جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ترش اب

لوتک | هامون | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ترش اب


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٥

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ترش اب (شهرستان هامون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای ترش اب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ترش اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترش اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
زشتی كه تو را غمگین كند، بهتر از كاری است كه تو را به نخوت كشاند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ترش اب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ترش اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترش اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ترش اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترش اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ترش اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٥:٢٠١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:١٦٢٣:٤٢:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:١٩٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٥:١٠١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٥٧٢٣:٤٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٧:٤٣١٢:٢٥:٠١١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٠:٣٩٢٣:٤٢:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٢٠٢٣:٤٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٥:٥٠١٢:٢٤:٤٤١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٢:٠٢٢٣:٤١:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٤:٣٧١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٢:٤٣٢٣:٤١:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٤:٠١١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٣:٢٥٢٣:٤١:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٣:٠٨١٢:٢٤:٢٣١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤١:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٢:١٦١٢:٢٤:١٦١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٤٨٢٣:٤٠:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤١:٢٥١٢:٢٤:١١١٩:٠٧:٢١١٩:٢٥:٣٠٢٣:٤٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٠:٣٦١٢:٢٤:٠٦١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:١٢٢٣:٤٠:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢٤:٠١١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٠:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٣٨:٥٩١٢:٢٣:٥٧١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٣٥٢٣:٤٠:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٣:٥٤١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٨:١٧٢٣:٣٩:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٣:٥١١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:٥٩٢٣:٣٩:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٣:٤٩١٩:١١:١٧١٩:٢٩:٤١٢٣:٣٩:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٣:٤٧١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:٢٢٢٣:٣٩:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٣٥:١٩١٢:٢٣:٤٦١٩:١٢:٣٥١٩:٣١:٠٤٢٣:٣٩:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٣٤:٣٨١٢:٢٣:٤٥١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٤٥٢٣:٣٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٣:٥٩١٢:٢٣:٤٥١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٢٧٢٣:٣٨:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٣٣:٢١١٢:٢٣:٤٦١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:٠٨٢٣:٣٨:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٢:٤٥١٢:٢٣:٤٧١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٤٩٢٣:٣٨:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣٢:١٠١٢:٢٣:٤٩١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٣٠٢٣:٣٨:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣١:٣٦١٢:٢٣:٥١١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:١٠٢٣:٣٨:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٣١:٠٣١٢:٢٣:٥٤١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٥١٢٣:٣٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٠:٣٢١٢:٢٣:٥٨١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٣١٢٣:٣٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:١٥٠٥:٣٠:٠٢١٢:٢٤:٠٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:١١٢٣:٣٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٤:٠٧١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:٥٠٢٣:٣٨:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٢٩:٠٧١٢:٢٤:١٢١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٢٩٢٣:٣٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترش اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترش اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترش اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ترش اب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ترش اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ترش اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترش اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ترش اب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ترش اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ترش اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ترش اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ترش اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترش اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ترش اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ترش اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترش اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ترش اب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٤٠:٠٨١٢:٣٣:٥٤١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٠٦٢٣:٤٨:٤٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١١٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٨:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠١٠٥:٤١:١٩١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٦:١٣١٩:٤٤:٥٤٢٣:٤٩:٠٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٢٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:١٦٢٣:٤٩:١١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٢:٣١١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٣٧٢٣:٤٩:١٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٩:٢٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٣:٥٤١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٢:١٤٢٣:٤٩:٣١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٤:٢٠١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٣١٢٣:٤٩:٣٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٣:٥٠١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤٩:٤٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٣:٤٧١٩:٢١:٣٧١٩:٤٠:٠١٢٣:٤٩:٤٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٩:١٤٢٣:٤٩:٥٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٩:٥٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٣:٣٤١٩:١٩:٢٠١٩:٣٧:٣٦٢٣:٤٩:٥٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٣:٢٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٤٦٢٣:٤٩:٥٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣٣:٢٢١٩:١٧:٤٢١٩:٣٥:٥٤٢٣:٥٠:٠٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٣:١٥١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٠١٢٣:٥٠:٠٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٣:٠٧١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:٠٧٢٣:٥٠:٠٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٢:٥٩١٩:١٥:٠٧١٩:٣٣:١٢٢٣:٥٠:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٢:٥١١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:١٦٢٣:٤٩:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٢:٤١١٩:١٣:١٩١٩:٣١:١٨٢٣:٤٩:٥٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٢:٣٢١٩:١٢:٢٣١٩:٣٠:٢٠٢٣:٤٩:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٢:٥١١٢:٣٢:٢١١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٢١٢٣:٤٩:٥١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٣:٢٧١٢:٣٢:١٠١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٢١٢٣:٤٩:٤٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٤:٠٢١٢:٣١:٥٩١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:١٩٢٣:٤٩:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣١:٤٧١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:١٧٢٣:٤٩:٣٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٥:١٣١٢:٣١:٣٤١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:١٥٢٣:٤٩:٣٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣١:٢١١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٤:١١٢٣:٤٩:٢٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٦:٢٤١٢:٣١:٠٧١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٠٦٢٣:٤٩:١٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٠:٥٣١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:٠١٢٣:٤٩:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٠:٣٩١٩:٠٣:١٧١٩:٢٠:٥٥٢٣:٤٩:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٨:٠٨١٢:٣٠:٢٤١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٤٨٢٣:٤٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ترش اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ترش اب روستای ترش اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ترش اب روستای ترش اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ترش اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترش اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ترش اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ترش اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ترش اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ترش اب

روستای ترش اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ترش اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ترش اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ترش اب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ترش اب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ترش اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترش اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ترش اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ترش اب رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ترش اب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ترش اب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ترش اب
زمان پخش اذان زنده به افق ترش اب
زمان پخش اذان آنلاین به افق ترش اب
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ترش اب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ترش اب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ترش اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ترش اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو