جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تربت حیدریه

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تربت حیدریه


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:١٥
اذان ظهر: ١١:٤٦:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٢١
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٣٩

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ شهر تربت حیدریه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تربت حیدریه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تربت حیدریه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
بگذارید هر كس بر مبنای باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت كند، نه اینكه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تربت حیدریه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تربت حیدریه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت حیدریه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تربت حیدریه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت حیدریه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تربت حیدریه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣١:١٣١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:٢٣٢٣:٤٥:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣١:٠٣١٩:١٤:١٧١٩:٣٣:١٥٢٣:٤٥:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٠:٥٣١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٠٧٢٣:٤٥:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٦:٠٥١٢:٣٠:٤٤١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٤:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٠:٣٥١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٥٢٢٣:٤٤:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٣:٥١١٢:٣٠:٢٧١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٤:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٢:٤٦١٢:٣٠:١٩١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٣٦٢٣:٤٣:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٠:١٢١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:٢٩٢٣:٤٣:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤٠:٣٩١٢:٣٠:٠٥١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:٢١٢٣:٤٣:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٠:٥٣١٩:٤٠:١٣٢٣:٤٢:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٩:٥٣١٩:٢١:٤٢١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٢:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٧:٣٧١٢:٢٩:٤٨١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٢:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٦:٣٨١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٢:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٥:٤١١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٢:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٤:٣٣٢٣:٤١:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٣:٥٠١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤١:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢١٠٥:٣٢:٥٧١٢:٢٩:٣١١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:١٦٢٣:٤١:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤١:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥٦٠٥:٣١:١٥١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٨:١١١٩:٤٧:٥٩٢٣:٤٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٣٠:٢٥١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٥٠٢٣:٤٠:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٩:٣٧١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٢٩٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٩:٢٩١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٣٠٢٣:٤٠:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٢٣٠٥:٢٨:٠٦١٢:٢٩:٣٠١٩:٣١:٢٠١٩:٥١:٢٠٢٣:٤٠:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:١٩٠٥:٢٧:٢٣١٢:٢٩:٣٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:١٠٢٣:٤٠:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٩:٣٤١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤٠:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:١٥٠٥:٢٦:٠٠١٢:٢٩:٣٧١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٣:٤٨٢٣:٣٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٥:٢١١٢:٢٩:٤١١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:٣٦٢٣:٣٩:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٧٠٥:٢٤:٤٤١٢:٢٩:٤٥١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٥:٢٤٢٣:٣٩:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٢١٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٩:٤٩١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٦:١١٢٣:٣٩:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٢٣:٣٤١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٦:٥٨٢٣:٣٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تربت حیدریه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر تربت حیدریه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر تربت حیدریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت حیدریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر تربت حیدریه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٦:٢٣١١:٤٥:٤٣١٦:٥٥:٢٥١٧:١٤:٣٩٢٣:٠٢:٣١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٥:٤٦١١:٤٥:٥٥١٦:٥٦:٢٧١٧:١٥:٣٩٢٣:٠٢:٤٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٥:٠٧١١:٤٦:٠٧١٦:٥٧:٢٩١٧:١٦:٣٨٢٣:٠٣:٠٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٤:٢٧١١:٤٦:١٧١٦:٥٨:٣٠١٧:١٧:٣٨٢٣:٠٣:١٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٣:٤٥١١:٤٦:٢٧١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٣٧٢٣:٠٣:٣٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٣:٠١١١:٤٦:٣٦١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٣٦٢٣:٠٣:٤٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٢:١٦١١:٤٦:٤٤١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٣٥٢٣:٠٣:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٦:١١٠٦:٣١:٢٩١١:٤٦:٥١١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٣٥٢٣:٠٤:٠٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٠:٤١١١:٤٦:٥٨١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:٣٤٢٣:٠٤:١٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٩:٥١١١:٤٧:٠٣١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٣:٣٣٢٣:٠٤:٢٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٩:٠٠١١:٤٧:٠٨١٧:٠٥:٤١١٧:٢٤:٣١٢٣:٠٤:٣١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٨:٠٧١١:٤٧:١٢١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٥:٣٠٢٣:٠٤:٣٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٧:١٣١١:٤٧:١٥١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٦:٢٨٢٣:٠٤:٤٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٦:١٨١١:٤٧:١٧١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٧:٢٦٢٣:٠٤:٥٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٥:٢١١١:٤٧:١٩١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٨:٢٤٢٣:٠٤:٥٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٤:٢٣١١:٤٧:٢٠١٧:١٠:٤٣١٧:٢٩:٢٢٢٣:٠٤:٥٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٣:٢٣١١:٤٧:٢٠١٧:١١:٤٣١٧:٣٠:٢٠٢٣:٠٥:٠١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٢:٢٣١١:٤٧:١٩١٧:١٢:٤٢١٧:٣١:١٧٢٣:٠٥:٠٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢١:٢١١١:٤٧:١٧١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:١٤٢٣:٠٥:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٠:١٨١١:٤٧:١٥١٧:١٤:٤٠١٧:٣٣:١١٢٣:٠٥:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٩:١٣١١:٤٧:١٢١٧:١٥:٣٩١٧:٣٤:٠٨٢٣:٠٥:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٨:٠٨١١:٤٧:٠٩١٧:١٦:٣٧١٧:٣٥:٠٤٢٣:٠٥:٠٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٧:٠٢١١:٤٧:٠٤١٧:١٧:٣٥١٧:٣٦:٠٠٢٣:٠٥:٠١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٥٤١١:٤٦:٥٩١٧:١٨:٣٣١٧:٣٦:٥٦٢٣:٠٤:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٤٦١١:٤٦:٥٤١٧:١٩:٣١١٧:٣٧:٥٢٢٣:٠٤:٥٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٣:٣٧١١:٤٦:٤٧١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٨:٤٧٢٣:٠٤:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٢:٢٦١١:٤٦:٤١١٧:٢١:٢٤١٧:٣٩:٤٢٢٣:٠٤:٤٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١١:١٥١١:٤٦:٣٣١٧:٢٢:٢١١٧:٤٠:٣٧٢٣:٠٤:٣٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٠:٠٣١١:٤٦:٢٥١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٣٢٢٣:٠٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تربت حیدریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تربت حیدریه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر تربت حیدریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت حیدریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تربت حیدریه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٤٦١١:٤٦:٥٤١٧:١٩:٣١١٧:٣٧:٥٢٢٣:٠٤:٥٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٣:٣٧١١:٤٦:٤٧١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٨:٤٧٢٣:٠٤:٥٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٢:٢٦١١:٤٦:٤١١٧:٢١:٢٤١٧:٣٩:٤٢٢٣:٠٤:٤٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١١:١٥١١:٤٦:٣٣١٧:٢٢:٢١١٧:٤٠:٣٧٢٣:٠٤:٣٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٠:٠٣١١:٤٦:٢٥١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٣٢٢٣:٠٤:٣٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٨:٥٠١١:٤٦:١٦١٧:٢٤:١٣١٧:٤٢:٢٦٢٣:٠٤:٢٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٧:٣٦١١:٤٦:٠٧١٧:٢٥:٠٨١٧:٤٣:٢٠٢٣:٠٤:١٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٦:٢١١١:٤٥:٥٧١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٤:١٤٢٣:٠٤:٠٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:٠٥١١:٤٥:٤٦١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٥:٠٧٢٣:٠٣:٥٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٣:٤٩١١:٤٥:٣٥١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٦:٠٠٢٣:٠٣:٤٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٢:٣٢١١:٤٥:٢٤١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٦:٥٣٢٣:٠٣:٣٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠١:١٥١١:٤٥:١١١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٧:٤٦٢٣:٠٣:٢٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١١٠٥:٥٩:٥٦١١:٤٤:٥٩١٧:٣٠:٣٣١٧:٤٨:٣٨٢٣:٠٣:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٨:٣٧١١:٤٤:٤٦١٧:٣١:٢٦١٧:٤٩:٣٠٢٣:٠٣:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٧:١٨١١:٤٤:٣٢١٧:٣٢:١٩١٧:٥٠:٢٢٢٣:٠٢:٤٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٥:٥٧١١:٤٤:١٨١٧:٣٣:١١١٧:٥١:١٣٢٣:٠٢:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٤:٣٧١١:٤٤:٠٤١٧:٣٤:٠٣١٧:٥٢:٠٥٢٣:٠٢:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٣:١٦١١:٤٣:٤٩١٧:٣٤:٥٥١٧:٥٢:٥٦٢٣:٠٢:٠٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥١:٥٤١١:٤٣:٣٤١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٣:٤٧٢٣:٠١:٤٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٠:٣٢١١:٤٣:١٩١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٤:٣٨٢٣:٠١:٣١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٤٩:٠٩١١:٤٣:٠٣١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٥:٢٨٢٣:٠١:١٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٧:٤٧١١:٤٢:٤٧١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٦:١٩٢٣:٠٠:٥٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٤٦:٢٣١١:٤٢:٣٠١٧:٣٩:١٠١٧:٥٧:٠٩٢٣:٠٠:٣٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٥:٠٠١١:٤٢:١٤١٧:٤٠:٠١١٧:٥٧:٥٩٢٣:٠٠:٢٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٣:٣٦١١:٤١:٥٧١٧:٤٠:٥١١٧:٥٨:٤٩٢٣:٠٠:٠٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٢:١٢١١:٤١:٤٠١٧:٤١:٤١١٧:٥٩:٤٠٢٢:٥٩:٤٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٠:٤٨١١:٤١:٢٣١٧:٤٢:٣١١٨:٠٠:٢٩٢٢:٥٩:٢٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:١٦٠٥:٣٩:٢٤١١:٤١:٠٥١٧:٤٣:٢١١٨:٠١:١٩٢٢:٥٩:٠٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٣٧:٥٩١١:٤٠:٤٨١٧:٤٤:١٠١٨:٠٢:٠٩٢٢:٥٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تربت حیدریه شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تربت حیدریه شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تربت حیدریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تربت حیدریه

تُربَتِ حیدریّه یکی از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان تربت حیدریه است. وسعت شهرستان تربت حیدریه حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربع است و حدود پنج قرن است که با نامش با عرفان پیوند خورده است

شهر تربت حیدریه در ویکیپدیا

شهر تربت حیدریه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تربت حیدریه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تربت حیدریه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تربت حیدریه بر روی نقشه

شهر تربت حیدریه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تربت حیدریه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تربت حیدریه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر تربت حیدریه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تربت حیدریه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تربت حیدریه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تربت حیدریه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تربت حیدریه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تربت حیدریه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تربت حیدریه
زمان پخش اذان مستقیم به افق تربت حیدریه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تربت حیدریه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تربت حیدریه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تربت حیدریه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو