جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تربت حیدریه

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تربت حیدریه

اذان صبح: ٠٣:٥٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٠:٤٠

جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٢ شوال ١٤٤٢ قمری
١٤ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ اردیبهشت ٠٠ شهر تربت حیدریه)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر تربت حیدریه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تربت حیدریه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تعطیل به مناسبت عید سعید فطر
لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت االله میرزا حسن شیرازی (1270 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
هركه شب عید (فطر و قربان) و شب نیمه شعبان را احیا كند، در آن روزى كه دل‌ها مى‌‏میرند، دل او نمیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تربت حیدریه

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تربت حیدریه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت حیدریه ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر تربت حیدریه (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٥ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت حیدریه ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تربت حیدریه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٦:٠٨١٢:٣٦:٠٩١٨:٥٦:٤٦١٩:١٤:٥٨٢٣:٥٣:٠٣
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٤:٤٥١٢:٣٥:٥٢١٨:٥٧:٣٤١٩:١٥:٤٨٢٣:٥٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٥:٣٥١٨:٥٨:٢٣١٩:١٦:٣٨٢٣:٥٢:١٨
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٢:٠٠١٢:٣٥:١٨١٨:٥٩:١٢١٩:١٧:٢٨٢٣:٥١:٥٥
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٠:٣٨١٢:٣٥:٠٢١٩:٠٠:٠٠١٩:١٨:١٩٢٣:٥١:٣٢
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٩:١٦١٢:٣٤:٤٥١٩:٠٠:٤٩١٩:١٩:٠٩٢٣:٥١:٠٩
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٤:٢٩١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:٥٩٢٣:٥٠:٤٧
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٦:٣٥١٢:٣٤:١٣١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٥٠٢٣:٥٠:٢٤
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٥:١٥١٢:٣٣:٥٧١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٤٠٢٣:٥٠:٠١
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٣:٥٥١٢:٣٣:٤٢١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:٣١٢٣:٤٩:٣٩
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٢:٣٧١٢:٣٣:٢٧١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٣:٢٢٢٣:٤٩:١٧
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠١:١٨١٢:٣٣:١٢١٩:٠٥:٤١١٩:٢٤:١٣٢٣:٤٨:٥٥
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٠:٠١١٢:٣٢:٥٨١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٥:٠٤٢٣:٤٨:٣٣
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣٢:٤٤١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٥٥٢٣:٤٨:١١
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٧:٢٧١٢:٣٢:٣٠١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٦:٤٦٢٣:٤٧:٥٠
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٢:١٧١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٣٨٢٣:٤٧:٢٨
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٢:٠٤١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٨:٢٩٢٣:٤٧:٠٧
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣١:٥٢١٩:١٠:٣٥١٩:٢٩:٢١٢٣:٤٦:٤٧
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣١:٤٠١٩:١١:٢٤١٩:٣٠:١٣٢٣:٤٦:٢٦
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:١٧١٢:٣١:٢٨١٩:١٢:١٣١٩:٣١:٠٥٢٣:٤٦:٠٦
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٠:٠٦١٢:٣١:١٧١٩:١٣:٠٣١٩:٣١:٥٧٢٣:٤٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣١:٠٧١٩:١٣:٥٢١٩:٣٢:٤٩٢٣:٤٥:٢٧
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٠:٥٧١٩:١٤:٤٢١٩:٣٣:٤١٢٣:٤٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣٠:٤٨١٩:١٥:٣١١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٠:٣٩١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:٢٦٢٣:٤٤:٣١
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٠:٣٠١٩:١٧:١٠١٩:٣٦:١٨٢٣:٤٤:١٤
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:١١:١٧٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٠:٢٢١٩:١٨:٠٠١٩:٣٧:١١٢٣:٤٣:٥٦
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٢:١٢١٢:٣٠:١٥١٩:١٨:٥٠١٩:٣٨:٠٣٢٣:٤٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤١:٠٩١٢:٣٠:٠٨١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٥٦٢٣:٤٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تربت حیدریه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر تربت حیدریه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تربت حیدریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت حیدریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر تربت حیدریه

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تربت حیدریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تربت حیدریه

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر تربت حیدریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت حیدریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تربت حیدریه

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تربت حیدریه شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تربت حیدریه شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تربت حیدریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تربت حیدریه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر تربت حیدریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت حیدریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تربت حیدریه

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٣:٢٥١٢:٣١:٤٩١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:٣٤٢٣:٤٦:٤٢
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٢:١٢١٢:٣١:٣٧١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:٢٦٢٣:٤٦:٢٢
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥١:٠٠١٢:٣١:٢٦١٩:١٢:٢٦١٩:٣١:١٨٢٣:٤٦:٠٢
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣١:١٥١٩:١٣:١٥١٩:٣٢:٠٩٢٣:٤٥:٤٢
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣١:٠٥١٩:١٤:٠٤١٩:٣٣:٠١٢٣:٤٥:٢٣
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٠:٥٥١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٥٣٢٣:٤٥:٠٤
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٠:٤٥١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٤٦٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٠:٣٦١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٣٨٢٣:٤٤:٢٧
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٠:٢٨١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٣٠٢٣:٤٤:٠٩
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٠:٢٠١٩:١٨:١١١٩:٣٧:٢٢٢٣:٤٣:٥١
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤١:٥٦١٢:٣٠:١٢١٩:١٩:٠٠١٩:٣٨:١٥٢٣:٤٣:٣٤
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٠:٠٥١٩:١٩:٥٠١٩:٣٩:٠٧٢٣:٤٣:١٨
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٣:٠٢
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٨:٥٠١٢:٢٩:٥٣١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٢:٤٦
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٩:٤٨١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٢:٣١
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٦:٥١١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٣٦٢٣:٤٢:١٧
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠١:٢٦٠٥:٣٥:٥٤١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٢:٠٢
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:٢٠٢٣:٤١:٤٩
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٥:١٢٢٣:٤١:٣٦
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٩:٣١١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤١:٢٤
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٣٢:١٧١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٧:١١١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤١:١٢
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣١:٢٦١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤١:٠١
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٤:٠٢٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٣٧٢٣:٤٠:٥٠
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٢٩:٤٩١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٢٨٢٣:٤٠:٤٠
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٩:٠٢١٢:٢٩:٢٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:١٩٢٣:٤٠:٣٠
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٨:١٧١٢:٢٩:٣٠١٩:٣١:٠٩١٩:٥١:٠٩٢٣:٤٠:٢٢
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٢٧:٣٣١٢:٢٩:٣١١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٥٨٢٣:٤٠:١٣
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٨:٣١٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٩:٣٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٤٨٢٣:٤٠:٠٦
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٢٦:١٠١٢:٢٩:٣٦١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٣:٣٦٢٣:٣٩:٥٩
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٦:٢٩٠٥:٢٥:٣١١٢:٢٩:٤٠١٩:٣٤:١٤١٩:٥٤:٢٥٢٣:٣٩:٥٢
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٥:٣١٠٥:٢٤:٥٣١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٥:١٢٢٣:٣٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تربت حیدریه شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تربت حیدریه شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تربت حیدریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تربت حیدریه

تُربَتِ حیدریّه یکی از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان تربت حیدریه است. وسعت شهرستان تربت حیدریه حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربع است و حدود پنج قرن است که با نامش با عرفان پیوند خورده است

شهر تربت حیدریه در ویکیپدیا

شهر تربت حیدریه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تربت حیدریه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تربت حیدریه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تربت حیدریه بر روی نقشه

شهر تربت حیدریه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تربت حیدریه
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر تربت حیدریه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر تربت حیدریه + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر تربت حیدریه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تربت حیدریه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر تربت حیدریه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تربت حیدریه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تربت حیدریه ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی امروز فردا تربت حیدریه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تربت حیدریه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تربت حیدریه ماه رمضان ١ / ١٤٠١
افق شرعی امروز فردا تربت حیدریه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تربت حیدریه
افق شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ تربت حیدریه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ تربت حیدریه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو