جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تدروییه

گوده | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز تدروییه

اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:١٦
اذان ظهر: ١١:٤٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:٥٩

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تدروییه (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای تدروییه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای تدروییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تدروییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

روتر فورد
درمان غم و اندوه، سرگرم ساختن مغز به اندیشه های نشاط آور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تدروییه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تدروییه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تدروییه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تدروییه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تدروییه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تدروییه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٦:٥٩١٢:٥١:١١١٩:١٥:٤٩١٩:٣٢:٤٤٠٠:١١:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٠:٥٧١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:١٧٠٠:١٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٠:٤٤١٩:١٦:٥٢١٩:٣٣:٥١٠٠:١٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥٠:٣٠١٩:١٧:٢٤١٩:٣٤:٢٥٠٠:١٠:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٣:٠٢١٢:٥٠:١٧١٩:١٧:٥٦١٩:٣٤:٥٩٠٠:٠٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٢:٠٤١٢:٥٠:٠٤١٩:١٨:٢٩١٩:٣٥:٣٣٠٠:٠٩:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢١:٠٧١٢:٤٩:٥٢١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٠٧٠٠:٠٩:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٠:١١١٢:٤٩:٤٠١٩:١٩:٣٣١٩:٣٦:٤١٠٠:٠٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٩:١٥١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:١٦٠٠:٠٨:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٨:٢١١٢:٤٩:١٨١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٧:٥٠٠٠:٠٨:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٧:٢٧١٢:٤٩:٠٧١٩:٢١:١٢١٩:٣٨:٢٥٠٠:٠٨:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٦:٣٣١٢:٤٨:٥٧١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٠٠٠٠:٠٨:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٥:٤١١٢:٤٨:٤٨١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٣٦٠٠:٠٧:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٤:٥٠١٢:٤٨:٣٩١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:١١٠٠:٠٧:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٣:٥٩١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٤٦٠٠:٠٧:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٨:٢٣١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٢٢٠٠:٠٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٢:٢١١٢:٤٨:١٥١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٥٨٠٠:٠٦:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠١٠٦:١١:٣٣١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٣٤٠٠:٠٦:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٨:٠٢١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:١٠٠٠:٠٦:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٠:٠١١٢:٤٧:٥٦١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٤٦٠٠:٠٦:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٠٩:١٦١٢:٤٧:٥١١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٢٣٠٠:٠٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٧:٤٣١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٥:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٧:٣٩١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:١٢٠٠:٠٥:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٦:٢٨١٢:٤٧:٣٦١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٥:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٧:٣٤١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٥:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٥:١٠١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٤:٣٣١٢:٤٧:٣١١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٣:٥٨١٢:٤٧:٣١١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تدروییه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای تدروییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تدروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تدروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای تدروییه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تدروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تدروییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تدروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای تدروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تدروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تدروییه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تدروییه روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تدروییه روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تدروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تدروییه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تدروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تدروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تدروییه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٣:٥٩١٩:٢١:٥٠١٩:٣٨:٥١٠٠:١٤:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٦:١٢١٢:٥٣:٤٣١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٧:٤٩٠٠:١٣:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٣:٢٧١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٣:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٣:١٠١٩:١٨:٤٧١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٣:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٢:٥٣١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٤٠٠٠:١٣:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٢٨:٠٥١٢:٥٢:٣٦١٩:١٦:٤٢١٩:٣٣:٣٦٠٠:١٣:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٨:٣٣١٢:٥٢:١٨١٩:١٥:٣٩١٩:٣٢:٣١٠٠:١٢:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٢:٠٠١٩:١٤:٣٥١٩:٣١:٢٥٠٠:١٢:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٠٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥١:٤٢١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:١٩٠٠:١٢:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٢٩:٥٦١٢:٥١:٢٣١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:١٣٠٠:١٢:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥١:٠٤١٩:١١:٢٠١٩:٢٨:٠٦٠٠:١١:٥٥
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٠:٤٤١٩:١٠:١٤١٩:٢٦:٥٩٠٠:١١:٣٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣١:١٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٥:٥١٠٠:١١:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٠:٠٥١٩:٠٨:٠١١٩:٢٤:٤٤٠٠:١١:٠٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٢:١٠١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٣:٣٥٠٠:١٠:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٢:٣٧١٢:٤٩:٢٤١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٢:٢٧٠٠:١٠:٣٥
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٣:٠٤١٢:٤٩:٠٤١٩:٠٤:٣٩١٩:٢١:١٨٠٠:١٠:١٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٣:٣٠١٢:٤٨:٤٣١٩:٠٣:٣١١٩:٢٠:٠٩٠٠:١٠:٠١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٣:٥٧١٢:٤٨:٢٢١٩:٠٢:٢٣١٩:١٩:٠٠٠٠:٠٩:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٤:٢٣١٢:٤٨:٠١١٩:٠١:١٤١٩:١٧:٥١٠٠:٠٩:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٧٠٦:٣٤:٥٠١٢:٤٧:٤٠١٩:٠٠:٠٦١٩:١٦:٤١٠٠:٠٩:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٣٥:١٦١٢:٤٧:١٩١٨:٥٨:٥٧١٩:١٥:٣١٠٠:٠٨:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٢٠٦:٣٥:٤٣١٢:٤٦:٥٨١٨:٥٧:٤٨١٩:١٤:٢٢٠٠:٠٨:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٣٦:٠٩١٢:٤٦:٣٦١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:١٢٠٠:٠٨:١٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٦:٣٦١٢:٤٦:١٥١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٠٢٠٠:٠٧:٥٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٨٠٦:٣٧:٠٢١٢:٤٥:٥٤١٨:٥٤:٢٠١٩:١٠:٥٢٠٠:٠٧:٣٥
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٣٧:٢٩١٢:٤٥:٣٢١٨:٥٣:١١١٩:٠٩:٤٢٠٠:٠٧:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢١٠٦:٣٧:٥٦١٢:٤٥:١١١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٨:٣٣٠٠:٠٦:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٢٠٦:٣٨:٢٣١٢:٤٤:٥٠١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٧:٢٣٠٠:٠٦:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٣٨:٥٠١٢:٤٤:٢٨١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:١٣٢٣:٣٦:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٣٩:١٦١١:٤٤:٠٧١٧:٤٨:٣٤١٨:٠٥:٠٤٢٣:٠٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تدروییه روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تدروییه روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تدروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تدروییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تدروییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تدروییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تدروییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تدروییه

روستای تدروییه بر روی نقشه

روستای تدروییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تدروییه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای تدروییه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای تدروییه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای تدروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تدروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تدروییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تدروییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تدروییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق تدروییه
زمان پخش اذان زنده به افق تدروییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تدروییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تدروییه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ تدروییه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تدروییه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تدروییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو