جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تراز

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز تراز

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢٧
اذان ظهر: ١٣:١٩:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٠٢

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تراز (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای تراز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تراز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تراز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌امانت‌داری،‌ روزی را و خیانت، فقر را فراهم می‌سازد. (‌زیرا به انسان امانت‌دار، اعتماد زیادی می‌شود و كارهای مهمّ و اساسی و پردرآمد به او سپرده می‌شود ولی انسان خائن در هیچ جایی،‌ اعتبار ندارد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای تراز

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تراز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تراز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تراز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تراز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تراز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٥:٢٨١٣:١٣:٤١١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:٣١:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:١٧١٣:١٣:٢٧١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٠١٠٠:٣٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٣:٠٦١٣:١٣:١٣١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٤٥٠٠:٣٠:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤١:٥٦١٣:١٢:٥٩١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٣٠:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٠:٤٦١٣:١٢:٤٥١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٩:٣٧١٣:١٢:٣٢١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٩:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٨:٢٩١٣:١٢:٢٠١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٩:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٧:٢٢١٣:١٢:٠٧١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٦:١٥١٣:١١:٥٦١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٨:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٥:٠٩١٣:١١:٤٤١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٨:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٤:٠٤١٣:١١:٣٣١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٧:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٣:٠٠١٣:١١:٢٣١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٧:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣١:٥٧١٣:١١:١٣١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٧:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٠:٥٤١٣:١١:٠٣١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٧:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٥٣١٣:١٠:٥٤١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٦:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٠:٤٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٦:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٠:٣٨١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٦:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٠:٣٠١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٦:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٠:٢٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٥:٠١١٣:١٠:١٧١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٥:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٠:١٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٥:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٣:١٢١٣:١٠:٠٧١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٥:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٢:١٩١٣:١٠:٠٢١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٤:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٤١٠٠:٢٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢٤:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٤:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٨:١٣١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تراز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تراز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تراز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تراز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تراز

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تراز

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تراز روستای تراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تراز روستای تراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تراز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تراز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تراز

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٦:٥٠١٣:١٥:١٨٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٥١٠٠:٢٥:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٧:٠٤١٣:١٥:٣١٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٦:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٧:١٩١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٤:١٢٠٠:٢٦:١٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٥:٥٧٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٤:٢١٠٠:٢٦:٣١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٦:١٠٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٢٦:٤٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٨:١٢١٣:١٦:٢٣٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٢٧:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٨:٣٢١٣:١٦:٣٥٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٢٧:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٦:٤٧٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٢٧:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٩:١٥١٣:١٦:٥٩٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٢٧:٤٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٧:١١٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٢٨:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٠:٠٣١٣:١٧:٢٣٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٢٨:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٩٠٦:١٠:٢٨١٣:١٧:٣٤٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٢٨:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٠:٥٤١٣:١٧:٤٥٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٢٨:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١١:٢١١٣:١٧:٥٦٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٤:١٥٠٠:٢٩:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١١:٤٩١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٢٩:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٢:١٧١٣:١٨:١٦٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٢٩:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١٢:٤٧١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٢٩:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٣:١٧١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٠:٠٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٣:٤٩١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:١١٠٠:٣٠:١٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٤:٢١١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٠:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٤:٥٣١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٠:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٥:٢٧١٣:١٩:٠٧٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣١:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٦:٠١١٣:١٩:١٤٢٠:٢٢:١١٢٠:٤١:٥١٠٠:٣١:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٦:٣٥١٣:١٩:٢١٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤١:٢٧٠٠:٣١:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٧:١٠١٣:١٩:٢٧٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:٠١٠٠:٣١:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٧:٤٦١٣:١٩:٣٢٢٠:٢١:٠١٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٣١:٥٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٨:٢٢١٣:١٩:٣٧٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٣٢:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٨:٥٩١٣:١٩:٤٢٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٣٢:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٩:٣٦١٣:١٩:٤٦٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٣٢:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٠:١٤١٣:١٩:٥٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٢:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٩:٥٣٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تراز روستای تراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تراز روستای تراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تراز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تراز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تراز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تراز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تراز

روستای تراز بر روی نقشه

روستای تراز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تراز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تراز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تراز
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تراز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تراز + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تراز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تراز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تراز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تراز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تراز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تراز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تراز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تراز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تراز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تراز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تراز
زمان پخش اذان زنده به افق تراز
زمان پخش اذان مستقیم به افق تراز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تراز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو