جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تشکن

فین | بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز تشکن


اذان صبح: ٠٤:١٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٠٢
اذان ظهر: ١١:٣٩:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٢١
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٠١:٣٩

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تشکن (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای تشکن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تشکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تشکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
رویاها باشكوه اند، ولی واقعیت هم خوب است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تشکن

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تشکن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تشکن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تشکن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تشکن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تشکن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٢:٠٧١٢:٤٥:١٠١٩:١٨:٣٧١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١١:١٤١٢:٤٥:٠١١٩:١٩:١١١٩:٣٦:٣٣٠٠:٠٣:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٠:٢٢١٢:٤٤:٥٢١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٠٩٠٠:٠٣:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٩:٣١١٢:٤٤:٤٤١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٤٦٠٠:٠٣:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٨:٤١١٢:٤٤:٣٦١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠٣:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٤:٢٩١٩:٢١:٢٨١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٢:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:٠٤١٢:٤٤:٢٢١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٣٥٠٠:٠٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٤:١٦١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:١٢٠٠:٠٢:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٥:٣١١٢:٤٤:١٠١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠٢:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٤:٤٦١٢:٤٤:٠٥١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٢٦٠٠:٠١:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٤:٠١١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠١:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٣:١٩١٢:٤٣:٥٧١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠١:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٣:٥٣١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:١٧٠٠:٠١:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٤٣:٥٠١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠١:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠١:١٦١٢:٤٣:٤٨١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٣١٠٠:٠١:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٠:٣٧١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٠٩٠٠:٠١:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٠:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠٠:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٨:١٥١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٠:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:١٤٠٠:٠٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٧:١١١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٣:٥١١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٠:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٣:٥٤١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٠:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٠:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:١٥٠٠:٠٠:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٤:٥٤١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٥١٠٠:٠٠:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٤:١١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٠:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٤:٠٨١٢:٤٤:١٧١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تشکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تشکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تشکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تشکن

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تشکن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تشکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تشکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تشکن

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تشکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تشکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تشکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تشکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تشکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تشکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تشکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تشکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تشکن

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٦٠٥:٣٦:٠٢١١:٣٩:٥٤١٧:٤٣:٢١١٧:٥٩:٥٤٢٣:٠١:٣٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٣٦:٢٩١١:٣٩:٣٣١٧:٤٢:١١١٧:٥٨:٤٤٢٣:٠١:٢٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٣٦:٥٨١١:٣٩:١٢١٧:٤١:٠٢١٧:٥٧:٣٥٢٣:٠١:٠٠
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٣٧:٢٦١١:٣٨:٥١١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٦:٢٥٢٣:٠٠:٤١
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٠٠٥:٣٧:٥٤١١:٣٨:٣١١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٥:١٦٢٣:٠٠:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٣٨:٢٣١١:٣٨:١١١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٤:٠٧٢٣:٠٠:٠٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٣٨:٥٢١١:٣٧:٥١١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٢:٥٨٢٢:٥٩:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٣٩:٢١١١:٣٧:٣١١٧:٣٥:١٦١٧:٥١:٤٩٢٢:٥٩:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٣٩:٥٠١١:٣٧:١١١٧:٣٤:٠٨١٧:٥٠:٤١٢٢:٥٩:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٠:٢٠١١:٣٦:٥٢١٧:٣٣:٠٠١٧:٤٩:٣٤٢٢:٥٨:٤٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٠:٥٠١١:٣٦:٣٣١٧:٣١:٥٢١٧:٤٨:٢٧٢٢:٥٨:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤١:٢٠١١:٣٦:١٤١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٧:٢٠٢٢:٥٨:٠٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤١:٥٠١١:٣٥:٥٦١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٦:١٣٢٢:٥٧:٥١
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٢:٢١١١:٣٥:٣٨١٧:٢٨:٣٢١٧:٤٥:٠٨٢٢:٥٧:٣٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٢:٥١١١:٣٥:٢٠١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٤:٠٢٢٢:٥٧:١٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٤٣:٢٣١١:٣٥:٠٣١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٢:٥٧٢٢:٥٦:٥٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٣:٥٤١١:٣٤:٤٦١٧:٢٥:١٥١٧:٤١:٥٣٢٢:٥٦:٤٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٤٤:٢٦١١:٣٤:٣٠١٧:٢٤:١١١٧:٤٠:٤٩٢٢:٥٦:٢٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٤٤:٥٨١١:٣٤:١٤١٧:٢٣:٠٧١٧:٣٩:٤٦٢٢:٥٦:٠٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٤٥:٣٠١١:٣٣:٥٩١٧:٢٢:٠٤١٧:٣٨:٤٤٢٢:٥٥:٥٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٤٦:٠٣١١:٣٣:٤٤١٧:٢١:٠١١٧:٣٧:٤٢٢٢:٥٥:٣٤
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٤٦:٣٦١١:٣٣:٢٩١٧:١٩:٥٩١٧:٣٦:٤١٢٢:٥٥:١٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٤٧:١٠١١:٣٣:١٥١٧:١٨:٥٨١٧:٣٥:٤١٢٢:٥٥:٠٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٩٠٥:٤٧:٤٤١١:٣٣:٠٢١٧:١٧:٥٧١٧:٣٤:٤٢٢٢:٥٤:٤٩
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٥:٤٨:١٨١١:٣٢:٤٩١٧:١٦:٥٨١٧:٣٣:٤٣٢٢:٥٤:٣٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٢٠٥:٤٨:٥٣١١:٣٢:٣٧١٧:١٥:٥٩١٧:٣٢:٤٥٢٢:٥٤:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٤٩:٢٨١١:٣٢:٢٥١٧:١٥:٠١١٧:٣١:٤٩٢٢:٥٤:٠٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٠:٠٤١١:٣٢:١٥١٧:١٤:٠٣١٧:٣٠:٥٢٢٢:٥٣:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٠:٤٠١١:٣٢:٠٤١٧:١٣:٠٧١٧:٢٩:٥٧٢٢:٥٣:٤٣
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥١:١٦١١:٣١:٥٥١٧:١٢:١١١٧:٢٩:٠٣٢٢:٥٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تشکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تشکن روستای تشکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تشکن روستای تشکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تشکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تشکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تشکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تشکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تشکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تشکن

روستای تشکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تشکن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تشکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تشکن
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تشکن + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تشکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تشکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تشکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تشکن رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تشکن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تشکن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تشکن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تشکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تشکن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تشکن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تشکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تشکن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تشکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو