جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تدروییه

گوده | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز تدروییه


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٠٣:١٤
نیمه شب: ٢٣:٢٦:١٩

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تدروییه (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ روستای تدروییه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تدروییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تدروییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمدحجازی
امید سرابی است كه اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تدروییه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تدروییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تدروییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تدروییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تدروییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تدروییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٨:٠٨١٢:٤٩:١٦١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٨:٠٠٠٠:٠٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٧:١٤١٢:٤٩:٠٦١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:٣٥٠٠:٠٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٦:٢١١٢:٤٨:٥٦١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:١٠٠٠:٠٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٥:٢٩١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٤٥٠٠:٠٧:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٤:٣٨١٢:٤٨:٣٨١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٢١٠٠:٠٧:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٣:٤٨١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٠:٥٧٠٠:٠٧:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٢:٥٩١٢:٤٨:٢٢١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:٣٢٠٠:٠٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:١٠١٢:٤٨:١٥١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١١:٢٣١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٠:٣٦١٢:٤٨:٠٢١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٢٠٠٠:٠٦:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٧:٥٦١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٦:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٩:٠٦١٢:٤٧:٥١١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٥:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٨:٢٣١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠٩٠٠:٠٥:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٧:٤٣١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٥:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٦:٥٩١٢:٤٧:٣٩١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٦:١٩١٢:٤٧:٣٦١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٥:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٧:٣٤١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٥:٠٢١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٤:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٧:٣١١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٤:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٧:٣١١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٤:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٣:١٥١٢:٤٧:٣١١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٢:٤٢١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٢:١٠١٢:٤٧:٣٣١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:١٤٠٠:٠٤:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠١:٣٩١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٠:٤١١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٠٢٠٠:٠٤:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٧:٤٤١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٤:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٤:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٤:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٩:٠١١٢:٤٧:٥٧١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تدروییه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تدروییه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تدروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تدروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تدروییه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٣٩:٤٥١٢:٠٣:٤٦١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٥:٣٥٢٣:٢٤:١١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٣٩:٢٢١٢:٠٣:٥٩١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٦:٢١٢٣:٢٤:٢٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٠:٠١٠٦:٣٨:٥٧١٢:٠٤:١٠١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٧:٠٦٢٣:٢٤:٤١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٩:٤٢٠٦:٣٨:٣١١٢:٠٤:٢٠١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٧:٥٢٢٣:٢٤:٥٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٩:٢٢٠٦:٣٨:٠٤١٢:٠٤:٣٠١٧:٣١:١٤١٧:٤٨:٣٧٢٣:٢٥:٠٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٩:٠٠٠٦:٣٧:٣٥١٢:٠٤:٣٩١٧:٣٢:٠١١٧:٤٩:٢٢٢٣:٢٥:١٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٨:٣٧٠٦:٣٧:٠٤١٢:٠٤:٤٧١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٠:٠٧٢٣:٢٥:٣٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٨:١٢٠٦:٣٦:٣٣١٢:٠٤:٥٤١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٠:٥٢٢٣:٢٥:٤٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٧:٤٦٠٦:٣٦:٠٠١٢:٠٥:٠١١٧:٣٤:٢٠١٧:٥١:٣٦٢٣:٢٥:٤٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٥:٢٥١٢:٠٥:٠٦١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٢:٢٠٢٣:٢٥:٥٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٦:٤٩٠٦:٣٤:٥٠١٢:٠٥:١١١٧:٣٥:٥١١٧:٥٣:٠٣٢٣:٢٦:٠٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٤:١٣١٢:٠٥:١٥١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٣:٤٦٢٣:٢٦:١٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٣:٣٥١٢:٠٥:١٨١٧:٣٧:٢١١٧:٥٤:٢٩٢٣:٢٦:١٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٢:٥٥١٢:٠٥:٢٠١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٥:١٢٢٣:٢٦:٢٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٢:١٤١٢:٠٥:٢٢١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٥:٥٤٢٣:٢٦:٢٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣١:٣٣١٢:٠٥:٢٣١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٦:٣٦٢٣:٢٦:٣٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٠:٥٠١٢:٠٥:٢٢١٧:٤٠:١٥١٧:٥٧:١٧٢٣:٢٦:٣٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٠:٠٦١٢:٠٥:٢٢١٧:٤٠:٥٨١٧:٥٧:٥٨٢٣:٢٦:٣٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٢:١٠٠٦:٢٩:٢٠١٢:٠٥:٢٠١٧:٤١:٤١١٧:٥٨:٣٩٢٣:٢٦:٣٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١١:٢٩٠٦:٢٨:٣٤١٢:٠٥:١٨١٧:٤٢:٢٣١٧:٥٩:١٩٢٣:٢٦:٣٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٠:٤٧٠٦:٢٧:٤٧١٢:٠٥:١٥١٧:٤٣:٠٤١٧:٥٩:٥٩٢٣:٢٦:٣٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٢٦:٥٩١٢:٠٥:١١١٧:٤٣:٤٦١٨:٠٠:٣٩٢٣:٢٦:٣٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٦:٠٩١٢:٠٥:٠٧١٧:٤٤:٢٦١٨:٠١:١٨٢٣:٢٦:٣٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٢٥:١٩١٢:٠٥:٠٢١٧:٤٥:٠٧١٨:٠١:٥٧٢٣:٢٦:٢٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٤:٢٨١٢:٠٤:٥٧١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٢:٣٦٢٣:٢٦:٢٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٢٣:٣٦١٢:٠٤:٥٠١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٣:١٤٢٣:٢٦:١٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٢:٤٣١٢:٠٤:٤٣١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٣:٥٢٢٣:٢٦:١٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٠٤:٣٦١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٤:٣٠٢٣:٢٦:٠٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٠:٥٤١٢:٠٤:٢٨١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٥:٠٧٢٣:٢٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تدروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تدروییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تدروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تدروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تدروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تدروییه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٤:٢٨١٢:٠٤:٥٧١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٢:٣٦٢٣:٢٦:٢٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٢٣:٣٦١٢:٠٤:٥٠١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٣:١٤٢٣:٢٦:١٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٢:٤٣١٢:٠٤:٤٣١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٣:٥٢٢٣:٢٦:١٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٠٤:٣٦١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٤:٣٠٢٣:٢٦:٠٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٠:٥٤١٢:٠٤:٢٨١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٥:٠٧٢٣:٢٦:٠١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:١٩:٥٩١٢:٠٤:١٩١٧:٤٩:٠١١٨:٠٥:٤٤٢٣:٢٥:٥٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:١٩:٠٣١٢:٠٤:٠٩١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٦:٢١٢٣:٢٥:٤٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:١٨:٠٦١٢:٠٤:٠٠١٧:٥٠:١٦١٨:٠٦:٥٧٢٣:٢٥:٣٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:١٧:٠٨١٢:٠٣:٤٩١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٧:٣٣٢٣:٢٥:٢٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٦:٠٩١٢:٠٣:٣٨١٧:٥١:٣٠١٨:٠٨:٠٨٢٣:٢٥:١٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:١٥:١٠١٢:٠٣:٢٦١٧:٥٢:٠٦١٨:٠٨:٤٣٢٣:٢٥:٠٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٤:١٠١٢:٠٣:١٤١٧:٥٢:٤١١٨:٠٩:١٨٢٣:٢٤:٥٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٣:١٠١٢:٠٣:٠٢١٧:٥٣:١٧١٨:٠٩:٥٣٢٣:٢٤:٤٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٢:٠٩١٢:٠٢:٤٩١٧:٥٣:٥٢١٨:١٠:٢٧٢٣:٢٤:٣٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١١:٠٧١٢:٠٢:٣٥١٧:٥٤:٢٧١٨:١١:٠١٢٣:٢٤:١٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٠:٠٥١٢:٠٢:٢١١٧:٥٥:٠١١٨:١١:٣٥٢٣:٢٤:٠٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٠٩:٠٢١٢:٠٢:٠٧١٧:٥٥:٣٥١٨:١٢:٠٨٢٣:٢٣:٤٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٠١:٥٢١٧:٥٦:٠٩١٨:١٢:٤١٢٣:٢٣:٣٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٠٦:٥٦١٢:٠١:٣٧١٧:٥٦:٤٢١٨:١٣:١٤٢٣:٢٣:١٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٠٥:٥٢١٢:٠١:٢١١٧:٥٧:١٥١٨:١٣:٤٧٢٣:٢٣:٠٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:٠٤:٤٧١٢:٠١:٠٥١٧:٥٧:٤٨١٨:١٤:٢٠٢٣:٢٢:٤٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٣:٤٢١٢:٠٠:٤٩١٧:٥٨:٢١١٨:١٤:٥٢٢٣:٢٢:٣٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٢:٣٧١٢:٠٠:٣٣١٧:٥٨:٥٣١٨:١٥:٢٤٢٣:٢٢:١٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠١:٣٢١٢:٠٠:١٦١٧:٥٩:٢٥١٨:١٥:٥٦٢٣:٢١:٥٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٠٠:٠٠١٧:٥٩:٥٧١٨:١٦:٢٨٢٣:٢١:٣٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٥:٥٩:٢٠١١:٥٩:٤٣١٨:٠٠:٢٩١٨:١٧:٠٠٢٣:٢١:١٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٥:٥٨:١٤١١:٥٩:٢٥١٨:٠١:٠١١٨:١٧:٣٢٢٣:٢١:٠١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٥:٥٧:٠٨١١:٥٩:٠٨١٨:٠١:٣٢١٨:١٨:٠٣٢٣:٢٠:٤٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٢٠٥:٥٦:٠٢١١:٥٨:٥٠١٨:٠٢:٠٤١٨:١٨:٣٥٢٣:٢٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تدروییه روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تدروییه روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تدروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تدروییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تدروییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تدروییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تدروییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تدروییه

روستای تدروییه بر روی نقشه

روستای تدروییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تدروییه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تدروییه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای تدروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تدروییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تدروییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تدروییه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تدروییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تدروییه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تدروییه
افق شرعی امروز فردا تدروییه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تدروییه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تدروییه
زمان پخش اذان آنلاین به افق تدروییه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو