جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تراز

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز تراز


اذان صبح: ٠٥:٢٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣١
اذان ظهر: ١١:٥٩:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٢٢
نیمه شب: ٢٣:١٧:٤٥

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تراز (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای تراز)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تراز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تراز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
دست به كنش بزنید و از كشف توانایی های تازه لذت ببرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تراز

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تراز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تراز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تراز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تراز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تراز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣١:٤٢١٣:١١:١١١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٧:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٠:٤٠١٣:١١:٠٢١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٠:٥٣١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٨:٣٩١٣:١٠:٤٥١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٦:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٠:٣٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٠:٣٠١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٥:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٠:٢٣١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٤:٤٩١٣:١٠:١٧١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٠:١٢١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٥:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٠:٠٧١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٥:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٠:٠٢١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٤:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٣٠٦:٢١:١٦١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٤:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٤:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٤:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٣:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٧:١٧١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٣:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٣:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٣:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٣:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٣:٥٠١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٣:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:١٣١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٢:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١١:٣٠١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٢:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٠:٥٩١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:١٣٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٠:٠٠١٣:١٠:١٩٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تراز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تراز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تراز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تراز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تراز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تراز

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٨:٣٧١١:٥٩:٢٤١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٨:٤١٢٣:١٧:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٩:٣١١١:٥٩:٤٠١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٨:٢٢٢٣:١٧:٤٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٠:٢٤١١:٥٩:٥٧١٧:٠٩:١٥١٧:٢٨:٠٥٢٣:١٧:٥٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥١:١٧١٢:٠٠:١٥١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٧:٥٠٢٣:١٨:١٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٢:١٠١٢:٠٠:٣٣١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٧:٣٧٢٣:١٨:٢٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٣:٠٢١٢:٠٠:٥٣١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٧:٢٥٢٣:١٨:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٣:٥٥١٢:٠١:١٢١٧:٠٨:١٧١٧:٢٧:١٥٢٣:١٩:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٤:٤٦١٢:٠١:٣٣١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٧:٠٧٢٣:١٩:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٥:٣٨١٢:٠١:٥٤١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:٠٠٢٣:١٩:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٦:٢٩١٢:٠٢:١٦١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٦:٥٥٢٣:١٩:٥٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٧:١٩١٢:٠٢:٣٩١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٦:٥٣٢٣:٢٠:١٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٨:٠٩١٢:٠٣:٠٢١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٦:٥١٢٣:٢٠:٣٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٨:٥٨١٢:٠٣:٢٦١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٦:٥٢٢٣:٢٠:٥٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٩:٤٦١٢:٠٣:٥٠١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٦:٥٤٢٣:٢١:١٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٠:٣٤١٢:٠٤:١٥١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٦:٥٨٢٣:٢١:٤٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠١:٢١١٢:٠٤:٤٠١٧:٠٧:٥١١٧:٢٧:٠٤٢٣:٢٢:٠٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٢:٠٧١٢:٠٥:٠٦١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٧:١١٢٣:٢٢:٢٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٢:٥٣١٢:٠٥:٣٣١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٧:٢٠٢٣:٢٢:٥١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٣:٣٧١٢:٠٦:٠٠١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:٣١٢٣:٢٣:١٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٤:٢١١٢:٠٦:٢٧١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٧:٤٤٢٣:٢٣:٤١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٥:٠٣١٢:٠٦:٥٤١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٧:٥٨٢٣:٢٤:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٥:٤٥١٢:٠٧:٢٢١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٨:١٤٢٣:٢٤:٣٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٦:٢٥١٢:٠٧:٥١١٧:٠٩:١١١٧:٢٨:٣١٢٣:٢٥:٠٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٧:٠٥١٢:٠٨:١٩١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٨:٥٠٢٣:٢٥:٢٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٧:٤٣١٢:٠٨:٤٨١٧:٠٩:٥٠١٧:٢٩:١١٢٣:٢٥:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٨:٢٠١٢:٠٩:١٧١٧:١٠:١٢١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٦:٢٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٨:٥٦١٢:٠٩:٤٧١٧:١٠:٣٥١٧:٢٩:٥٧٢٣:٢٦:٥١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٩:٣٠١٢:١٠:١٦١٧:١١:٠٠١٧:٣٠:٢٣٢٣:٢٧:٢٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٩٠٧:١٠:٠٤١٢:١٠:٤٦١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٥٠٢٣:٢٧:٤٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١١٠٧:١٠:٣٦١٢:١١:١٦١٧:١١:٥٥١٧:٣١:١٨٢٣:٢٨:١٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تراز روستای تراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تراز روستای تراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تراز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تراز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تراز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تراز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تراز

روستای تراز بر روی نقشه

روستای تراز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تراز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تراز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تراز
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تراز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای تراز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تراز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تراز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تراز رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تراز دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تراز
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تراز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تراز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا تراز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تراز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تراز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تراز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تراز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو