جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تربت جام

تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تربت جام

اذان صبح: ٠٣:٤٧:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:١٧
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٥:٠٦

جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٢ شوال ١٤٤٢ قمری
١٤ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تربت جام (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ اردیبهشت ٠٠ شهر تربت جام)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر تربت جام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تربت جام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تعطیل به مناسبت عید سعید فطر
لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت االله میرزا حسن شیرازی (1270 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
هركه شب عید (فطر و قربان) و شب نیمه شعبان را احیا كند، در آن روزى كه دل‌ها مى‌‏میرند، دل او نمیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تربت جام

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تربت جام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت جام ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر تربت جام (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٥ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت جام ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تربت جام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٠:٣٣١٢:٣٠:٣٣١٨:٥١:٠٩١٩:٠٩:٢٠٢٣:٤٧:٢٨
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٩:١٠١٢:٣٠:١٦١٨:٥١:٥٧١٩:١٠:١٠٢٣:٤٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٤٨١٢:٢٩:٥٩١٨:٥٢:٤٥١٩:١١:٠٠٢٣:٤٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٦:٢٥١٢:٢٩:٤٢١٨:٥٣:٣٤١٩:١١:٥٠٢٣:٤٦:٢٠
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٥:٠٤١٢:٢٩:٢٦١٨:٥٤:٢٢١٩:١٢:٤٠٢٣:٤٥:٥٧
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٣:٤٢١٢:٢٩:٠٩١٨:٥٥:١١١٩:١٣:٣١٢٣:٤٥:٣٤
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٢:٢١١٢:٢٨:٥٣١٨:٥٥:٥٩١٩:١٤:٢١٢٣:٤٥:١٢
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠١:٠١١٢:٢٨:٣٧١٨:٥٦:٤٨١٩:١٥:١١٢٣:٤٤:٤٩
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٩:٤١١٢:٢٨:٢١١٨:٥٧:٣٦١٩:١٦:٠٢٢٣:٤٤:٢٧
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٨:٢٢١٢:٢٨:٠٦١٨:٥٨:٢٥١٩:١٦:٥٣٢٣:٤٤:٠٤
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٧:٠٣١٢:٢٧:٥١١٨:٥٩:١٤١٩:١٧:٤٣٢٣:٤٣:٤٢
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٥:٤٤١٢:٢٧:٣٦١٩:٠٠:٠٢١٩:١٨:٣٤٢٣:٤٣:٢٠
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٤:٢٧١٢:٢٧:٢٢١٩:٠٠:٥١١٩:١٩:٢٥٢٣:٤٢:٥٨
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٣:١٠١٢:٢٧:٠٨١٩:٠١:٤٠١٩:٢٠:١٦٢٣:٤٢:٣٦
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥١:٥٤١٢:٢٦:٥٤١٩:٠٢:٢٩١٩:٢١:٠٧٢٣:٤٢:١٥
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٠:٣٨١٢:٢٦:٤١١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٥٩٢٣:٤١:٥٤
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٦:٢٨١٩:٠٤:٠٧١٩:٢٢:٥٠٢٣:٤١:٣٣
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٦:١٦١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٣:٤٢٢٣:٤١:١٢
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٦:٥٦١٢:٢٦:٠٤١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٣٤٢٣:٤٠:٥٢
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٥:٥٢١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٥:٢٥٢٣:٤٠:٣٢
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٤:٣٣١٢:٢٥:٤١١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٦:١٧٢٣:٤٠:١٢
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢٥:٣١١٩:٠٨:١٣١٩:٢٧:٠٩٢٣:٣٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٢:١٣١٢:٢٥:٢١١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٨:٠٢٢٣:٣٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤١:٠٤١٢:٢٥:١٢١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٥٤٢٣:٣٩:١٥
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٣٩:٥٦١٢:٢٥:٠٣١٩:١٠:٤٢١٩:٢٩:٤٦٢٣:٣٨:٥٧
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:١٢٠٥:٣٨:٥٠١٢:٢٤:٥٤١٩:١١:٣١١٩:٣٠:٣٩٢٣:٣٨:٣٩
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٣٧:٤٤١٢:٢٤:٤٦١٩:١٢:٢١١٩:٣١:٣١٢٣:٣٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٦:٤٠١٢:٢٤:٣٩١٩:١٣:١٠١٩:٣٢:٢٣٢٣:٣٨:٠٥
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٥:٣٦١٢:٢٤:٣٢١٩:١٤:٠٠١٩:٣٣:١٦٢٣:٣٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تربت جام

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر تربت جام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تربت جام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت جام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر تربت جام

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تربت جام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت جام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تربت جام

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر تربت جام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت جام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تربت جام

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تربت جام شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تربت جام شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تربت جام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت جام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تربت جام

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر تربت جام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت جام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تربت جام

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٧:٥٢١٢:٢٦:١٣١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٣:٥٥٢٣:٤١:٠٨
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٦:٣٩١٢:٢٦:٠٢١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٤:٤٧٢٣:٤٠:٤٧
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٥:٢٧١٢:٢٥:٥٠١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٠:٢٧
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٤:١٦١٢:٢٥:٣٩١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤٠:٠٧
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٥:٢٩١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٧:٢٢٢٣:٣٩:٤٨
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١١:١١٠٥:٤١:٥٦١٢:٢٥:١٩١٩:٠٩:١٤١٩:٢٨:١٤٢٣:٣٩:٢٩
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٥:٠٩١٩:١٠:٠٤١٩:٢٩:٠٦٢٣:٣٩:١٠
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٩:٤٠١٢:٢٥:٠٠١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٥٨٢٣:٣٨:٥٢
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٦:٥١٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٤:٥٢١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:٥٠٢٣:٣٨:٣٤
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٤:٤٤١٩:١٢:٣٢١٩:٣١:٤٢٢٣:٣٨:١٧
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٤:٣٦١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٣٥٢٣:٣٨:٠٠
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٤:٢٩١٩:١٤:١٠١٩:٣٣:٢٧٢٣:٣٧:٤٣
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٤:٢٣١٩:١٥:٠٠١٩:٣٤:١٩٢٣:٣٧:٢٧
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٣٣:١٧١٢:٢٤:١٧١٩:١٥:٤٩١٩:٣٥:١١٢٣:٣٧:١٢
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٣٢:١٧١٢:٢٤:١٢١٩:١٦:٣٨١٩:٣٦:٠٤٢٣:٣٦:٥٧
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٧:١٥٠٥:٣١:١٩١٢:٢٤:٠٨١٩:١٧:٢٧١٩:٣٦:٥٦٢٣:٣٦:٤٢
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٠:٢٢١٢:٢٤:٠٤١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٤٨٢٣:٣٦:٢٨
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٤:٠٠١٩:١٩:٠٥١٩:٣٨:٤٠٢٣:٣٦:١٥
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٨:٣١١٢:٢٣:٥٧١٩:١٩:٥٤١٩:٣٩:٣٢٢٣:٣٦:٠٢
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٢:١٠٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٣:٥٥١٩:٢٠:٤٣١٩:٤٠:٢٣٢٣:٣٥:٤٩
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٢٦:٤٥١٢:٢٣:٥٤١٩:٢١:٣١١٩:٤١:١٥٢٣:٣٥:٣٨
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٢٥:٥٤١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٢:١٩١٩:٤٢:٠٦٢٣:٣٥:٢٦
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٥٧٢٣:٣٥:١٦
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٤:١٧١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٣:٤٨٢٣:٣٥:٠٦
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٦:١٧٠٥:٢٣:٣٠١٢:٢٣:٥٣١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:٣٨٢٣:٣٤:٥٦
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٢:٤٥١٢:٢٣:٥٤١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٥:٢٨٢٣:٣٤:٤٧
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٤:٠٦٠٥:٢٢:٠١١٢:٢٣:٥٥١٩:٢٦:١٦١٩:٤٦:١٨٢٣:٣٤:٣٩
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٣:٠٣٠٥:٢١:١٩١٢:٢٣:٥٨١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٧:٠٧٢٣:٣٤:٣٢
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٢:٠١٠٥:٢٠:٣٨١٢:٢٤:٠٠١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٥٥٢٣:٣٤:٢٥
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤١:٠١٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٤:٠٤١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:٤٤٢٣:٣٤:١٨
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٠:٠٣٠٥:١٩:٢١١٢:٢٤:٠٨١٩:٢٩:١٨١٩:٤٩:٣١٢٣:٣٤:١٢

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تربت جام شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تربت جام شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تربت جام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت جام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تربت جام

تُربَتِ جام مرکز شهرستان تربت جام و یکی از شهرهای کهن خراسان بزرگ است که اکنون در استان خراسان رضوی واقع شده‌است. نام کنونی شهر از تربت شیخ احمد جام برگرفته شده‌است

شهر تربت جام در ویکیپدیا

شهر تربت جام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تربت جام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تربت جام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تربت جام بر روی نقشه

شهر تربت جام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تربت جام
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر تربت جام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تربت جام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تربت جام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تربت جام
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تربت جام
افق شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ تربت جام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تربت جام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ تربت جام دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ تربت جام دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تربت جام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو