جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تربت جام

تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تربت جام


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٩
اذان ظهر: ١١:٤١:١١
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٣٣:١٢
نیمه شب: ٢٢:٥٩:١٥

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تربت جام (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر تربت جام)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تربت جام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تربت جام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اندرو متیوس
برای پول درآوردن یا گرد‌آوردن آن، باید بتوانید با آن شاد باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تربت جام

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تربت جام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت جام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تربت جام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تربت جام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تربت جام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٣:٥٩١٢:٢٥:٣٧١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:٤٣٢٣:٤٠:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٢:٤٩١٢:٢٥:٢٧١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٩:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤١:٤٠١٢:٢٥:١٧١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٨:٢٨٢٣:٣٩:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٥:٠٨١٩:١٠:١٧١٩:٢٩:٢٠٢٣:٣٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٤:٥٩١٩:١١:٠٦١٩:٣٠:١٢٢٣:٣٨:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٨:١٩١٢:٢٤:٥١١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٠٤٢٣:٣٨:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٣٧:١٣١٢:٢٤:٤٣١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:٥٧٢٣:٣٨:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢٤:٣٦١٩:١٣:٣٥١٩:٣٢:٤٩٢٣:٣٧:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٣٥:٠٦١٢:٢٤:٢٩١٩:١٤:٢٤١٩:٣٣:٤١٢٣:٣٧:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٣٤:٠٤١٢:٢٤:٢٣١٩:١٥:١٣١٩:٣٤:٣٣٢٣:٣٧:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٣:٠٤١٢:٢٤:١٧١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٢٦٢٣:٣٧:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٨:١٦٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٤:١٢١٩:١٦:٥١١٩:٣٦:١٨٢٣:٣٦:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣١:٠٦١٢:٢٤:٠٨١٩:١٧:٤٠١٩:٣٧:١٠٢٣:٣٦:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٣٠:٠٩١٢:٢٤:٠٤١٩:١٨:٢٩١٩:٣٨:٠١٢٣:٣٦:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٢٩:١٣١٢:٢٤:٠٠١٩:١٩:١٨١٩:٣٨:٥٣٢٣:٣٦:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٢٨:١٨١٢:٢٣:٥٧١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٩:٤٥٢٣:٣٥:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٧:٢٥١٢:٢٣:٥٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:٣٦٢٣:٣٥:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٦:٣٣١٢:٢٣:٥٤١٩:٢١:٤٣١٩:٤١:٢٧٢٣:٣٥:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٥:٤٢١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٢:٣١١٩:٤٢:١٨٢٣:٣٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:١٧٠٥:٢٤:٥٣١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٣:١٩١٩:٤٣:٠٩٢٣:٣٥:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢٤:٠٦١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٤:٠٠٢٣:٣٥:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٠١٠٥:٢٣:١٩١٢:٢٣:٥٣١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٥٠٢٣:٣٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٢:٣٤١٢:٢٣:٥٤١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:٤٠٢٣:٣٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢١:٥١١٢:٢٣:٥٦١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٦:٢٩٢٣:٣٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٤٨٠٥:٢١:٠٩١٢:٢٣:٥٨١٩:٢٧:١٣١٩:٤٧:١٨٢٣:٣٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٤٧٠٥:٢٠:٢٩١٢:٢٤:٠١١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٨:٠٧٢٣:٣٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٤٧٠٥:١٩:٥٠١٢:٢٤:٠٥١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٨:٥٥٢٣:٣٤:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٥٠٠٥:١٩:١٢١٢:٢٤:٠٩١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣٤:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٥٤٠٥:١٨:٣٧١٢:٢٤:١٣١٩:٣٠:١٣١٩:٥٠:٣٠٢٣:٣٤:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٨:٠٠٠٥:١٨:٠٢١٢:٢٤:١٨١٩:٣٠:٥٧١٩:٥١:١٦٢٣:٣٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تربت جام

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر تربت جام

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر تربت جام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت جام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر تربت جام

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٠:٤٣١١:٤٠:٠٧١٦:٤٩:٥٢١٧:٠٩:٠٦٢٢:٥٦:٥٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٠:٠٦١١:٤٠:١٩١٦:٥٠:٥٤١٧:١٠:٠٦٢٢:٥٧:١٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٩:٢٨١١:٤٠:٣١١٦:٥١:٥٦١٧:١١:٠٥٢٢:٥٧:٢٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٨:٤٧١١:٤٠:٤١١٦:٥٢:٥٨١٧:١٢:٠٤٢٢:٥٧:٤١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٨:٠٥١١:٤٠:٥١١٦:٥٣:٥٩١٧:١٣:٠٤٢٢:٥٧:٥٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٧:٢٢١١:٤١:٠٠١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:٠٣٢٢:٥٨:٠٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٦:٣٧١١:٤١:٠٨١٦:٥٦:٠٣١٧:١٥:٠٢٢٢:٥٨:١٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٥:٥٠١١:٤١:١٥١٦:٥٧:٠٤١٧:١٦:٠١٢٢:٥٨:٢٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٥:٠٢١١:٤١:٢٢١٦:٥٨:٠٦١٧:١٧:٠٠٢٢:٥٨:٣٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٤:١٢١١:٤١:٢٧١٦:٥٩:٠٧١٧:١٧:٥٩٢٢:٥٨:٤٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٣:٢١١١:٤١:٣٢١٧:٠٠:٠٨١٧:١٨:٥٨٢٢:٥٨:٥٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٢:٢٨١١:٤١:٣٦١٧:٠١:٠٩١٧:١٩:٥٦٢٢:٥٩:٠٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢١:٣٤١١:٤١:٣٩١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٠:٥٤٢٢:٥٩:٠٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٠:٣٩١١:٤١:٤١١٧:٠٣:١٠١٧:٢١:٥٢٢٢:٥٩:١٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٩:٤٢١١:٤١:٤٣١٧:٠٤:١٠١٧:٢٢:٥٠٢٢:٥٩:١٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٨:٤٤١١:٤١:٤٤١٧:٠٥:١٠١٧:٢٣:٤٨٢٢:٥٩:٢٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٧:٤٥١١:٤١:٤٤١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٤:٤٦٢٢:٥٩:٢٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٦:٤٤١١:٤١:٤٣١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٥:٤٣٢٢:٥٩:٢٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٥:٤٢١١:٤١:٤١١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٦:٤٠٢٢:٥٩:٢٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٤:٣٩١١:٤١:٣٩١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٧:٣٧٢٢:٥٩:٣٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٣:٣٥١١:٤١:٣٦١٧:١٠:٠٥١٧:٢٨:٣٣٢٢:٥٩:٢٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٢:٣٠١١:٤١:٣٣١٧:١١:٠٣١٧:٢٩:٣٠٢٢:٥٩:٢٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١١:٢٤١١:٤١:٢٨١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٢٦٢٢:٥٩:٢٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٠:١٧١١:٤١:٢٣١٧:١٢:٥٩١٧:٣١:٢١٢٢:٥٩:٢٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٩:٠٨١١:٤١:١٨١٧:١٣:٥٦١٧:٣٢:١٧٢٢:٥٩:٢٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٧:٥٩١١:٤١:١١١٧:١٤:٥٣١٧:٣٣:١٢٢٢:٥٩:١٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٦:٤٩١١:٤١:٠٥١٧:١٥:٥٠١٧:٣٤:٠٧٢٢:٥٩:١٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٥:٣٧١١:٤٠:٥٧١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:٠٢٢٢:٥٩:٠٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٤:٢٥١١:٤٠:٤٩١٧:١٧:٤٢١٧:٣٥:٥٧٢٢:٥٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تربت جام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت جام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تربت جام

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر تربت جام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تربت جام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تربت جام

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٩:٠٨١١:٤١:١٨١٧:١٣:٥٦١٧:٣٢:١٧٢٢:٥٩:٢٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٧:٥٩١١:٤١:١١١٧:١٤:٥٣١٧:٣٣:١٢٢٢:٥٩:١٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٦:٤٩١١:٤١:٠٥١٧:١٥:٥٠١٧:٣٤:٠٧٢٢:٥٩:١٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٥:٣٧١١:٤٠:٥٧١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:٠٢٢٢:٥٩:٠٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٤:٢٥١١:٤٠:٤٩١٧:١٧:٤٢١٧:٣٥:٥٧٢٢:٥٨:٥٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٣:١٢١١:٤٠:٤٠١٧:١٨:٣٨١٧:٣٦:٥١٢٢:٥٨:٥٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠١:٥٨١١:٤٠:٣١١٧:١٩:٣٣١٧:٣٧:٤٥٢٢:٥٨:٤٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٠:٤٤١١:٤٠:٢١١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٨:٣٨٢٢:٥٨:٣٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٥:٥٩:٢٨١١:٤٠:١٠١٧:٢١:٢٣١٧:٣٩:٣٢٢٢:٥٨:٢٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٨:١٢١١:٣٩:٥٩١٧:٢٢:١٧١٧:٤٠:٢٥٢٢:٥٨:١٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٦:٥٥١١:٣٩:٤٨١٧:٢٣:١١١٧:٤١:١٨٢٢:٥٨:٠٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٥:٣٨١١:٣٩:٣٦١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٢:١٠٢٢:٥٧:٥١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٤:١٩١١:٣٩:٢٣١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٣:٠٢٢٢:٥٧:٣٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٣:٠٠١١:٣٩:١٠١٧:٢٥:٥١١٧:٤٣:٥٤٢٢:٥٧:٢٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥١:٤١١١:٣٨:٥٦١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٤:٤٦٢٢:٥٧:١٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٠:٢١١١:٣٨:٤٢١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٥:٣٨٢٢:٥٦:٥٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٩:٠٠١١:٣٨:٢٨١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٦:٢٩٢٢:٥٦:٤٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٤٧:٣٩١١:٣٨:١٣١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٧:٢٠٢٢:٥٦:٢٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٦:١٨١١:٣٧:٥٨١٧:٣٠:١١١٧:٤٨:١١٢٢:٥٦:١٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٤:٥٦١١:٣٧:٤٣١٧:٣١:٠٢١٧:٤٩:٠٢٢٢:٥٥:٥٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٣:٣٣١١:٣٧:٢٧١٧:٣١:٥٣١٧:٤٩:٥٢٢٢:٥٥:٣٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٢:١٠١١:٣٧:١١١٧:٣٢:٤٤١٧:٥٠:٤٣٢٢:٥٥:٢١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٠:٤٧١١:٣٦:٥٤١٧:٣٣:٣٥١٧:٥١:٣٣٢٢:٥٥:٠٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٣٩:٢٤١١:٣٦:٣٨١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٢:٢٣٢٢:٥٤:٤٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٦٠٥:٣٨:٠٠١١:٣٦:٢١١٧:٣٥:١٥١٧:٥٣:١٣٢٢:٥٤:٢٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٦:٣٦١١:٣٦:٠٤١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٤:٠٣٢٢:٥٤:٠٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:١١٠٥:٣٥:١٢١١:٣٥:٤٧١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٤:٥٣٢٢:٥٣:٤٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٣٣:٤٨١١:٣٥:٢٩١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٥:٤٣٢٢:٥٣:٢٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣٢:٢٣١١:٣٥:١٢١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٦:٣٢٢٢:٥٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تربت جام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تربت جام شهر تربت جام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تربت جام شهر تربت جام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تربت جام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تربت جام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تربت جام

تُربَتِ جام مرکز شهرستان تربت جام و یکی از شهرهای کهن خراسان بزرگ است که اکنون در استان خراسان رضوی واقع شده‌است. نام کنونی شهر از تربت شیخ احمد جام برگرفته شده‌است

شهر تربت جام در ویکیپدیا

شهر تربت جام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تربت جام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تربت جام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تربت جام بر روی نقشه

شهر تربت جام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تربت جام
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر تربت جام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تربت جام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تربت جام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تربت جام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تربت جام
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تربت جام دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تربت جام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تربت جام دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تربت جام
زمان پخش اذان مستقیم به افق تربت جام
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تربت جام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تربت جام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو