٥٠٠:٠٦:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٦:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٠:١٧١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٠:١٠١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٥:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:١٨٠٠:٠٥:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٤:٤٩١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٥:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٣:٥٧١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٥:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٣٢٠٠:٠٥:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٦:١٦٠٠:٠٤:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠١:٢٦١٢:٤٩:٤١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٤:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٤:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٤:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٩:٣٣١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٤:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤٩:٣٣١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠٣:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٦:١٧١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:١٠٠٠:٠٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٥:٣٩١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٤:٢٥١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٣:٥٠١٢:٤٩:٤٢١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٠٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٣:١٧١٢:٤٩:٤٥١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٠٣:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٠٣:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٣٠٥:٥١:٤٦١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٣:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تفت

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تفت

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر تفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تفت

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٢:١٢١١:٤٠:٥٩١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:٢٠٢٢:٥٩:٠٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٣:٠٣١١:٤١:١٩١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٨:١٣٢٢:٥٩:٢٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٣:٥٣١١:٤١:٤٠١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:٠٧٢٢:٥٩:٤٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٤:٤٣١١:٤٢:٠٢١٦:٤٩:١٠١٧:٠٨:٠٣٢٣:٠٠:٠١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٥:٣٣١١:٤٢:٢٥١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٨:٠١٢٣:٠٠:٢٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٦:٢٢١١:٤٢:٤٨١٦:٤٩:٠٤١٧:٠٨:٠٠٢٣:٠٠:٤١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٧:١١١١:٤٣:١٢١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٨:٠٢٢٣:٠١:٠٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٧:٥٨١١:٤٣:٣٦١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:٠٤٢٣:٠١:٢٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٨:٤٥١١:٤٤:٠١١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٨:٠٩٢٣:٠١:٤٦
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٩:٣٢١١:٤٤:٢٧١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:١٥٢٣:٠٢:٠٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٠:١٧١١:٤٤:٥٢١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٢٣٢٣:٠٢:٣٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤١:٠٢١١:٤٥:١٩١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٣٣٢٣:٠٢:٥٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤١:٤٦١١:٤٥:٤٦١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٣:٢١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٢:٢٩١١:٤٦:١٣١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٨:٥٧٢٣:٠٣:٤٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٣:١١١١:٤٦:٤٠١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٩:١٢٢٣:٠٤:١٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٣:٥٣١١:٤٧:٠٨١٦:٥٠:١٩١٧:٠٩:٢٨٢٣:٠٤:٣٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٤:٣٣١١:٤٧:٣٧١٦:٥٠:٣٦١٧:٠٩:٤٦٢٣:٠٥:٠٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٥:١٢١١:٤٨:٠٥١٦:٥٠:٥٥١٧:١٠:٠٥٢٣:٠٥:٣٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٥:٥٠١١:٤٨:٣٤١٦:٥١:١٥١٧:١٠:٢٦٢٣:٠٦:٠١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٦:٢٧١١:٤٩:٠٣١٦:٥١:٣٧١٧:١٠:٤٨٢٣:٠٦:٢٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٧:٠٢١١:٤٩:٣٣١٦:٥٢:٠٠١٧:١١:١٢٢٣:٠٦:٥٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٧:٣٧١١:٥٠:٠٢١٦:٥٢:٢٦١٧:١١:٣٨٢٣:٠٧:٢٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:١٠١١:٥٠:٣٢١٦:٥٢:٥٢١٧:١٢:٠٥٢٣:٠٧:٥٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٨:٤٢١١:٥١:٠٢١٦:٥٣:٢١١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٨:٢٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٩:١٣١١:٥١:٣٢١٦:٥٣:٥٠١٧:١٣:٠٣٢٣:٠٨:٥٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٩:٤٢١١:٥٢:٠٢١٦:٥٤:٢٢١٧:١٣:٣٤٢٣:٠٩:٢٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٠:١٠١١:٥٢:٣٢١٦:٥٤:٥٤١٧:١٤:٠٦٢٣:٠٩:٥٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٠:٣٧١١:٥٣:٠١١٦:٥٥:٢٨١٧:١٤:٤٠٢٣:١٠:٢٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥١:٠٢١١:٥٣:٣١١٦:٥٦:٠٤١٧:١٥:١٥٢٣:١٠:٥٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥١:٢٥١١:٥٤:٠١١٦:٥٦:٤٠١٧:١٥:٥١٢٣:١١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تفت

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٧:٠٠١١:٣٩:١٠١٦:٥١:٠٥١٧:٠٩:٤٢٢٢:٥٧:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٧:٥٣١١:٣٩:٢٦١٦:٥٠:٤٥١٧:٠٩:٢٤٢٢:٥٧:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٨:٤٥١١:٣٩:٤٣١٦:٥٠:٢٧١٧:٠٩:٠٨٢٢:٥٨:٠٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٩:٣٧١١:٤٠:٠١١٦:٥٠:١٠١٧:٠٨:٥٣٢٢:٥٨:١٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٠:٢٩١١:٤٠:١٩١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٨:٤١٢٢:٥٨:٣٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٣١:٢١١١:٤٠:٣٩١٦:٤٩:٤٣١٧:٠٨:٣٠٢٢:٥٨:٤٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٢:١٢١١:٤٠:٥٩١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:٢٠٢٢:٥٩:٠٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٣:٠٣١١:٤١:١٩١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٨:١٣٢٢:٥٩:٢٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٣:٥٣١١:٤١:٤٠١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:٠٧٢٢:٥٩:٤٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٤:٤٣١١:٤٢:٠٢١٦:٤٩:١٠١٧:٠٨:٠٣٢٣:٠٠:٠١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٥:٣٣١١:٤٢:٢٥١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٨:٠١٢٣:٠٠:٢٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٦:٢٢١١:٤٢:٤٨١٦:٤٩:٠٤١٧:٠٨:٠٠٢٣:٠٠:٤١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٧:١١١١:٤٣:١٢١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٨:٠٢٢٣:٠١:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٧:٥٨١١:٤٣:٣٦١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:٠٤٢٣:٠١:٢٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٨:٤٥١١:٤٤:٠١١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٨:٠٩٢٣:٠١:٤٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٩:٣٢١١:٤٤:٢٧١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:١٥٢٣:٠٢:٠٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٠:١٧١١:٤٤:٥٢١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٢٣٢٣:٠٢:٣٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤١:٠٢١١:٤٥:١٩١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٣٣٢٣:٠٢:٥٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤١:٤٦١١:٤٥:٤٦١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٣:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٢:٢٩١١:٤٦:١٣١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٨:٥٧٢٣:٠٣:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٣:١١١١:٤٦:٤٠١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٩:١٢٢٣:٠٤:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٣:٥٣١١:٤٧:٠٨١٦:٥٠:١٩١٧:٠٩:٢٨٢٣:٠٤:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٤:٣٣١١:٤٧:٣٧١٦:٥٠:٣٦١٧:٠٩:٤٦٢٣:٠٥:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٥:١٢١١:٤٨:٠٥١٦:٥٠:٥٥١٧:١٠:٠٥٢٣:٠٥:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٥:٥٠١١:٤٨:٣٤١٦:٥١:١٥١٧:١٠:٢٦٢٣:٠٦:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٦:٢٧١١:٤٩:٠٣١٦:٥١:٣٧١٧:١٠:٤٨٢٣:٠٦:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٧:٠٢١١:٤٩:٣٣١٦:٥٢:٠٠١٧:١١:١٢٢٣:٠٦:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٧:٣٧١١:٥٠:٠٢١٦:٥٢:٢٦١٧:١١:٣٨٢٣:٠٧:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:١٠١١:٥٠:٣٢١٦:٥٢:٥٢١٧:١٢:٠٥٢٣:٠٧:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٨:٤٢١١:٥١:٠٢١٦:٥٣:٢١١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تفت شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تفت شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تفت

تَفْت شهری است در بخش مرکزی شهرستان تفت که در استان یزد ایران واقع شده است. شهر تفت در جنوب غربی استان یزد و در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر یزد واقع شده و به دلیل قرار گرفتن در دامنه‌های شیر کوه از آب و هوایی خنک نسبت به دیگر شهرهای استان برخوردار است.

شهر تفت در ویکیپدیا

شهر تفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تفت بر روی نقشه

شهر تفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تفت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تفت
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تفت رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تفت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تفت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تفت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تفت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تفت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تفت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تفت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تفت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو