جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ترشابور

طولارود | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ترشابور


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١٢
اذان ظهر: ١٣:١٧:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:١٨
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٤٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ترشابور (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای ترشابور)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ترشابور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترشابور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
خداوند بزرگ فرمود: محبوب‌ترین چیزی كه بنده‌ی من به واسطه‌ی آن مرا عبادت می‌كند، اخلاص (در كارها) برای من است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ترشابور

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ترشابور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترشابور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ترشابور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ترشابور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ترشابور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٢:١٥١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٤:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٤:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٣:١٠١٣:١١:٥٦٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢١:٥٧١٣:١١:٤٨٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٠:٤٥١٣:١١:٣٩٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٣:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:٣٤١٣:١١:٣٢٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٢٢:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣١٠٦:١٨:٢٥١٣:١١:٢٤٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٢:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٧:١٦١٣:١١:١٨٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٢:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٦:٠٨١٣:١١:١٢٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢١:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٥:٠٢١٣:١١:٠٦٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٢١:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٣:٥٧١٣:١١:٠١٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢١:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٢:٥٣١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢١:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١١:٥١١٣:١٠:٥٢٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٠:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:١٠:٤٩١٣:١٠:٤٩٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٠:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٠:٤٦٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٠:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٨:٥١١٣:١٠:٤٤٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٠:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٧:٥٤١٣:١٠:٤٢٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:٣٧٠٠:١٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٦:٥٨١٣:١٠:٤١٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١٩:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٩:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٥:١١١٣:١٠:٤١٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٩:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٤:٢٠١٣:١٠:٤١٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٨:٢١٠٠:١٨:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٥٠٦:٠٣:٣١١٣:١٠:٤٣٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٩:١٦٠٠:١٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٢٠٦:٠٢:٤٣١٣:١٠:٤٥٢٠:١٩:١٦٢٠:٤٠:١١٠٠:١٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٠٠٦:٠١:٥٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤١:٠٥٠٠:١٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٠٠٦:٠١:١١١٣:١٠:٥٠٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤١:٥٨٠٠:١٨:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٢٠٦:٠٠:٢٨١٣:١٠:٥٣٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:٥١٠٠:١٨:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥٩:٤٦١٣:١٠:٥٨٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:٤٤٠٠:١٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٢٠٥:٥٩:٠٦١٣:١١:٠٢٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٣٥٠٠:١٧:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٨:٢٨١٣:١١:٠٧٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٥:٢٦٠٠:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ترشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ترشابور

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ترشابور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ترشابور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترشابور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ترشابور

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ترشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ترشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ترشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ترشابور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترشابور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ترشابور

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ترشابور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ترشابور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ترشابور

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٦:١٢١٣:١٧:٠٣١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٣٩٠٠:٣٠:٤٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٦:٤٨١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:١٤٠٠:٣٠:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٦:٣١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٠:٣٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٨:٤٦١٣:١٦:١٥١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٢٠٠٠:٣٠:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٩:٣٧١٣:١٥:٥٨١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٥٢٠٠:٣٠:٢٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٤٠:٢٨١٣:١٥:٤٠١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣٠:١١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٤١:١٩١٣:١٥:٢٣١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٣٠:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٤٢:١٠١٣:١٥:٠٥١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٩:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٣:٠١١٣:١٤:٤٦١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٩:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٤:٢٧١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٩:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٤:٤٣١٣:١٤:٠٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٩:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٥:٣٣١٣:١٣:٤٩١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٩:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٦:٢٤١٣:١٣:٢٩١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٥١٠٠:٢٨:٥٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٧:١٥١٣:١٣:١٠١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٨:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٨:٠٥١٣:١٢:٤٩١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٨:٢٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٨:٥٦١٣:١٢:٢٩١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٨:١٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٩:٤٦١٣:١٢:٠٨١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢٨:٠٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٥٠:٣٦١٣:١١:٤٨١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٠٧٠٠:٢٧:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥١:٢٧١٣:١١:٢٧١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٣٣٠٠:٢٧:٣٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٢:١٧١٣:١١:٠٦١٩:٢٩:١٧١٩:٤٧:٥٩٠٠:٢٧:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٣:٠٨١٣:١٠:٤٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٢٥٠٠:٢٦:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٣:٥٨١٣:١٠:٢٣١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٥١٠٠:٢٦:٤٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٤:٤٨١٣:١٠:٠٢١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:١٧٠٠:٢٦:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٥:٣٩١٣:٠٩:٤٠١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٤٣٠٠:٢٦:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٦:٢٩١٣:٠٩:١٩١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٠٨٠٠:٢٥:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٧:٢٠١٣:٠٨:٥٧١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٣٤٠٠:٢٥:٣٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٨:١٠١٣:٠٨:٣٦١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٠٠٠٠:٢٥:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٩:٠١١٣:٠٨:١٤١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٢٥٠٠:٢٥:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٩:٥٢١٣:٠٧:٥٣١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:٥١٠٠:٢٤:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠٠:٤٣١٣:٠٧:٣٢١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٤:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠١:٣٤١٢:٠٧:١٠١٨:١٢:١٠١٨:٣٠:٤٣٢٣:٢٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ترشابور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ترشابور روستای ترشابور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ترشابور روستای ترشابور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ترشابور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ترشابور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ترشابور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ترشابور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ترشابور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ترشابور

روستای ترشابور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ترشابور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ترشابور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ترشابور
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ترشابور + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ترشابور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ترشابور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ترشابور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ترشابور رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ترشابور
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ترشابور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ترشابور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ترشابور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ترشابور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ترشابور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ترشابور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ترشابور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ترشابور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو