جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تدروییه

گوده | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز تدروییه


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٤٨
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٠٣
اذان مغرب: ١٩:١٠:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٣٠

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تدروییه (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای تدروییه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تدروییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تدروییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
برای شما چه چیز لذت آور است؟ آن را انجام دهید، پی در پی انجام دهید، چون قلبتان را سبك می كند و معجزه گر وجودتان می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تدروییه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تدروییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تدروییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تدروییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تدروییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تدروییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٦:٢١١٢:٤٨:٥٦١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:١٠٠٠:٠٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٥:٢٩١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٤٥٠٠:٠٧:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٤:٣٨١٢:٤٨:٣٨١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٢١٠٠:٠٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٣:٤٨١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٠:٥٧٠٠:٠٧:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٢:٥٩١٢:٤٨:٢٢١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:٣٢٠٠:٠٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:١٠١٢:٤٨:١٥١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٦:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١١:٢٣١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٠:٣٦١٢:٤٨:٠٢١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٢٠٠٠:٠٦:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٧:٥٦١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٦:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٩:٠٦١٢:٤٧:٥١١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٥:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٨:٢٣١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠٩٠٠:٠٥:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٧:٤٣١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٥:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٦:٥٩١٢:٤٧:٣٩١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٥:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٦:١٩١٢:٤٧:٣٦١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٥:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٧:٣٤١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٥:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٥:٠٢١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٤:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٧:٣١١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٧:٣١١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٤:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٣:١٥١٢:٤٧:٣١١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٢:٤٢١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٢:١٠١٢:٤٧:٣٣١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:١٤٠٠:٠٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠١:٣٩١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٤:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٠:٤١١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٠٢٠٠:٠٤:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٧:٤٤١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٤:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٤:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٤:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٩:٠١١٢:٤٧:٥٧١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٤:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:١٢٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٨:٠٣١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تدروییه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تدروییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تدروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تدروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تدروییه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تدروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تدروییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تدروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تدروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تدروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تدروییه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٣:٥٤١٩:٢١:٣٤١٩:٣٨:٣٦٠٠:١٣:٥٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٦:١٨١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٣:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٣:٢٢١٩:١٩:٣٣١٩:٣٦:٣١٠٠:١٣:٣٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٢٧:١٥١٢:٥٣:٠٥١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٢٧٠٠:١٣:٢٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٧:٤٣١٢:٥٢:٤٨١٩:١٧:٢٩١٩:٣٤:٢٤٠٠:١٣:١٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٢٨:١١١٢:٥٢:٣١١٩:١٦:٢٦١٩:٣٣:١٩٠٠:١٣:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٢:١٣١٩:١٥:٢٣١٩:٣٢:١٤٠٠:١٢:٤٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٢٩:٠٧١٢:٥١:٥٥١٩:١٤:١٩١٩:٣١:٠٩٠٠:١٢:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥١:٣٧١٩:١٣:١٥١٩:٣٠:٠٣٠٠:١٢:٢٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٠:٠٢١٢:٥١:١٨١٩:١٢:١٠١٩:٢٨:٥٧٠٠:١٢:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٠:٢٩١٢:٥٠:٥٩١٩:١١:٠٤١٩:٢٧:٥٠٠٠:١١:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٠:٥٦١٢:٥٠:٤٠١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٦:٤٣٠٠:١١:٣٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٣١:٢٣١٢:٥٠:٢٠١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٥:٣٥٠٠:١١:٢٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣١:٥٠١٢:٥٠:٠٠١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٤:٢٧٠٠:١١:٠٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٢:١٧١٢:٤٩:٤٠١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:١٩٠٠:١٠:٤٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٢:٤٤١٢:٤٩:٢٠١٩:٠٥:٣١١٩:٢٢:١٠٠٠:١٠:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٣:١٠١٢:٤٨:٥٩١٩:٠٤:٢٣١٩:٢١:٠٢٠٠:١٠:١٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٣:٣٧١٢:٤٨:٣٨١٩:٠٣:١٥١٩:١٩:٥٣٠٠:٠٩:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٤:٠٣١٢:٤٨:١٧١٩:٠٢:٠٧١٩:١٨:٤٣٠٠:٠٩:٤٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٣٤:٣٠١٢:٤٧:٥٦١٩:٠٠:٥٨١٩:١٧:٣٤٠٠:٠٩:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٣٤:٥٦١٢:٤٧:٣٥١٨:٥٩:٤٩١٩:١٦:٢٤٠٠:٠٩:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٣٥:٢٣١٢:٤٧:١٤١٨:٥٨:٤٠١٩:١٥:١٤٠٠:٠٨:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٥:٤٩١٢:٤٦:٥٢١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٠٥٠٠:٠٨:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٣٦:١٥١٢:٤٦:٣١١٨:٥٦:٢٢١٩:١٢:٥٥٠٠:٠٨:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٣٦:٤٢١٢:٤٦:٠٩١٨:٥٥:١٢١٩:١١:٤٥٠٠:٠٧:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٣٧:٠٨١٢:٤٥:٤٨١٨:٥٤:٠٣١٩:١٠:٣٥٠٠:٠٧:٣٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٣٧:٣٥١٢:٤٥:٢٦١٨:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٢٥٠٠:٠٧:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٣٨:٠١١٢:٤٥:٠٥١٨:٥١:٤٤١٩:٠٨:١٥٠٠:٠٦:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٣٨:٢٨١٢:٤٤:٤٣١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:٠٥٠٠:٠٦:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٣٨:٥٥١٢:٤٤:٢٢١٨:٤٩:٢٥١٩:٠٥:٥٥٢٣:٣٦:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٣٩:٢٢١١:٤٤:٠١١٧:٤٨:١٦١٨:٠٤:٤٦٢٣:٠٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تدروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تدروییه روستای تدروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تدروییه روستای تدروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تدروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تدروییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تدروییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تدروییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تدروییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تدروییه

روستای تدروییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تدروییه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تدروییه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تدروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تدروییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تدروییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تدروییه
افق شرعی امروز فردا تدروییه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تدروییه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تدروییه
جدول اوقات شرعی امروز فردا تدروییه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تدروییه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تدروییه
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تدروییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تدروییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو