جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تربت جام

تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تربت جام

اذان صبح: ٠٣:٥٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٢٦
اذان ظهر: ١١:١٧:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:١١:١٠
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٥:٤٦

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تربت جام (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر تربت جام)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تربت جام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تربت جام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

امام خمینی (ره)
آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تربت جام

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تربت جام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت جام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تربت جام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت جام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تربت جام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٥:٢٦١٢:٢٧:٣٣١٩:٠٠:١٤١٩:١٨:٤٧٢٣:٤٣:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٤:٠٨١٢:٢٧:١٩١٩:٠١:٠٣١٩:١٩:٣٨٢٣:٤٢:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٢:٥٢١٢:٢٧:٠٥١٩:٠١:٥٢١٩:٢٠:٢٩٢٣:٤٢:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥١:٣٦١٢:٢٦:٥١١٩:٠٢:٤١١٩:٢١:٢٠٢٣:٤٢:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٠:٢٠١٢:٢٦:٣٨١٩:٠٣:٣٠١٩:٢٢:١٢٢٣:٤١:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٩:٠٦١٢:٢٦:٢٦١٩:٠٤:١٩١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤١:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٧:٥٢١٢:٢٦:١٣١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٣:٥٥٢٣:٤١:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٦:٣٩١٢:٢٦:٠٢١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٤:٤٧٢٣:٤٠:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٥:٢٧١٢:٢٥:٥٠١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٠:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٤:١٦١٢:٢٥:٣٩١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤٠:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٥:٢٩١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٧:٢٢٢٣:٣٩:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١١:١١٠٥:٤١:٥٦١٢:٢٥:١٩١٩:٠٩:١٤١٩:٢٨:١٤٢٣:٣٩:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٥:٠٩١٩:١٠:٠٤١٩:٢٩:٠٦٢٣:٣٩:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٩:٤٠١٢:٢٥:٠٠١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٥٨٢٣:٣٨:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٤:٥٢١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:٥٠٢٣:٣٨:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٤:٤٤١٩:١٢:٣٢١٩:٣١:٤٢٢٣:٣٨:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٤:٣٦١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٣٥٢٣:٣٨:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٤:٢٩١٩:١٤:١٠١٩:٣٣:٢٧٢٣:٣٧:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٤:٢٣١٩:١٥:٠٠١٩:٣٤:١٩٢٣:٣٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٣٣:١٧١٢:٢٤:١٧١٩:١٥:٤٩١٩:٣٥:١١٢٣:٣٧:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٣٢:١٧١٢:٢٤:١٢١٩:١٦:٣٨١٩:٣٦:٠٤٢٣:٣٦:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٧:١٥٠٥:٣١:١٩١٢:٢٤:٠٨١٩:١٧:٢٧١٩:٣٦:٥٦٢٣:٣٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٠:٢٢١٢:٢٤:٠٤١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٤٨٢٣:٣٦:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٤:٠٠١٩:١٩:٠٥١٩:٣٨:٤٠٢٣:٣٦:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٨:٣١١٢:٢٣:٥٧١٩:١٩:٥٤١٩:٣٩:٣٢٢٣:٣٦:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:١٠٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٣:٥٥١٩:٢٠:٤٣١٩:٤٠:٢٣٢٣:٣٥:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٢٦:٤٥١٢:٢٣:٥٤١٩:٢١:٣١١٩:٤١:١٥٢٣:٣٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٢٥:٥٤١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٢:١٩١٩:٤٢:٠٦٢٣:٣٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٥٧٢٣:٣٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تربت جام

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تربت جام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تربت جام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت جام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تربت جام

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تربت جام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت جام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تربت جام

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر تربت جام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت جام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تربت جام

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تربت جام شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تربت جام شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تربت جام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت جام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تربت جام

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت جام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت جام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تربت جام

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:١٥:٣٦١١:٢٠:٠٨١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٢:٠٣٢٢:٣٨:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٠٠٥:١٦:٢١١١:١٩:٤٦١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٠:٣٦٢٢:٣٨:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٠٠٥:١٧:٠٦١١:١٩:٢٦١٧:٢١:١٢١٧:٣٩:٠٩٢٢:٣٧:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٩٠٥:١٧:٥١١١:١٩:٠٥١٧:١٩:٤٦١٧:٣٧:٤٢٢٢:٣٧:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٩٠٥:١٨:٣٦١١:١٨:٤٤١٧:١٨:١٩١٧:٣٦:١٦٢٢:٣٧:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٨٠٥:١٩:٢٢١١:١٨:٢٤١٧:١٦:٥٣١٧:٣٤:٤٩٢٢:٣٧:٠٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٢٠:٠٨١١:١٨:٠٤١٧:١٥:٢٧١٧:٣٣:٢٣٢٢:٣٦:٤١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٢٠:٥٣١١:١٧:٤٤١٧:١٤:٠١١٧:٣١:٥٨٢٢:٣٦:٢٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٢١:٤٠١١:١٧:٢٤١٧:١٢:٣٦١٧:٣٠:٣٣٢٢:٣٦:٠٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٢٢:٢٦١١:١٧:٠٤١٧:١١:١٠١٧:٢٩:٠٨٢٢:٣٥:٤٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٢٣:١٢١١:١٦:٤٥١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٧:٤٣٢٢:٣٥:٢٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٩٠٥:٢٣:٥٩١١:١٦:٢٦١٧:٠٨:٢١١٧:٢٦:٢٠٢٢:٣٥:٠٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٧٠٥:٢٤:٤٦١١:١٦:٠٨١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٤:٥٦٢٢:٣٤:٥١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٢٥:٣٤١١:١٥:٥٠١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٣:٣٣٢٢:٣٤:٣٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٢٦:٢١١١:١٥:٣٢١٧:٠٤:١١١٧:٢٢:١١٢٢:٣٤:١٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢١٠٥:٢٧:٠٩١١:١٥:١٥١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٠:٤٩٢٢:٣٣:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٢٧:٥٨١١:١٤:٥٨١٧:٠١:٢٦١٧:١٩:٢٨٢٢:٣٣:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٢٨:٤٦١١:١٤:٤١١٧:٠٠:٠٥١٧:١٨:٠٨٢٢:٣٣:٢٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٢٩:٣٥١١:١٤:٢٥١٦:٥٨:٤٤١٧:١٦:٤٨٢٢:٣٣:٠٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٣٠:٢٥١١:١٤:١٠١٦:٥٧:٢٤١٧:١٥:٢٩٢٢:٣٢:٥٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣١:١٤١١:١٣:٥٥١٦:٥٦:٠٥١٧:١٤:١١٢٢:٣٢:٣٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٢:٠٤١١:١٣:٤٠١٦:٥٤:٤٦١٧:١٢:٥٣٢٢:٣٢:٢١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٢:٥٥١١:١٣:٢٦١٦:٥٣:٢٨١٧:١١:٣٦٢٢:٣٢:٠٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٣٣:٤٥١١:١٣:١٣١٦:٥٢:١١١٧:١٠:٢٠٢٢:٣١:٥٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٤:٣٦١١:١٣:٠٠١٦:٥٠:٥٤١٧:٠٩:٠٥٢٢:٣١:٣٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٣٥:٢٨١١:١٢:٤٨١٦:٤٩:٣٩١٧:٠٧:٥١٢٢:٣١:٢٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٣٦:٢٠١١:١٢:٣٧١٦:٤٨:٢٤١٧:٠٦:٣٨٢٢:٣١:١١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٨٠٥:٣٧:١٢١١:١٢:٢٦١٦:٤٧:١٠١٧:٠٥:٢٦٢٢:٣٠:٥٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٣٨:٠٤١١:١٢:١٥١٦:٤٥:٥٧١٧:٠٤:١٤٢٢:٣٠:٤٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٣٨:٥٧١١:١٢:٠٦١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٣:٠٤٢٢:٣٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تربت جام شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تربت جام شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تربت جام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت جام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تربت جام

تُربَتِ جام مرکز شهرستان تربت جام و یکی از شهرهای کهن خراسان بزرگ است که اکنون در استان خراسان رضوی واقع شده‌است. نام کنونی شهر از تربت شیخ احمد جام برگرفته شده‌است

شهر تربت جام در ویکیپدیا

شهر تربت جام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تربت جام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تربت جام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تربت جام بر روی نقشه

شهر تربت جام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تربت جام
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تربت جام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تربت جام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تربت جام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تربت جام
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تربت جام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تربت جام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تربت جام
زمان پخش اذان زنده به افق تربت جام
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ تربت جام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تربت جام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو