جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ترنولی

شیرین سو | مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز ترنولی


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٢٩
اذان ظهر: ١١:٢٨:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٤٨
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٠٠
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٠٣

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ترنولی (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای ترنولی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ترنولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترنولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
مؤمن، مؤمن واقعى نیست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى

اوقات شرعی ماه جاری روستای ترنولی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ترنولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترنولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ترنولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترنولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ترنولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٣:١٤١٢:٤١:٠٦١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٢١٢٣:٥٣:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٠:٥٧١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٢٠٢٣:٥٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٤٩٠٥:٥٠:٤٦١٢:٤٠:٤٨١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:١٩٢٣:٥٢:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:١٣٠٥:٤٩:٣٤١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٢:١٨٢٣:٥٢:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٣:١٧١٩:٥٣:١٧٢٣:٥١:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٤:١٣١٩:٥٤:١٥٢٣:٥١:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤٠:١٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٥:١٤٢٣:٥١:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٠:١٢١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٦:١٢٢٣:٥٠:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٣:٤٩١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٧:١١٢٣:٥٠:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤٠:٠١١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٠:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٣١٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٩:٥٧١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٩:٠٧٢٣:٤٩:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٣٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٩:٤٢٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٤٩:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٩:٤٩١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠١:٠٣٢٣:٤٩:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:١١٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣٩:٤٦١٩:٤١:٣١٢٠:٠٢:٠١٢٣:٤٩:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٣٧:٣٦١٢:٣٩:٤٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٤٨:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٦:٣٩١٢:٣٩:٤٢١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٣:٥٥٢٣:٤٨:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٠٣٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٩:٤١١٩:٤٤:١١٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٤٨:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣٩:٤١١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٥:٤٨٢٣:٤٨:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٢٤٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣٩:٤١١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٦:٤٤٢٣:٤٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٣٣:٠٤١٢:٣٩:٤١١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٧:٤٠٢٣:٤٧:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٥١٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٩:٤٣١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٨:٣٥٢٣:٤٧:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٣٨٠٥:٣١:٢٦١٢:٣٩:٤٥١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٩:٣٠٢٣:٤٧:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٢٥٠٥:٣٠:٣٩١٢:٣٩:٤٧١٩:٤٩:٢٤٢٠:١٠:٢٥٢٣:٤٧:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٩:٥٤١٢:٣٩:٥٠١٩:٥٠:١٤٢٠:١١:١٩٢٣:٤٧:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٢٩:١٠١٢:٣٩:٥٣١٩:٥١:٠٤٢٠:١٢:١٢٢٣:٤٧:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٢٨:٢٨١٢:٣٩:٥٧١٩:٥١:٥٤٢٠:١٣:٠٤٢٣:٤٦:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٥٥٠٥:٢٧:٤٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٣:٥٦٢٣:٤٦:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٥٢٠٥:٢٧:١٠١٢:٤٠:٠٧١٩:٥٣:٣١٢٠:١٤:٤٨٢٣:٤٦:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٥١٠٥:٢٦:٣٣١٢:٤٠:١٣١٩:٥٤:١٨٢٠:١٥:٣٨٢٣:٤٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترنولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترنولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترنولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ترنولی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ترنولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ترنولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترنولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ترنولی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ترنولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ترنولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ترنولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ترنولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترنولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ترنولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ترنولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترنولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ترنولی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٩:٠٢١١:٢٧:٤٢١٦:٥٥:٥١١٧:١٤:٥٢٢٢:٤٤:٤١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٠:٠٢١١:٢٧:٣٤١٦:٥٤:٣٤١٧:١٣:٣٧٢٢:٤٤:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠١:٠٢١١:٢٧:٢٦١٦:٥٣:١٩١٧:١٢:٢٤٢٢:٤٤:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٢:٠٣١١:٢٧:١٩١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:١٢٢٢:٤٤:١١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٣:٠٤١١:٢٧:١٣١٦:٥٠:٥٢١٧:١٠:٠٢٢٢:٤٤:٠٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٤:٠٦١١:٢٧:٠٨١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٥٢٢٢:٤٣:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٥:٠٨١١:٢٧:٠٤١٦:٤٨:٣٠١٧:٠٧:٤٤٢٢:٤٣:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٦:١٠١١:٢٧:٠٠١٦:٤٧:٢١١٧:٠٦:٣٧٢٢:٤٣:٣٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٧:١٢١١:٢٦:٥٧١٦:٤٦:١٢١٧:٠٥:٣١٢٢:٤٣:٣٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٨:١٥١١:٢٦:٥٥١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٤:٢٧٢٢:٤٣:٢٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٩:١٨١١:٢٦:٥٣١٦:٤٤:٠٠١٧:٠٣:٢٤٢٢:٤٣:٢٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٠:٢١١١:٢٦:٥٣١٦:٤٢:٥٦١٧:٠٢:٢٢٢٢:٤٣:١٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١١:٢٥١١:٢٦:٥٣١٦:٤١:٥٤١٧:٠١:٢٢٢٢:٤٣:١٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٢:٢٨١١:٢٦:٥٤١٦:٤٠:٥٢١٧:٠٠:٢٤٢٢:٤٣:١٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٣:٣٢١١:٢٦:٥٦١٦:٣٩:٥٣١٦:٥٩:٢٦٢٢:٤٣:١٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٤:٣٦١١:٢٦:٥٨١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٨:٣١٢٢:٤٣:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٤٠١١:٢٧:٠٢١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٧:٣٧٢٢:٤٣:٠٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٦:٤٤١١:٢٧:٠٦١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٦:٤٤٢٢:٤٣:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٧:٤٨١١:٢٧:١١١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٥:٥٣٢٢:٤٣:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٨:٥٢١١:٢٧:١٧١٦:٣٥:١٧١٦:٥٥:٠٤٢٢:٤٣:١٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٩:٥٦١١:٢٧:٢٤١٦:٣٤:٢٧١٦:٥٤:١٧٢٢:٤٣:١٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢١:٠١١١:٢٧:٣١١٦:٣٣:٣٨١٦:٥٣:٣١٢٢:٤٣:١٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٢:٠٥١١:٢٧:٤٠١٦:٣٢:٥١١٦:٥٢:٤٧٢٢:٤٣:٢٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٣:٠٩١١:٢٧:٤٩١٦:٣٢:٠٦١٦:٥٢:٠٤٢٢:٤٣:٢٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٤:١٣١١:٢٧:٥٩١٦:٣١:٢٣١٦:٥١:٢٤٢٢:٤٣:٣١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٥:١٧١١:٢٨:١٠١٦:٣٠:٤١١٦:٥٠:٤٥٢٢:٤٣:٣٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٦:٢١١١:٢٨:٢٢١٦:٣٠:٠٢١٦:٥٠:٠٨٢٢:٤٣:٤٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٧:٢٥١١:٢٨:٣٥١٦:٢٩:٢٤١٦:٤٩:٣٣٢٢:٤٣:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٨:٢٩١١:٢٨:٤٩١٦:٢٨:٤٨١٦:٤٩:٠٠٢٢:٤٤:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٩:٣٢١١:٢٩:٠٣١٦:٢٨:١٤١٦:٤٨:٢٩٢٢:٤٤:١٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ترنولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ترنولی روستای ترنولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ترنولی روستای ترنولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ترنولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترنولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ترنولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ترنولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ترنولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ترنولی

روستای ترنولی بر روی نقشه

روستای ترنولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ترنولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ترنولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ترنولی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ترنولی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ترنولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترنولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ترنولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ترنولی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ترنولی
زمان پخش اذان مستقیم به افق ترنولی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ترنولی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ترنولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ترنولی
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ترنولی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ترنولی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ترنولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ترنولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو