جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تخت نرم

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز تخت نرم

اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٢٠

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تخت نرم (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای تخت نرم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تخت نرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تخت نرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
امام هادی(ع) به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده‌ای خواهد، هر گاه توبیخ شود، بپذیرد (و در صد جبران نقص براید).

اوقات شرعی ماه جاری روستای تخت نرم

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تخت نرم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تخت نرم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تخت نرم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تخت نرم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تخت نرم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٨:٤٤١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٥١٠٠:٣٦:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:٥٣١٣:١٨:٣٠١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٣٥:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:٤٢١٣:١٨:١٦١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٣٥:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٦:٣٠١٣:١٨:٠٢١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٣٥:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٥:٢٠١٣:١٧:٤٩١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣٤:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٤:١٠١٣:١٧:٣٥١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٣٤:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٣:٠١١٣:١٧:٢٣١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٣٤:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤١:٥٣١٣:١٧:١١١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:١١٠٠:٣٣:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٦:٥٩١٩:٥٣:٤٣٢٠:١١:٥٧٠٠:٣٣:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٦:٤٧١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٤٣٠٠:٣٣:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٦:٣٦١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٣٠٠٠:٣٢:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٦:٢٦١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:١٦٠٠:٣٢:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٦:٢٣١٣:١٦:١٦١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٠٢٠٠:٣٢:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٥:٢٠١٣:١٦:٠٦١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٤٩٠٠:٣١:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٤:١٧١٣:١٥:٥٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٣٦٠٠:٣١:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٣:١٦١٣:١٥:٤٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٢٢٠٠:٣١:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٢:١٦١٣:١٥:٤١١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٠٩٠٠:٣١:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣١:١٧١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣٠:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٠:١٨١٣:١٥:٢٧٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٤٣٠٠:٣٠:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٩:٢١١٣:١٥:٢١٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٣٠:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٥:١٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٧:٣٠١٣:١٥:١٠٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٩:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٩:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٥:٠١٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٩:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٤:٠٣١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٨:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٣:١٤١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٤:٥١٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢٨:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢١:٤٠١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تخت نرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تخت نرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تخت نرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تخت نرم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تخت نرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تخت نرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تخت نرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تخت نرم

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای تخت نرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تخت نرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تخت نرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تخت نرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تخت نرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تخت نرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای تخت نرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تخت نرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تخت نرم

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تخت نرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تخت نرم روستای تخت نرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تخت نرم روستای تخت نرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تخت نرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تخت نرم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تخت نرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تخت نرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تخت نرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تخت نرم

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٥:٣٧١٣:٢٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٧:٤٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٦:١٦١٣:٢٥:٠٠٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٣٧:٥٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٦:٥٦١٣:٢٥:٠١٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٣٨:٠٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤١:٢٣٠٠:٣٨:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٨:١٦١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٨:٢٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٨:٥٦١٣:٢٥:٠١٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٨:٣٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٩:٣٦١٣:٢٥:٠٠٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٣٨:٤١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٣٠:١٧١٣:٢٤:٥٨٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٣٨:٤٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٣٠:٥٨١٣:٢٤:٥٥٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٣٨:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣١:٣٩١٣:٢٤:٥٢٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٣٩:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٢:١٩١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٩:٠٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٣:٠٠١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٣٩:١٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٤:٣٩٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٣٩:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٤:٣٣٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٩:١٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢٤:٢٧٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٢:١١٠٠:٣٩:٢٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٥:٤٥١٣:٢٤:٢٠٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:١٤٠٠:٣٩:٢٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٦:٢٦١٣:٢٤:١٣٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٩:٢٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٧:٠٧١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٩:٢٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:٤٨١٣:٢٣:٥٦٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٩:٢٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:١١٠٠:٣٩:٢٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٩:١١١٣:٢٣:٣٧٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٩:٢٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٩:٥٢١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٩:٢٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤٠:٣٣١٣:٢٣:١٧٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٩:١٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٣٠٦:٤١:١٤١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٣٩:١٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٠١٠٦:٤١:٥٥١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢١:٤٥٠٠:٣٩:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣٩:٠٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٣:١٦١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣٩:٠١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:١٩٠٠:٣٨:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٤:٣٧١٣:٢٢:٠١١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣٨:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٥:١٨١٣:٢١:٤٧١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٨:٤٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٥:٥٨١٣:٢١:٣٢١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تخت نرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تخت نرم روستای تخت نرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تخت نرم روستای تخت نرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تخت نرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تخت نرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تخت نرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تخت نرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تخت نرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تخت نرم

روستای تخت نرم بر روی نقشه

روستای تخت نرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تخت نرم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تخت نرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تخت نرم
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تخت نرم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای تخت نرم + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تخت نرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تخت نرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تخت نرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تخت نرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تخت نرم رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تخت نرم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تخت نرم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تخت نرم
جدول اوقات شرعی امروز فردا تخت نرم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تخت نرم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تخت نرم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تخت نرم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تخت نرم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تخت نرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو