جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تربت حیدریه

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تربت حیدریه


اذان صبح: ٠٤:٥٦:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٥١
اذان ظهر: ١٢:٢٦:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٣٢:١٤
اذان مغرب: ١٨:٥٠:١٢
نیمه شب: ٢٣:١٤:٣٩

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر تربت حیدریه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تربت حیدریه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تربت حیدریه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
سه چیز است كه در هر كس باشد، ایمانش كامل است: مردی كه در راه خدا از سرزنش ملامت كننده ترسی ندارد و در چیزی از عملش، ریا نمی‌كند و زمانی كه دو كار بر او پیش آمد كه یكی برای دنیا و دیگری برای آخرت باشد، كار مربوط به آخرت را بر دنیا اختیار می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تربت حیدریه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تربت حیدریه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت حیدریه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تربت حیدریه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت حیدریه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تربت حیدریه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٠:٥٣١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٠٧٢٣:٤٥:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٦:٠٥١٢:٣٠:٤٤١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٤:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٠:٣٥١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٥٢٢٣:٤٤:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٣:٥١١٢:٣٠:٢٧١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٤:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٢:٤٦١٢:٣٠:١٩١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٣٦٢٣:٤٣:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٠:١٢١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:٢٩٢٣:٤٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤٠:٣٩١٢:٣٠:٠٥١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:٢١٢٣:٤٣:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٠:٥٣١٩:٤٠:١٣٢٣:٤٢:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٩:٥٣١٩:٢١:٤٢١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٢:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٧:٣٧١٢:٢٩:٤٨١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٢:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٦:٣٨١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٢:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٥:٤١١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٢:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٤:٣٣٢٣:٤١:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٣:٥٠١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤١:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢١٠٥:٣٢:٥٧١٢:٢٩:٣١١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:١٦٢٣:٤١:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤١:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥٦٠٥:٣١:١٥١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٨:١١١٩:٤٧:٥٩٢٣:٤٠:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٣٠:٢٥١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٥٠٢٣:٤٠:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٩:٣٧١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٢٩٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٩:٢٩١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٣٠٢٣:٤٠:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٢٣٠٥:٢٨:٠٦١٢:٢٩:٣٠١٩:٣١:٢٠١٩:٥١:٢٠٢٣:٤٠:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:١٩٠٥:٢٧:٢٣١٢:٢٩:٣٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:١٠٢٣:٤٠:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٩:٣٤١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤٠:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:١٥٠٥:٢٦:٠٠١٢:٢٩:٣٧١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٣:٤٨٢٣:٣٩:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٥:٢١١٢:٢٩:٤١١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:٣٦٢٣:٣٩:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٧٠٥:٢٤:٤٤١٢:٢٩:٤٥١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٥:٢٤٢٣:٣٩:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٢١٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٩:٤٩١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٦:١١٢٣:٣٩:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٢٣:٣٤١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٦:٥٨٢٣:٣٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٢:٣٥٠٥:٢٣:٠١١٢:٣٠:٠٠١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٤٤٢٣:٣٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تربت حیدریه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر تربت حیدریه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تربت حیدریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت حیدریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر تربت حیدریه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تربت حیدریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تربت حیدریه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر تربت حیدریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت حیدریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تربت حیدریه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٥:٥١١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٢٩٢٣:٥١:٢٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٩:٠٦١٢:٣٥:٣٥١٩:١١:٣١١٩:٣٠:٠٩٢٣:٥١:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٥:٥٩:٥١١٢:٣٥:١٩١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٤٩٢٣:٥١:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٥:٠٣١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٢٨٢٣:٥١:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠١:٢١١٢:٣٤:٤٦١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:٠٧٢٣:٥٠:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٢:٠٦١٢:٣٤:٢٨١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٤٥٢٣:٥٠:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٤:١٠١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٣:٢٢٢٣:٥٠:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٣:٥٢١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:٥٩٢٣:٥٠:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٤:٢١١٢:٣٣:٣٤١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٣٦٢٣:٥٠:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٥:٠٦١٢:٣٣:١٥١٩:٠٠:٥١١٩:١٩:١٢٢٣:٥٠:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٥:٥٠١٢:٣٢:٥٦١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٤٧٢٣:٤٩:٤٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٦:٣٥١٢:٣٢:٣٧١٨:٥٨:٠٥١٩:١٦:٢٢٢٣:٤٩:٣٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٧:١٩١٢:٣٢:١٧١٨:٥٦:٤١١٩:١٤:٥٧٢٣:٤٩:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٨:٠٤١٢:٣١:٥٧١٨:٥٥:١٧١٩:١٣:٣١٢٣:٤٩:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٨:٤٨١٢:٣١:٣٧١٨:٥٣:٥٢١٩:١٢:٠٥٢٣:٤٨:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٩:٣٢١٢:٣١:١٧١٨:٥٢:٢٧١٩:١٠:٣٩٢٣:٤٨:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٠:١٦١٢:٣٠:٥٦١٨:٥١:٠٢١٩:٠٩:١٢٢٣:٤٨:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١١:٠١١٢:٣٠:٣٦١٨:٤٩:٣٦١٩:٠٧:٤٥٢٣:٤٨:٠٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١١:٤٥١٢:٣٠:١٥١٨:٤٨:١٠١٩:٠٦:١٨٢٣:٤٧:٥١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٢:٢٩١٢:٢٩:٥٤١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٤:٥٠٢٣:٤٧:٣٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٣:١٣١٢:٢٩:٣٢١٨:٤٥:١٨١٩:٠٣:٢٣٢٣:٤٧:١٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٥٧١٢:٢٩:١١١٨:٤٣:٥١١٩:٠١:٥٥٢٣:٤٧:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٤:٤١١٢:٢٨:٥٠١٨:٤٢:٢٤١٩:٠٠:٢٧٢٣:٤٦:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٥:٢٥١٢:٢٨:٢٨١٨:٤٠:٥٧١٨:٥٨:٥٩٢٣:٤٦:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٦:٠٩١٢:٢٨:٠٧١٨:٣٩:٣٠١٨:٥٧:٣١٢٣:٤٦:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٦:٥٣١٢:٢٧:٤٥١٨:٣٨:٠٣١٨:٥٦:٠٣٢٣:٤٥:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٧:٣٨١٢:٢٧:٢٤١٨:٣٦:٣٦١٨:٥٤:٣٦٢٣:٤٥:٣٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٨:٢٢١٢:٢٧:٠٢١٨:٣٥:٠٩١٨:٥٣:٠٨٢٣:٤٥:١٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٩:٠٧١٢:٢٦:٤١١٨:٣٣:٤١١٨:٥١:٤٠٢٣:٤٤:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٩:٥١١٢:٢٦:١٩١٨:٣٢:١٤١٨:٥٠:١٢٢٣:١٤:٣٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٢٠:٣٦١١:٢٥:٥٨١٧:٣٠:٤٧١٧:٤٨:٤٥٢٢:٤٤:٢١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تربت حیدریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تربت حیدریه شهر تربت حیدریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تربت حیدریه شهر تربت حیدریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تربت حیدریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت حیدریه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تربت حیدریه

تُربَتِ حیدریّه یکی از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان تربت حیدریه است. وسعت شهرستان تربت حیدریه حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربع است و حدود پنج قرن است که با نامش با عرفان پیوند خورده است

شهر تربت حیدریه در ویکیپدیا

شهر تربت حیدریه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تربت حیدریه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تربت حیدریه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تربت حیدریه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تربت حیدریه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تربت حیدریه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر تربت حیدریه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تربت حیدریه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تربت حیدریه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تربت حیدریه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تربت حیدریه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تربت حیدریه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تربت حیدریه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تربت حیدریه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تربت حیدریه
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تربت حیدریه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تربت حیدریه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تربت حیدریه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو