جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ترک محله

لاله آباد | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ترک محله


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٨
اذان ظهر: ١١:٤٥:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٤١:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٠١

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ترک محله (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای ترک محله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ترک محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترک محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

ویلیام شكسپیر
دوستانی كه داری و آنان را آزموده ای، با قلاب های پولادین به جان و دل خود پیوسته نگاه دار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ترک محله

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ترک محله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترک محله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ترک محله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترک محله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ترک محله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٧:٢٠١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٠:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١١:٣٢١٢:٥٧:١٠١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٠:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١١٠٦:١٠:٢١١٢:٥٧:٠١١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٩:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٩:١١١٢:٥٦:٥٢١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٩:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٩:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٨:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٨:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٦:١٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٩:١٠٠٠:٠٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٦:١٠١٩:٥٠:١٩٢٠:١٠:٠٥٠٠:٠٧:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٦:٠٥١٩:٥١:١١٢٠:١١:٠٠٠٠:٠٧:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٦:٠١١٩:٥٢:٠٣٢٠:١١:٥٥٠٠:٠٧:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٧:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٦:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٤:٣٩٠٠:٠٦:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:٣٣٠٠:٠٦:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٦:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٢٠٠٠:٠٦:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٤:٠٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٨:١٤٠٠:٠٥:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤١٠٥:٥٣:١٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٩:٠٧٠٠:٠٥:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٢:٢١١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٩:٣٨٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٠٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:١٩٠٥:٥١:٣٤١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٠٥:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١١٠٥:٥٠:٤٨١٢:٥٥:٤٩٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٤٤٠٠:٠٥:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٥٠:٠٤١٢:٥٥:٥١٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٠٥:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٤٩:٢٢١٢:٥٥:٥٤٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٠٤:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٨:٤١١٢:٥٥:٥٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٤:١٧٠٠:٠٤:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٤٨:٠١١٢:٥٦:٠٢٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٠٤:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٧:٢٣١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٠٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٤٦:٤٧١٢:٥٦:١١٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٠٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترک محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترک محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترک محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ترک محله

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ترک محله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ترک محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترک محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ترک محله

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ترک محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ترک محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ترک محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ترک محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترک محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ترک محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ترک محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترک محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ترک محله

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٧:٣٤١١:٥١:٥٤١٧:٥٥:٣٨١٨:١٣:٥٣٢٣:٠٩:٣٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٨:٢٢١١:٥١:٣٣١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٢٢٢٣:٠٩:٢٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٩:١٠١١:٥١:١٢١٧:٥٢:٣٨١٨:١٠:٥٢٢٣:٠٩:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٩:٥٩١١:٥٠:٥١١٧:٥١:٠٨١٨:٠٩:٢٢٢٣:٠٨:٤٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٠:٤٨١١:٥٠:٣١١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٧:٥٣٢٣:٠٨:٢٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥١:٣٧١١:٥٠:١٠١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:٢٤٢٣:٠٨:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٢:٢٦١١:٤٩:٥٠١٧:٤٦:٤١١٨:٠٤:٥٥٢٣:٠٧:٤٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٣:١٥١١:٤٩:٣١١٧:٤٥:١٢١٨:٠٣:٢٦٢٣:٠٧:٢٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٤:٠٥١١:٤٩:١١١٧:٤٣:٤٣١٨:٠١:٥٨٢٣:٠٧:١١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٤:٥٤١١:٤٨:٥٢١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٣٠٢٣:٠٦:٥٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٥:٤٤١١:٤٨:٣٣١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٩:٠٣٢٣:٠٦:٣٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٦:٣٤١١:٤٨:١٤١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٧:٣٦٢٣:٠٦:١٧
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٧:٢٥١١:٤٧:٥٦١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٦:١٠٢٣:٠٥:٥٩
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٨:١٦١١:٤٧:٣٨١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٤٤٢٣:٠٥:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٩:٠٧١١:٤٧:٢٠١٧:٣٥:٠١١٧:٥٣:١٩٢٣:٠٥:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٩:٥٨١١:٤٧:٠٣١٧:٣٣:٣٥١٧:٥١:٥٤٢٣:٠٥:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٠:٤٩١١:٤٦:٤٦١٧:٣٢:١٠١٧:٥٠:٣٠٢٣:٠٤:٥٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠١:٤١١١:٤٦:٣٠١٧:٣٠:٤٦١٧:٤٩:٠٧٢٣:٠٤:٣٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٢:٣٣١١:٤٦:١٤١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٧:٤٤٢٣:٠٤:١٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٣:٢٥١١:٤٥:٥٨١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٦:٢٢٢٣:٠٤:٠١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٤:١٨١١:٤٥:٤٣١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٥:٠١٢٣:٠٣:٤٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٥:١١١١:٤٥:٢٩١٧:٢٥:١٥١٧:٤٣:٤٠٢٣:٠٣:٣٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٦:٠٥١١:٤٥:١٥١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٢:٢٠٢٣:٠٣:١٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٦:٥٨١١:٤٥:٠٢١٧:٢٢:٣٤١٧:٤١:٠٢٢٣:٠٣:٠١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٧:٥٢١١:٤٤:٤٩١٧:٢١:١٤١٧:٣٩:٤٤٢٣:٠٢:٤٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٨:٤٧١١:٤٤:٣٧١٧:١٩:٥٦١٧:٣٨:٢٧٢٣:٠٢:٣٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٤٢١١:٤٤:٢٥١٧:١٨:٣٨١٧:٣٧:١١٢٣:٠٢:١٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٠:٣٧١١:٤٤:١٤١٧:١٧:٢١١٧:٣٥:٥٥٢٣:٠٢:٠٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١١:٣٣١١:٤٤:٠٤١٧:١٦:٠٥١٧:٣٤:٤١٢٣:٠١:٥٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٢:٢٩١١:٤٣:٥٥١٧:١٤:٥٠١٧:٣٣:٢٨٢٣:٠١:٤٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ترک محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ترک محله روستای ترک محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ترک محله روستای ترک محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ترک محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترک محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ترک محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ترک محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ترک محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ترک محله

روستای ترک محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ترک محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ترک محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ترک محله
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ترک محله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ترک محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترک محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ترک محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ترک محله رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ترک محله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ترک محله
زمان پخش اذان آنلاین به افق ترک محله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ترک محله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ترک محله
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ترک محله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ترک محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ترک محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ترک محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو