جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تختان

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز تختان


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٣١
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٥١
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٥١:٤٤

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تختان (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای تختان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تختان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تختان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
در بهشت چیزهایی هست كه هیچ چشمی (آن را) ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری نگذشته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تختان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تختان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تختان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تختان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تختان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تختان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٥١٠٦:٤١:١٠١٣:١٩:٥٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٢٧٠٠:٣٥:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٩:٤١١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:١٥٠٠:٣٥:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٩:٠٠١٣:١٩:٣٢٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٠٢٠٠:٣٥:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٩:٢٣٢٠:٠١:١٩٢٠:١٩:٤٩٠٠:٣٤:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٩:١٤٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٤:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٨:٥١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٨:٤٤٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٣٣:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣١:٥٦١٣:١٨:٣٨٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٣:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٣١:٠٠١٣:١٨:٣٢٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٣:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٨:٢٧٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٢:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٩:١١١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٣٢:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٨:١٨١٣:١٨:١٩٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٢:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٨:١٥٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٣٢:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٨:١٢٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٢:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٨:١٠٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣١:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٨:٠٨٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣١:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٤:١٢١٣:١٨:٠٧٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣١:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٨:٠٧٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٣١:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٨:٠٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:١٣٠٠:٣١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٨:٠٨٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٣١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢١:١٩١٣:١٨:٠٩٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٣٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٨:١١٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٠:٠١١٣:١٨:١٣٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٩:٢٤١٣:١٨:١٦٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٨:٤٩١٣:١٨:٢٠٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٠:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٨:١٥١٣:١٨:٢٤٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٣٠:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٧:٤٢١٣:١٨:٢٨٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٠:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:١٤٠٦:١٧:١١١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٠:١٦٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٣٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تختان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تختان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تختان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تختان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تختان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تختان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تختان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تختان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٦:٤٤٠٧:٢٣:٤٨١٢:٢٣:٠٥١٧:٢٢:٢٧١٧:٤١:٥٩٢٣:٣٩:٤٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٣:٣٥١٧:٢٣:٠٧١٧:٤٢:٣٨٢٣:٤٠:١٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٤:٢٥١٢:٢٤:٠٤١٧:٢٣:٤٨١٧:٤٣:١٩٢٣:٤٠:٤٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٤:٣٣١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٤:٠٠٢٣:٤١:١٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٤:٥٧١٢:٢٥:٠٢١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٤٢٢٣:٤١:٤٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٥:٠٩١٢:٢٥:٣٠١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٥:٢٦٢٣:٤٢:١٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٥:٢١١٢:٢٥:٥٨١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٦:١٠٢٣:٤٢:٤٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٨:٥٠٠٧:٢٥:٣٠١٢:٢٦:٢٦١٧:٢٧:٢٩١٧:٤٦:٥٥٢٣:٤٣:١٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٩:٠٢٠٧:٢٥:٣٨١٢:٢٦:٥٣١٧:٢٨:١٧١٧:٤٧:٤١٢٣:٤٣:٤٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٩:١٣٠٧:٢٥:٤٣١٢:٢٧:١٩١٧:٢٩:٠٥١٧:٤٨:٢٨٢٣:٤٤:١٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٩:٢٢٠٧:٢٥:٤٧١٢:٢٧:٤٦١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٩:١٦٢٣:٤٤:٤٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٩:٢٩٠٧:٢٥:٤٩١٢:٢٨:١٢١٧:٣٠:٤٤١٧:٥٠:٠٤٢٣:٤٥:١٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٩:٣٥٠٧:٢٥:٥٠١٢:٢٨:٣٧١٧:٣١:٣٥١٧:٥٠:٥٤٢٣:٤٥:٣٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٩:٣٩٠٧:٢٥:٤٨١٢:٢٩:٠١١٧:٣٢:٢٦١٧:٥١:٤٣٢٣:٤٦:٠٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٩:٤٢٠٧:٢٥:٤٥١٢:٢٩:٢٦١٧:٣٣:١٨١٧:٥٢:٣٤٢٣:٤٦:٣١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٩:٤٣٠٧:٢٥:٤٠١٢:٢٩:٤٩١٧:٣٤:١١١٧:٥٣:٢٥٢٣:٤٦:٥٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٩:٤٣٠٧:٢٥:٣٣١٢:٣٠:١٢١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٤:١٧٢٣:٤٧:٢٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٩:٤١٠٧:٢٥:٢٤١٢:٣٠:٣٥١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٠٩٢٣:٤٧:٤٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٢٥:١٣١٢:٣٠:٥٦١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٦:٠١٢٣:٤٨:١٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٩:٣٢٠٧:٢٥:٠١١٢:٣١:١٧١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٦:٥٥٢٣:٤٨:٣٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٢٤:٤٧١٢:٣١:٣٨١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٤٨٢٣:٤٩:٠٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٩:١٦٠٧:٢٤:٣١١٢:٣١:٥٨١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٤٢٢٣:٤٩:٢٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٩:٠٦٠٧:٢٤:١٣١٢:٣٢:١٧١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٩:٣٦٢٣:٤٩:٤٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٨:٥٤٠٧:٢٣:٥٤١٢:٣٢:٣٥١٧:٤١:٣٣١٨:٠٠:٣١٢٣:٥٠:٠٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٣:٣٣١٢:٣٢:٥٣١٧:٤٢:٣٠١٨:٠١:٢٦٢٣:٥٠:٢٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٨:٢٦٠٧:٢٣:١٠١٢:٣٣:١٠١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٢:٢١٢٣:٥٠:٤٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٢:٤٥١٢:٣٣:٢٦١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:١٦٢٣:٥١:٠٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٧:٥١٠٧:٢٢:١٩١٢:٣٣:٤١١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٤:١١٢٣:٥١:٢٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢١:٥١١٢:٣٣:٥٦١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٥:٠٧٢٣:٥١:٤٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢١:٢١١٢:٣٤:١٠١٧:٤٧:١٧١٨:٠٦:٠٢٢٣:٥٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تختان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تختان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تختان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تختان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تختان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تختان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تختان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تختان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تختان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٣:٣٣١٢:٣٢:٥٣١٧:٤٢:٣٠١٨:٠١:٢٦٢٣:٥٠:٢٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٦٠٧:٢٣:١٠١٢:٣٣:١٠١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٢:٢١٢٣:٥٠:٤٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٢:٤٥١٢:٣٣:٢٦١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:١٦٢٣:٥١:٠٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥١٠٧:٢٢:١٩١٢:٣٣:٤١١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٤:١١٢٣:٥١:٢٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢١:٥١١٢:٣٣:٥٦١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٥:٠٧٢٣:٥١:٤٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢١:٢١١٢:٣٤:١٠١٧:٤٧:١٧١٨:٠٦:٠٢٢٣:٥٢:٠٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٠:٥٠١٢:٣٤:٢٣١٧:٤٨:١٥١٨:٠٦:٥٨٢٣:٥٢:١٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٠:١٧١٢:٣٤:٣٥١٧:٤٩:١٣١٨:٠٧:٥٣٢٣:٥٢:٣٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٤٠٧:١٩:٤٢١٢:٣٤:٤٦١٧:٥٠:١١١٨:٠٨:٤٩٢٣:٥٢:٤٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٦٠٧:١٩:٠٦١٢:٣٤:٥٧١٧:٥١:٠٩١٨:٠٩:٤٤٢٣:٥٣:٠٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٦٠٧:١٨:٢٨١٢:٣٥:٠٦١٧:٥٢:٠٦١٨:١٠:٣٩٢٣:٥٣:١٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٤٠٧:١٧:٤٨١٢:٣٥:١٥١٧:٥٣:٠٤١٨:١١:٣٥٢٣:٥٣:٢٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥١٠٧:١٧:٠٧١٢:٣٥:٢٣١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٣٠٢٣:٥٣:٣٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٦٠٧:١٦:٢٥١٢:٣٥:٣٠١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:٢٥٢٣:٥٣:٤٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٠٠٧:١٥:٤١١٢:٣٥:٣٧١٧:٥٥:٥٥١٨:١٤:١٩٢٣:٥٣:٥٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٢٠٧:١٤:٥٦١٢:٣٥:٤٢١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:١٤٢٣:٥٤:٠٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٣٠٧:١٤:٠٩١٢:٣٥:٤٧١٧:٥٧:٤٩١٨:١٦:٠٨٢٣:٥٤:١٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٢٠٧:١٣:٢١١٢:٣٥:٥١١٧:٥٨:٤٥١٨:١٧:٠٢٢٣:٥٤:٢٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٢:٣١١٢:٣٥:٥٤١٧:٥٩:٤١١٨:١٧:٥٦٢٣:٥٤:٢٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٦٠٧:١١:٤٠١٢:٣٥:٥٦١٨:٠٠:٣٧١٨:١٨:٥٠٢٣:٥٤:٣٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣١٠٧:١٠:٤٨١٢:٣٥:٥٨١٨:٠١:٣٢١٨:١٩:٤٤٢٣:٥٤:٣٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٤٠٧:٠٩:٥٤١٢:٣٥:٥٩١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:٣٧٢٣:٥٤:٤٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٦٠٧:٠٩:٠٠١٢:٣٥:٥٨١٨:٠٣:٢٢١٨:٢١:٣٠٢٣:٥٤:٤٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:٠٨:٠٤١٢:٣٥:٥٨١٨:٠٤:١٧١٨:٢٢:٢٢٢٣:٥٤:٤٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٥٠٧:٠٧:٠٦١٢:٣٥:٥٦١٨:٠٥:١٢١٨:٢٣:١٥٢٣:٥٤:٤٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٣٠٧:٠٦:٠٨١٢:٣٥:٥٤١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٤:٠٧٢٣:٥٤:٤٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٥:٠٩١٢:٣٥:٥١١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٤:٥٩٢٣:٥٤:٤٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٤:٠٨١٢:٣٥:٤٧١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٥:٥١٢٣:٥٤:٤٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٣:٠٧١٢:٣٥:٤٣١٨:٠٨:٤٦١٨:٢٦:٤٢٢٣:٥٤:٤٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٢:٠٤١٢:٣٥:٣٨١٨:٠٩:٣٩١٨:٢٧:٣٣٢٣:٥٤:٤١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تختان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تختان روستای تختان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تختان روستای تختان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تختان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تختان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تختان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تختان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تختان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تختان

روستای تختان بر روی نقشه

روستای تختان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تختان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تختان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تختان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تختان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای تختان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تختان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تختان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تختان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تختان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تختان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تختان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تختان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تختان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تختان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تختان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تختان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تختان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو