جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ترنولی

شیرین سو | مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز ترنولی

اذان صبح: ٠٣:٣٨:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:١٠
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:٤٨

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ترنولی (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای ترنولی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ترنولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ترنولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات، گرفتاری و عذاب كشیده است. بهترین دلیلش هم این است كه در بین تمام آنها تنها او می تواند بخندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ترنولی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ترنولی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترنولی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ترنولی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترنولی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ترنولی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٩:٣٦١٢:٤٣:٣٦١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:٢٦٢٣:٥٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٨:١٢١٢:٤٣:٢١١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٢٤٢٣:٥٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٦:٤٨١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:٢٢٢٣:٥٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٥:٢٥١٢:٤٢:٥٣١٩:٢١:٠٠١٩:٤٠:٢٠٢٣:٥٦:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٢:٤٠١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:١٩٢٣:٥٥:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٢:١٧٢٣:٥٥:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠١:١٩١٢:٤٢:١٤١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٣:١٥٢٣:٥٥:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٩:٥٩١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٤:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤١:٥٠١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٥:١٢٢٣:٥٤:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٧:٢١١٢:٤١:٣٩١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٤:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٦:٠٤١٢:٤١:٢٨١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٣:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٤:٤٧١٢:٤١:١٧١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥٣:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٣:٣١١٢:٤١:٠٧١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٩:٠٦٢٣:٥٣:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٤٧٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٢:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١١٠٥:٥١:٠٣١٢:٤٠:٤٩١٩:٣١:١١١٩:٥١:٠٣٢٣:٥٢:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٩:٥٠١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:٠٢٢٣:٥٢:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٣:٠١٢٣:٥١:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٧:٢٨١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥١:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤٦:١٩١٢:٤٠:١٨١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٤:٥٨٢٣:٥١:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٥:١١١٢:٤٠:١٢١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٥:٥٧٢٣:٥٠:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥١٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٥٥٢٣:٥٠:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤٠:٠١١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٧:٥٤٢٣:٥٠:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٥١٠٥:٤١:٥٤١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٨:٥٢٢٣:٤٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٢٣٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٩:٥٢١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٩:٥٠٢٣:٤٩:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣٩:٤٩١٩:٤٠:٢٣٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤٩:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٣١٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٩:٤٦١٩:٤١:١٧٢٠:٠١:٤٦٢٣:٤٩:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٩:٤٤١٩:٤٢:١١٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٤٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٣٦:٥٢١٢:٣٩:٤٢١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٣٥:٥٦١٢:٣٩:٤١١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٤:٣٨٢٣:٤٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ترنولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ترنولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ترنولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ترنولی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ترنولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ترنولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترنولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ترنولی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ترنولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ترنولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ترنولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ترنولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترنولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ترنولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ترنولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترنولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ترنولی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ترنولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ترنولی روستای ترنولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ترنولی روستای ترنولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ترنولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترنولی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ترنولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترنولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترنولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ترنولی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٨٠٥:٢١:١٩١٢:٤٥:١٢٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٣١:١٢٢٣:٤٨:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٢٠٥:٢١:٣٣١٢:٤٥:٢٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٣١:٢٣٢٣:٤٨:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٠٠٥:٢١:٤٩١٢:٤٥:٣٨٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٣١:٣٢٢٣:٤٩:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٠٠٥:٢٢:٠٦١٢:٤٥:٥١٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٣١:٣٩٢٣:٤٩:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٣٠٥:٢٢:٢٥١٢:٤٦:٠٤٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٣١:٤٤٢٣:٤٩:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٤٨٠٥:٢٢:٤٥١٢:٤٦:١٧٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣١:٤٧٢٣:٤٩:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٦٠٥:٢٣:٠٧١٢:٤٦:٢٩٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣١:٤٨٢٣:٥٠:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٧٠٥:٢٣:٣٠١٢:٤٦:٤٢٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣١:٤٨٢٣:٥٠:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٠٠٥:٢٣:٥٥١٢:٤٦:٥٤٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٣١:٤٥٢٣:٥٠:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٥٠٥:٢٤:٢١١٢:٤٧:٠٥٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٣١:٤٠٢٣:٥١:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٣٠٥:٢٤:٤٨١٢:٤٧:١٧٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٣١:٣٤٢٣:٥١:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٣٠٥:٢٥:١٧١٢:٤٧:٢٨٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٣١:٢٥٢٣:٥١:٤٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٥٠٥:٢٥:٤٧١٢:٤٧:٣٩٢٠:٠٩:١٩٢٠:٣١:١٤٢٣:٥١:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٠٠٥:٢٦:١٨١٢:٤٧:٥٠٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٣١:٠٢٢٣:٥٢:١٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٦٠٥:٢٦:٥٠١٢:٤٨:٠٠٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٣٠:٤٧٢٣:٥٢:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٥٠٥:٢٧:٢٣١٢:٤٨:١٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٣٠:٣١٢٣:٥٢:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٥٠٥:٢٧:٥٨١٢:٤٨:١٩٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٣٠:١٢٢٣:٥٣:١١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٨٠٥:٢٨:٣٤١٢:٤٨:٢٩٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٩:٥٢٢٣:٥٣:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٢٠٥:٢٩:١٠١٢:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٩:٢٩٢٣:٥٣:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٩٠٥:٢٩:٤٨١٢:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٩:٠٥٢٣:٥٤:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٦٠٥:٣٠:٢٧١٢:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٨:٣٩٢٣:٥٤:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٦٠٥:٣١:٠٧١٢:٤٩:٠١٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٨:١١٢٣:٥٤:٤١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٧٠٥:٣١:٤٧١٢:٤٩:٠٨٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٧:٤١٢٣:٥٤:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٣٢:٢٩١٢:٤٩:١٥٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٧:٠٩٢٣:٥٥:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٣٠٥:٣٣:١١١٢:٤٩:٢١٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٦:٣٥٢٣:٥٥:٣٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٩٠٥:٣٣:٥٤١٢:٤٩:٢٧٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٦:٠٠٢٣:٥٥:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٥٠٥:٣٤:٣٨١٢:٤٩:٣٢٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٥:٢٢٢٣:٥٦:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٣٠٥:٣٥:٢٣١٢:٤٩:٣٦٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٤:٤٣٢٣:٥٦:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢١٠٥:٣٦:٠٨١٢:٤٩:٤٠٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٤:٠٢٢٣:٥٦:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣١٠٥:٣٦:٥٤١٢:٤٩:٤٤٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٣:١٩٢٣:٥٦:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤١٠٥:٣٧:٤١١٢:٤٩:٤٧٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٢:٣٥٢٣:٥٧:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ترنولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ترنولی روستای ترنولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ترنولی روستای ترنولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ترنولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترنولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ترنولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ترنولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ترنولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ترنولی

روستای ترنولی بر روی نقشه

روستای ترنولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ترنولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ترنولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ترنولی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ترنولی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ترنولی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ترنولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ترنولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ترنولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ترنولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ترنولی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ترنولی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ترنولی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ترنولی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ترنولی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ترنولی
افق شرعی امروز فردا ترنولی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ترنولی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ترنولی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ترنولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو