جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تعل

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز تعل


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:١٢
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٣٧

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تعل (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای تعل)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تعل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تعل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
ما در خواب و رویا انسانی را می آفرینیم و به او جان می دهیم و بعد هم در آمد و شد با او، این موضوع را از یاد می بریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تعل

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تعل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تعل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تعل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تعل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تعل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:٥٧١٣:٢٣:٣٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:١٨٠٠:٣٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤١:٥١١٣:٢٣:٢٤٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٣٨:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٤٠٠٦:٤٠:٤٦١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٣٨:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:٤٢١٣:٢٣:٠٦٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٣٧:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٨:٣٩١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٧:٣٧١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٣٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٦:٣٦١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٧:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٠١٠٠:٣٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٢:٣٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٣٦:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢٢:٢٤٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٣٦:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٢:٤٢١٣:٢٢:١٩٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٢٨٠٠:٣٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٣١:٤٧١٣:٢٢:١٥٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٥:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣٠:٥٣١٣:٢٢:١١٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٣٥:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٣٠:٠٠١٣:٢٢:٠٧٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٩:٠٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٥:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٥:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٧:٢٨١٣:٢٢:٠١٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٣٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٣٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢١:٥٩٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢١:٥٩٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٣٤:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٤:٢٥١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٣٤:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٣:٤٣١٣:٢٢:٠١٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:١٩٠٠:٣٤:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢٢:٠٣٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٤:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤١:٥٢٠٠:٣٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢١:٤٤١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٢:١٢٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٣:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢٢:١٦٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٩:٥٩١٣:٢٢:٢١٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٣٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٩:٢٧١٣:٢٢:٢٦٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تعل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تعل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تعل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تعل

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تعل

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای تعل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تعل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تعل

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٠:٥٨١٣:٣١:١٣١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٤٤٠٠:٤٩:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٧:٠٨٠٧:١٩:٣٧١٣:٣٠:٥٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٤٩:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٣٩٠٧:١٨:١٦١٣:٣٠:٣٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:١٦٠٠:٤٨:٥٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٤:١٠٠٧:١٦:٥٥١٣:٣٠:١٩١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٤٨:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٢:٤١٠٧:١٥:٣٤١٣:٣٠:٠١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٤٨:٠٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥١:١٢٠٧:١٤:١٣١٣:٢٩:٤٣١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٤٧:٤٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٢:٥٣١٣:٢٩:٢٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٤٧:٢١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٨:١٢٠٧:١١:٣٢١٣:٢٩:٠٧١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٤٦:٥٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٠:١٢١٣:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٤٦:٣٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٥:١٣٠٧:٠٨:٥٢١٣:٢٨:٣٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٤٦:١٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:٤٣٠٧:٠٧:٣٣١٣:٢٨:١٥١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٤٥:٥١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٦:١٤١٣:٢٧:٥٨١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:١٢٠٠:٤٥:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٤:٥٥١٣:٢٧:٤١١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٤٥:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٣:٣٧١٣:٢٧:٢٤١٩:٥١:٤٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٤٤:٤٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٢:١٩١٣:٢٧:٠٨١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٣١٠٠:٤٤:٢٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠١:٠١١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:١٨٠٠:٤٣:٥٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٩:٤٤١٣:٢٦:٣٦١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:٤٣:٣٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٨:٢٨١٣:٢٦:٢٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٢:٥٢٠٠:٤٣:١٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٧:١٢١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٤٠٠٠:٤٢:٥٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٥:٥٧١٣:٢٥:٥٠١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:٤٢:٣٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٤:٤٢١٣:٢٥:٣٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٤٢:١١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٣:٢٩١٣:٢٥:٢٢١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٠٢٠٠:٤١:٥٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٢:١٥١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٦:٥٠٠٠:٤١:٢٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥١:٠٣١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٣٨٠٠:٤١:٠٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٩:٥١١٣:٢٤:٤٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٢٦٠٠:٤٠:٤٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢٤:٢٩٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:١٥٠٠:٤٠:٢٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٧:٣٠١٣:٢٤:١٧٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٤٠:٠٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٦:٢٠١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٣٩:٤٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٥:١١١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٤٠٠٠:٣٩:٢٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٤:٠٤١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٣٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای تعل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تعل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تعل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تعل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تعل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تعل

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای تعل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تعل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تعل

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٩:٠٦١٢:٣٣:٠٠١٨:٣٧:٢٧١٨:٥٥:٠٧٠٠:٢١:٤٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٥٣٠٧:٢٧:٤٥١٣:٣٢:٤٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٥٤٠٠:٥١:٢٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٢٧٠٧:٢٦:٢٤١٣:٣٢:٢٥١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٤٠٠٠:٥٠:٥٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٠٠٠٧:٢٥:٠٢١٣:٣٢:٠٧١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٢٦٠٠:٥٠:٣٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٣٢٠٧:٢٣:٤١١٣:٣١:٤٩١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:١٢٠٠:٥٠:١٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠٤٠٧:٢٢:٢٠١٣:٣١:٣١١٩:٤١:١٥١٩:٥٨:٥٨٠٠:٤٩:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٠:٥٨١٣:٣١:١٣١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٤٤٠٠:٤٩:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٠٨٠٧:١٩:٣٧١٣:٣٠:٥٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٤٩:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٣٩٠٧:١٨:١٦١٣:٣٠:٣٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:١٦٠٠:٤٨:٥٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٠٠٧:١٦:٥٥١٣:٣٠:١٩١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٤٨:٢٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤١٠٧:١٥:٣٤١٣:٣٠:٠١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٤٨:٠٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:١٢٠٧:١٤:١٣١٣:٢٩:٤٣١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٤٧:٤٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٢:٥٣١٣:٢٩:٢٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٤٧:٢١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٢٠٧:١١:٣٢١٣:٢٩:٠٧١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٤٦:٥٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٠:١٢١٣:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٤٦:٣٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٣٠٧:٠٨:٥٢١٣:٢٨:٣٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٤٦:١٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٣٠٧:٠٧:٣٣١٣:٢٨:١٥١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٤٥:٥١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٦:١٤١٣:٢٧:٥٨١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:١٢٠٠:٤٥:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٤:٥٥١٣:٢٧:٤١١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٤٥:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٣:٣٧١٣:٢٧:٢٤١٩:٥١:٤٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٤٤:٤٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٢:١٩١٣:٢٧:٠٨١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٣١٠٠:٤٤:٢٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠١:٠١١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:١٨٠٠:٤٣:٥٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٩:٤٤١٣:٢٦:٣٦١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:٤٣:٣٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٨:٢٨١٣:٢٦:٢٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٢:٥٢٠٠:٤٣:١٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٧:١٢١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٤٠٠٠:٤٢:٥٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٥:٥٧١٣:٢٥:٥٠١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:٤٢:٣٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٤:٤٢١٣:٢٥:٣٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٤٢:١١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٣:٢٩١٣:٢٥:٢٢١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٠٢٠٠:٤١:٥٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٢:١٥١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٦:٥٠٠٠:٤١:٢٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥١:٠٣١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٣٨٠٠:٤١:٠٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٩:٥١١٣:٢٤:٤٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٢٦٠٠:٤٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تعل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تعل روستای تعل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تعل روستای تعل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تعل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تعل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تعل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تعل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تعل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تعل

روستای تعل بر روی نقشه

روستای تعل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تعل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تعل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تعل
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تعل + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای تعل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تعل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تعل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تعل رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تعل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تعل
زمان پخش اذان زنده به افق تعل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تعل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تعل
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تعل
زمان پخش اذان مستقیم به افق تعل
افق شرعی امروز فردا تعل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تعل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو