جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ترک محله

حیران | آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ترک محله


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٨:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٢١
اذان مغرب: ١٩:٥٩:١٩
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠٢

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ترک محله (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای ترک محله)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ترک محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترک محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
خردمند با بیدار كردن خوداشتیاقی و خویشتنداری، تواند برای خویش جزیره‌ای سازد كه هیچ سیلی آن را غرق نتواند كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ترک محله

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ترک محله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترک محله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ترک محله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترک محله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ترک محله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٥:١٨١٣:١٢:٥٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٤:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٤:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢١:٣٢١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٣:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٢٠:١٨١٣:١٢:١٧٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٣:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٩:٠٦١٣:١٢:١٠٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٧:٥٥١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٦:٤٥١٣:١١:٥٦٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٢:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٥:٣٦١٣:١١:٥٠٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢١:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٤:٢٨١٣:١١:٤٤٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢١:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٣:٢٢١٣:١١:٣٩٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢١:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١٢:١٦١٣:١١:٣٤٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢١:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:١١:١٣١٣:١١:٣٠٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٠:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:١٠:١٠١٣:١١:٢٧٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٠:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٩:٠٩١٣:١١:٢٤٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٠:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:١١:٢٢٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٥٢٠٠:١٩:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٧:١١١٣:١١:٢٠٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٥٠٠٠:١٩:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٦:١٤١٣:١١:١٩٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٤٨٠٠:١٩:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠٥:١٨١٣:١١:١٩٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٤٦٠٠:١٩:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٤:٢٤١٣:١١:١٩٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٤٣٠٠:١٩:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٣:٣٢١٣:١١:١٩٢٠:١٩:٣٨٢٠:٤٠:٤٠٠٠:١٨:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٨٠٦:٠٢:٤١١٣:١١:٢١٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤١:٣٦٠٠:١٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٢٠٦:٠١:٥٢١٣:١١:٢٢٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤٢:٣٢٠٠:١٨:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٨٠٦:٠١:٠٤١٣:١١:٢٥٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٣:٢٧٠٠:١٨:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٦٠٦:٠٠:١٨١٣:١١:٢٨٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٤:٢٢٠٠:١٨:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٩:٣٣١٣:١١:٣١٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٥:١٦٠٠:١٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٧٠٥:٥٨:٥١١٣:١١:٣٥٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٦:١٠٠٠:١٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٨:١٠١٣:١١:٤٠٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٧:٠٣٠٠:١٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٥٧:٣٠١٣:١١:٤٥٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٧:٥٥٠٠:١٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترک محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترک محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترک محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ترک محله

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ترک محله

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترک محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترک محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ترک محله

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٨:٥٥١٣:٢٠:٣٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٣٧٠٠:٣٦:١٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٧:٢٣١٣:٢٠:١٤١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٣٥٠٠:٣٥:٤٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٥:٥٠١٣:١٩:٥٦١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٣٢٠٠:٣٥:٢٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٤:١٧١٣:١٩:٣٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٣٠٠٠:٣٥:٠٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٢:٤٥١٣:١٩:٢٠١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٢٨٠٠:٣٤:٣٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٣٩٠٧:٠١:١٣١٣:١٩:٠٣١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٢٦٠٠:٣٤:١٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٩:٤١١٣:١٨:٤٥١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٢٤٠٠:٣٣:٥٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٨:٢٧١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:٢١٠٠:٣٣:٢٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٦:٣٨١٣:١٨:٠٩١٩:٤٠:٢١١٩:٥٩:١٩٠٠:٣٣:٠٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥٥:٠٦١٣:١٧:٥٢١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:٣٢:٣٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٣:٣٥١٣:١٧:٣٥١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:١٥٠٠:٣٢:١٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٥٢:٠٥١٣:١٧:١٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:٣١:٥٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٥٠:٣٥١٣:١٧:٠١١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:١٢٠٠:٣١:٢٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٩:٠٥١٣:١٦:٤٤١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣١:٠١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٧:٣٦١٣:١٦:٢٨١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٣٠:٣٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٦:٠٧١٣:١٦:١١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٣٠:١٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤٤:٣٩١٣:١٥:٥٦١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٩:٤٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٤٧٠٦:٤٣:١٢١٣:١٥:٤٠١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٩:٢٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٠٣٠٦:٤١:٤٥١٣:١٥:٢٥١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢٩:٠٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٩٠٦:٤٠:١٨١٣:١٥:١٠١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٨:٣٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٤:٥٥١٩:٥١:٣٧٢٠:١١:٠١٠٠:٢٨:١٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٤:٤١١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٧:٥١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٤:٢٨١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٧:٢٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٤:١٤١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٧:٠٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣٣:١٧١٣:١٤:٠١١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٦:٤٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣١:٥٥١٣:١٣:٤٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٦:٢٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٨٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٣:٣٧١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٥:٥٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٩:١٤١٣:١٣:٢٥١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٥:٣٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٣:١٤١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٥:١٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ترک محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ترک محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ترک محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ترک محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترک محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ترک محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترک محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترک محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ترک محله

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٦٠٦:١٨:١٣١٢:٢٢:٢٠١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٥:٥٠٠٠:٠٨:٢١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٧٠٧:١٦:٤٠١٣:٢٢:٠٢١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٤٨٠٠:٣٨:٠٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١٥:٠٧١٣:٢١:٤٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٤٦٠٠:٣٧:٣٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٣:٣٤١٣:٢١:٢٧١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:٤٤٠٠:٣٧:١٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٢:٠١١٣:٢١:٠٩١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٤١٠٠:٣٦:٥٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٥٠٧:١٠:٢٨١٣:٢٠:٥١١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٣٩٠٠:٣٦:٣٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٨:٥٥١٣:٢٠:٣٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٣٧٠٠:٣٦:١٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٧:٢٣١٣:٢٠:١٤١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٣٥٠٠:٣٥:٤٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٥:٥٠١٣:١٩:٥٦١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٣٢٠٠:٣٥:٢٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٤:١٧١٣:١٩:٣٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٣٠٠٠:٣٥:٠٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٢:٤٥١٣:١٩:٢٠١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٢٨٠٠:٣٤:٣٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٧:٠١:١٣١٣:١٩:٠٣١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٢٦٠٠:٣٤:١٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٩:٤١١٣:١٨:٤٥١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٢٤٠٠:٣٣:٥٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٨:٢٧١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:٢١٠٠:٣٣:٢٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٦:٣٨١٣:١٨:٠٩١٩:٤٠:٢١١٩:٥٩:١٩٠٠:٣٣:٠٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥٥:٠٦١٣:١٧:٥٢١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:٣٢:٣٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٣:٣٥١٣:١٧:٣٥١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:١٥٠٠:٣٢:١٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٤٠٦:٥٢:٠٥١٣:١٧:١٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:٣١:٥٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٥٠:٣٥١٣:١٧:٠١١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:١٢٠٠:٣١:٢٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٩:٠٥١٣:١٦:٤٤١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣١:٠١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٧:٣٦١٣:١٦:٢٨١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٣٠:٣٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٦:٠٧١٣:١٦:١١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٣٠:١٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤٤:٣٩١٣:١٥:٥٦١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٩:٤٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٧٠٦:٤٣:١٢١٣:١٥:٤٠١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٩:٢٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٤١:٤٥١٣:١٥:٢٥١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢٩:٠٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٤٠:١٨١٣:١٥:١٠١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٨:٣٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٤:٥٥١٩:٥١:٣٧٢٠:١١:٠١٠٠:٢٨:١٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٤:٤١١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٧:٥١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٤:٢٨١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٧:٢٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٤:١٤١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٧:٠٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣٣:١٧١٣:١٤:٠١١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ترک محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ترک محله روستای ترک محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ترک محله روستای ترک محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ترک محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترک محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ترک محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ترک محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ترک محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ترک محله

روستای ترک محله بر روی نقشه

روستای ترک محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ترک محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ترک محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ترک محله
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ترک محله + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ترک محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترک محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ترک محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ترک محله رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ترک محله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ترک محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ترک محله
زمان پخش اذان مستقیم به افق ترک محله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ترک محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ترک محله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ترک محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ترک محله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ترک محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو