جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ترمیش

حاجیلار شمالی | چایپاره | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ترمیش


اذان صبح: ٠٥:٤٢:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:١٥:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٣٤:٣١
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٠٩

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ترمیش (شهرستان چایپاره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای ترمیش)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ترمیش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترمیش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

بوفون
نبوغ چیزی نیست، مگر استعداد فراوان در صبر و شكیبایی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ترمیش

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ترمیش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترمیش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ترمیش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترمیش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ترمیش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٣٨:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٦:٤٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٣٧:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٣٧:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٥:٤٠١٣:٢٦:٢٧٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٠١٠٠:٣٧:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢٦:١٨٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٣٣:١٠١٣:٢٦:١٠٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٠٠٦:٣١:٥٦١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:٣٠:٤٣١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٣٥:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٣٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢٨:٢٢١٣:٢٥:٤٢٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٥:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٧:١٣١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٥:١١٠٠:٣٤:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٥:٣١٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٦:١١٠٠:٣٤:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٥:٢٧٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٧:١٢٠٠:٣٤:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٥:٢٣٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٨:١٣٠٠:٣٤:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٥:١٩٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:١٣٠٠:٣٣:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٥:١٦٢٠:٢٩:٢١٢٠:٥٠:١٣٠٠:٣٣:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٢٠:٤٦١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٣:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٥:١٢٢٠:٣١:١٣٢٠:٥٢:١٢٠٠:٣٢:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٨:٤٨١٣:٢٥:١١٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٣:١٢٠٠:٣٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٧:٥١١٣:٢٥:١١٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٤:١٠٠٠:٣٢:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥٥٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٥:١١٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٣٢:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١٦:٠٣١٣:٢٥:١٢٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٦:٠٧٠٠:٣٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:١٤٠٦:١٥:١١١٣:٢٥:١٣٢٠:٣٥:٤٦٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٣١:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٥:١٥٢٠:٣٦:٤٠٢٠:٥٨:٠٢٠٠:٣١:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:١٣:٣٢١٣:٢٥:١٧٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٣١:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٢٥٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٥:٢٠٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٩:٥٤٠٠:٣١:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:١٢٠٦:١١:٥٩١٣:٢٥:٢٤٢٠:٣٩:١٧٢١:٠٠:٥٠٠٠:٣١:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٠١٠٦:١١:١٥١٣:٢٥:٢٨٢٠:٤٠:٠٩٢١:٠١:٤٤٠٠:٣١:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٥٢٠٦:١٠:٣٣١٣:٢٥:٣٢٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠٢:٣٨٠٠:٣٠:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠٩:٥٣١٣:٢٥:٣٨٢٠:٤١:٤٩٢١:٠٣:٣١٠٠:٣٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترمیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترمیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترمیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ترمیش

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ترمیش

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ترمیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترمیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ترمیش

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٩:٠٩٠٧:٣٩:٥٢١٢:٤١:٢٧١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٣:٤٥٢٣:٥٦:٠٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٨:٣٤٠٧:٣٩:٠٧١٢:٤١:٣٩١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٤:٥١٢٣:٥٦:١٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٣٨:٢١١٢:٤١:٥٠١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٥:٥٨٢٣:٥٦:٣١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٧:١٨٠٧:٣٧:٣٣١٢:٤٢:٠١١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٧:٠٥٢٣:٥٦:٤٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٦:٠٦:٣٨٠٧:٣٦:٤٣١٢:٤٢:١٠١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٨:١٢٢٣:٥٧:٠٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٦:٠٥:٥٦٠٧:٣٥:٥١١٢:٤٢:١٩١٧:٤٩:١٤١٨:٠٩:١٩٢٣:٥٧:١٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٦:٠٥:١٢٠٧:٣٤:٥٨١٢:٤٢:٢٧١٧:٥٠:٢٣١٨:١٠:٢٦٢٣:٥٧:٢٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٦:٠٤:٢٦٠٧:٣٤:٠٣١٢:٤٢:٣٥١٧:٥١:٣٣١٨:١١:٣٣٢٣:٥٧:٣٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٦:٠٣:٣٨٠٧:٣٣:٠٦١٢:٤٢:٤١١٧:٥٢:٤٣١٨:١٢:٤٠٢٣:٥٧:٤٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٦:٠٢:٤٩٠٧:٣٢:٠٨١٢:٤٢:٤٦١٧:٥٣:٥٣١٨:١٣:٤٧٢٣:٥٧:٥٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٦:٠١:٥٨٠٧:٣١:٠٨١٢:٤٢:٥١١٧:٥٥:٠٢١٨:١٤:٥٣٢٣:٥٨:٠٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٦:٠١:٠٥٠٧:٣٠:٠٧١٢:٤٢:٥٥١٧:٥٦:١٢١٨:١٦:٠٠٢٣:٥٨:١١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٦:٠٠:١١٠٧:٢٩:٠٤١٢:٤٢:٥٨١٧:٥٧:٢١١٨:١٧:٠٧٢٣:٥٨:١٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٩:١٥٠٧:٢٨:٠٠١٢:٤٣:٠٠١٧:٥٨:٣٠١٨:١٨:١٣٢٣:٥٨:٢٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٦:٥٤١٢:٤٣:٠٢١٧:٥٩:٣٩١٨:١٩:٢٠٢٣:٥٨:٢٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٥:٤٧١٢:٤٣:٠٣١٨:٠٠:٤٨١٨:٢٠:٢٦٢٣:٥٨:٣٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢٤:٣٩١٢:٤٣:٠٣١٨:٠١:٥٦١٨:٢١:٣٢٢٣:٥٨:٣٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٥:١٥٠٧:٢٣:٣٠١٢:٤٣:٠٢١٨:٠٣:٠٥١٨:٢٢:٣٨٢٣:٥٨:٣٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٥٤:١١٠٧:٢٢:١٩١٢:٤٣:٠٠١٨:٠٤:١٣١٨:٢٣:٤٤٢٣:٥٨:٣٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٥٣:٠٦٠٧:٢١:٠٧١٢:٤٢:٥٨١٨:٠٥:٢١١٨:٢٤:٤٩٢٣:٥٨:٤٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٥١:٥٩٠٧:١٩:٥٣١٢:٤٢:٥٥١٨:٠٦:٢٩١٨:٢٥:٥٥٢٣:٥٨:٤٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٨:٣٩١٢:٤٢:٥١١٨:٠٧:٣٦١٨:٢٧:٠٠٢٣:٥٨:٣٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٧:٢٣١٢:٤٢:٤٧١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٨:٠٥٢٣:٥٨:٣٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٨:٣١٠٧:١٦:٠٧١٢:٤٢:٤٢١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٩:١٠٢٣:٥٨:٣٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٧:١٨٠٧:١٤:٤٩١٢:٤٢:٣٦١٨:١٠:٥٧١٨:٣٠:١٤٢٣:٥٨:٣١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٣:٣١١٢:٤٢:٣٠١٨:١٢:٠٣١٨:٣١:١٩٢٣:٥٨:٢٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٤:٥٠٠٧:١٢:١١١٢:٤٢:٢٣١٨:١٣:٠٩١٨:٣٢:٢٣٢٣:٥٨:٢١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٣:٣٤٠٧:١٠:٥٠١٢:٤٢:١٦١٨:١٤:١٥١٨:٣٣:٢٧٢٣:٥٨:١٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٩:٢٩١٢:٤٢:٠٧١٨:١٥:٢٠١٨:٣٤:٣١٢٣:٥٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ترمیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ترمیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ترمیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ترمیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترمیش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ترمیش

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ترمیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترمیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ترمیش

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٨٠٧:١٤:٤٩١٢:٤٢:٣٦١٨:١٠:٥٧١٨:٣٠:١٤٢٣:٥٨:٣١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٣:٣١١٢:٤٢:٣٠١٨:١٢:٠٣١٨:٣١:١٩٢٣:٥٨:٢٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٠٠٧:١٢:١١١٢:٤٢:٢٣١٨:١٣:٠٩١٨:٣٢:٢٣٢٣:٥٨:٢١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:١٠:٥٠١٢:٤٢:١٦١٨:١٤:١٥١٨:٣٣:٢٧٢٣:٥٨:١٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٩:٢٩١٢:٤٢:٠٧١٨:١٥:٢٠١٨:٣٤:٣١٢٣:٥٨:٠٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٨:٠٦١٢:٤١:٥٩١٨:١٦:٢٥١٨:٣٥:٣٤٢٣:٥٨:٠٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٦:٤٣١٢:٤١:٤٩١٨:١٧:٣٠١٨:٣٦:٣٧٢٣:٥٧:٥٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٥:١٩١٢:٤١:٣٩١٨:١٨:٣٥١٨:٣٧:٤٠٢٣:٥٧:٤٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٣:٥٤١٢:٤١:٢٩١٨:١٩:٣٩١٨:٣٨:٤٣٢٣:٥٧:٣٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٢:٢٨١٢:٤١:١٨١٨:٢٠:٤٣١٨:٣٩:٤٥٢٣:٥٧:٢٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠١:٠٢١٢:٤١:٠٦١٨:٢١:٤٦١٨:٤٠:٤٨٢٣:٥٧:١٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٩:٣٤١٢:٤٠:٥٤١٨:٢٢:٤٩١٨:٤١:٥٠٢٣:٥٧:٠١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٨:٠٧١٢:٤٠:٤١١٨:٢٣:٥٢١٨:٤٢:٥١٢٣:٥٦:٤٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٦:٣٨١٢:٤٠:٢٨١٨:٢٤:٥٥١٨:٤٣:٥٣٢٣:٥٦:٣٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٥:٠٩١٢:٤٠:١٥١٨:٢٥:٥٧١٨:٤٤:٥٤٢٣:٥٦:٢٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٣:٣٩١٢:٤٠:٠١١٨:٢٦:٥٩١٨:٤٥:٥٥٢٣:٥٦:٠٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٢:٠٩١٢:٣٩:٤٦١٨:٢٨:٠٠١٨:٤٦:٥٦٢٣:٥٥:٥٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٠:٣٨١٢:٣٩:٣٢١٨:٢٩:٠٢١٨:٤٧:٥٧٢٣:٥٥:٣٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٩:٠٧١٢:٣٩:١٦١٨:٣٠:٠٣١٨:٤٨:٥٧٢٣:٥٥:٢١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٧:٣٥١٢:٣٩:٠١١٨:٣١:٠٤١٨:٤٩:٥٧٢٣:٥٥:٠٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٦:٠٣١٢:٣٨:٤٥١٨:٣٢:٠٤١٨:٥٠:٥٨٢٣:٥٤:٤٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٤:٣١١٢:٣٨:٢٩١٨:٣٣:٠٥١٨:٥١:٥٨٢٣:٥٤:٢٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٢:٥٨١٢:٣٨:١٣١٨:٣٤:٠٥١٨:٥٢:٥٧٢٣:٥٤:١١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٤١:٢٥١٢:٣٧:٥٦١٨:٣٥:٠٥١٨:٥٣:٥٧٢٣:٥٣:٥٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٩:٥٢١٢:٣٧:٣٩١٨:٣٦:٠٥١٨:٥٤:٥٧٢٣:٥٣:٣٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٨:١٨١٢:٣٧:٢٢١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٥:٥٧٢٣:٥٣:١٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٦:٤٥١٢:٣٧:٠٥١٨:٣٨:٠٤١٨:٥٦:٥٦٢٣:٥٢:٥٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٥:١١١٢:٣٦:٤٨١٨:٣٩:٠٣١٨:٥٧:٥٦٢٣:٥٢:٣٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٣:٣٦١٢:٣٦:٣٠١٨:٤٠:٠٢١٨:٥٨:٥٥٢٣:٥٢:١٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ترمیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ترمیش روستای ترمیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ترمیش روستای ترمیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ترمیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترمیش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ترمیش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ترمیش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ترمیش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ترمیش

روستای ترمیش بر روی نقشه

روستای ترمیش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ترمیش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ترمیش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ترمیش
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ترمیش + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ترمیش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترمیش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ترمیش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ترمیش رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ترمیش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ترمیش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ترمیش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ترمیش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ترمیش دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ترمیش
زمان پخش اذان زنده به افق ترمیش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ترمیش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ترمیش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو