جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تفت

تفت | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز تفت

اذان صبح: ٠٤:١٥:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:٢٧

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تفت (شهرستان تفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر تفت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

فیثاغورث
سكوت را بیاموز؛ بگذار ذهن آرام تو گوش كند و بیاموزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تفت

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تفت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تفت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تفت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تفت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تفت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٣:٢٨١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:١٣٠٠:١١:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥٣:١٣١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٥٦٠٠:١١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٣:٣٦١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٣٩٠٠:١٠:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٢٢٠٠:١٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢١:١٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٠٥٠٠:١٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٢:١٩١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٤٨٠٠:٠٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٥١:٥٤١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:١٥٠٠:٠٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٦:٥٤١٢:٥١:٤٢١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٨:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٥:٤٩١٢:٥١:٣١١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٨:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٤:٤٦١٢:٥١:٢٠١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٨:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٣:٤٣١٢:٥١:٠٩١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٧:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٢:٤١١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٧:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١١:٤٠١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٧:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٠:٤١١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٧:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٠:٣٢١٩:٣١:٥٢١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٦:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٠:١٧١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٣٦٠٠:٠٦:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٠:١٠١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٦:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٥:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٥:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٣:١٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠١:٣٧١٢:٤٩:٤١١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٤٩٠٠:٠٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٤:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٤:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٤:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٤٨٠٠:٠٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تفت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تفت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تفت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر تفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تفت

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تفت شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تفت شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تفت

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٨:٢١١٢:٥٥:٠٤٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٦:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٨:٣٥١٢:٥٥:١٧٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٥٢٠٠:٠٦:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٥:٣٠٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٦:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٦٠٥:٤٩:٠٦١٢:٥٥:٤٣٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:١٠٠٠:٠٦:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٩:٢٤١٢:٥٥:٥٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٧٠٠:٠٧:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٩:٤٢١٢:٥٦:٠٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٠٧:٢٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٢٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥٦:٢١٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٠٧:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٠:٢٣١٢:٥٦:٣٤٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٠٧:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٠:٤٥١٢:٥٦:٤٦٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٠٨:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥١:٠٨١٢:٥٦:٥٧٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٠٨:٢٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٣٠٥:٥١:٣١١٢:٥٧:٠٩٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٠٨:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥١:٥٦١٢:٥٧:٢٠٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٠٨:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٢:٢٢١٢:٥٧:٣١٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:١٦٠٠:٠٩:١٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥٧:٤٢٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٠٩:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٣:١٦١٢:٥٧:٥٢٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٠٩:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٨:٠٢٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٤٩٠٠:٠٩:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٤:١٣١٢:٥٨:١٢٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٠:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٤:٤٣١٢:٥٨:٢١٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٠:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٥:١٣١٢:٥٨:٢٩٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٠:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٨:٣٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٠:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٨:٤٦٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١١:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٨:٥٣٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:١٢٠٠:١١:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٩:٠٠٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:١١:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٩:٠٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٧٠٠:١١:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٩:١٣١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٠٢٠٠:١٢:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٩:١٩١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٢:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٩:٤١١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٢:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٢:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٢:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٣:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٠١٠٠:١٣:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تفت شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تفت شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تفت

تَفْت شهری است در بخش مرکزی شهرستان تفت که در استان یزد ایران واقع شده است. شهر تفت در جنوب غربی استان یزد و در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر یزد واقع شده و به دلیل قرار گرفتن در دامنه‌های شیر کوه از آب و هوایی خنک نسبت به دیگر شهرهای استان برخوردار است.

شهر تفت در ویکیپدیا

شهر تفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تفت بر روی نقشه

شهر تفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تفت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تفت
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تفت رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تفت
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تفت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تفت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تفت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تفت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق تفت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تفت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تفت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو