جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ترمیش

حاجیلار شمالی | چایپاره | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ترمیش


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٢١:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:٢٦:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٤٥:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٣

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ترمیش (شهرستان چایپاره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای ترمیش)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ترمیش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترمیش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

لئوبوسكالیا
عادی‌ترین امور هم سرشار از زیبایی و جذابیت [=گیرایی] است؛ فقط باید نگاه كرد و یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ترمیش

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ترمیش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترمیش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ترمیش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترمیش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ترمیش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٣٧:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٥:٤٠١٣:٢٦:٢٧٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٠١٠٠:٣٧:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢٦:١٨٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٦:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٣٣:١٠١٣:٢٦:١٠٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٦:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٠٠٦:٣١:٥٦١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٦:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:٣٠:٤٣١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٣٥:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٣٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢٨:٢٢١٣:٢٥:٤٢٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٥:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٧:١٣١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٥:١١٠٠:٣٤:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٥:٣١٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٦:١١٠٠:٣٤:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٥:٢٧٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٧:١٢٠٠:٣٤:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٥:٢٣٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٨:١٣٠٠:٣٤:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٥:١٩٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:١٣٠٠:٣٣:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٥:١٦٢٠:٢٩:٢١٢٠:٥٠:١٣٠٠:٣٣:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٢٠:٤٦١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٣:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٥:١٢٢٠:٣١:١٣٢٠:٥٢:١٢٠٠:٣٢:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٨:٤٨١٣:٢٥:١١٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٣:١٢٠٠:٣٢:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٧:٥١١٣:٢٥:١١٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٤:١٠٠٠:٣٢:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥٥٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٥:١١٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٣٢:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١٦:٠٣١٣:٢٥:١٢٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٦:٠٧٠٠:٣٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:١٤٠٦:١٥:١١١٣:٢٥:١٣٢٠:٣٥:٤٦٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٣١:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٥:١٥٢٠:٣٦:٤٠٢٠:٥٨:٠٢٠٠:٣١:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:١٣:٣٢١٣:٢٥:١٧٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٣١:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٢٥٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٥:٢٠٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٩:٥٤٠٠:٣١:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:١٢٠٦:١١:٥٩١٣:٢٥:٢٤٢٠:٣٩:١٧٢١:٠٠:٥٠٠٠:٣١:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٠١٠٦:١١:١٥١٣:٢٥:٢٨٢٠:٤٠:٠٩٢١:٠١:٤٤٠٠:٣١:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٥٢٠٦:١٠:٣٣١٣:٢٥:٣٢٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠٢:٣٨٠٠:٣٠:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠٩:٥٣١٣:٢٥:٣٨٢٠:٤١:٤٩٢١:٠٣:٣١٠٠:٣٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٩:١٤١٣:٢٥:٤٣٢٠:٤٢:٣٨٢١:٠٤:٢٤٠٠:٣٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترمیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترمیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترمیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ترمیش

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ترمیش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ترمیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترمیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ترمیش

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ترمیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ترمیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ترمیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ترمیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترمیش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ترمیش

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ترمیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترمیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ترمیش

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٩:٠٤١٣:٣١:٣٤٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٤٤:٢١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٩:٥٨١٣:٣١:١٨٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٣٨٠٠:٤٤:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٥٠:٥٢١٣:٣١:٠٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٤٤:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٥١:٤٦١٣:٣٠:٤٥٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٤٤:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٥٢:٤٠١٣:٣٠:٢٨٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٤٣:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٥٣:٣٥١٣:٣٠:١١٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٤٣:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٥٤:٢٩١٣:٢٩:٥٣٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٤٣:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢٩:٣٥٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٣١٠٠:٤٣:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٥٦:١٧١٣:٢٩:١٦٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٤٣:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٧:١٠١٣:٢٨:٥٨٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٤٠٠:٤٣:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٨:٠٤١٣:٢٨:٣٩١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٥٠٠٠:٤٢:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٨:٥٨١٣:٢٨:١٩١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:١٦٠٠:٤٢:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٩:٥٢١٣:٢٨:٠٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٤١٠٠:٤٢:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٧:٠٠:٤٥١٣:٢٧:٤٠١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٠٦٠٠:٤٢:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٧:٠١:٣٩١٣:٢٧:٢٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٣٠٠٠:٤٢:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٦٠٧:٠٢:٣٣١٣:٢٦:٥٩١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٤١:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٧:٠٣:٢٦١٣:٢٦:٣٩١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:١٨٠٠:٤١:٤١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٧:٠٤:١٩١٣:٢٦:١٨١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٤١٠٠:٤١:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٥:١٣١٣:٢٥:٥٧١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٤١:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٦:٠٦١٣:٢٥:٣٦١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٤٠:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٨٠٧:٠٧:٠٠١٣:٢٥:١٥١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٥٠٠٠:٤٠:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٧:٥٣١٣:٢٤:٥٣١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:١٣٠٠:٤٠:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٨:٤٧١٣:٢٤:٣٢١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣٦٠٠:٤٠:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٩:٤٠١٣:٢٤:١٠١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٥٨٠٠:٣٩:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٥٠٧:١٠:٣٤١٣:٢٣:٤٩١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٢١٠٠:٣٩:٣٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١١:٢٧١٣:٢٣:٢٧١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٤٣٠٠:٣٩:٢٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥١٠٧:١٢:٢١١٣:٢٣:٠٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٠٦٠٠:٣٩:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١٣:١٥١٣:٢٢:٤٤١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:٢٨٠٠:٣٨:٤٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٦٠٧:١٤:٠٩١٣:٢٢:٢٣١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٥١٠٠:٣٨:٢٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٥:٠٣١٣:٢٢:٠٢١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٧:١٤٠٠:٠٨:١١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٥:٥٧١٢:٢١:٤٠١٨:٢٦:٤٥١٨:٤٥:٣٧٢٣:٣٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ترمیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ترمیش روستای ترمیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ترمیش روستای ترمیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ترمیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترمیش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ترمیش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ترمیش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ترمیش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ترمیش

روستای ترمیش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ترمیش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ترمیش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ترمیش
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ترمیش + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ترمیش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترمیش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ترمیش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ترمیش رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ترمیش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ترمیش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ترمیش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ترمیش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ترمیش دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ترمیش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ترمیش دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ترمیش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ترمیش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو