جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تخت نرم

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز تخت نرم


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٣٧

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تخت نرم (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای تخت نرم)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای تخت نرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تخت نرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

كالوس كاستاندا
هیچ چیز عوض نمی شود! شما دیدتان را عوض كنید؛ رمز كار این است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تخت نرم

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تخت نرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تخت نرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تخت نرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تخت نرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تخت نرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢١٠٦:٣٨:١٧١٣:١٦:٣٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٣:٤١٠٠:٣٢:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٧:١٢١٣:١٦:٢٤١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٢٨٠٠:٣٢:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٦:٠٨١٣:١٦:١٤١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:١٥٠٠:٣٢:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٦:٠٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٠١٠٠:٣١:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٥:٥٧١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٤٨٠٠:٣١:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٣:٠٢١٣:١٥:٤٨١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣١:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٥:٤١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٢٢٠٠:٣٠:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣١:٠٣١٣:١٥:٣٣٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٠٩٠٠:٣٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٥:٢٧٢٠:٠١:١٦٢٠:١٩:٥٦٠٠:٣٠:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٥:٢١٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٣٠:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٨:١٣١٣:١٥:١٥٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٩:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٧:١٨١٣:١٥:١٠٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٩:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٩:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٥:٣٢١٣:١٥:٠١٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٩:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٤:٤١١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٩:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٣:٥١١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٨:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٢:١٥١٣:١٤:٥١٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢٨:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢١:٢٩١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٨:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٨:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٠:٠١١٣:١٤:٥٠٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢٨:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٩:١٩١٣:١٤:٥٠٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٨:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٨:٣٨١٣:١٤:٥٢٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٧:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٧:٥٩١٣:١٤:٥٣٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٧:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٧:٢١١٣:١٤:٥٦٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٦:٤٥١٣:١٤:٥٩٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٢٧:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٦:١٠١٣:١٥:٠٢٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٢٧:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٥:٣٦١٣:١٥:٠٦٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٧:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٥:٠٤١٣:١٥:١١٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٧:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٤:٣٤١٣:١٥:١٦٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تخت نرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تخت نرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تخت نرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تخت نرم

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تخت نرم

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تخت نرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تخت نرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تخت نرم

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٠٢٠٧:١٩:٤٧١٢:١٩:٤٨١٧:١٩:٥٣١٧:٣٩:٢١٢٣:٣٦:٣٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٠:٠٧١٢:٢٠:١٧١٧:٢٠:٣٣١٧:٤٠:٠٠٢٣:٣٧:٠٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٤٥٠٧:٢٠:٢٥١٢:٢٠:٤٧١٧:٢١:١٤١٧:٤٠:٤٠٢٣:٣٧:٣٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٠٤٠٧:٢٠:٤١١٢:٢١:١٦١٧:٢١:٥٦١٧:٤١:٢١٢٣:٣٨:٠٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢٠:٥٦١٢:٢١:٤٤١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٢:٠٣٢٣:٣٨:٣٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٣٩٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٢:١٣١٧:٢٣:٢٣١٧:٤٢:٤٦٢٣:٣٩:٠٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢١:٢١١٢:٢٢:٤١١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٣:٣٠٢٣:٣٩:٣٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢١:٣٠١٢:٢٣:٠٨١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٤:١٥٢٣:٤٠:٠٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢١:٣٨١٢:٢٣:٣٥١٧:٢٥:٤١١٧:٤٥:٠١٢٣:٤٠:٣٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٣٢٠٧:٢١:٤٤١٢:٢٤:٠٢١٧:٢٦:٢٩١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤١:٠٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢١:٤٨١٢:٢٤:٢٨١٧:٢٧:١٨١٧:٤٦:٣٥٢٣:٤١:٣٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢١:٥١١٢:٢٤:٥٤١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٧:٢٤٢٣:٤٢:٠١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢١:٥١١٢:٢٥:١٩١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٨:١٣٢٣:٤٢:٢٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٥:٤٤١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٩:٠٢٢٣:٤٢:٥٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢١:٤٧١٢:٢٦:٠٨١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٥٢٢٣:٤٣:٢٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢١:٤٢١٢:٢٦:٣٢١٧:٣١:٣٤١٧:٥٠:٤٣٢٣:٤٣:٤٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢١:٣٦١٢:٢٦:٥٥١٧:٣٢:٢٧١٧:٥١:٣٤٢٣:٤٤:١٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢١:٢٧١٢:٢٧:١٧١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٢٦٢٣:٤٤:٤٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢١:١٧١٢:٢٧:٣٩١٧:٣٤:١٥١٧:٥٣:١٨٢٣:٤٥:٠٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢١:٠٥١٢:٢٨:٠٠١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٤:١١٢٣:٤٥:٢٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٨:٢١١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:٠٤٢٣:٤٥:٥٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٠:٣٦١٢:٢٨:٤٠١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٥:٥٨٢٣:٤٦:١٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٢٩٠٧:٢٠:١٩١٢:٢٨:٥٩١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٦:٥٢٢٣:٤٦:٣٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢٠:٠٠١٢:٢٩:١٨١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٤٦٢٣:٤٦:٥٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٠٥٠٧:١٩:٣٩١٢:٢٩:٣٥١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٨:٤٠٢٣:٤٧:١٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٤:٥٠٠٧:١٩:١٧١٢:٢٩:٥٢١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٩:٣٥٢٣:٤٧:٤٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٣٤٠٧:١٨:٥٢١٢:٣٠:٠٩١٧:٤١:٤٢١٨:٠٠:٢٩٢٣:٤٧:٥٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:١٦٠٧:١٨:٢٧١٢:٣٠:٢٤١٧:٤٢:٣٩١٨:٠١:٢٤٢٣:٤٨:١٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٣:٥٦٠٧:١٧:٥٩١٢:٣٠:٣٩١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٢:١٩٢٣:٤٨:٣٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٣٥٠٧:١٧:٣٠١٢:٣٠:٥٢١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٣:١٤٢٣:٤٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تخت نرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تخت نرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تخت نرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تخت نرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تخت نرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تخت نرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای تخت نرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تخت نرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تخت نرم

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٢٠٧:١٧:١٤١٢:١٦:٤٩١٧:١٦:٢٤١٧:٣٥:٥٤٢٣:٣٣:٣٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٧:٤٣١٢:١٧:١٩١٧:١٦:٥٥١٧:٣٦:٢٥٢٣:٣٤:٠٨
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٨:١١١٢:١٧:٤٩١٧:١٧:٢٨١٧:٣٦:٥٨٢٣:٣٤:٣٨
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٧٠٧:١٨:٣٧١٢:١٨:١٩١٧:١٨:٠٢١٧:٣٧:٣١٢٣:٣٥:٠٨
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:١٩:٠٢١٢:١٨:٤٩١٧:١٨:٣٨١٧:٣٨:٠٧٢٣:٣٥:٣٨
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٨٠٧:١٩:٢٥١٢:١٩:١٨١٧:١٩:١٥١٧:٣٨:٤٣٢٣:٣٦:٠٨
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٢٠٧:١٩:٤٧١٢:١٩:٤٨١٧:١٩:٥٣١٧:٣٩:٢١٢٣:٣٦:٣٩
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٠:٠٧١٢:٢٠:١٧١٧:٢٠:٣٣١٧:٤٠:٠٠٢٣:٣٧:٠٩
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٥٠٧:٢٠:٢٥١٢:٢٠:٤٧١٧:٢١:١٤١٧:٤٠:٤٠٢٣:٣٧:٣٩
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٤٠٧:٢٠:٤١١٢:٢١:١٦١٧:٢١:٥٦١٧:٤١:٢١٢٣:٣٨:٠٩
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢٠:٥٦١٢:٢١:٤٤١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٢:٠٣٢٣:٣٨:٣٩
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٩٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٢:١٣١٧:٢٣:٢٣١٧:٤٢:٤٦٢٣:٣٩:٠٩
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢١:٢١١٢:٢٢:٤١١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٣:٣٠٢٣:٣٩:٣٨
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢١:٣٠١٢:٢٣:٠٨١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٤:١٥٢٣:٤٠:٠٧
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢١:٣٨١٢:٢٣:٣٥١٧:٢٥:٤١١٧:٤٥:٠١٢٣:٤٠:٣٦
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٢٠٧:٢١:٤٤١٢:٢٤:٠٢١٧:٢٦:٢٩١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤١:٠٥
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢١:٤٨١٢:٢٤:٢٨١٧:٢٧:١٨١٧:٤٦:٣٥٢٣:٤١:٣٣
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢١:٥١١٢:٢٤:٥٤١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٧:٢٤٢٣:٤٢:٠١
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢١:٥١١٢:٢٥:١٩١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٨:١٣٢٣:٤٢:٢٩
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٥:٤٤١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٩:٠٢٢٣:٤٢:٥٦
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢١:٤٧١٢:٢٦:٠٨١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٥٢٢٣:٤٣:٢٣
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢١:٤٢١٢:٢٦:٣٢١٧:٣١:٣٤١٧:٥٠:٤٣٢٣:٤٣:٤٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢١:٣٦١٢:٢٦:٥٥١٧:٣٢:٢٧١٧:٥١:٣٤٢٣:٤٤:١٤
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢١:٢٧١٢:٢٧:١٧١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٢٦٢٣:٤٤:٤٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢١:١٧١٢:٢٧:٣٩١٧:٣٤:١٥١٧:٥٣:١٨٢٣:٤٥:٠٤
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢١:٠٥١٢:٢٨:٠٠١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٤:١١٢٣:٤٥:٢٨
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٨:٢١١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:٠٤٢٣:٤٥:٥٢
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٠:٣٦١٢:٢٨:٤٠١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٥:٥٨٢٣:٤٦:١٥
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٩٠٧:٢٠:١٩١٢:٢٨:٥٩١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٦:٥٢٢٣:٤٦:٣٧
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢٠:٠٠١٢:٢٩:١٨١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٤٦٢٣:٤٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تخت نرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تخت نرم روستای تخت نرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تخت نرم روستای تخت نرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تخت نرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تخت نرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تخت نرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تخت نرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تخت نرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تخت نرم

روستای تخت نرم بر روی نقشه

روستای تخت نرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تخت نرم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تخت نرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تخت نرم
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای تخت نرم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای تخت نرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تخت نرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تخت نرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تخت نرم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تخت نرم
افق شرعی امروز فردا تخت نرم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تخت نرم
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ تخت نرم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تخت نرم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تخت نرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تخت نرم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تخت نرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تخت نرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو