جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ترکمنی

بام | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز ترکمنی


اذان صبح: ٠٣:٥٢:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٤٤:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٠٢

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ترکمنی (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای ترکمنی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ترکمنی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترکمنی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

موریس مترلینگ
ما هیچ دلیلی در دست نداریم كه بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره منكر بشویم و در این صورت بعید نیست دنیاهایی وجود داشته باشد كه در آن، سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی كنند و بلكه زندگی فكری آنها از ما بالاتر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ترکمنی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ترکمنی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترکمنی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ترکمنی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترکمنی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ترکمنی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٥:٣٩١٩:٢١:٢٥١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٤٧٢٣:٤٨:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٧:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٦:٥١١٢:٣٥:١١١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٤٠٢٣:٤٧:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٥:٠٣١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٧:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٦:٢٨٢٣:٤٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٤:٤١١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٧:٢٥٢٣:٤٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٢٠٥:٤١:١٣١٢:٣٤:٣٥١٩:٢٨:٣١١٩:٤٨:٢١٢٣:٤٦:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٤٠:٠٨١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٥:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣٤:٢٤١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:١٣٢٣:٤٥:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣٤:١٩١٩:٣١:٠٨١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٥:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٤:١٥١٩:٣٢:٠١١٩:٥٢:٠٤٢٣:٤٥:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٠٧٠٥:٣٦:٠٣١٢:٣٤:١٢١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤٤:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٥:٠٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:٥٥٢٣:٤٤:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣٤:٠٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٥٠٢٣:٤٤:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٣٣:١٣١٢:٣٤:٠٥١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٤٤٢٣:٤٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٣٢:١٩١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٦:١٩١٩:٥٦:٣٩٢٣:٤٣:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٣٢٠٥:٣١:٢٧١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٧:٣٣٢٣:٤٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:١٧٠٥:٣٠:٣٦١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٨:٠١١٩:٥٨:٢٧٢٣:٤٣:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٨:٥١١٩:٥٩:٢١٢٣:٤٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٤:٠٦١٩:٣٩:٤١٢٠:٠٠:١٤٢٣:٤٣:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٤٢٠٥:٢٨:١٢١٢:٣٤:٠٧١٩:٤٠:٣١٢٠:٠١:٠٧٢٣:٤٣:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٢٧:٢٧١٢:٣٤:١٠١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٥٩٢٣:٤٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٦:٤٤١٢:٣٤:١٣١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٥١٢٣:٤٢:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٦:٠٢١٢:٣٤:١٦١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٤٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:١٩٠٥:٢٥:٢٢١٢:٣٤:٢٠١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٤:٣٣٢٣:٤٢:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:١٨٠٥:٢٤:٤٣١٢:٣٤:٢٥١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٤٢:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:١٩٠٥:٢٤:٠٧١٢:٣٤:٣٠١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٦:١٣٢٣:٤٢:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترکمنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترکمنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترکمنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ترکمنی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ترکمنی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ترکمنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترکمنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ترکمنی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ترکمنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ترکمنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ترکمنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ترکمنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترکمنی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ترکمنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ترکمنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترکمنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ترکمنی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٣٥:٣٢١٢:٤٤:١٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٣:٠٩٢٣:٥٣:٠٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣٦:١٧١٢:٤٤:١٤١٩:٥١:٤٣٢٠:١٢:٢٢٢٣:٥٣:١٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٦٠٥:٣٧:٠٤١٢:٤٤:١٥١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٣٤٢٣:٥٣:٢٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٣٧:٥٠١٢:٤٤:١٥١٩:٥٠:١٢٢٠:١٠:٤٥٢٣:٥٣:٣٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٣٨:٣٧١٢:٤٤:١٥١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:٥٣٢٣:٥٣:٥١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٩:٢٥١٢:٤٤:١٤١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٩:٠١٢٣:٥٤:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٤٠:١٣١٢:٤٤:١٣١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٠٦٢٣:٥٤:١٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٤١:٠١١٢:٤٤:١١١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٧:١١٢٣:٥٤:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٢٠٥:٤١:٤٩١٢:٤٤:٠٨١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٦:١٣٢٣:٥٤:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٢:٣٨١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٥:١٥٢٣:٥٤:٣٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٧٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٤:٠١١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٤:١٥٢٣:٥٤:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٤٤:١٦١٢:٤٣:٥٧١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٣:١٣٢٣:٥٤:٥٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٥:٠٥١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:١٠٢٣:٥٥:٠١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤٣:٤٦١٩:٤١:٠٦٢٠:٠١:٠٦٢٣:٥٥:٠٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٦:٤٤١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٠:٠٤٢٠:٠٠:٠١٢٣:٥٥:١٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٧:٣٣١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٨:٥٤٢٣:٥٥:١٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥٥:٢٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٩:١٣١٢:٤٣:١٨١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥٥:٢٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٠:٠٢١٢:٤٣:٠٩١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٥:٢٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٤:١٥٢٣:٥٥:٢٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٥١:٤١١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥٥:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣١٠٥:٥٢:٣١١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٤٨٢٣:٥٥:٢٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٢:٢٩١٩:٣١:٠٢١٩:٥٠:٣٣٢٣:٥٥:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٤:١٠١٢:٤٢:١٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٥:٢٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٢:٠٥١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٥:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٥:٤٩١٢:٤١:٥٢١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٤٣٢٣:٥٥:٢٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤١:٣٩١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٥:٢٤٢٣:٥٥:١٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤١:٢٦١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥٥:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٨:١٨١٢:٤١:١٢١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٤٤٢٣:٥٥:١٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٩:٠٧١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٢:١٢١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٥:٠٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٩:٥٦١٢:٤٠:٤٢١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ترکمنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ترکمنی روستای ترکمنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ترکمنی روستای ترکمنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ترکمنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترکمنی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ترکمنی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ترکمنی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ترکمنی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ترکمنی

روستای ترکمنی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ترکمنی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ترکمنی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ترکمنی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ترکمنی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ترکمنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترکمنی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ترکمنی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ترکمنی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ترکمنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ترکمنی
زمان پخش اذان زنده به افق ترکمنی
افق شرعی امروز فردا ترکمنی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ترکمنی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ترکمنی
جدول اوقات شرعی امروز فردا ترکمنی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ترکمنی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ترکمنی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو