جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تدک

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تدک


اذان صبح: ٠٥:٠١:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٤:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٣٩
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تدک (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای تدک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تدک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تدک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

لئوبوسكالیا
امروز بر پایه‌ی خاطره‌ی [=یادبود] دیروز، داوری نكن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تدک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تدک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تدک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تدک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تدک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تدک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٥:٥٥١٢:٤٨:٢٥١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٣٩٠٠:٠٧:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٥:٠١١٢:٤٨:١٥١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:١٥٠٠:٠٧:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٤:٠٨١٢:٤٨:٠٦١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٥٢٠٠:٠٦:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٣:١٦١٢:٤٧:٥٧١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٢:٢٥١٢:٤٧:٤٩١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:٠٥٠٠:٠٦:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١١:٣٥١٢:٤٧:٤١١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٤٢٠٠:٠٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٠:٤٥١٢:٤٧:٣٤١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:١٨٠٠:٠٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٧:٢٨١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٥٥٠٠:٠٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٩:٠٩١٢:٤٧:٢١١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٣٢٠٠:٠٥:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٨:٢٣١٢:٤٧:١٦١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:١٠٠٠:٠٥:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٧:١١١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٤٧٠٠:٠٤:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٦:٥٣١٢:٤٧:٠٦١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٤:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٧:٠٢١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٤:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤٦:٥٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٤:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٤:٤٧١٢:٤٦:٥٦١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:١٦٠٠:٠٤:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٥٣٠٠:٠٤:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٦:٥٢١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٤:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٢:٥٠١٢:٤٦:٥١١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٣:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٢:١٤١٢:٤٦:٥٠١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٤٦٠٠:٠٣:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠١:٣٩١٢:٤٦:٥٠١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٢٣٠٠:٠٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٦:٥١١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٦:٥٢١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٣:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٦:٥٧١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٩:٠١١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٣:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٧:٠٧١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٤٠٠٠:٠٣:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٧:٤٢١٢:٤٧:١٢١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٣:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٧:١٨١٢:٤٧:١٧١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٣:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تدک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تدک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تدک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تدک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تدک

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تدک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تدک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تدک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تدک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تدک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تدک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای تدک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تدک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تدک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٦:٥٩١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٣:٢٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٧:٠٠١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٣:٣٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٧:٠١١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٣:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٧:٠٢١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٣:٥٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٧:٠٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٣:٥٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٧:٠١١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٤:٠٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١١:٢٧١٢:٥٦:٥٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:١١٠٠:١٤:٠٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٦:٥٧١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٤:١٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٤:١٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٦:٥٢١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:١٠٠٠:١٤:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٣:٣٨١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٤:٢٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٤:١٠١٢:٥٦:٤٤١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٤:٢٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٦:٣٩١٩:٣٨:١٣١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٤:٢٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٥:١٥١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:١٣٠٠:١٤:٣٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٢٥٠٠:١٤:٣٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٦:٢٠١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٤:٣٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٦:١٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٤:٢٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٥٧٠٠:١٤:٢٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٧:٥٦١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٠٥٠٠:١٤:٢٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:١٣٠٠:١٤:٢٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٨:٥٩١٢:٥٥:٣٧١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:١٩٠٠:١٤:٢٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٩:٣١١٢:٥٥:٢٦١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٤:١٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٥:١٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٤:١١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٣٣٠٠:١٤:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢١:٠٤١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٤:٠٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢١:٣٤١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٣:٥٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٢:٠٥١٢:٥٤:٢٦١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٣٩٠٠:١٣:٤٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٢:٣٥١٢:٥٤:١٢١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٣٩٠٠:١٣:٣٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٣:٥٨١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٣٩٠٠:١٣:٣١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٣:٣٦١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٠:٣٨٠٠:١٣:٢٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٤:٠٦١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٣٦٠٠:١٣:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تدک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تدک روستای تدک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تدک روستای تدک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تدک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تدک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تدک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تدک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تدک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تدک

روستای تدک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تدک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تدک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تدک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تدک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تدک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تدک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تدک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تدک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تدک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق تدک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تدک
جدول اوقات شرعی امروز فردا تدک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تدک
افق شرعی امروز فردا تدک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تدک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تدک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تدک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو