جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تشکن

فین | بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز تشکن


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤١
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٠٢

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تشکن (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای تشکن)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تشکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تشکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
آن كه صد سال تنبل و سست زیَد، زندگی یكروزه‌ی آن كه نیروی استوار یافته، بهتر از آن صد سال است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تشکن

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تشکن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تشکن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تشکن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تشکن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تشکن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٣:٠٠١٢:٤٥:٢٠١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٢١٠٠:٠٤:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٢:٠٧١٢:٤٥:١٠١٩:١٨:٣٧١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١١:١٤١٢:٤٥:٠١١٩:١٩:١١١٩:٣٦:٣٣٠٠:٠٣:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٠:٢٢١٢:٤٤:٥٢١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٠٩٠٠:٠٣:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٩:٣١١٢:٤٤:٤٤١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٤٦٠٠:٠٣:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٨:٤١١٢:٤٤:٣٦١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠٣:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٤:٢٩١٩:٢١:٢٨١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:٠٤١٢:٤٤:٢٢١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٣٥٠٠:٠٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٤:١٦١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:١٢٠٠:٠٢:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٥:٣١١٢:٤٤:١٠١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠٢:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٤:٤٦١٢:٤٤:٠٥١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٢٦٠٠:٠١:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٤:٠١١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠١:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٣:١٩١٢:٤٣:٥٧١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠١:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٣:٥٣١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:١٧٠٠:٠١:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٤٣:٥٠١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠١:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠١:١٦١٢:٤٣:٤٨١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٣١٠٠:٠١:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٠:٣٧١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٠٩٠٠:٠١:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٠:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠٠:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٠:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٨:١٥١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٠:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:١٤٠٠:٠٠:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٧:١١١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٠:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٣:٥١١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٣:٥٤١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٠:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٠:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:١٥٠٠:٠٠:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٤:٥٤١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٥١٠٠:٠٠:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٤:١١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تشکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تشکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تشکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تشکن

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای تشکن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تشکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تشکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای تشکن

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تشکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای تشکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای تشکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تشکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تشکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تشکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تشکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تشکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تشکن

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٢:٣٠١٢:٤٩:٢٠١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٣:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٤:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٢:٥٩١٢:٤٩:٤٥١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٤:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٣:١٥١٢:٤٩:٥٨١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٠٤:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٣:٣٢١٢:٥٠:١١١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٤:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٣:٥٠١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٤١٠٠:٠٥:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٥:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٤:٢٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٥:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥١:٠٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٥:٤٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٥:١٠١٢:٥١:١٢١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٠٦:٠٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٥:٣٢١٢:٥١:٢٤١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٦:١٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥١:٣٥١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٦:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٦:١٩١٢:٥١:٤٦١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٦:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥١:٥٧١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٠٦:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٧:١٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٢:١٧١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٧:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٧:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٧:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٨:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٨:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٣:٠١١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٨:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:١٤٠٠:٠٨:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥٣:١٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٠٨:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠١:١٧١٢:٥٣:٢١١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٩:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٩:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٠٩:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠٩:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٠٩:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٠:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:١٤٠٠:١٠:١٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٣:٥١١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٠:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تشکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تشکن روستای تشکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تشکن روستای تشکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تشکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تشکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تشکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تشکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تشکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تشکن

روستای تشکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تشکن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تشکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تشکن
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تشکن + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای تشکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تشکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تشکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تشکن رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تشکن
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تشکن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تشکن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تشکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تشکن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تشکن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تشکن
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تشکن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تشکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو